Novéna – Rozviaž uzol svojho života…

Ako postupovať pri novéne:

prežehnaj sa

– povedz ľútosť, popros o odpustenie svojich hriechov a urob si silné

predsavzatie, že sa ich viac nedopustíš

– pomodli sa prvé tri desiatky ruženca

– nasleduje meditácia na príslušný deň novény ( 1. – 9. deň)

– pomodli sa posledné dva desiatky ruženca

– ukonči modlitbou k Panne Márii, Rozväzovačke uzlov

 

Ľútosť:

Ó, môj Bože, zo srdca ľutujem, že som ťa urazil a nenávidím všetky svoje hriechy. Nielen pre tvoje spravodlivé tresty, ale najmä preto, že som urazil teba, môj Bože, ktorý si všetko dobro a zasluhuješ si všetku moju lásku. Dávam si pevné predsavzatie viac nehrešiť a vyhýbať sa blízkej príležitosti k hriechu. Amen

 

Modlitba k Panne Márii, Rozväzovačke uzlov na záver jednotlivého dňa:

Panna Mária, Matka čistej lásky, Matka, ktorá nikdy neodmietneš prísť na pomoc dieťaťu v núdzi, Matka, ktorej ruky nikdy neprestanú slúžiť svojim milovaným deťom, lebo ich pohýna Božia láska a nesmierne milosrdenstvo, ktorým je naplnené tvoje srdce. Prosím Ťa, obráť ku mne svoje súcitné oči a pozri na spleť uzlov v mojom živote. Vieš veľmi dobre, aký som zúfalý. Poznáš moju bolesť a vieš aký som zviazaný týmito uzlami. Mária, Matka, ktorej Boh zveril rozväzovanie ulov v živote svojich detí, odovzdávam do Tvojich rúk stuhu môjho života. Nikto, ani sám diabol ju nemôže vytrhnúť z Tvojej veľkej starostlivosti. V tvojich rukách niet uzla, ktorý by nemohol byť rozuzlený. Mocná Matka, svojou milosťou a príhovornou mocou u svojho Syna Ježiša, vezmi dnes do svojich rúk tento uzol ……. Prosím Ťa, rozviaž ho na slávu Božiu raz a navždy. Ty si moja nádej. Moja pani, si jediná útecha, ktorú mi Boh dáva, posilnenie mojej slabej viery a s Kristom oslobodenie od mojich pút.

Vypočuj moju prosbu. Staraj sa o mňa, veď ma, ochraňuj ma, ty bezpečné útočisko.

Mária, Rozväzovačka uzlov, oroduj za mňa.

Prvý deň:

Najdrahšia svätá Matka, svätá Mária, ktorá rozväzuješ uzly, čo dusia tvoje deti, vystri svoje milostiplné ruky ku mne. Zverujem ti dnes tento uzol ………. a všetky negatívne následky, ktoré spôsobil v mojom živote. Dávam ti tento uzol, ktorý ma mučí, robí ma nešťastným, a ktorý mi bráni zjednotiť sa s tebou a s tvojim Synom Ježišom, mojím Spasiteľom.

Bežím k tebe, Mária, Rozväzovačka uzlov, lebo ti dôverujem a viem, že nikdy nepohrdneš hriešnym dieťaťom, ktoré prichádza k tebe a prosí ťa o pomoc. Verím, že môžeš rozuzliť tento uzol, lebo Ježiš ti daruje všetko. Verím, že chceš rozviazať tento uzol, lebo si moja Matka. Verím, že to urobíš, lebo ma miluješ večnou láskou.

Ďakujem ti, drahá Matka.

Mária, Rozväzovačka uzlov, oroduj za mňa !

Ten, kto hľadá milosť, nájde ju v Máriiných rukách.

Druhý deň:

Mária, milovaná Matka, ktorá k nám privádzaš všetky milosti, odovzdávam ti dnes svoje srdce, uznávajúc, že som hriešnik, ktorý potrebuje tvoju pomoc. Mnohokrát strácam tvoje milosti kvôli svojim hriechom egoizmu, pýchy, hnevu, nedostatok štedrosti a pokory. Obraciam dnes na teba, Mária, Rozväzovačka uzlov, vypros mi u svojho Syna Ježiša, aby mi daroval slobodné, pokorné a dôverujúce srdce. Dnes budem žiť tak, že budem uskutočňovať tieto čnosti a obetujem ti to ako znak lásky k tebe. Zverujem do tvojich rúk tento uzol ….., ktorý mi bráni odrážať Božiu slávu.

Mária, Rozväzovačka uzlov, oroduj za mňa !

Mária obetovala všetky chvíle dňa Bohu !

Tretí deň:

Matka a prostrednica, v tvojich rukách nachádzame poklady Kráľa, obráť dnes ku mne milostivé oči. Zverujem do tvojich svätých rúk tento uzol v mojom živote ….., spolu so všetkým hnevom a horkosťou, ktoré mi spôsobil. Nebeský Otče, prosím ťa o odpustenie môjho hriechu. Pomôž mi odpustiť všetkým ľuďom, ktorí vedome, alebo nevedome spôsobili tento uzol, lebo len tak ho môžeš rozviazať. Keďže som aj ja prijal odpustenie, tak teraz aj ja pred tebou, najdrahšia Matka a v mene tvojho Syna Ježiša Krista, môjho Spasiteľa, ktorý pretrpel toľké urážky, odpúšťam týmto osobám ….., aj sebe samému navždy. Ďakujem ti Mária, Rozväzovačka uzlov za rozviazanie uzla hnevu v mojom srdci aj uzla, ktorý ti dnes predkladám. Amen.

Mária, Rozväzovačka uzlov, oroduj za mňa !

Ty, ktorý túžiš po milosti, obráť sa na Máriu !

Štvrtý deň:

Najdrahšia svätá Matka, ty si štedrá ku všetkým, ktorí ťa hľadajú, zmiluj sa nado mnou. Zverujem do tvojich rúk tento uzol, ktorý ma oberá o pokoj srdca, paralazuje moju dušu, bráni mi prichádzať k Pánovi a slúžiť mu životom. Rozviaž tento uzol v mojom živote ……. ó Matka a popros Ježiša, aby uzdravil moju chromú vieru, ktorá sa znechucuje kvôli kameňom na ceste. Spolu s tebou, najdrahšia Matka, sa môžem pozrieť na tieto kamene ako na priateľov. Nie nariekať kvôli nim, ale vzdávať za ne nekonečné vďaky a usmievať sa dôverujúc v tvoju silu.

Mária, Rozväzovačka uzlov, oroduj za mňa !

Mária je slnko a nikomu sa neupiera jej teplo !

Piaty deň:

Mária, rozväzovačka uzlov, štedrá a súcitná, prichádzam dnes k tebe, aby som ti znova zveril tento uzol v mojom živote …… a aby som poprosil Božiu múdrosť, že by vo svetle Ducha Svätého rozviazala túto spleť problémov. Nikto ťa nikdy nevidel nahnevanú, naopak tvoje slová boli tak naplnené sladkosťou, že Duch Svätý sa ukazoval na tvojich perách. Odstráň zo mňa horkosť, hnev a nenávisť, ktoré mi tento uzol spôsobil. Daj mi najdrahšia Matka niečo zo sladkosti a múdrosti, ktorá sa ticho odráža v tvojom srdci. A ako si bola prítomná na Turíce, popros Ježiša, aby mi teraz zoslal novú prítomnosť Ducha Svätého. Duchu Svätý, príď a prebývaj vo mne.

Mária, Rozväzovačka uzlov, oroduj za mňa !

Mária s Bohom je mocná !

Šiesty deň:

Milostivá Kráľovná, zverujem ti tento uzol v mojom živote ….. a prosím ťa, daj mi srdce trpezlivé, nech vyčká kým ho rozviažeš. Nauč ma zotrvávať v živom Ježišovom slove, nauč ma čerpať z Eucharistie, zo sviatosti zmierenia, zostaň so mnou a príprav moje srdce na chvíľu, keď budem s anjelmi sláviť milosť, ktorá mi bude udelená. Amen! Aleluja!

Mária, Rozväzovačka uzlov, oroduj za mňa !

Si krásna, Mária a niet na tebe poškvrny hriechu !

Siedmy deň:

Najčistejšia Matka, prichádzam dnes k tebe, aby som ťa poprosil, aby si rozviazala tento uzol v mojom živote……. a oslobodila ma z diablových osídel. Boh ti dal veľkú moc nad všetkými démonmi. Dnes sa ich všetkých zriekam, zriekam sa každého spojenia s nimi a prehlasujem Ježiša za svojho jediného Pána a Spasiteľa. Mária, Rozväzovačka uzlov, rozmliaždi hlavu Zlého a znič nástrahy, ktoré mi týmto uzlom nastavil. Ďakujem ti, najdrahšia Matka. Najvzácnejšia Krv Kristova, osloboď ma!

Mária, Rozväzovačka uzlov, oroduj za mňa !

Ty si sláva Jeruzalema, ty si radosť nášho ľudu !

Osmy deň :

Panenská Matka Božia prekypujúca milosťami, zmiluj sa nad svojím dieťaťom a rozviaž tento uzol v mojom živote…..Potrebujem, aby si ma navštívila tak, ako si navštívila Alžbetu. Prines mi Ježiša, prines mi Ducha Svätého. Nauč ma čnostiam: odvahy, radosti, pokory a viery a daj, aby som bol ako Alžbeta naplnený Duchom svätým. Daj, aby som radostne spočíval na tvojom Srdci Mária. Volím si ťa za svoju Matku, Kráľovnú a priateľku. Dávam ti svoje srdce aj všetko, čo mám (môj dom a rodinu, moje hmotné a duchovné dobrá). Som tvoj naveky. Vlož do mňa svoje srdce, aby som mohol robiť všetko, čo mi povie Ježiš.

Mária, Rozväzovačka uzlov, oroduj za mňa !

Poďme teda, plní dôvery, k trónu milosti !

Deviaty deň:

Presvätá Matka, naša zástankyňa, Rozväzovačka uzlov, prichádzam dnes k tebe,  aby som ti poďakoval za to, že si rozviazala tento uzol v mojom živote…… Vieš veľmi dobre, koľko utrpenia mi spôsobil. Ďakujem ti, Matka za to, že si prišla, aby si svojimi milostivými prstami osušila slzy mojich očí. Prijímaš ma do svojho náručia a umožňuješ mi, aby som znova dosiahol Božiu milosť.

Mária, Rozväzovačka uzlov, najdrahšia Matka, ďakujem ti za rozväzovanie uzlov v mojom živote. Prikry ma svojím plášťom lásky, daj nech som pod tvojou ochranou a daruj mi svoj pokoj ! Amen.

Mária, Rozväzovačka uzlov, oroduj za mňa !

 Schválenie:

Pobožnosť sa šíri s miestnym cirkevným schválením vo francúzskom mestečku Le Mensil, kde si uctievajú obraz Panny Márie, Rozväzovačky uzlov.

Viac o histórii tejto pobožnosti: TU

 

rozvazovacka uzlov

 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *