Život Cirkvi vo svete 6/2022

Obsah

Kardinál Müller odmieta ‘politický’ tlak ideológie LGBT v Cirkvi

Kardinál Müller: „Jasný úmysel posudku v Mníchove!“

Arcibiskup Gänswein: Je to „kampaň zúčtovania“ s Benediktom XVI.

Talianski kardináli podporili emeritného pápeža Benedikta XVI.

Prohlášení kardinála Dominika Duky k obviněním Benedikta XVI.

J. Ratzinger 1958: „Cirkev pohanov, ktorí sa ešte nazývajú kresťanmi“

Vatikán zverejňuje program sympózia o kňazstve

Moslimský partner pápeža asi nie je „šampión náboženskej tolerancie“

Po 35 rokoch zostane na Veľkú noc Rím nevyzdobený

Rakúsko: Diecéza Eisenstadt zisťuje zaočkovanosť kňazov!

Biskup k nemeckému návrhu žehnať páry gejov: To je schizmatické!

Nemeckí biskupi v schizme?

Cirkevný právnik: Čo robiť, ak náš biskup upadne do schizmy?

Kňaz: Nepomyslel by som, že budem musieť hájiť katolicitu Cirkvi !

USA: Katolícky biskup podporil „Konvoj slobody“ v Kanade

Innsbruck: „Vystúpenia z cirkvi kvôli povinnému očkovaniu?

Synodálny proces: Jezuiti v Innsbrucku predložili požiadavky

Taliansko: Ordinár odsudzuje teoretikov sprisahaní v Cirkvi

Austrália: Polícia prerušila omšu pre „nevhodné správanie s rúškami“

Kanada: Trudeau ušiel z parlamentu pred grilovaním konzervatívca!

Kanada vedie svet do odboja proti tyranii

Američania naliehajú bojkotovať genocídne Olympijské hry

Katolícki žurnalisti, či predajcovia očkovacej látky?

Nemecko: „Synodálna cesta“ chce zmeniť katolícku morálku

Obetujte mi vonný kvet svojho utrpenia

Na vládu satana, ktorá sa šíri, na otroctvo hriechu, na zlo, ktoré vkladá do sŕdc jed, na úklady Zlého, ktoré sa stali nebezpečnými, na mocnú silu slobodomurárstva, ktorému sa darí všade votrieť, na kult diabla, ktorý sa rozmáha – na to všetko odpovedajte modlitbou ruženca. To je moja a vaša modlitba.
Každý deň si obnovujte zasvätenie môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Tým mi umožňujete vstúpiť ako Matke do vášho života, aby som ho nasmerovala na dôkladné uskutočňovanie plánu, ktorý má Pán s každým z nás. Tak sa stanete mojím sprítomnením vo svete v týchto posledných časoch. A budete všade šíriť svetlo mojej svätosti, čistoty, pokory, poslušnosti, učenlivosti a mojej milosrdnej a materinskej lásky.
Prosím vás, obetujte mi vonný kvet svojho utrpenia. Na oltári svojho Nepoškvrneného Srdca chcem obetovať svojich synov v trvalom akte obetovania a zmierenia. Iba utrpenie mojich najmenších detí môžem urýchliť čas víťazstva svojho Nepoškvrneného Srdca vo svete!
Už nadišla hodina Kalvárie pre Cirkev, povolanú obetovať sa ako zápalná obeta na kríži svojho krvavého mučiteľa – pre úbohé ľudstvo, ktoré už začína žiť bolestné hodiny svojho trestu. (Don Gobbi, 1.máj 1994)

* * * * * * *

Kardinál Müller odmieta ‘politický’ tlak ideológie LGBT v Cirkvi

Vatikán – Nemecko, 4. 2. 2022 (LifeSiteNews) 028 268 – Vzhľadom na trvalé presadzovanie ideológie LGBT v Katolíckej cirkvi, kardinál Gerhard L. Müller pre EWTN odsúdil túto ideológiu a uviedol, že „manželstvo“ rovnakých pohlaví ani ich žehnanie „nie je v súlade s Božím slovom“. Kritizoval nátlak, aby sa Cirkev stala „viac priateľská voči gejom“, ktorý nedávno obnovili kardináli a biskupi nemeckej cirkvi. Bývalý prefekt Kongregácie pre náuku viery povedal:
„Súčasné špekulácie o tom, či ich má Cirkev žehnať, nemajú nijaký základ v zjavení! Je to ľudská myšlienka a nie je v súlade s Božím slovom. Boh stvoril človeka, nie týchto kňazov, ktorí myslia ako súčasný svet podľa materialistickej antropológie ktorá oddeľuje sexualitu, sexuálne potešenie od zodpovednosti plodiť synov a dcéry.“

Na adresu duchovných, ktorí presadzujú myšlienku pripustenia týchto párov ku sviatostiam, kardinál Müller povedal:
„Hovoria o zľutovaní a súcite, čo sa týka prístupu ku sviatostiam, keď zľutovanie prichádza od Boha. Je veľa takých, čo sa už úplne vzdialili od katolíckej viery. Prezentujú sa ako kňazi, ale oni nie sú veriaci! Aký dobrý život máme s Božími prikázaniami – no inak upadáme do hriechu. Cirkev nemôže byť ‘priateľská voči gejom’ ani podriaďovať sa ideológiám.“
V máji 2021 Kongregácia pre náuku viery znova potvrdila, že pevne odmieta žehnanie zväzkov osôb rovnakého pohlavia.
V októbri 2020 pápež František spomenul „nezrovnalosť rečí o homosexuálnom manželstve“, ale osobne vyzval k občianskym zväzkom: „Musíme mať zákon o občianskych zväzkoch, aby mohli byť kryté zákonom. Musíme vytvoriť zákon o občianskych zväzkoch. Ja za tým stojím.“ Kardinál Müller hovorí:
„Čo sa týka zväzkov rovnakých pohlaví, náuka Cirkvi je absolútne jasná. Má svoj základ v antropológii zjavenej v Starom a Novom zákone, v stvorení a tiež v inštitúcii manželstva muža a ženy. Katolíci rešpektujú týchto ľudí, no pre Krista nemôžeme byť už dlhšie ‚priateľskí voči gejom‘, či ‚nepriateľskí voči gejom‘.
Kardinál pripomenul náuku Cirkvi o sexualite a manželstve a povedal:

„Nevieme presne odkiaľ tieto tendencie pochádzajú, ale sexualita je jedinečné miesto, reálne, morálne, sviatostné miesto v manželstve muža a ženy. Taká konzistentná náuka je zakorenená v Božom slove a v zjavení definitívne realizovanom v Ježišovi Kristovi. Nemôžeme to zmeniť podľa ideológií. A ideológia gender nie je ani veda a nemožno ani meniť pohlavie podľa záľub. To nie je veda. Dokonca aj rasizmus a otroctvo sa ospravedlňovalo vedou. Komunizmus tiež vyhlasoval, že sa zakladá na vede.“

Pápež ani biskupi nedefinujú náuku Cirkvi

„Práca Kongregácie pre náuku viery je najdôležitejšia, pretože hlavnou a primárnou úlohou pápeža nie je poskytovať interview, ale zachovávať zjavenú náuku, zjavenú vieru. Kongregácia má kľúčovú úlohu v pomoci pápežovi tým, že potvrdzuje, že pápež nemôže meniť náuku Cirkvi. Náuku Cirkvi nedefinuje tento, ani iný pápež, či biskupi. Náuka Cirkvi má svoj základ v eschatologickom zjavení v Ježišovi Kristovi. Cirkev a jej členovia musia byť verní zjaveniu, Božiemu slovu. Cirkev nie je politická strana!“
Obhajoba kongregácie kardinálom vychádza z toho, že pápež František nedávno suspendoval jej sekretára arcibiskupa Giacoma Morandiho, ktorý bol hlavným autorom nóty kongregácie z r. 2021 zakazujúcej žehnanie homosexuálnych párov. ..

Kardinál Müller proti niektorým európskym hodnostárom

Kardinál Müller komentoval situáciu aj kvôli obnovenej podpore LGBT v Cirkvi vysoko postavenými hodnostármi. Kardinál Jean-Claude Hollerich, prezident Komisie biskupských konferencií EÚ a generálny relátor Synody o synodalite vyzval nedávno k zmene náuky Cirkvi o homosexuálnych aktoch! Na otázku novinárov, či sú homosexuálne zväzky hriešne, vyhlásil: „Som presvedčený, že to je nesprávne.“
Nemecká biskupská konferencia zasa oficiálne podporila kampaň #OutinChurch LGBT, v ktorej sa 125 zamestnancov katolíckej cirkvi – vrátane kňazov – otvorene prihlásilo k homosexualite. Zopakovala slová Hollericha vyzývajúce k zmene náuky Cirkvi o sexualite a žiadala, aby Cirkev povolila žehnanie týchto párov aj ich prístup ku sviatostiam!
A 3. februára aj nemecký kardinál Reinhard Marx žiadal zmenu náuky Cirkvi o sexualite, podporil vysviacky homosexuálov za kňazov a navrhol zrušiť aj kňazský celibát!

Kardinál Müller: „Jasný úmysel posudku v Mníchove!“

„Iba ustanovizeň strácajúcej sa miestnej cirkvi sa dokáže k samotným Kristom vyvolenému Petrovmu nástupcovi z vlastnej krajiny tak nedôstojne správať.“
Vatikán, 8.2.2022 (kath.net) 028 267 – Vyhlásením Benedikta XVI. z 8. februára 2022 a z priloženého overenia faktov je teraz jasne a jednoznačne dokumentované to, čo každému slušnému človeku bolo už vždy jasné – Benedikt XVI. bol vždy nesmierne pravdivý. Každé hanobenie tohto učeného duchovného pastiera, ktorý sa nesmierne zaslúžil o Cirkev ako luhára, sa obráti naspäť na pôvodcov tohto hanobenia. V posudku objednanom Mníchovsko-Freisinskou arcidiecézou o zneužívaní, výdatne hradenom z cirkevných daní, spoznávame úmysel už iba zo skutočnosti, že tie spisy na 8000 stránkach neboli dostatočne poskytnuté na preštudovanie! Niekto vtedajšiemu arcibiskupovi položil preto otázku, či sa nemá namiesto o mníchovskom posudku radšej hovoriť o posudku baróna Prášila …?
No táto nešťastná aliancia protikatolíckych útokov médií s cirkevnými konkurznými správcami sa pri tejto typicky nemeckej hre sebanenávisti a povýšeneckého šialenstva znova raz zviditeľnila pred celým svetom v celej svojej pochabosti! „Nemecko. Lživá rozprávka,“ povedal by známy spisovateľ Heinrich Heine.
Iba ustanovizeň strácajúcej sa miestnej cirkvi sa dokáže k samotným Kristom vyvolenému Petrovmu nástupcovi z vlastnej krajiny tak nedôstojne správať!
Tí biskupi, ideológovia, experti a jeden cirkevný právnik zvláštneho druhu – ktorý so svojimi hlúpymi drzými poznámkami nikdy nesmie chýbať – by sa mali nielen verejne ospravedlniť. Všetci z nich by si mali dosť čo zametať pred vlastným prahom. Mali by sa preto stiahnuť do života modlitby a pokánia a prosiť svojho budúceho Sudcu o odpustenie za škodu, ktorú spôsobujú systematickým ničením katolíckeho charakteru cirkvi sv. Bonifáca.

Arcibiskup Gänswein: Je to „kampaň zúčtovania“ s Benediktom XVI.

„Chcú skutočne zničiť jeho osobu a jeho prácu!“
Rím, 8.2.2022 (kath.net/KAP) 028 266 – Súkromný sekretár emeritného pápeža Benedikta XVI., arcibiskup Georg Gänswein, hovorí o „kampani proti bývalej hlave Rímskokatolíckej cirkvi“:
„Je tu prúd, ktorý chce zničiť jeho osobu a jeho prácu! Tento prúd jeho osobu, jeho teológiu a jeho pontifikát nikdy nemiloval. Škandál zneužívania v Nemecku je ideálnou príležitosťou na zúčtovanie! Mnohí sa žiaľ nechávajú týmto zbabelým útokom oklamať, je to toľko špiny! Tí, ktorí Benedikta poznajú, vedia, že obvinenie, že klamal, je absurdné! Treba rozlišovať medzi chybou a lžou,“ povedal arcibiskup Gänswein v interview pre milánsky denník „Corriere della Sera“ zo stredy. Ďalej zdôraznil:
„V boji proti pedofílii J. Ratzinger ako prvý kardinál konal a potom ako pápež pokračoval v línii transparentnosti. Zatiaľ čo Benedikt XVI. písal list Mea-culpa myslel na obete zneužívania a pred očami mal samotného Boha.“
G. Gänswein prečítal tento list v nemčine a taliančine. Emeritný pápež Benedikt XVI. poprosil obete o odpustenie, ale obvinenia zo zatušovania prípadov rozhodne odmietol!
„Niesol som v Katolíckej cirkvi veľkú zodpovednosť. O to väčšia je moja bolesť z pochybení, ktoré sa za mojej doby v úrade stali,“ napísal Benedikt XVI. v utorok v liste, ktorý zverejnil Vatikán. J. Ratzinger bol arcibiskupom v Mníchove v r. 2005 – 2013.

Talianski kardináli podporili emeritného pápeža Benedikta XVI.

Rím, 10.02.2022 (KAP) 028 265 – Kardináli v Taliansku sa pripojili k obrane Benedikta XVI. Arcibiskup z Bologne, kardinál Matteo Zuppi (66), ktorý je blízky pápežovi Františkovi, pre noviny „La Stampa“ zo štvrtka napísal:
„Ratzingerov list znamená obrat. Prosba o odpustenie za zlyhanie, prejav bolesti a hlbokej hanby, udeľuje lekciu v pokore a zodpovednosti a dokazuje odvahu.“

Ocenil aj otvorenosť em. pápeža a „šľachetný, duchovný a ľudský text listu“. Podľa kardinála list nevrhá tieň na Benedikta ako pápeža, ani ako človeka. Naopak v jeho priznaní vidí posilnenú jeho autoritu ako človeka, kňaza, biskupa a em. pápeža.
Aj kardinál Angelo Scola ocenil list v interview pre La Repubblica:
„Znova mi potvrdil, že Ratzinger je muž, ktorý je v službe pravdy. Je absurdné tvrdiť, že klamal, aby sa bránil! Hlboký list s prijatím zodpovednosti je pre každého člena Cirkvi ohromným svedectvom v dobe individualizmu.“
Podobne sa vyjadril aj prezident Pápežskej akadémie pre život, arcibiskup Vincenzo Paglia:
„List je dokumentom veľkého veriaceho a veľkého humanistu. Benedikt je príkladom pre celú Cirkev aj spoločnosť, pretože násilie proti deťom sa týka všetkých inštitúcií spoločnosti,“ povedal pre Radio 24.

Prohlášení kardinála Dominika Duky k obviněním Benedikta XVI.

https://apha.cz/novinky/prohlaseni-kardinal-dominika-duky-k-obvinenim-benedikta-xvi/

Kardinál Dominik Duka reaguje na nejnovější vývoj v případu obvinění emeritního papeže Benedikta XVI., jenž byl nařčen z toho, že v době, kdy zastával úřad mnichovského arcibiskupa, zanedbal vyšetřování čtyř případů sexuálního obtěžování nezletilých ze strany kléru. Benedikt XVI. zaslal v těchto dnech věřícím mnichovské arcidiecéze otevřený dopis, v němž vyjádřil lítost nad případy sexuálního zneužívání viz Církev.cz | Zprávy (cirkev.cz)
Spolu s dopisem Benedikta XVI. byla zveřejněna také příloha, kterou napsali čtyři právníci zabývající se touto kauzou. Přečíst si ji můžete zde 028 264

J. Ratzinger 1958: „Cirkev pohanov, ktorí sa ešte nazývajú kresťanmi“

Vzhľadom na tragické pochybenia „synodálnej cesty“ v Nemecku jedna pripomienka: V r. 1958 napísal neskorší Benedikt XVI.:
„Pohanstvo rastie v srdci Cirkvi a hrozí ju podkopať priamo zvnútra“

Vatikán, 7.2.2022 (kath.net/pl) 028 263

„Novodobý obraz Cirkvi je podstatne určovaný tým, že sa celkom novým spôsobom stala Cirkvou pohanov, ktorí sa ešte nazývajú kresťanmi, ale v skutočnosti sa stali pohanmi. Táto podľa mena kresťanská Európa sa už 400 rokov stáva rodiskom nového pohanstva, ktoré v srdci samotnej Cirkvi nezadržateľne rastie a hrozí ju podkopať priamo zvnútra.“
Toto napísal čerstvo habilitovaný mladý kňaz Jozef Ratzinger, neskorší pápež Benedikt XVI. v roku 1958 v článku o situácii a bezprostrednej budúcnosti Cirkvi. Na prahu k svojej profesúre analyzoval otázky o osobnom rozhodovaní vo viere v jeho dosahu na jednotlivca, na celú Cirkev a na celý svet. Dnes – teda o desaťročia neskôr – aj vzhľadom na pochybené rozhodnutia tzv. „synodálnej cesty“ v Nemecku – sa táto diagnóza ukazuje ako správna, keď vidíme hlboké trhliny a priepasti vo vtedy ešte pevnej pôde ľudového kresťanstva.

Vatikán zverejňuje program sympózia o kňazstve

Vatikán 6.2.2022 (RV/ KAP) 028 262 – V dňoch 17. až 19. februára bude Aula Pavla VI. vo Vatikáne hostiť sympózium o teológii kňazstva, organizované Kongregáciou pre biskupov v spolupráci s Centrom pre výskum a antropológiu povolaní. Cieľom reflexie je „prebudiť nadšenie pre našu vieru v Boží dar“ a „dať nový impulz na podporu povolaní“, uviedol kardinál Marc Ouellet, prefekt Kongregácie pre biskupov.
Podujatie sa pripravuje už od minulého roka. Pri predstavení jeho zámeru vo vatikánskom Tlačovom stredisku (12. apríla 2021) kardinál Ouellet vysvetlil, že nepôjde o „sympózium o kňazskom celibáte“, ale skôr o príležitosť „uskutočniť veľmi hlbokú reflexiu na tému kňazstva“, počnúc povolaním a formáciou a končiac otázkou zneužívania, ktorá „bude určite témou na veľmi hlbokú reflexiu“.
Sympózium, ktorého téma znie „K fundamentálnej teológii kňazstva“ (Per una teologia fondamentale del sacerdozio) osobne otvorí pápež František vo štvrtok 17. februára ráno o 9.10. Prednášajúci sa budú postupne venovať trom hlavným témam: „Tradícia a nové horizonty“, „Trojica, misia, sviatosť“, „Celibát, charizma, spiritualita“.
„Boh nás volá k osobitnému životnému stavu: darovať sa na ceste manželstva, na ceste kňazstva alebo na ceste zasväteného života“ – tieto slová pápeža Františka sú mottom pozvánky na sympózium. Kanadský kardinál Marc Ouellet v nej pripomína aktuálny kontext:
„Svet a Cirkev čelia napätiu, rozdeleniu a roztrieštenosti, ktoré ohrozujú mier a všeobecné bratstvo. V tejto súvislosti pápež František inicioval cestu synodality zameranú na posilnenie participácie, spoločenstva a poslania v Božom ľude.“
Stretnutie má predovšetkým ísť v stopách Druhého vatikánskeho koncilu ohľadom vzťahu všeobecného krstného kňazstva a služobného kňazstva biskupov a kňazov, ktorých špecifickosť Katolícka cirkev vždy potvrdzovala.
Podľa slov Prof. Micheliny Tenace z Pápežskej Gregorovej univerzity, poslanie sympózia ako celku je „prehĺbiť teológiu kňazstva, potvrdiť základné črty katolíckej tradície o identite kňaza, oslobodiť ju možno od určitej klerikalizácie a od niektorých historických nánosov“.
Dopoludňajšie a popoludňajšie bloky budú moderovať vedúci dikastérií Rímskej kúrie. Vo štvrtok 17. februára to budú kardinál Marc Ouellet a prefekt Kongregácie pre klerikov Mons. You Heung-sik. V piatok 18. februára prefekt Kongregácie pre Boží kult Mons. Arthur Roche a prefekt Kongregácie pre výchovu kardinál Giuseppe Versaldi a v záverečný deň 19. februára hlavný archivár a bibliotekár kardinál José Tolentino de Mendonça a prefekt Dikastéria pre laikov, rodinu a život kardinál Kevin Joseph Farrell. O ženách a úradoch v Cirkvi prehovorí druhá vedúca Dikastéria pre ľudský rozvoj Alessandra Smerilli aj talianska teologička Michelina Tenace.
Štátny sekretár kardinál Pietro Parolin bude predsedať rannému eucharistickému sláveniu so všetkými účastníkmi v záverečný deň vo Vatikánskej bazilike.

Moslimský partner pápeža asi nie je „šampión náboženskej tolerancie“

Paríž, 7.2.2022 (LifeSiteNews) 028 261 – Nečakaná správa trocha kazila 3. výročie podpísania dokumentu o ľudskom bratstve v Abu Zabí Františkom a šejkom Ahmedom Al-Tayebom. Zatiaľ čo oslavy „Dňa ľudského bratstva“ boli v plnom prúde, francúzske neoficiálne noviny biskupov La Croix uverejnili článok, ktorý spochybnil „liberalizmus“ Al-Tayeba, veľkého imama Univerzity Al-Azhar v Káhire.
Pod názvom „Veľký imam Al-Azharu: Pohľad za oponu“ žurnalistky Mélanie Le Priolovej uviedol:
„Hlavný reprezentant sunizmu je prezentovaný ako umiernený vo svojom blízkom vzťahu s Františkom. No tento šejk neopustil svoje antiliberálne názory“.
Je to ohromujúce – alebo je teraz šejk obvinený z neúprimnosti, alebo je pápež prezentovaný ako naivný a či zmes oboch. Pripomeňme si najšokujúcejší výrok z dokumentu:
„Pluralizmus a rozmanitosť náboženstiev, farby pleti, pohlavia, rasy a jazyka je Bohom chcená v Jeho múdrosti, s ktorou stvoril ľudské bytosti.“
Táto výpoveď je relativistická, pretože hlása, že Boh sa teší z falošných náboženstiev popri jednom pravom náboženstve a chcel to tak – alebo inak – že niet jedného pravého náboženstva a všetky majú zbožnosť, akú si On želá.
Ak je táto výpoveď neprijateľná z katolíckeho pohľadu, tak nie je o nič menej neprijateľná pre islam, ktorý sa považuje nielen za pravé náboženstvo, ale nenachádza ani miesto v Alahovom raji pre „nevercov“ a dáva všetkým moslimom za úlohu ovládnuť svet. A La Croix píše, že inštitúcia, ktorú reprezentuje veľký imam, presadzuje bez diskusie víziu islamu z prvých storočí bez diskusie, ako východiskovú a mimo histórie. To je naozaj moslimská perspektíva, kde niet miesta pre historicko-kritický výklad ani pre analýzu Koránu a ktorá sa stále spolieha na starostlivé skúmanie „Haditu“ – zbierky každého slova činu Mohameda – ako vzoru definovania každého aspektu života.
Článok je prekvapujúci, lebo La Croix inak mimoriadne podporuje pápeža a jeho liberálne postoje. Autorka tiež píše, že ani spomínaný dokument nezmenil tradičný postoj Univerzity Al-Azhar. Aj keď sa univerzita hrdí, že jej postoj je medzi dvomi extrémami – salafistickým extrémizmom a západným moderným štýlom života – „podporuje veľmi obmedzené slobody v medzináboženskom dialógu“. Konverzia moslimov na kresťanstvo alebo na židovstvo je v Egypte protizákonná. A Al-Azhar v tom nevidí problém. … To, čo bráni univerzite vyznávať liberálnejší islam, je však práve osobnosť veľkého imama! … Bol to on, čo vo februári 2015 vyzval bojovníkov „Islamského štátu“, aby „zabíjali, križovali a odrezávali ruky a nohy – podľa náuky Koránu“! …
Pápež o. i. vyhlásil: „Cesta bratstva je dlhá a veľkou výzvou, je to ťažká cesta, no je to kotva spásy ľudstva.“ Ale aká je to spása? Iste nie tá, ktorá je získavaná za cenu každej prevzácnej kvapky krvi nášho Spasiteľa, ktorá nekonečne prevyšuje „ľudské bratstvo“.

* * * * * * *

Rakúsko: Diecéza Eisenstadt zisťuje zaočkovanosť kňazov!

Eisenstadt, 10.2.2022 (kath.net/jg) 028 260 – Rakúska diecéza Eisenstadt – blízko pri Bratislave – požaduje od kňazov, diakonov, rehoľníkov a pastoračných asistentov platný „zelený pas“ o očkovaní, alebo potvrdenie uzdravenia z covidu do 6 mesiacov. V liste z 26. januára to diecéza odôvodňuje povinným očkovaním. Potvrdenia treba doručiť do 22. februára 2022, alebo poslať písomné odôvodnenie! List podpísal generálny vikár Wüger a kancelár Grosinger. List sa končí vetou: „Laici to musia robiť už dlhšiu dobu.“

Biskup k nemeckému návrhu žehnať páry gejov: To je schizmatické!

Americký biskup Strickland: „Modlite sa za veriacich v Nemecku!“ 028 258
Viac na:

Nemeckí biskupi v schizme?

„Schizma tu už je. Chýba už iba tretí stupeň: Oficiálne konštatovanie Cirkvi, že bola porušená zmluva s Bohom a Cirkvou.“
Augsburg, 7.2.2022 (kath.net/pl) 028 257 – „Najnovším zhromaždením ‚synodálnej cesty‘ dosiahla nemecká kríza cirkvi novú kvalitu.“ Vyhlásil to v interview augsburský teológ, autor a iniciátor mládežníckeho katechizmu Youcat, Bernhard Meuser.
kath.net: Dosiahli sme na „synodálnej ceste“ skutočne status schizmy?
Bernhard Meuser: Nie som cirkevný právnik, ale povedal by som, že týmto najnovším zhromaždením „synodálnej cesty“ dosiahla nemecká kríza cirkvi novú kvalitu. Ide menej o to, čo si skupina neoprávnených ľudí za priam divadelného hromobitia a snímaná kamerami väčšinovo myslí. To je len prvý stupeň schizmy – spoločná manifestácia náuk v rozpore so všeobecnou Cirkvou.
kath.net: A tento stupeň sme prekročili?
Meuser: Áno, žiaľ, dosiahli sme už 2. stupeň z troch. Skutočná väčšina katolíckych biskupov v Nemecku má podiel na týchto záveroch a súhlasí s úmyslami jednoznačne odporujúcimi platnej náuke. Tým verejne porušili svoje sľuby, ktoré dali pri vysviacke.
„Si ochotný apoštolmi odovzdaný poklad viery, ktorý sa vždy a všade v Cirkvi zachovával odovzdávať čistý a neporušený?“ Odpoveď: „Som ochotný“.
kath.net: Čo je „poklad viery Cirkvi?“
Meuser: Je na to latinský výraz depositum fidei. Prekladá sa ako svätý poklad, ktorého sa nesmieme dotýkať, pretože jeho manipulovanie by poškodilo zjavenie. Poklad viery musia ochrancovia pokladu, nástupcovia apoštolov – biskupi – chrániť za každú cenu. A chrániť ho v tej podobe, ako sa to po stáročia predkladá, teda ako apoštolská tradícia Cirkvi, ktorú treba záväzne prijímať a veriť. Je to jadro, základný obsah, ktorý hlása katolícka Cirkev. K pokladu viery patrí aj modlitba Cirkvi, spôsob ako slávi každú Svätú omšu. Rovnako k tomu patrí aj samotné tajomstvo Boha a reálna prítomnosť Krista v Eucharistii.
Je teda už problematické, keď biskupi hovoria o Cirkvi ako o „organizácii páchateľov“. Máme tu pozoruhodné slová anglického historika, anglikána Arnolda Toynbeea: „Katolícka cirkev bola v histórii vedená s takou darebáckou slabomyseľnosťou, že fakt, že stále existuje, je dôkazom, že bola založená Bohom.“
kath.net: A tento poklad viery biskupi podkopali?
Meuser: Tak sa mi to s hrôzou javí.
kath.net: Nuž takže schizma fakticky nie je daná?
Meuser: Schizma tu už je. Chýba už iba 3. stupeň – oficiálne konštatovanie Cirkvi, že bola porušená zmluva s Bohom a s Cirkvou. Myslím, že sa nestane, že by to neprišlo, pretože to prísť musí. Biskupi si myslia, že musia poslúchať a nasledovať hlasné trúby teológov, ktoré ich zahnali do kúta. Zároveň sa oddávajú ilúzii, že ak sa predstavia už hotové fakty a bude sa drzo vystupovať, v Ríme sa vietor otočí. Potom už nie cirkev v Nemecku bude musieť zaradiť spiatočku, ale všeobecná Cirkev sa „obráti“ na nemeckú podobu.
kath.net: Nemohlo by sa to stať?
Meuser: To sa nestane – a síce nielen preto, že za to nie je vo svete väčšina, ale z iných dôvodov. De facto schizma sa musí konštatovať v zmysle kánonu 751 Kódexu kánonického práva – ak reálne existuje. A náuku Cirkvi možno síce rozšíriť, upresňovať a prehlbovať, no nemôže byť nahradená novou náukou podľa hesla: „1. januára sme rozhodli, že to a ono už nie je hriech a netreba sa z toho spovedať!“ Takto náuka nevzniká.
kath.net: Ako vzniká?
Meuser: To, čo kresťania veria, sa vzťahuje na zjavenie, ktoré k nám hovorí ako Božie slovo vo Svätom písme. Biblia je pritom „norma normans non normata“, ale sama osebe by mohla byť prameňom, z ktorého každý vytiahne len to, čo sám chce (Shakespeare: „Aby dosiahol svoj cieľ, bude dokonca aj diabol citovať z Biblie.) Preto nadobúda Biblia svoju jednoznačnosť a jasnosť až spoločnou náukou Cirkvi presahujúcou časy a národy. To, čo máme veriť, predkladá Cirkev s odvolaním sa na Božie slovo v Katechizme ako „bezpečnú normu náuky viery“. Čo sa mimo tejto normy v teológii ďalej rozvinie, k tomu sa netreba už vopred stavať podozrievavo, inak by bola náuka viery neživým kameňom. Aby sme to mohli prehĺbiť a upresniť, musíme to stále znova nanovo skúmať čo do zmyslu a výpovede. Tak môže teológia pomáhať pri stále lepšom chápaní podstaty viery. To, čo tu máme, (keď napr. feministické teologičky sú si isté, že Ježišovo pohlavie je „nepodstatné“) – to je dogmatizovanie súkromných názorov. Nikto však nemôže požadovať poslušnosť viery pre svoje súkromné názory.
kath.net: Ak je raz schizma daná, ako ju možno uzdraviť?
Meuser: Predpokladajme, že je daná. Naplnili ju biskupi Cirkvi! Takže ju môžu znova napraviť iba títo biskupi a síce tým, že svoje „zatemnenie rozumu“ priznajú a tak sa znova dostanú do spoločenstva so všeobecnou Cirkvou. Inak už nie sú rímskokatolíckymi biskupmi. Museli by si tak pre svoju sektu dať vytlačiť novú etiketu ako napr. „nemecká katolícka cirkev“. Tak si to len predstavte – kolínsky dóm ako srdce nemeckej katolíckej cirkvi! Jednoduchšie by bolo, keby prešli ku starokatolíkom, kde je skutočne všetko, po čom srdce týchto cirkevných snílkov túži, aby bolo aj v našej Cirkvi.
kath.net: Smieme si to želať?
Meuser: Nie, bol by to veľmi ťažký hriech. Nikto si nesmie želať rozorvať Kristovo Telo. Priznávam však, že proti tomu pokušeniu nie som obrnený.
kath.net: Svoj list „Nový začiatok“ ste napísali 3000 biskupom sveta?
Meuser: Áno, napísali sme: To, že pápež Lev X. raz odbavil tézy Martina Luthera ako ‚irelevantnú škriepku mnícha‘, bola možno najväčšia chyba dejín Cirkvi so závažnými následkami. Presne o 500 rokov neskôr chce Cirkev opäť zľahčiť teologickú debatu v Nemecku, ignorovať ju a považovať ju za nemecký problém. Ďalší rozkol kresťanstva je pred dverami. A znova prichádza z Nemecka. Tentoraz infikuje všetky miestne cirkvi duchom rebélie a zrady Evanjelia, ak všeobecná Cirkev teraz neposilní základy svätej, katolíckej a apoštolskej viery a veriacim v Nemecku ich nanovo nepredloží!
kath.net: Reagovali biskupi sveta?
Meuser: Ó, áno. Sotva sme to rozoslali, prišli reakcie z Ameriky, Austrálie a Indie. A podpora pretrváva. Treba si uvedomiť: Magistérium Cirkvi neleží iba v Ríme. Je zverené communiu biskupov. Toto communio je zalarmované – a nielen našou malou iniciatívou.
kath.net: Môžno si ten list prečítať?
Meuser: Áno – na www.neueranfang.online – tam je akcia: Aktion #Siebenfragen. Možno sa prihlásiť aj na Newsletter pre najnovšie správy. …
Je potešiteľné, že stále viac katolíkov to už vidí jasne. A zaujímavé je, že nás v našom odpore podporujú aj mnohí evanjelici Pripomínajú si rozpad svojho spoločenstva skrze „samosekularizáciu “ a zaprisahajú nás: „Len neurobte tú istú chybu!“
kath.net: Ste teda skupina odporu?
Meuser: Prechodne. Hybnou silou za „synodálnou cestou“ sú funkcionári a ľavicové teologičky a veľmi si otvárajú ústa takí, o ktorých sme si istí, že Katechizmus ešte nikdy nevideli zvnútra a aj vnútro Božieho domu zrejme zriedka. To nemá ducha ani sily a keď sa dym ich striel rozplynie a cirkev ich už nebude sponzorovať, sklapnú ako domček z kariet. …
Po desiatich rokoch bude čas na obnovenú Cirkev tých, ktorý Ježiša stavajú do centra a to robia už teraz s úplným pokojom a vnútornou radosťou! Zdôrazňujem: To sa deje ponad hranice konfesií! Tí, ktorí teraz hľadajú Ježiša, sa spoznávajú ako učeníci. Vôbec nie je také ťažké v tomto dianí spoznať Boží rukopis. Boh nerobí nijaké chyby. A možno je to, čo sa nám teraz zdá ako katastrofa a berie nám dych, nádherným zvratom milosti.

Cirkevný právnik: Čo robiť, ak náš biskup upadne do schizmy?

„Treba vyčkať, či a ako bude Rím reagovať na požiadavky „synodálnej cesty“ v Nemecku. A ako sa potom biskupi budú správať.“

Komentár: Doc. Dr. Gero P. Weishaupt, diecézny sudca v Kolíne a docent na Vysokej škole Benedikta XVI. pri Kláštore Heiligenkreuz pri Viedni

Aachen-Bonn, 9.2.2022 (kath.net) 028 256 – Mnohí veriaci v Nemecku reagovali na môj príspevok, ako sa správať pri schizme a kládli otázky, čo robiť, keď náš vlastný biskup upadne do schizmy?
Cirkev má podľa právnej dohody so štátom v Nemecku právne postavenie organizácie verejného práva. Ako taká môže dať vyberať svoje dane cez štátne orgány. Katolícka cirkev v Nemecku však nie je totožná s touto organizáciou verejného práva, aj keď to nemeckí biskupi vidia inak. Cirkevnoprávne ako aj teologicky je to sporné.
Nezávisle od toho platí: Ak organizácia verejného práva je identická so skupinou, ktorá sa nachádza v schizme, musí katolík z organizácie vystúpiť, inak podporuje schizmatikov. Pre biskupov, ktorí schizmu nenasledovali, sa musí nájsť iné riešenie s cirkevnými daňami v diecéze napr. príspevkami, darmi atď.
V zmysle cirkevného práva určuje nášho biskupa jeho sídlo. Teda ak náš biskup upadne do schizmy, môžeme dostať iného biskupa iba presťahovaním sa do diecézy biskupa, ktorý zachoval jednotu s pápežom, kolégiom biskupov a im podriadeným údom Cirkvi. Iba málokto však bude môcť zmeniť bydlisko. V tom prípade je mysliteľné v duchu sa spájať s verným biskupom a podporovať príspevkami jeho diecézu.
Odpovede som formuloval ešte s výhradou a môžu byť iba predbežné, nie sú zatiaľ vyzreté. V každom prípade v súčasnosti sa ešte nepodnikajú kroky týmto smerom. „Synodálna cesta“ sa ešte neskončila, ešte budú dve zhromaždenia v septembri 2022 a v marci 2023.
Treba teda vyčkať či a ako bude Rím reagovať na požiadavky „synodálnej cesty“ a ako sa potom budú správať nemeckí biskupi. Až potom môžu katolícki veriaci premýšľať nad možnými krokmi.

Kňaz: Nepomyslel by som, že budem musieť hájiť katolicitu Cirkvi !

Komentár k synodálnej ceste:
Mons. Joachim Schroedel, katolícky duchovný pastier v Egypte

Káhira, 7.2.2022 (kath.net/pl) 028 255 – Narodil som sa a bol som pokrstený za pápeža Pia XII. Za Jána XXIII. som prijal prvé sväté prijímanie. Za Pavla VI. som v r. 1974 vstúpil do seminára. Veľmi veľa sa toho zmenilo… ale mojím biskupom bol Mons. Hermann Volk. Jasne katolícky!
V r. 1983 som bol vysvätený za kňaza. Ešte pred tým, ako sa Karl Lehmann stal mojím biskupom – pri vakantnom stolci – ma vysvätil pomocný biskup Wolfgang Rolly.
Som kňazom takmer 39 rokov. Ale NIKDY by som nepomyslel, že raz budem musieť obhajovať katolicitu Cirkvi!
„Würzburská synoda“ biskupov bola už veľmi vyzývajúca a chcela reformy. Ale dnes s aktuálnym zhromaždením nemeckej „synodálnej cesty“ zažívam zhromaždenie teologicky úplne neosvietených ľudí, ktorí s totálnym sebapreceňovaním kladú požiadavky, ktoré by ani veľký teológ kardinál Karl Lehmann istotne nikdy takto nepoložil.
Väčšina biskupov holduje požiadavkám sveta. Hanbím sa za nich. Mnohí sú podstatne mladší odo mňa. Napriek tomu upadajú do omylov a koniec koncov do bezvýznamnosti sekty!
Takmer 27 rokov nežijem v Nemecku, ale v krajine s asi 90% nekresťanského obyvateľstva. Veľmi dobre tu vidia, čo sa v Nemecku deje … a kresťania Egypta sa cítia podvedení. A nekresťania mi hovoria, že Európa sa už aj tak vzdala kresťanstva, alebo sa ho skoro vzdá. Víťazstvo iných náboženstiev je potom v hmatateľnej blízkosti.
Som preto hlboko zdesený stavom a vystupovaním mojej cirkvi v Nemecku a súčasne som rád, že Katolícka cirkev vo svete rastie.
Nech Pán daruje nemeckým katolíkom dobrý úsudok a múdrosť – a biskupom konečne odvahu k pravde!

USA: Katolícky biskup podporil „Konvoj slobody“ v Kanade

USA, 7.2.2022 (LifeSiteNews) 028 254 – Americký biskup Joseph Strickland z Tyleru v Texase vyslovil podporu kanadským kamionistom, ktorí protestujú proti povinnému očkovaniu v Ottawe i na hraniciach Kanady a USA už takmer tri týždne.
Biskup Strickland to na Twitteri komentoval slovami:
„Konvoj slobody je hlboko zakorenený v základných hodnotách, ktoré budujú svet a ktoré považujeme za zaručené. Musíme mať možnosť slobodnej voľby vo svojich vlastných životoch. Boh dal úžasnú slobodu ľuďom, ktorých stvoril na svoj obraz. MUSÍME rešpektovať slobodu jednotlivca!
„Konvoj slobody“ sa začal na protest proti rozhodnutiu kanadského premiéra Justina Trudeaua požadovať od kamionistov prekračujúcich hranice Kanady a USA plnú zaočkovanosť proti covidu. Hnutie už nadobudlo obrovské rozmery a napriek tomu, že zostáva úplne pokojné, médiá aj kanadská vláda opakovane klamú verejnosti s pokusom diskreditovať pokojné požiadavky a protest kamionistov.
Konvoj si získal podporu mnohých politikov v Kanade, no tvít biskupa Stricklanda je iba druhým prípadom podpory z Cirkvi.
Minulý týždeň kanadský kňaz a youtuber páter Anthony Hannan tiež poslal posolstvo Konvoju slobody a vyzval katolíckych kňazov pri Ottawe k jeho podpore a pomoci kamionistom, pretože: „Katolícka cirkev nás vo veci povinného očkovania sklamala.“

Innsbruck: „Vystúpenia z cirkvi kvôli povinnému očkovaniu?

Innsbruck, 07.02.2022 (KAP) 028 253 – Podrobným stanoviskom sa rakúska Innsbrucká diecéza stavia proti všetkým, ktorí sa pre svoj postoj veriacich k očkovaniu obrátili Cirkvi chrbtom a vystúpili z nej. Pod názvom „Vystúpenie kvôli povinnému očkovaniu?“ sa diecéza zaoberá najčastejšími otázkami, ktorými je konfrontovaná. Napr. otázkou, prečo biskupi nebojovali proti povinnému očkovaniu, alebo prečo sa cirkev viac nezasadzuje za znevýhodnených?

„Veď ako katolícka cirkev chceme byť naďalej pre mnohých ľudí domovom. Biskupi sa nevyslovili za povinné očkovanie, ale iba odporúčali dať sa zaočkovať. Ide nám o rovnováhu medzi právami slobody jednotlivcov a starosťou o všeobecné blaho. Nezabúdajte prosíme, že postoj za či proti očkovaniu nie je otázkou viery! Rozdielne názory nesmú ľudí rozdeľovať alebo ako veriacich oddeľovať. A rovnako to nemá nič do činenia s členstvom v Cirkvi. Iba rešpektovanie rozdielnych stanovísk môže zabezpečiť pokojnú spolužitie. My všetci, očkovaní a neočkovaní máme povinnosť osobne prispievať k blahu spoločenstva.“ napísala diecéza v stanovisku. …
Diecéza sa vyjadrila aj ku kritike očkovania v Dóme sv. Štefana: „Táto iniciatíva bola pokusom získať obyvateľstvo pre očkovanie a tým prispieť k verejnému blahu. Za akciou však nestojí rakúska cirkev, ale Viedenská arcidiecéza.“ …

Synodálny proces: Jezuiti v Innsbrucku predložili požiadavky

Innsbruck, 07.02.2022 (KAP) 028 252 – Jezuitské kolégium v rakúskom Innsbrucku očakáva od celosvetového synodálneho procesu Katolíckej cirkvi konkrétnu obnovu Cirkvi. Vyplýva to zo stanoviska kolégia, ktoré uverejnilo cez víkend. Podpísal ho rektor kolégia páter Christian Marte, rektor jezuitského kostola páter Bernhard Heindl, páter Andreas Schermann (Collegium Canisianum) a vedúci „Dielne budúcnosti“ páter Helmut Schumacher.
Jezuiti žiadajú nové úrady v Cirkvi aj nové formy vysviacok, ktoré podporia ženy vo vedúcich funkciách ako aj ohraničenie doby v úrade pre biskupov!
Ďalšie požiadavky sa týkajú rozvoja štandardov kvality v pastorácii ako ohraničenie kňazskej plnej moci pre spovede, kázne, duchovné sprevádzanie veriacich a exercície. V oblasti vzdelávania sú okrem toho podľa jezuitov potrebné cielené školenia pre osoby na vedúcich postoch. Má sa vybudovať aj digitálna komunikácia a nanovo premyslieť príspevky cirkvi a „rozvinúť to smerom k iným formám príslušnosti k Cirkvi“.
Mnohé veci v nemecky hovoriacich diecézach a reholiach by mohli miestne cirkvi sami obnoviť s vlastnou zodpovednosťou a v rámci cirkevného práva, ako je presvedčený rektor Marte a hovorí: „Sem patrí predovšetkým otázka kvality pastorácie. V synodálnom procese ide o rozvoj kultúrneho prístupu. To je viac ako iba zmena organizácie. Rozvoj kultúry si vyžaduje čas, dobré načúvanie a pozornosť voči realite. Kto chce zachovať status quo, stáva sa nepohyblivým.“
Na taký rozvoj kultúry odporúčajú jezuiti synodálnemu pocesu prednostne duchovný rozhovor. Vatikán začal na prípravu témy „synodality“ do r. 2023 celosvetový synodálny proces. Biskupi a ich veriaci sa majú radiť, čo je pre Cirkev dôležité.

Taliansko: Ordinár odsudzuje teoretikov sprisahaní v Cirkvi

Rím, 5.2.2022 (kath.net/ KAP) 028 251 – Taliansky vojenský ordinár ostro kritizoval protivníkov očkovania v Cirkvi. V liste talianskej polícii a armáde hovoril biskup Santo Marciano (61) minulý pondelok aj o „kampani ohovárania voči pápežovi, ktorá sa s tým spája“.
Konkrétne sa biskup Marciano odvolával na list bývalého nuncia v USA arcibiskupa Carla Mariu Vigana (81), „ktorý je známy svojimi sprisahaneckými teóriami“, ako napísal. Arcibiskup Vigano vyzval v piatok taliansku políciu a armádu k neposlušnosti voči štátu a protivníkom očkovania medzi nimi vyslovil svoju podporu.
Arcibiskup Vigano označil túto politiku ako „autoritu, ktorá sa podriaďuje nadnárodným mocnostiam a koná proti ľudu“ a ako „bezprávny režim“ a dodal: „Absolútna poslušnosť tu nie je na mieste.“ Nuncius to porovnal a pokusmi ospravedlnenia sa obžalovaných na norimberských procesoch v zmysle: „Ja som iba plnil rozkazy“.
Taliansky ordinár odsúdil aj tzv. „extrémne postoje“ v Cirkvi:
„Tie nie sú iba v rozpore s nariadeniami zdravotníckych orgánov, ale aj s postojom Cirkvi. V otázke očkovania proti covidu ide o zdravotnú a osobnú zodpovednosť. Každý má dbať o svoje vlastné zdravie a súčasne chrániť aj zdravie iných, zvlášť tých najslabších.
Ordinár sa potom poďakoval poriadkovým silám za ich „rozhodujúcu úlohu pri zvládaní pandémie“ a napísal, že chce „ich angažovanosť posilniť a ich svedomie upokojiť“! a vyzval ich „nedať sa zmiasť ani znechutiť“.
Od polovice decembra sa musia príslušníci polície a armády nechať očkovať. Odporcom hrozí suspendovanie zo služby bez platu.

Austrália: Polícia prerušila omšu pre „nevhodné správanie s rúškami“

Perth, 7.2.2022 (LifeSiteNews) 028 250 – Austrálska polícia prerušila vo štvrtok katolícku svätú omšu po tom, čo vraj dostala tip, že niekoľko veriacich nemá rúška! Stalo sa to v kostole v Mount Hawthorne na západe krajiny.

Kanada: Trudeau ušiel z parlamentu pred grilovaním konzervatívca!

Ottawa, 10.2.2022 (LifeSiteNews) 028 249 – Premiér Justin Trudeau vyrazil von zo zasadnutia kanadského parlamentu bez odpovede po tom, čo ho konzervatívny poslanec John Barlow začal tvrdo grilovať otázkami o nevedeckých a diskriminačných opatreniach proti covidu a vypískal ho a predseda parlamentu sa rozosmial!
Aj liberálny poslanec Joel Lightbound nedávno verejne kritizoval premiérov tón, vyjadrovanie a jeho prístup k pandémii:
„Bude premiér konať ako premiér? Bude počúvať opozíciu, svojich vlastných poradcov, bude počúvať Kanaďanov, alebo bude pokračovať v rétorike rozdeľovania občanov?“

Kanada vedie svet do odboja proti tyranii

Trudeau: „Už odišli?“ – „Nie, kamionisti vydržia ďalšie 4 týždne“

Kanada, 4.2.2022 (LifeSiteNews) 028 248 – Vedeli ste, že severný sused USA zostal lojálny Spojenému kráľovstvu vyše 200 rokov po tom, čo Thomas Jefferson napísal Deklaráciu nezávislosti? Je to pravda – kanadská ústava, ktorá ustanovila úplnú nezávislosť od Veľkej Británie, bude mať na budúci mesiac 40. výročie existencie.
S takou históriou je jasné, že Kanaďania nie sú známi rebelantským duchom.

Preto iste dokážeme oceniť hrdinských a vlasteneckých kanadských kamionistov.
Keďže jeden obrázok je lepší ako 1000 slov a potrebujeme aj niečo na usmiatie a povzbudenie uverejňujeme aj obrázky.
Nech Boh žehná a ochraňuje všetkých týchto riadnych Kanaďanov, nech pokračujú v inšpirovaní podobných povstaní slobodu milujúcich vlastencov na celom svete.
Je ironické, že trikrát zaočkovaný premiér ušiel z hlavného mesta Ottawy údajne do karantény.

Američania naliehajú bojkotovať genocídne Olympijské hry

Washington, D.C. 5.2.2022 (LifeSiteNews) 028 247 – Americké organizácie za ľudské práva vyzývajú Američanov, aby nesledovali Olympijské hry v Pekingu. Reggie Littlejohn, podpredseda hnutia „Práva žien bez hraníc“ vyhlásil:
„Čínska komunistická strana je vražedný totalitný režim preukázateľne najhorší porušovateľ ľudských práv na svete. Nútené potraty, nútené sterilizácie, nútené zbieranie ľudských orgánov na transplantácie, nútené práce, náboženské prenasledovanie, genocída, drvenie Tibetu, Hong Kongu a južného Mongolska a infikovanie sveta koronavírusom – aké ľudské právo vlastne ešte neporušili?“

Katolícki žurnalisti, či predajcovia očkovacej látky?

Analýza šéfredaktora novín Nuova Bussola Quotidiana, Riccarda Cascioliho

Vatikán/San Francisco 5.2.2022 (kath.net/jg) 028 246 – Taliansky žurnalista Riccardo Cascioli, zakladateľ a šéfredaktor novín Nuova Bussola Quotidiana, kriticky analyzoval katolícku stránku kontrolujúcu fakty“ catholic-factchecking.com a za tým stojace mediálne konzorcium.
Táto iniciatíva dostala nový impulz audienciou u pápeža Františka, ktorý ju výslovne pochválil. Cascioli ironicky píše:
„Je jasné, že všetky články, ktoré spochybňujú spásnu cenu očkovania a program masovej vakcinácie, treba vyhlásiť za falošné správy. V ťažení boja proti nerovnosti, osloveného aj v pápežovom príhovore, sa musí masové očkovanie realizovať aj vo všetkých chudobných krajinách, kde covid spôsobuje všetko iné len nie núdzový stav a choroby, proti ktorým tam musia bojovať sú celkom iné. Kontrola faktov sa stala formou propagandy, ktorá sa maskuje ako investigatívny žurnalizmus. Google investuje enormné zdroje ako hospodársky tak aj technologicky, aby tok informácií riadil podľa ‚kánonu politickej korektnosti‘!“
Google totiž stránku catholic-factchecking.com financuje.
„Je naivné myslieť si, že možno tento diktát ignorovať, ak sme platení z Googlu. Okrem toho je očividné, že vzhľadom na očkovaciu kampaň ciele katolíckeho mediálneho konzorcia súhlasia s cieľmi Googlu. Preto nie je náhoda, že na stránke ‚catholic-factchecking.com‘ niet nijakej zmienky o vedľajších účinkoch očkovania.
Cascioli za tým vidí starú stratégiu a píše:
„Vždy znova sa svetské mocnosti pokúšali svoje ciele realizovať aj s pomocou katolíckych organizácií. Je to tak pri kontrole pôrodnosti, pri potrate aj eutanázii, pri ideológii rodovej rovnosti aj homosexualite. Oni financujú tzv. katolícke organizácie, aby tak bojovali proti odporu Cirkvi proti ich cieľom.
Aj keby sme nespochybňovali dobrú vôľu ‚catholic-factchecking.com‘ je nerealistické chcieť zaručiť vedeckú pravdu správ a informácií. Vedecká diskusia sa stále ďalej vyvíja. Je málo spoľahlivých údajov, ale je veľa veľkých hospodárskych záujmov. Pred rokom nás ešte obviňovali, že šírime falošné informácie, keď sme hovorili, že zaočkovaní môžu byť nakazení a aj iných nakaziť. Dnes je to očividné. Ako si môže médium dovoliť hlásať vedeckú pravdu? A je to vôbec úloha Cirkvi?“ kladie si Cascioli otázku a dodáva:
„Proti tomu stavajú námietku, že zdravie musí byť teraz na prvom mieste. No to je čiste svetská perspektíva, ktorá nezohľadňuje vyhliadky na večný život.“

Nemecko: „Synodálna cesta“ chce zmeniť katolícku morálku

Bonn, 05.02.2022 (KNA) 028 245 – Na záver 3-dňového zhromaždenia nemeckého reformného projektu „Synodálna cesta“ vo Frankfurte prezídium vydalo pozitívnu bilanciu. Predseda Biskupskej konferencie Nemecka biskup Georg Bätzing:
„Tretie synodálne zhromaždenie bolo veľký úspech a súčasne medzikrokom. Schválili sme tri predlohy textov definitívne a 11 ďalších v prvom čítaní. Atmosféra bola veľmi dôveryplná, prehĺbená a bez nejakého strachu a nesená veľkou nádejou, že môžeme zmeniť Cirkev.“

„Na ďalšom zhromaždení v septembri chválime ďalšie body, neuspokojíme sa s malými sústami,“ vyhlásila predsedníčka Výboru nemeckých laikov.
Veľkou väčšinou sa „synodálna cesta“ vyslovila za modernizáciu sexuálnej morálky Cirkvi. Ide o zmeny v antikoncepcii ako aj homosexuality v Katechizme – teda v náuke Cirkvi.
Pápežovi odporúčali urobiť „vieroučné upresnenie a nové zhodnotenie homosexuality“ a uviedli:
„Žitá sexualita homosexuálov nie je hriech a nemá sa ani sama o sebe zle posudzovať. Táto orientácia patrí k identite človeka, ako bol Bohom stvorený. Homosexuálov nesmie Cirkev diskriminovať.“
Synodálna cesta žiada aj žehnanie homosexuálnych párov a civilne zosobášených rozvedených.
Druhý text odporúča pápežovi rozvinúť „chápanie manželskej lásky“ v Katechizme vzhľadom na antikoncepciu, „ktorá je v zmysle náuky veľmi obmedzená“. V diskusii sa zdôraznilo, že katolícka sexuálna morálka už nemá veľa do činenia so životnou realitou. Príliš vraj zasahuje do života párov a príliš je fixovaná na sex.

Kritici varujú, že sa náuka Cirkvi úplne znehodnotí. Viacerí biskupi varovali pred jej zničením.

Arcibiskup Nicola Eterovic, nuncius v Nemecku, ako pozorovateľ apeloval na zhromaždenie vo Frankfurte, aby sa zachovala jednota celej Cirkvi. Zdôraznil, že vatikánska Synoda o synodalite v r. 2023 musí byť miestnym cirkvám merítkom a povedal:
„Pápež František hovorí síce o synodalite, ale varuje pred parlamentarizmom, formalizmom, intelektualizmom a klerikalizmom. Je preto potrebná schopnosť rozlišovania a nejde o nejaký prieskum verejnej mienky. Ústredným musí zostať Božie slovo ako žiara fakle.“
Zástupcovia rakúskych a francúzskych katolíkov na zhromaždení sa k záverom vyjadrili zásadne pozitívne.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *