Výnimočný zázrak na Popolcovú stredu v roku 1218

„Veru, hovorím vám: Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: »Prejdi odtiaľto ta!« – prejde. A nič vám nebude nemožné.“ Mt 17,20

Popolcová streda je jedným z najobľúbenejších katolíckych sviatkov celého liturgického roka. Veriaci a pokorní v Bohu sa schádzajú v kostole, v zástupe prijímajú popol na hlavu a premýšľajú o tom, čoho sa budú vzdávať a zriekať počas pôstu. Ale pred 799 rokmi, to bol rok mimoriadneho zázraku jedného z najväčších svätcov cirkvi.

Na Popolcovú stredu v roku 1218 matka predstavená a niektoré z jej rehoľných sestier prišli do svojho nového kláštora sv. Sixta v Ríme, aby ho prevzali do vlastníctva. V kláštore na kapitule sa nachádzal  vtedy aj 48-ročný sv. Dominik Guzmán a traja kardináli, ktorí ho spravovali, riadili chod a vedenie novej komunity, keď tam náhle vstúpila osoba – muž, ktorý si trhal vlasy a z jeho úst sa ozýval veľmi hlasný nárek, že pán Napoleon Orsini, synovec kardinála Štefana, spadol z  koňa, a pri páde sa zabil.

Po tejto správe kardinál nedokázal povedať ani slovo a hlava mu vo veľkom žiali padla na hruď svätého Dominika, ktorý sedel po jeho boku. Jeho smutné mlčanie bolo výrečnejšie než akékoľvek vypovedané slová. Svätec sa snažil zmierniť jeho žiaľ, ale nakoniec nariadil, aby telo Napoleona, bolo prenesené do kostola a požiadal brata Tancreda, aby pripravil oltár, a aby mohla byť odslúžená sv. omša. Keď sv. Dominik spolu s kardinálmi pripravili sv. omšu, matka predstavená a jej sestry, bratia Dominikáni a veľký dav ľudí prišli s nimi do kostola.

Sv. Dominik, pri slávení svätej omše, prelial záplavu sĺz, a keď pozdvihol telo Kristovo vo svojich čistých rukách, dostal sa do extázy, jeho celé telo sa zdvihlo zo zeme pred očami a k úžasu všetkých, čo boli prítomní. Keď sa sv. omša skončila, požehnaný muž pristúpil k mŕtvemu telu, nasledovaný všetkými prítomnými, prosil úpenlivo o milosť Božiu, sklonil sa k telu, požehnal pomliaždené údy na tele mŕtveho a potom sa pohrúžil do modlitby.

Po nejakom čase vstal a urobil znamenie kríža nad mŕtvym mužom. Potom zdvihol ruky k nebu, pričom on sám mocou Božou, bol zdvihnutý zo zeme a vznášajúc sa vo vzduchu, zvolal veľkým hlasom, „Napoleon, hovorím ti v mene nášho Pána Ježiša Krista, vstaň! “

V tom okamihu pred očami celého zástupu, mladý muž vstal zdravý a bez zranení. Nielen všetci prítomní, ale celé mesto, obzvlášť cirkevné spoločnosti i pápež (Honórius III.), vzdávali vďaky Všemohúcemu, ktorý v týchto nešťastných dňoch milostivo doprial vykonať svojmu služobníkovi veľké divy v deň založenia jeho cirkevnej spoločnosti.

Bratia Dominikáni prebrali cirkevný majetok a kláštor sv. Sabiny a sestry sv. Márie sa v ňom usídlili v prvú nedeľu v pôstnom období. Rehoľné sestry prijali nový habit z rúk svätého Dominika spoločne s regulami.
Yvo, biskup v Krakove a kancelár Poľska, bol v Ríme, keď bol Napoleon vzkriesený k životu a bol očitým svedkom tohto ohromujúceho zázraku. Prosil svätého Dominika, aby požehnal a poslal k jeho dvom synovcom Hyacintovi a Ceslasovi habit jeho rádu a dvoch jeho rehoľných bratov. Svätec poslal bratov do Bologne v r.1217. Tam položili základy kláštora, ktorý funguje dodnes a je jedným z najviac rozvíjajúcich sa kláštorov na svete.


Tento príbeh je prebraný z knihy The Lives Of The Fathers, Martyrs, And Other Principal Saints; Compiled From Original Monuments, And Other Authentic Records napísaný autorom Rev. Alban Butler a vydaný vo vydavateľstve Excelsior Publishing House in 1903.

 

 

Lorenzo Lotto, Sv. Dominik kriesi Napoleona Orsiniho, 1513-1516. Bergamo, Accademia Carrara
Zdieľať

One thought on “Výnimočný zázrak na Popolcovú stredu v roku 1218

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *