Modlitba vdovy

Láskavý Bože, je to Tvoja vôľa, že si môjho manžela povolal k sebe na večnosť. Samota, ktorú teraz prežívam, je môj kríž, ktorý chcem trpezlivo niesť. Ku komu sa mám utiekať a u koho hľadať pomoc, ak nie u Teba, ktorý sám vravíš, že si ochrancom sirôt a vdov. Pomáhaj mi svojou pomocou, aby som sa dokázala vždy viac a viac zriekať márnosti tohto sveta. Daj, aby som najviac milovala Teba, aby som Ti slúžila svojimi modlitbami, svojím jednoduchým životom, konaním dobrých skutkov a v Tebe nacháddzala svoju radosť. Posilni ma v mojich trápeniach, aby som z lásky k Tebe mala silu slúžiť mojim najbližším podľa svojich možností a bola im príkladom čností. V Teba vkladám celú svoju dôveru a prosím, aby si vypočul moju modlitbu, ktorú Ti predkladám v mene Tvojho milovaného Syna, Ježiša Krista.
Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *