V boji proti alkoholu pomôžu svätí. Tu je 5 patrónov triezvosti

Problém s alkoholom postihuje stále viac ľudí. Štatistiky nie sú optimistické. Cirkev každý rok v auguste vyzýva k abstinencii. Svätí môžu tiež pomôcť zostať triezvymi. Komu sa modliť za príhovor?

Alkohol je rastúci problém
Konzumácia alkoholu každoročne narastá.  Alkohol je stále viac dostupný a predáva sa v rôznych formách a baleniach. Môžete si ho kúpiť v obchode s potravinami, na čerpacej stanici, prakticky kdekoľvek. Alkoholizmus je tragédiou nielen pre závislého človeka, ale aj pre celé rodiny. Deti trpia, objavuje sa agresia a prichádzajú trestné činy. Cirkev preto od roku 1984 vyzýva na abstinenciu v auguste.

Prečo je august mesiacom striedmosti?
August je mesiac zasvätený Márii. V tejto dobe slávime aj niekoľko významných mariánskych sviatkov. V auguste sa konajú aj početné púte na sväté miesta. Stojí za to pripomenúť, že o pomoc pri abstinencii je možné požiadať aj svätých. Zoznámte sa s niektorými z nich, ktorí sa starali najmä o tých, ktorí zápasia s problémami s alkoholom.

1. Sv. Ján Krstiteľ
Jedným z orodovníkov je sv. Ján Krstiteľ. Nabádal izraelský ľud, aby opustili svoje nemorálne zvyky a obrátili sa k Bohu. Žil skromne, žil na púšti, a ako čítame v Písme, jedol kobylky a lesný med. Jeho mučenícku smrť si pripomíname 29. augusta.

2. Sv. Maximilián Mária Kolbe
Ďalším svätcom, ktorého stojí za to požiadať o príhovor, je sv. Maximilián. Je to mních, ktorý podporoval triezvosť a mnohokrát o tom písal na stránkach „rytiera Nepoškvrnenej“. Upozornil, že zápas s problémom alkoholu nie je len boj s konkrétnou látkou, ale aj duchovný boj. Zdôraznil, že základom striedmosti národa je Nepoškvrnená a je to ona, ktorá prichádza pomôcť. 14. augusta je výročie jeho mučeníckej smrti v koncentračnom tábore Osvienčim. Sv. Maximilián je patrónom Hnutia triezvosti v Poľsku.

3. Blahoslavený Bronisław Markiewicz
Vo svojej kňazskej službe ľuďom sa špeciálne staral o deti a mládež, najmä v zanedbaných domoch. Chcel vyriešiť sociálne problémy vrátane alkoholu. Niektoré z jeho metód boja proti alkoholizmu sa praktizujú dodnes, napríklad organizovanie rodinných večierkov bez alkoholických nápojov. Markiewicz tiež vytvoril stále existujúce bratstvá striedmosti.

4. Sv. Józef Stanisław Pelczar
Sv. Józef Stanisław Pelczar ako biskup pomáhal alkoholikom. V Przemyślskej diecéze podporoval chudobných a staval útulky pre bezdomovcov. V závislosti od alkoholu videl príčinu mnohých nešťastí a ľudských tragédií.

5. Boží služobník Mateusz Talbot
Mateusz Talbot sa opíjal od 12 rokov, takmer každý deň. So závislosťou bojoval 16 rokov. Po ročnej práci v dublinskom sklade vína sa stal závislým na alkohole. Napriek matkiným prosbám nedokázal prestať. Všetky peniaze minul na nákup alkoholických nápojov. Krčmy boli pre neho domovom. Predal všetok svoj majetok a dokonca aj topánky, len aby mohol piť. Keď jedného dňa požiadal svojho priateľa o peniaze, on mu odpovedal slovami: „Ty, prasa!“ a odišiel. Po tejto udalosti Mateusz zložil sľub abstinencie. Obrátil sa k Bohu, zúčastnil sa omše, veľa sa modlil. Začal čítať spisy sv. Augustína. Cestou do kostola skolaboval. Najväčší objav učinil Charles Manners, ktorý našiel na jednej ruke svätca omotaný povraz a na druhej ruke reťaz. Hovorí: “Rozrezal som šaty nožnicami, keď som našiel akúsi reťaz s ohnivkami dlhými asi pol palca, ktoré boli obtočené okolo tela. Pod kolenom bola tiež reťaz, ktorá musela Mattovi spôsobovať veľkú bolesť, zvlášť keď kľačal. Pod druhým kolenom som našiel tiež nejakú šnúru. V roku 1975 vydal pápež Pavol VI. dekrét o hrdinstve jeho cností. Zázrak na jeho príhovor stále chýba, aby bol uznaný za blahoslaveného. V Írsku je patrónom ľudí bojujúcich proti alkoholu.

Zdroj: Aleteia, Obrázok: Tamtiež

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *