Život Cirkvi vo svete 45 * 2013

Pápež posiela svojho lekára na demonštráciu
Salzburg: Ako prebieha voľba nového biskupa
Biskup Marx proti prefektovi kongregácie Müllerovi?
„Nás delí to, že vy ste rímsko-katolícky a ja som iba katolícka“.
Nuncius: Medžugorie nie je Cirkvou uznané!
Teodolfo Mertel, posledný kardinál diakon
Dziwisz: Stretnutie Jána Pavla II. s Macielom bola chyba
Lurdy znovu ohrozené záplavami
Kardinál Maradiaga: Cirkev v USA je ako les
„ONE OF US“ má 1,6 milióna podpisov – cieľ dosiahnutý!
Nijaké ženy s hodnosťou kardinála
Vatikán: Dotazník o rodine nie je určený veriacim
Vedel pápež o nedorozumeniach z interview Scalfariho?
Tlač: Pápež zatelefonoval žene po anulovaní manželstva
Pápež prijme svetlo pokoja z Betlehema
Biskup Zsifkovics otvorene k aktuálnej situácii v Eisenstadte
Nová pápežská ferula z eticky prijateľných materiálov
Olympijský výbor USA: Nijaká ‚diskriminácia homosexuálov’
Kardinál: Kampaň proti biskupovi dlho pred finančnými problémami
Pakistan: Dievča sa vyslobodilo z hrobu
Konzistórium bude vo februári 2014
Naša príloha
Vatikán rozosiela biskupom dotazníky na tému rodina

 

Pápež posiela svojho lekára na demonštráciu

 

Vatikán, 7.11.2013 (kath.net/KNA) 016 464 – Pápež František chce poslať svojho osobného lekára ako aj arcibiskupa kúrie na demonštráciu proti zákazu spornej terapie s kmeňovými bunkami pred taliansky parlament. Ako napísali vatikánske noviny «L´Osservatore Romano» zo štvrtka, pápežský poverenec udeľovania almužien arcibiskup Konrad Krajewski a lekár sú ochotní zúčastniť sa na tejto demonštrácii nevyliečiteľne chorých a ich príbuzných v centre Ríma. Majú vyjadriť «blízkosť Františka» postihnutým a ukázať, že zdieľa s nimi ich utrpenie, ako citujú noviny arcibiskupa Krajewského.

Pozadie tohto tvorí nedávne stretnutie Františka s 1,5-ročnou Taliankou Noemi, ktorá trpí smrteľným nervovým ochorením. Jej rodičia nadarmo žiadali terapiu v Taliansku zakázanou «metódou stamina». Na záver generálnej audiencie v stredu s 50 000 pútnikmi sa pápež pomodlil za uzdravenie Noemi. Termín demonštrácie noviny neoznámili.

„Metóda stamina“, vyvinutá Talianom Davide Vannonim, bola nazvaná podľa nadácie rovnakého názvu. Metóda v jadre spočíva v tom, že chorému sa odoberú kmeňové bunky, ktoré sa ošetria a implantujú naspäť chorému. Metódu talianske ministerstvo zdravotníctva v októbri vyhodnotilo ako ohrozujúcu zdravie a zakázalo ju. Medzinárodní renomovaní vedci taktiež vyjadrili o tejto metóde vážne pochybnosti. –zg-

 

Salzburg: Ako prebieha voľba nového biskupa

 

Salzburg, 8.11.2013 (KAP) 016 463 – Pravdepodobne cez víkend sa zíde salzburská dómska kapitula na voľbu nového arcibiskupa ako nástupcu Aloisa Kothgassera, ktorého odstúpenie z dôvodu veku pápež prijal.

„Začneme pobožnosťou, pri ktorej sa pomodlíme k Duchu Svätému za dobrú voľbu,“ povedal dómsky dekan Hans Walter Vavrovsky, ktorý voľbe predsedá, v piatok pre „Kathpress“. Predtým ako dómsky dekan otvorí obálku s návrhom troch mien, ktorá prišla z Vatikánu, zvolia členovia dómskej kapituly dvoch skrutátorov (pomocníkov pri voľbách). Zapisovateľ kapituly Roland Kerschbaum postup zaprotokoluje.

„Potom sa celkom otvorene poradíme o uvedených troch kandidátoch,“ povedal predseda volieb. „Ak je medzi členmi kapituly jeden z kandidátov, musí opustiť miestnosť, keď sa bude o ňom hovoriť. Ale voliť môže aj potenciálny kandidát na biskupa. Volí sa na lístkoch, na ktorých treba zaškrtnúť jedno z troch mien.“

Teoreticky by mohol byť biskup zvolený už v prvom kole absolútnou väčšinou. V kánone 119 cirkevného práva je stanovené, ako postupovať, ak to nenastane: nasleduje druhé kolo volieb. Ak ani v ňom nedosiahne nijaký kandidát absolútnu väčšinu, bude voľba medzi dvomi kandidátmi s najväčším počtom hlasov. Kto dostane väčšinu, je zvolený.

U 12 členov kapituly môže dôjsť aj k tomu, že každý kandidát dostane 4 hlasy. „Vtedy podľa kánonu vypadne najmladší kandidát a volí sa z dvoch starších,“ vysvetlil Vavrovsky. „Ak by títo znova dostali rovnaký počet hlasov, považuje sa za zvoleného ten starší.“

Pomocníci musia priebeh volieb dôkladne preverovať. Po voľbe informuje dómsky dekan okamžite apoštolského nuncia, arcibiskupa Petra S. Zurbriggena. Ten sa zvoleného kandidáta opýta, či voľbu prijíma. Až potom sa nuncius obráti na Kongregáciu pre biskupov v Ríme a poprosí pápeža o potvrdenie voľby.

Po potvrdení voľby pápežom nuncius v zmysle konkordátu informuje rakúsku spolkovú vládu. Podľa článku IV, odsek 2, konkordátu platí v Rakúsku tzv. „politická klauzula“: Svätý stolec sa v nej zaviazal pred menovaním sídelného arcibiskupa alebo biskupa, príp. biskupa koadjutora oznámiť rakúskej vláde meno navrhovanej osoby, alebo v prípade Salzburgu meno zvoleného kandidáta.

Spolková vláda má 15 dní na zaujatie postoja a môže prísne dôverne uplatniť proti menovaniu „dôvody všeobecne politickej povahy“. Ak sa takáto námietka vznesie, treba sa pokúsiť dospieť k dohode medzi Svätým stolcom a vládou. Pri neúspechu tohto pokusu má však pápež napriek námietke vlády slobodu menovania. „Politická klauzula“ neplatí pre menovanie pomocných biskupov. –zg-

 

Biskup Marx proti prefektovi kongregácie Müllerovi?

 

Freising, 7.11.2013 (kath.net/KNA) 016 462 – Diskusia o prístupe k znovu zosobášeným rozvedeným v Katolíckej cirkvi je podľa názoru mníchovského kardinála Reinharda Marxa (foto) úplne otvorená.

«Prefekt Kongregácie pre náuku viery nemôže túto diskusiu ukončiť», povedal Marx vo štvrtok vo Freisingu na záver zasadnutia biskupskej konferencie. Odvolal sa tým na príspevky arcibiskupa Gerharda Ludwiga Müllera, ktorý nevidí nijakú cestu poskytovania svätého prijímania tejto skupine veriacich. Arcibiskup Müller podrobne vysvetlil, aký je postoj Cirkvi.

«Zažijeme, že sa o tom bude diskutovať v celej šírke, s akým výsledkom, to neviem.»

Kardinál zdôraznil, že táto téma zohrá úlohu ako na mimoriadnej Synode biskupov v októbri 2014 v Ríme, tak na ďalšej synode o rok neskôr na tému rodina. „Rozhodujúce je,“ pokračoval, „vnímať realitu. To povedal aj pápež František. Dotazník z Vatikánu by k tomu mohol prispieť. Ten by sa síce nemal kompletne ako anketa dostať ku všetkým veriacim, ale odzrkadľovať mienku základne Cirkvi. «Veď sa pozrite, čo si myslia vaši veriaci», to je výslovné želanie z Ríma.“

Na základe procesu dialógu a aj zo skúseností Fóra o budúcnosti jeho arcibiskupstva, si kardinál Marx myslí, že sú niektoré otázky, u ktorých je postoj väčšiny katolíkov, práve aj tých praktizujúcich, jednoznačný. Ako príklad uviedol prístup k znovu zosobášeným rozvedeným. Veľký počet veriacich nemôže celkom pochopiť, «že druhý zväzok Cirkev neakceptuje». Podľa kardinála je krátkozraké, keď sa v súvislosti s rozvodom hovorí iba o «morálnom úpadku». Marx súčasne varoval pred tým, aby sa otázky redukovali iba na prístup k tejto skupine ľudí.

Kardinál tiež oznámil, že bavorskí biskupi sa poradia o týchto témach s grémiami a združeniami. Postup však ešte schvália všetci nemeckí biskupi na Stálej rade BKN. „V každom prípade je veľký «pokrok», že dotazník je teraz už na internete,“ povedal kardinál na záver. –zg-

 

„Nás delí to, že vy ste rímsko-katolícky a ja som iba katolícka“.

 

Pravé pozadie boja o podstatu nemeckej cirkvi

 

Limburg, 7.11.2013 (kath.net/M. Schneider-Flagmeyer – Fórum nemeckých katolíkov) 016 461 – „Iba úplná transparentnosť v záležitosti Limburskej diecézy môže zabrániť tomu, že vzniknú sprisahanecké teórie. V niektorých kruhoch sa už argumentuje, že sa chcú zbaviť teologicky neobľúbeného biskupa,“ povedal prezident Centrálneho výboru nemeckých katolíkov (ZdK) Alois Glück podľa freiburských katolíckych novín „Konradsblatt“ 45/2013.

Už predtým Glück varoval, že by mohla vzniknúť „legenda rany dýkou“. Čo sa za týmito poznámkami skrýva, je očividné a ľahko prehliadnuteľné.
Prezident ZdK chce, aby sa neodhalilo pravé pozadie limburskej krízy – a predovšetkým, aby sa o tom nediskutovalo na verejnosti. Celá limburská katastrofa má zostať na rováši jedného jediného muža, toho „biskupa luxusu a povýšenectva“ Tebartza-van Elsta.

A tak môže pokračovať boj o podstatu Cirkvi, ktorý sa už desaťročia v Limburgu vedie so zatrpknutím a nenávisťou viac menej podprahovo a ktorý doteraz pre „reformátorov Cirkvi“ prebiehal úspešne. Pretože prezident ZdK má prirodzene pozornosť zameranú nielen na Limburg, ale na celú nemeckú čiastkovú cirkev.

Ciele disidentských kňazov v Limburgu pod vedením dómskej kapituly, kruhu z Hofheimu a k nemu patriaceho frankfurtského mestského dekana zu Eltza sa totiž kryjú s cieľmi väčšiny členov ZdK.

Varujúce hlasy, ako hlas limburskej členky diecéznej rady Barbary Wielandovej, členky ZdK, ktorá nevidí zmenu v tomto boji ani s novým biskupom, sa odsúvajú nabok.

Ak Alois Glück skutočne myslí „úplnú transparentnosť“, potom sa musia otvorene prezentovať aj pravé dôvody vzbury v Limburgu. A tie spočívajú – ako je dnes už jasné – nie v pochybení biskupa alebo vo vymknutí sa stavby biskupského sídla z rúk, ale v chápaní Cirkvi včerajška, dneška a zajtrajška. Predražených stavebných nákladov v cirkvi aj v štáte je kopa, chýb biskupov takisto. Pravé dôvody však nemecký kardinál vo Vatikáne Paul Cordes podľa KNA zhrnul takto:

„Biskup Tebartz-van Elst sa pokúšal obnoviť napojenia diecézy na všeobecnú Katolícku cirkev, ktoré utrpeli rôznymi praktikami a štruktúrami. Klíma, ktorá tým vznikla, je problematická.“

To je opatrný a diplomatický opis situácie v Limburgu. Počas zasadnutia „procesu dialógu“ istá predstaviteľka ZdK nášmu zástupcovi, právnikovi a dlhoročnému predsedovi mestského zastupiteľstva vo Frankfurte Bernhardovi Mihmovi povedala: „To je to, čo nás delí: vy ste rímsko-katolícky. Ja nie, ja som iba katolícka“.

A to je pravý dôvod, prečo Alois Glück nechce takúto transparentnosť. V Limburgu ide už desaťročia o nemeckú, od Ríma nezávislú cirkev, ktorá má byť sekularizovaná podľa ducha doby. K tomuto cieľu, ktorý je zameraný na celú nemeckú čiastkovú cirkev, ZdK už roky aktívne svojím pôsobením prispieva. To sa má zamaskovať. A preto sa má s pomocou disidentského kléru a ním kŕmenej tlače celý limburský cirkevný boj prostredníctvom stavby sídla a iste aj urobených chýb zvaliť na plecia jednému jedinému mužovi.

Ale to sa nepodarí. Transparentnosť, ktorú požaduje Glück, sa zrealizuje, avšak inak ako si to predstavuje prezident Centrálneho výboru nemeckých katolíkov. –zg-

 

 

 

Vatikán požaduje dištancovanie sa od mariánskych zjavení v Medžugorí

 

Washington-Rím, 7.11.2013 (KAP) 016 460 – Vatikán požaduje od amerických katolíkov dištancovanie sa od mariánskych zjavení v Medžugorí. Podľa správy agentúry „Catholic News Agency“ (CNA – zo stredy) nuncius arcibiskup Carlo Maria Vigano v liste Biskupskej konferencii USA pripomenul, že podľa úsudku Kongregácie pre náuku viery u zjavení v hercegovinskej farnosti nejde o potvrdené nadprirodzené zjavenia.

 

„Z toho vyplýva, že klerikom a veriacim nie je dovolené zúčastňovať sa na konferenciách alebo verejných sláveniach, na ktorých sa vierohodnosť týchto ‚zjavení‘ predpokladá ako daná,“ cituje CNA z listu.

 

Arcibiskup Vigano vyhlásil, že píše na prosbu arcibiskupa Gerharda Ludwiga Müllera, prefekta Kongregácie pre náuku viery.

 

List napísal nuncius pri príležitosti prednáškového turné medžugorského vizionára Ivana Dragičevica po viacerých farnostiach v USA. „Počas jeho vystúpení sa dá počítať s ďalšími zážitkami ´zjavení´,“ ako uviedol apoštolský nuncius vo Washingtone.

Medžugorie je františkánmi spravované no Cirkvou neuznané mariánske pútnické miesto v Bosne Hercegovine. Od júna 1981 tam má dochádzať k mariánskym zjaveniam. Šesť detí vtedy oznámilo, že sa im ukázala Božia Matka, keď strážili ovce.

Zjavenia podľa údajov medzitým dospelých vizionárov naďalej trvajú a sú časté. Sú spojené s presnými výpoveďami „Gospy“ k cirkevným aj iným témam. Každý rok putujú státisíce ľudí do Medžugoria, medzi nimi mnohí chorí a ľudia hľadajúci spásu. Okolo starostlivosti o pútnikov vznikali často konflikty medzi súčasnými aj bývalými františkánmi a miestnym biskupom. Rímska centrála Rehole františkánov, miestny biskup a Vatikán sa opakovane pokúšali zasiahnuť disciplinárnymi opatreniami.

V r. 1991 formulovala Juhoslovanská biskupská konferencia smernice k tomuto javu. V nich sa uvádzalo, že nie je stanované, či tieto zjavenia sú nadprirodzené. Z toho vyplýva, že oficiálne púte do Medžugoria nie sú možné. Súčasne sa však zdôrazňuje pastoračná starostlivosť o pútnikov. Rímska Kongregácia pre náuku viery tieto smernice potvrdila. –zg-

 

Teodolfo Mertel, posledný kardinál diakon
Vatikán, 6.11.2013 (kath.net) 016 459 – Kardinál Teodolfo Giovanni Antonio Mertel (foto) sa narodil vo februári 1806 v Allumiere pri talianskom Civitavecchia. Jeho otec Izidor bol pekár a v r. 1802 sa vysťahoval z bavorského Eglfingu do Allumiere. …

Už vo farskej škola kapucínov sa prejavil vynikajúci intelekt Tedolfa Mertela a poslali ho do seminára v Montefiascone, kde na výbornú ukončil klasické štúdiá. Na Univerzite „Sapienza“ v Ríme promoval ako 22-ročný 16. júla 1828 zo svetského a cirkevného práva. Už onedlho nadobudol povesť výborného advokáta vo Večnom meste. Stal sa prefektom „Congregazione di S. Ivo“, rímskeho inštitútu, ktorý zdarma obhajoval chudobných.

Giacomo Antonelli, podsekretár pápeža Pia IX. a neskorší kardinál sekretár sa s ním spriatelil. Podporovaný Antonellim začal Teodolfo Mertel sľubnú kariéru v Rímskej kúrii. Dňa 29. augusta 1843 sa stal prelátom referendárom Apoštolskej signatúry, o rok neskôr votantom (sudcom s hlasovacím právom) signatúry. V r.  1847 bol povolaný za auditora (sudcu) v Sacra Romana Rota.

V týchto úradoch prejavil Mons. Mertel toľko schopnosti a múdrosti, že bl. Pius IX. (Giovanni Maria Mastai Ferretti, 1846-1878) ho povolal do Komisie pre politické reformy, ktorú zriadil. V r. 1848 bola celá Európa otriasaná revolúciami. Aj v Ríme sa schyľovalo k prevratu a preto Pius IX. chcel tomu predísť vyhovením stále hlasnejšiemu volaniu po ústave.

Pápež videl v Mertelovi vhodného muža, ktorý dokáže vypracovať pre všetkých prijateľný „štatút“. Na vypracovanie 69 článkov dostal prelát iba 36 hodín. Teodolfovi Mertelovi sa podarilo nemožné. U európskych mocnárov však ústava cirkevného štátu narazila na nepochopenie. Od pápeža sa neočakával takýto ústupok (nespoznali, že Piovi IX. išlo v prvom rade o zabránenie krviprelievaniu). A hoci sa ústava na vtedajšie pomery považovala za liberálnu, nedokázala zabrániť revolúcii vo svetskej oblasti vlády Svätého Otca, ani nútenému úteku pápeža do Neapolského kráľovstva.

Keď Pius IX. znova získal svetskú moc s podporou Francúzov, menoval Mons. Mertela za konzultanta komisie, ktorú počas svojej neprítomnosti poveril vládou nad Pápežským štátom. Po návrate pápeža sa stal Mertel ministrom bez portfólia (jún 1850 – marec 1853), potom ministrom pre vnútro a justíciu (marec 1853 – marec 1858). Spolu s Mons. Francoisom Xavierom de Merode pracoval mimoriadne úspešne na vylepšení súdnych procesov a trestného poriadku v Pápežských štátoch – hoci tento belgický prelát patril k protivníkom Antonelliho a „laických“ monsignorov z okruhu Mertelových priateľov.

V konzistóriu 15. marca 1858 ho Pius IX. povolal do kolégia kardinálov a zveril mu Diakoniu sv. Eustacha. Ako väčšina prelátov v správe Cirkvi a Pápežských štátov, aj Mons. Mertel nikdy neprijal vyššie svätenia klerika. Keďže si však menovanie za kardinála vyžadovalo prinajmenej vysviacku za diakona, pápež Pius IX. mu ju osobne udelil 16. mája toho roku v Castel Gandolfe (vysviacku za subdiakona dostal hneď po kreovaní za kardinála).

Ešte v tom istom roku ho pápež znova menoval za ministra bez portfólia a zveril mu ústavy pre hluchonemých a postihnutých – sociálne zariadenia, ktoré Piovi IX. zvlášť ležali na srdci a o ktoré sa energicky staral. V r. 1861 bol kardinál Mertel menovaný za prefekta vatikánskej kongregácie a v r. 1863 až 1871 bol prefektom štátnej rady. Apoštolskej signatúre predsedal od r. 1877.

Pri korunovácii pápeža Lea XIII. (Gioacchino Pecci, 1878-1903) nemohol kardinál protodiakon prísť a tak ho korunoval kardinál Mertel. Za Lea XIII. postúpil Teodolfo Mertel do vplyvnej a exkluzívnej triedy palácových kardinálov najprv ako sekretár memoriálií (1878), o rok neskôr ako sekretár Apoštolských listov. V konzistóriu 1881 si volil Diakoniu sv. Márie an Via Lata. Od r. 1884 do smrti v r. 1899 bol vicekancelárom  Svätej rímskej cirkvi. Diakoniu sv. Márie na Via Lata vymenil za titulárny chrám S. Lorenzo in Damaso, ktorý tradične patrí vicekancelárovi a „pro illa vice“ (na ten jeden raz) dostal štatus diakonie – irónia dejín chcela, že neďaleko tohto Božieho domu 15. novembra 1848 gróf Pellegrino Rossi, prvý premiér cirkevného štátu podľa ním vypracovanej ústavy, bol zavraždený revolucionármi a neskôr v tejto bazilike dostal hrobku.

Teodolfo Mertel bol vzdelaný aj v geológii – podnetom bolo jeho banské rodisko a mal veľmi cennú zbierku minerálov. V 30. rokoch 19. storočia vydal aj dve historické diela o Allumiere. Objavy De Rossiho v rímskych katakombách sledoval veľmi pozorne. Vo vysokom veku sa ešte zúčastňoval aj zasadnutí archeologického spolku. …

Bolo zvykom, že vyslanci cudzích mocností v Ríme posielali svojim kráľom a vládam správy o kolégiu kardinálov, o ich pravdepodobnom správaní na konzistóriu a šanciach na zvolenie za pápeža. V tajnej správe pruského vyslanca pri Quirinali sa o kardinálovi Mertelovi uvádzalo:

„Všeobecne rešpektovaný. Má povesť znalého a solídneho učenca práv. Vo svetských veciach zručnejší ako väčšina kardinálov. Vo všeobecnosti má byť umierneného zmýšľania.“. Ako jediná kritika sa uvádzalo: „Koktá v príhovoroch, jeho reč je ťažko zrozumiteľná.“ Slobodný pán Anton von Cetto, bavorský vyslanec pri Svätom stolci, charakterizoval kardinála vo svojom „Tableau des Cardinaux“ ako „veľmi schopného v právnych veciach“ a považoval ho – zrejme pre jeho autorstvo ústavy z r. 1848 – za „liberála s modernými názormi“.

Posledné roky života trávil kardinál stále viac v rodisku, podporoval tam charitu, umožnil štúdium mnohým chudobným seminaristom. Teodolfo Mertel zomrel 11. júla 1899 oslepnutý v Allumiere. Jeho pozostatky vystavili vo farskom kostole a pochovali v rodinnej hrobke pri pútnickom kostole „Madonna delle Grazie al Monte“. S kardinálom Mertelom zomrel posledný kardinál, ktorý neprijal vyššie svätenie ako diakona. –zg-

 

Dziwisz: Stretnutie Jána Pavla II. s Macielom bola chyba

 

Washington, 6.11.2013 (kath.net/KNA) 016 458 – Bývalý súkromný sekretár pápeža Jána Pavla II. (1978-2005) označil ako chybu, že sa Ján Pavol II. v roku 2004 stretol s neskôr ako pedofilom odhaleným zakladateľom rehole Marcialom Macielom Degolladom. «Svätý Otec nemal tohto človeka prijať», povedal Stanislav Dziwisz, kardinál z Krakova, v knihe interview o jeho živote s pápežom, ktorá vyšla v stredu. Toto stretnutie je podľa neho iba jedným príkladom vážnych komunikačných nedostatkov v Rímskej kúrii.

Proti mexickému kňazovi Macielovi (1920-2008), zakladateľovi «Kristových legionárov», boli od r. 1997 vznášané obvinenia, že sexuálne zneužíva mladých seminaristov. Americký časopis «National Catholic Reporter» z utorka cituje k tomu Dziwisza z vydanej knihy:

„Keď sa s ním Svätý Otec stretol, nevedel o ničom, absolútne o ničom. Pre neho bol stále ešte zakladateľom veľkej rehole, to je všetko. Nikto mu nič nepovedal, ani len o fámach, ktoré kolovali medzi ľuďmi.“ To bol „následok stále ešte extrémne byrokratickej štruktúry, v ktorej sa dôležité informácie sčasti nepodávali ďalej,“ uviedol Dziwisz, ktorý krakovskému arcibiskupovi Karolovi Wojtylovi a neskoršiemu pápežovi slúžil 39 rokov ako súkromný sekretár.

„Ján Pavol II. sa o reformu kúrie pokúšal, ale nemal s tým nijaký úspech, povedal Dziwisz. Spoluzodpovednými za to robí kardinál odpor vo vatikánskom aparáte: „Niektorí v kúrii ho nazývali ‚poľský pápež‘, a nemyslím si, že to mysleli pozitívne.“

Kniha interview talianskeho žurnalistu Gian Franca Svidercoschiho s Dziwiszom vyšla s názvom «Ho Vissuto con un Santo» («Žil som so svätcom»). Pápež Ján Pavol II. bude svätorečený 27. apríla spoločne s pápežom Jánom XXIII. (1958-1963) v Ríme.

Proti zakladateľovi «Kristových legionárov», Macielovi, sa po pretrvávajúcich obvineniach začalo interné cirkevné vyšetrovanie. V r. 2006 mu Vatikán uložil utiahnutý život v modlitbe a pokání. Medzitým sa dokázalo, že Maciel sexuálne zneužíval maloletých seminaristov a s dvomi ženami počal tri deti. Jeho rehoľa sa od neho dištancovala. –zg-

 

Lurdy znovu ohrozené záplavami

 

Paríž, (kath.net/KAP) 016 457 – Francúzske pútnické miesto Lurdy je opäť ohrozené záplavami. Nepretržitý lejak spôsobil silné zvýšenie hladiny rieky Gave du Pau, ako informovali francúzske médiá zo stredy. Avšak miestne orgány v Lurdoch dúfajú, že tento raz „si udržia hlavu nad vodou“, ako píše tlač. V súčasnosti tam francúzski biskupi majú svoje jesenné plenárne zasadnutie.

Už v  júni spôsobili záplavy v mariánskej svätyni znova miliónové škody. V tomto regióne prišli vtedy o život traja ľudia a 5000 ľudí museli evakuovať.
Biskup Diecézy Tarbes a Lurdy, Nicolas Brouwet, vyčíslil škody iba na cirkevných zariadeniach v Lurdoch na 8 miliónov eur. K tomu sa pridalo 2,5 milióna eur na odstránenie škôd po záplavách v októbri 2012.

Biskup Brouwet žurnalistom povedal, že doteraz vyniesla zbierka na tento účel 4,5 milióna eur – medzi nimi bol aj šek na vyše 100 000 eur z Vatikánu. Peniaze od štátu nedostaneme, ako povedal biskup na otázku novinára. Tie idú výlučne do obcí.

Aj do podzemnej Baziliky Pia X., ktorá má kapacitu až do 30 000 ľudí, v júni prenikla voda, čerpací systém bol preťažený. Biskup Brouwet vysvetlil, že okrem iného treba úplne obnoviť systém ozvučenia a videí v bazilike. Bez fungujúceho ozvučenia je podzemný Boží dom v podstate nepoužiteľný.

S niekoľkými miliónmi návštevníkov ročne sú Lurdy najväčším pútnickým miestom Francúzska. Počet postelí v hoteloch a možností ubytovania je druhý najvyšší po Paríži. V tomto juhofrancúzskom mestečku sa v r. 1858 vtedy 14-ročnej pastierke Bernadette Soubirous 18 krát zjavila Panna Mária.

Lurdy zažili veľké záplavy už v rokoch 1937, 1979, 1982 a v októbri 2012. Rieka Gave du Pau tam prechádza úžinou. –zg-

 

Kardinál Maradiaga: Cirkev v USA je ako les

 

Dallas, 6.11.2013 (kath.net/CNA/jg) 016 456 – „Katolícka cirkev v USA je ako les,“ povedal kardinál Oscar Rodriguez Madariaga, arcibiskup z Tegucigalpy (Honduras). „Keď strom padne narobí hluk, ale keď celý les rastie, nepočuť nič,“ povedal na konferencii na Univerzite v Dallasi (USA) a pokračoval:

„V cirkvi USA nie sú iba hriechy a škandály. Kristovo Evanjelium je živé a účinné,“ vyhlásil s poukazom na 200 000 ľudí, ktorí vstúpili do katolíckej cirkvi v roku 2012. Počet katolíkov vzrástol zo 60 miliónov na súčasných 66,8 miliónov.

„Aby cirkev bola autentická, musí sa vrátiť naspäť k Ježišovi. A síce každý deň znova,“ povedal kardinál, ktorý koordinuje skupinu ôsmych kardinálov – poradcov pápeža Františka pri reforme Rímskej kúrie – a dodal: „Niet nijakej reformy bez návratu k Ježišovi.“

„Úspešná evanjelizácia prebieha menej prostredníctvom argumentov, ale skôr príkladmi,“ zdôraznil kardinál Rodriguez. „Prirodzene argumenty sú dôležité, ľudí však priťahuje humanita kresťanov, to, ako žijú vieru, ich ľudskosť, radosť zo života, ktorú vyžarujú, ich stálosť v konaní,“ povedal kardinál niekoľkým tisícom poslucháčov na konferencii. –zg-

 

„ONE OF US“ má 1,6 milióna podpisov – cieľ dosiahnutý!

 

Brusel, 5.11.2013 (kath.net/KAP) 016 455 – Lehota zozbierania podpisov v rámci európskej občianskej iniciatívy „Jeden z nás“ (One of Us) na ochranu života v piatok vypršala. Iniciatíva dosiahla svoj cieľ a zozbierala viac ako milión podpisov podporovateľov života a mala potrebný minimálny počet podporovateľov v najmenej siedmych členských štátoch EÚ, ako oznámila EÚ v Bruseli. Podľa údajov iniciatívy krátko pred vypršaním lehoty mala 1,6 miliónov podpisov.

Národné orgány musia teraz do troch mesiacov preveriť počet platných podpisov a potvrdiť ich. Ak bude počet dostatočný, má Európska komisia čas tri mesiace iniciatívu vyhodnotiť a rozhodnúť o ďalšom postupe a konzekvenciách.

Iniciatíva, ktorú podporuje pápež František a napríklad aj mnohí nemeckí biskupi, požaduje od EÚ zastavenie financovania aktivít, pri ktorých sa ničia embryá, ako pri výskume, rozvojovej pomoci a vo verejnom zdravotníctve. Pritom sa organizátori odvolávajú na rozhodnutie Európskeho súdu z 18. októbra 2011, podľa ktorého sa život človeka začína splynutím bunky vajíčka a semena. –zg-

 

Vatikán: Nijaké ženy s hodnosťou kardinála

 

Vatikán, 5.11.2013 (kath.net/pl) 016 454 – Ako „nezmysel“ označil vatikánsky hovorca Federico Lombardi tvrdenia niektorých médií, že je možné, že pápež František na ďalšom konzistóriu menuje za kardinálov aj ženy. Informoval o tom írsky denník „Irish Times“. Je to síce „teologicky a teoreticky možné“, ako vysvetlil Lombardi v utorok, pretože teoreticky pre hodnosť kardinála človek „nemusí byť vysvätený“, no z toho dedukovať, že pápež v ďalšom konzistóriu vymenuje ženy, „nie je v nijakom prípade pravdepodobné“.

Írske a írsko-americké médiá predtým tvrdili, že takéto úvahy existujú a dokonca uvádzali menovite napríklad írsku profesorku ekumenizmu Lindu Hoganovú! –zg-

 

Vatikán: Dotazník o rodine nie je určený veriacim

 

Denver, 5.11.2013 (kath.net/KNA) 016 453 – Vatikánsky dotazník na tému rodiny nie je podľa vyhlásenia vatikánskeho hovorcu pátra Federica Lombardiho určený veriacim na celom svete. Podkladom je «iba dokument, ktorý generálny sekretár Synody biskupov, arcibiskup Lorenzo Baldisseri, rozoslal všetkým biskupským konferenciám ako prípravu na synodu», citovala americká katolícka tlačová služba „Catholic News Agency“ (CNA) Lombardiho v utorok. Vatikánsky hovorca tak dementoval správy médií, podľa ktorých sa po prvý raz majú vyjadriť aj veriaci.

Lombardi podľa CNA dodal, že Synoda biskupov od 5. so 19. októbra 2014 sa bude radiť o pastoračných reakciách na výzvy ako rozvody, manželstvá rovnakých pohlaví a iné témy týkajúce sa rodiny. Dotazník má iba poradný charakter a je súčasťou zvyčajnej prípravy na synodu biskupov, ako povedal hovorca.

Americký časopis «National Catholic Reporter» minulý týždeň rozpútal špekulácie o možnom prvom dotazníku aj pre veriacich pred synodou. Magazín s odvolaním sa na Baldisseriho, uviedol, že predsedovia biskupských konferencií sú vyzvaní, aby dotazník postúpili diecézam s prosbou, aby ho «bezodkladne postúpili na dekanáty a do farností».

Biskupská konferencia Anglicka a Walesu krátko po prijatí dotazník uverejnila na internetovej stránke. So slovami «Môžete sa aktívne zúčastniť na príprave synody», propagovala hojnú účasť veriacich na ankete. –zg-

 

Vedel pápež o nedorozumeniach z interview Scalfariho?

 

Vatikán, 4.11.2013 (kath.net/CNA) 016 452 – Pápež František si bol vedomý, že jeho interview a talianskym žurnalistom Eugeniom Scalfarim by mohlo vyvolávať nedorozumenia (zvlášť jeho výpovede o svedomí) a urobil proti tomu opatrenia. Napísal to katolík a žurnalista Antonio Socci koncom októbra talianskemu denníku „Libero“. Informovala o tom agentúra „Catholic News Agency“. Preto vatikánsky hovorca, páter Federico Lombardi, bol vyzvaný k vyhláseniu, že text interview pápež František neoveril a že text bol napísaný dodatočne po neformálnom rozhovore. Lombardi potom aj pripomenul, že toto interview nie je súčasťou učiteľského úradu pápeža Františka.

No napriek tomu vatikánske noviny „L´Osservatore Romano“ interview prevzali v plnom znení a bol už uverejnený aj na vatikánskej internetovej stránke medzi príhovormi pápeža.

Socci teraz v príspevku tvrdil, že pápež František uverejnenie interview v „L´Osservatore Romano“ sám „ľutuje“ a počiatkom októbra počas návštevy v Assisi sa sťažoval u šéfredaktora Giana Máriu Viana.

Na videu Vatikánskej televízie možno vidieť, že pápež František sa na ceste k hrobu sv. Františka stretáva s Vianom a asi minútu s ním rozpráva. Podľa Socciho to bola pravdepodobne chvíľa, keď sa pápež sťažoval. Zvuky v pozadí sú však príliš hlasné, a preto je nemožné porozumieť tomuto rozhovoru. No dve osoby boli dosť blízko na to, aby tieto slová počuli a síce vatikánsky žurnalista Aldo Cazzullo a druhý riaditeľ vatikánskej Tlačovej kancelárie, páter Ciro Benedettini. Socci sám v článku uvádza, že bol informovaný „z dvoch rôznych zdrojov o tom, že pápež sa sťažoval“, no neuviedol mená.

Socci v príspevku tiež napísal, že kritikov výpovedí pápeža Františka považuje za pokrytcov. „Myslíte si naozaj, že pápež František sa domnieva, že každý môže mať vlastnú predstavu o dobre a zle a tým ospravedlňovať svoje konanie? Alebo že pápež František vážne považuje za nezmysel, ak niekto verí v Boha či robí misie?“ Podľa Socciho učenia pápeža Františka o korupcii, spovedi, nebezpečenstve diabla sú pravovernými postojmi a náuky a dogmy Cirkvi nezrieďuje. –zg-

 

Tlač: Pápež zatelefonoval žene po anulovaní manželstva

 

Rím, 4.11.2013 (kath.net/KNA) 016 451 – Pápež František očividne zasa siahol po telefóne: Tento raz mal podľa správy talianskeho denníka «Corriere della Sera» z pondelka zatelefonovať istej Rimanke. Jej prvé manželstvo stroskotalo a nedávno ho vatikánsky cirkevný súd vyhlásil za nulitné. Pápež ju vraj telefonicky ubezpečil, že Cirkev je otvorená všetkým, aj tým, ktorí sa jej v tomto okamihu cítia vzdialení, pretože ich manželstvo stroskotalo, citovali noviny 38-ročnú Annu Rosa Marino. Okrem toho ju označil za «odvážnu» a povedal jej, že teraz sa môže zosobášiť s mužom, ktorého miluje.

Pápež František v rámci diskusie o prístupe Cirkvi k znovu zosobášeným rozvedeným naznačil, že uľahčenie anulovania manželstva by mohlo byť možnosťou, ako umožniť časti dotyčných osôb prístup ku sviatostiam. V tomto zmysle sa vyjadril aj prefekt Kongregácie pre náuku viery, arcibiskup Gerhard Ludwig Müller.

Ateistický manžel tejto praktizujúcej katolíčke podľa «Corriere della Sera» po uzavretí cirkevného sobášu vyhlásil, že nechce mať deti. Okrem toho táto žena podľa vlastných údajov vstúpila do manželstva príliš ľahkomyseľne.  Po roku sa manželia opäť rozišli. V marci sa obaja usilovali o proces na vyhlásenie nulity manželstva na Rímskej róte, najvyššom súde Katolíckej cirkvi pre otázky manželstva. Medzitým sa Rimanka zoznámila s iným mužom, s ktorým sa teraz chce zosobášiť. –zg-

 

Pápež prijme svetlo pokoja z Betlehema

 

Linz, 4.11.2013 (KAP) 016 450 – Pápež František prijme 18. decembra svetlo pokoja z Betlehema od dieťaťa z Horného Rakúska. Pápež súhlasil s tým, že prevezme tento symbol Vianoc tak, ako obaja jeho predchodcovia, ako oznámil rakúsky rozhlas ORF Horné Rakúsko v pondelok. Aj pápež Benedikt XVI. a pápež Ján Pavol II. prijali počas svojho pontifikátu toto svetlo pokoja – každý dvakrát. Odovzdanie svetla sa má konať počas púte do Ríma na generálnej audiencii.

V rámci tohto ešte mladého vianočného zvyku v predvianočnom čase v Jaskyni narodenia Ježiša v Betleheme zapáli svetlo sviece rakúske dieťa – čo sa tento rok bude konať 26. novembra. Svetlo potom v špeciálnej lampe lietadlom dopravia do Viedne.

Ako symbolický nositeľ vianočného pokoja sa svetlo pokoja po ekumenickej bohoslužbe vydá z Viedne na svoju púť do farností, spoločenstiev, domácností Rakúska, krajín EÚ, do Švajčiarska, Ruska a ďalších krajín, ako aj k zodpovedným predstaviteľom Cirkvi, spoločnosti a politiky.

Svetlo pokoja z Betlehema – vo východoeurópskych krajinách známe ako Betlehemské svetlo – iniciovalo v r. 1986 krajinské štúdio rakúskeho rozhlasu  – ORF Horné Rakúsko. Do šírenia svetla v súčasnosti už do 30 krajín Európy a Severnej Ameriky sa zapájajú najmä skauti. –zg-

 

Biskup Zsifkovics otvorene k aktuálnej situácii v Eisenstadte
Eisenstadt, 3.11.2013 (kath.net/ KAP) 016 449 – Otvorenými slovami k aktuálnym témam vo svojej diecéze – ležiacej v tesnej blízkosti Bratislavskej arcidiecézy – sa vyjadril eisenstadský diecézny biskup Ägidius Zsifkovics v piatok na sviatok Všetkých svätých v rakúskom rozhlase. Okrem iného hovoril o odstúpení dómskeho farára v Eisenstadte Jozefa Prikoszovitsa – ktorý v septembri zložil úrad kvôli problémom s celibátom – aj o prepustení Petara Ivandiča, predsedu diecézneho súdu v máji.

K odstúpeniu dómskeho farára biskup povedal, že ho veľmi bolí, že dómsky farár sa dočasne vzdal svojej služby. Veľmi zaváži aj to, že tým sa rozbila rozvodom rodina – „to nie je pre nás nijaká česť,“ ako zdôraznil biskup. „Ale dúfame a modlíme sa a uvidíme, ako sa Prikoszovits rozhodne.“ Dómsky  farár zložil svoj úrad kvôli „zmene, nezlučiteľnej s jeho kňazstvom a sľubom celibátu“ a na celé mesiace sa stiahol do kláštora.

K prepusteniu Petara Ivandiča v máji viedli „závažné dôvody“ – ako to aj vtedy odznelo zo strany vedenia diecézy. Biskup Zsifkovics pre rozhlas povedal, že jeho právoplatné zosadenie Ivandiča Rím potvrdil. Išlo najmä o to, že Ivandič neplnil svoje úlohy tak, ako bol poverený. „Bola tu veľká strata dôvery a mnohé služobno-právne pochybenia,“ povedal biskup. Okrem toho jeho správanie k spolupracovníkom, predovšetkým k ženám, ako aj zaobchádzanie s diecéznymi zdrojmi bolo povážlivé. Biskup prezradil aj výšku  jeho príjmov – 2530,12 eur.

Biskup Zsifkovics sa vyjadril aj k dianiu v nemeckej Limburskej diecéze: „Také veci vždy škodia Cirkvi, nezávisle od toho, kde sa dejú a kto ich iniciuje. Ale v posudzovaní by sme mali byť opatrní – najmä vtedy, keď nepoznáme súvislosti. Preto sa ani neodvážim vec posudzovať. Ale veď predsa príde posudok Biskupskej konferencie Nemecka a aj z Ríma.

 

Nastúpiť na novú cestu

Diecéza nastúpi na novú pastoračnú cestu, ako oznámil ďalej biskup Zsifkovics. „Treba sa výzvam postaviť čelom. Táto cesta bude v prvom rade duchovnou cestou, v druhom rade aj zmenami personálnymi, štrukturálnymi a finančnými. Pritom chceme zoširoka o všetkom informovať, aby veriaci mohli mať na všetkom účasť.“

„Sviatok Všetkých svätých ukázal, že cirkevné sviatky majú stále ešte veľkú cenu u obyvateľstva. Myslím si, že tento sviatok je ešte veľmi silne zakorenený v našom ľude, v srdciach ľudí, nuž a prirodzene, ak padne na víkend ako tento rok, idú mnohí ľudia aj inými cestami. Ale myslím si, že väčšina ľudí si chce v tento deň pripomenúť deň zosnulých.“ –zg-

 

Nová pápežská ferula z eticky prijateľných materiálov
Vatikán, 2.11.2013 (kath.net/pl) 016 448 – Pápež František použil novú pastiersku palicu s krížom na svätej omši na Všetkých svätých na rímskom cintoríne Campo Verano. Túto ferulu odovzdala hlave Katolíckej cirkvi už 3. októbra „Gruppo di ricerca sui metalli etici“ – výskumná skupina na produkciu eticky prijateľných kovov – na súkromnej audiencii ako dar Svätému Otcovi. Pri vytvorení ferule poradensky a podporne spolupôsobil kardinál Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, arcibiskup z Hondurasu a člen poradnej Rady kardinálov pápeža.

Nová pastierska palica s krížom, ktorú by sme možno mohli nazvať „ekologická ferula“, je vyrobená z materiálov, ktoré boli zvolené z eticky prijateľného hľadiska: z dreva caoba (americký mahagón), bronzu a striebra, získaných novými neagresívnymi metódami.

Dielo, ktoré sa má chápať ako oslávená prezentácia kríža, pochádza z dielne zlatníka Maurizia Lauriho z rímskej štvrte Trastevere. Umelec k tomu vysvetlil, že chcel súčasne umelecky stvárniť „Kristovu smrť, jeho umučenie, jeho bolesť, ale aj jeho vzkriesenie“. Táto pastierska palica s krížom sa má tak stať „znamením plnosti života a nádeje“, symbolom „života, ktorý prekonáva smrť“.

Kritici sa vyjadrili, že prinajmenšom európskemu pozorovateľovi sa estetika diela ľahko neidentifikuje a že Kristovo telo mohlo byť aj v siluete zreteľnejšie rozoznateľné.

Osobný názor pápeža Františka na túto palicu zatiaľ známy nie je. Rovnako málo je známe, či to bude v budúcnosti jeho uprednostňovaná ferula, alebo či bude naďalej používať rôzne palice. Doteraz pápež František používal striedavo hlavne ferule pápeža Benedikta XVI. a pápeža Jána Pavla II. –zg-

 

 

 

Olympijský výbor USA: Nijaká ‚diskriminácia homosexuálov’

 

Prečo výbor nereagoval podobne – proti diskriminácii kresťanov v Číne

pred LOH v Pekingu 2008?

 

Washington, 2.11.2013 (kath.net/LSN/jg) 016 447 – Olympionici z USA sa musia zaviazať, že nebudú nikoho diskriminovať pre sexuálnu orientáciu. O tento bod doplnili Kódex správania pre atlétov.

Olympijský výbor USA (USOC) vidí toto opatrenie ako reakciu na zákon v Rusku, kde sa majú konať Zimné olympijské hry 2014. Ruský parlament uzákonil trest za propagovanie homosexuality medzi deťmi a mladistvými. Mnohí homosexuálni aktivisti preto vyzvali k bojkotovaniu olympijských hier v Soči.

Olympijský výbor USA bojkot odlietol s argumentom, že jeho úlohou nie je robiť zahraničnú politiku. Napriek tomu chce výbor vydať znamenie, že ruský „zákon nie je zlučiteľný so základnými princípmi olympijského a paraolympijského hnutia“, povedal prezident USOC Scott Blackmun.

Steve McConkey, kresťanský pastor, ktorý sa stará o atlétov, sa obáva, že nová smernica USOC by mohla viesť k opačnej diskriminácii. Atléti, ktorí z náboženského presvedčenia odmietajú homosexualitu, by sa mohli dostať do ťažkostí, obáva sa duchovný a hovorí:

„Treba si tiež položiť otázku, prečo USOC neurobil podobnú zmenu v kódexe už aj pred Letnými  olympijskými hrami 2008 v Pekingu? V Číne sedia kresťania za svoju vieru vo väzení, krajina má 100 miliónov kresťanov v podzemí. To výbor očividne tak veľmi nezaujímalo, ako ruský zákaz propagovania homosexuality.“ –zg-

 

Kardinál: Kampaň proti biskupovi dlho pred finančnými problémami

 

Biskup Tebartz-van Elst sa pokúšal posilniť narušený zväzok diecézy

so všeobecnou Katolíckou cirkvou

 

Berlín, 2.11.2013 (kath.net/ KNA) 016 446 – Vatikánsky kardinál Paul Josef Cordes v diskusii o financovaní v Cirkvi pranieroval prehnané obvinenia.

„V Limburskej diecéze treba predsa rozhodne  vyčkať správu vyšetrovacej komisie. Šírené údaje o nákladoch na biskupské sídlo okrem toho prekypujú prehnanými údajmi,“ povedal kardinál Cordes nemeckom rozhlase «Deutschlandfunk» v piatok. „V Limburgu to však nebolo iba preháňanie, ale aj veľa podlého ohovárania biskupa, ba hovoril by som dokonca o nenávisti.“

Okrem toho povedal, že treba mať na očiach, že táto kampaň sa začala dlho predtým, než sa objavili problémy s financiami. „Biskup Tebartz-van Elst sa pokúšal posilniť zväzok diecézy s všeobecnou Katolíckou cirkvou,“ povedal kardinál Cordes. „Ten je narušený rôznymi praktikami a štruktúrami v diecéze. Tým vznikla problematická klíma, to ukazuje aj nedávne vyjadrenie frankfurtského dekana Johannesa zu Eltza, ktorý Svätého Otca „verejne karhồ.

„Cirkev iste musí byť informovaná a musí sa vyvinúť smerom k chudobe a prezentovať sa v skromnejšej forme,“ dodal kardinál. „To však netreba vidieť iba z finančného hľadiska. Veľmi často, napríklad v prípade Limburgu, sa ľahko ukazuje prstom na iných.“ –zg-

 

Pakistan: Dievča sa vyslobodilo z hrobu
Toba Tek Singh, 1.11.2013 (kath.net) 016 445 – V Pakistane sa 13-ročné dievča samo vyslobodilo z hrobu po tom, čo ju dvaja muži znásilnili a zakopali. Informuje o tom internetové vydanie Daily Mail. Dievča bolo vo vidieckom regióne na ceste na výuku Koránu. Muži si mysleli, že dievča znásilnenie neprežilo a pochovali ho v plytkom hrobe. Dievča sa však opäť prebralo z bezvedomia a samo sa dokázalo vyslobodiť z vrstvy mäkkej hliny.

S pomocou okoloidúcich chodcov sa dostalo do nemocnice a útok prežilo. Podľa správy New York Post polícia najprv odmietala vyšetriť udanie otca dievčaťa. Po jeho sťažnosti na najvyššom súde v Lahore násilníkov zatkli. Prípad sa teraz rieši súdnou cestou.

Podľa údajov organizácie na pomoc deťom Sahil je znásilňovanie maloletých stále väčším problémom v Pakistane. Počet týchto prípadov od r. 2002 do r. 2012 vzrástol zo 668 na 2788. –zg-

Konzistórium bude vo februári 2014

Pápež František vymenuje deviatich kardinálov

Rím, 31.10.2013 (ZENIT- Britta Dörre) 016 444 – Pápež František zvolá na 22. februára 2014 konzistórium na menovanie nových kardinálov, ako sám pápež František oznámil pri príležitosti zasadnutia Rady kardinálov v dňoch 1. až 3. októbra a na Rade synody biskupov 7. a 8. októbra.

Informáciu potvrdila vatikánska Tlačová kancelária. Pápež sa rozhodol oznámiť toto zvolanie konzistória s časovým odstupom, aby uľahčil kardinálom plánovanie termínov. Aj pápež František ako jeho predchodcovia, pravdepodobne predtým zvolá zasadnutie rady kardinálov. Zasadnutie sa bude konať, ako sa predpokladá, 17.-18. februára. Pred týmto termínom sa zvolá aj tretie zhromaždenie Rady kardinálov. Po konzistóriu, v dňoch 24.-25. februára, sa bude konať zhromaždenie Synodálnej rady. –zg-

 

Naša príloha

 

Vatikán rozosiela biskupom dotazníky na tému rodina

 

Bonn/Washington, 2.11.2013 (kath.net/ KNA) 016 443 – Ako prípravu na synodu biskupov rozoslal Vatikán biskupským konferenciám dotazník na tému rodina. Potvrdila to Biskupská konferencia Nemecka v piatok v Bonne. Hovorkyňa zdôraznila, že takéto dotazníky rozoslali ako prípravu na synodu. Podľa správy amerického časopisu «National Catholic Reporter» je v dotazníku však po prvý raz výzva popýtať sa na názory aj vo farnostiach. Centrálny výbor nemeckých katolíkov (ZdK) už hovorí o veľkej šanci.

Pápež František zvolal synodu biskupov na 5. až 19. októbra 2014 a jej téma znie «Pastoračné výzvy rodiny v kontexte evanjelizácie», preto sa dotazník sústreďuje na témy o rodine. Ide preto nielen o sporné otázky ako antikoncepcia, rozvod, či postoj k homosexuálnym párom. «Nemecká biskupská konferencia dotazník dostala a o ďalšom postupe sa poradí stále rada koncom novembra», povedala hovorkyňa.

Americký časopis «National Catholic Reporter» vo štvrtok informoval, že k dotazníku je priložený aj list generálneho sekretára Synody biskupov Lorenza Baldisseriho z 18. októbra. V ňom Baldisseri žiada predsedov biskupských konferencií, aby dotazník postúpili diecézam s prosbou, aby ho «bezprostredne postúpili na dekanáty a do farností». Chceme z «miestnych prameňov» dostať príspevky na príslušné témy, ako sa uvádza v liste. Pretože je málo času, prosí Baldisseri o syntézu odpovedí do konca januára.

V USA generálny sekretár tamojšej biskupskej konferencie, Ronny Jenkins, v dodatočnom liste vyzval k odpovediam na otázky do konca decembra – avšak bez prosby, aby zapojili aj farnosti. Na internetovej stránke Biskupskej konferencie Anglicka a Walesu je už od minulého týždňa dotazník na témy o rodine. Slovami «môžete sa aktívne podieľať na príprave synody», propaguje biskupská konferencia k účasti na internetovej ankete.

Dokument v doslovnom znení na kath.nete:
SYNODA BISKUPOV

III. MIMORIADNE PLENÁRNE ZASADNUTIE –

PASTORAČNÉ VÝZVY RODINY V KONTEXTE EVANJELIZÁCIE

PRÍPRAVNÝ DOKUMENT

VATIKÁN MESTO 2013

1 – Synoda: Rodina a evanjelizácia

Poslanie hlásať Evanjelium všetkému stvoreniu zveril učeníkom sám Pán a Cirkev je nositeľka tohto poslania v histórii. V dobe, v ktorej žijeme, predstavuje jasne spoznateľná sociálna a duchovná kríza pastoračnú výzvu, ktorá sa týka poslania evanjelizácie Cirkvi vzhľadom na rodinu, životne dôležitú bunku spoločnosti a cirkevného spoločenstva. Predkladať evanjelium o rodine v tomto kontexte sa zdá byť naliehavejším a potrebnejším ako kedykoľvek predtým. Veľký význam témy vyplýva zo skutočnosti, že Svätý Otec sa rozhodol stanoviť pracovný plán synody v dvoch etapách. Prvá etapa, to je mimoriadne zhromaždenie v roku 2014, je zameraná na to, aby uchopila „status quaestionis“ aj zhromaždila svedectvá a návrhy biskupov, aby sa Evanjelium pre rodinu hlásalo a žilo vierohodne. V druhej etape, na riadnom zhromaždení Synody biskupov v r. 2015, sa majú hľadať konkrétne smernice pre pastoráciu jednotlivcov a rodiny.

Dnes sa črtajú pred niekoľkými rokmi ešte nevídané problematiky – od šírenia faktických životných spoločenstiev, ktoré neusilujú o manželstvo a občas jeho ideu zavrhujú až po zväzky osôb rovnakého pohlavia, ktorým sa nezriedka povoľuje adopcia detí. Medzi mnohými novými situáciami, ktoré si vyžadujú pozornosť a pastoračné nasadenie Cirkvi postačí, ak spomenieme nasledovné: konfesionálne zmiešané alebo medzináboženské manželstvá, rodiny s jedným rodičom, polygamia, aranžované manželstvá s problémom vena, ktoré sa niekedy chápe ako kúpna cena nevesty, systém kást, kultúra nezáväzného manželského zväzku a prijatej nestability tohto zväzku, formy Cirkvi nepriateľského feminizmu, javy migrácie a novej formulácie pojmu rodiny, relativistický pluralizmus v chápaní manželstva, vplyv médií na ľudovú kultúru týkajúcu sa chápania manželstva a rodinného života, prúdy myslenia znehodnocujúce trvanlivosť a vernosť manželského zväzku podložené návrhmi zákonov, šírenie javu nájomnej matky, nový výklad ľudských práv.

Predovšetkým však treba uviesť v cirkevnej oblasti oslabenie alebo vzdanie sa viery vo sviatostné manželstvo a v spásonosnú silu sviatosti pokánia. Z toho všetkého vyplýva, s akou naliehavosťou sa musí pozornosť svetového episkopátu „cum et sub Petro“ obrátiť k týmto výzvam. Ak si napríklad sprítomníme už iba fakt, že v neregulárnych manželských situáciách narodené deti nikdy nevidia, že rodičia prijímajú sviatosti, je pochopiteľné, aké naliehavé sú výzvy evanjelizácie vzhľadom na aktuálnu situáciu, ktorá je mimochodom rozšírená do každej časti našej „globálnej dediny“. Táto skutočnosť nachádza jedinečnú ozvenu v širokom pozitívnom prijatí náuky o Božom milosrdenstve a nežnosti voči zraneným osobám v okrajových geografických a existenčných oblastiach v našich dňoch a preto máme veľmi veľké očakávania vzhľadom na  pastoračné rozhodnutia týkajúce sa rodiny. Úvahy synody biskupov o týchto témach sa zdajú byť preto potrebné a naliehavé, ako aj záväzné ako výraz lásky pastierov voči tým, ktorí sú im zverení a voči celej ľudskej rodine.

 

2  – Cirkev a Evanjelium o rodine

 

Radostná zvesť o Božej láske sa musí hlásať všetkým, ktorí prežívajú osobno-ľudskú skúsenosť ako manželský pár a tvoria spoločenstvo otvorené daru detí, ktoré tvorí rodinu. Náuka o viere vzhľadom na manželstvo sa musí predkladať účinne a otvorene, komunikatívne, aby dosiahlo srdcia a mohlo ich premeniť v zmysle v Ježišovi Kristovi zjavenej Božej vôle. Poukazy na miesta v Písme o manželstve a rodine sa tu obmedzujú na to podstatné. To isté platí o dokumentoch Magistéria, u ktorých sa javí zmysluplným obmedziť sa na univerzálny Učiteľský úrad Cirkvi doplnený textami Pápežskej rady pre rodinu. Biskupom zúčastneným na synode sa prenecháva úloha dať hlas dokumentom svojich biskupských zariadení. V nijakej dobe v najrôznejších kultúrach nechýbala jednoznačná náuka pastierov alebo konkrétne svedectvo veriacich, mužov a žien, ktorí v celkom odlišných situáciách žili Evanjelium rodiny ako neoceniteľný dar pre ich život a život ich detí. Angažovanosť za mimoriadnu synodu biskupov je podnecovaná a podporovaná želaním hlásať všetkým toto posolstvo s väčšou účinnosťou, a nádejou, že „poklad zjavenia, zverený Cirkvi, bude stále viac napĺňať srdcia ľudí“ (DV 26).

 

Plán Boha, Stvoriteľa a Vykupiteľa

 

Krása biblického posolstva o rodine má korene v stvorení muža a ženy, ktorí obaja boli stvorení na Boží obraz a sú mu podobní (porovn. Gn 1,24-31; 2, 4b- 25). Spojení nerozlučiteľným sviatostným zväzkom manželia žijú krásu lásky, otcovstva, materstva, aby v najvyššej dôstojnosti mali účasť na stvoriteľskom  diele Boha. S darom plodu ich spojenia preberajú zodpovednosť za rast a výchovu ľudí pre budúcnosť ľudského pokolenia. Plodením plnia muž a žena vo viere svoje povolanie byť spolupracovníkmi Boha v zachovaní stvorenia a v raste ľudskej rodiny. Blahoslavený Ján Pavol II. komentoval tento aspekt v encyklike Familiaris Consortio: „Boh stvoril človeka na svoj obraz a podobu (porovn. Gn 1,26f.): ktorého z lásky povolal do bytia, a súčasne ho povolal k láske.

Boh je láska (1 Jn 4,8) a žije sám v sebe tajomstvo osobného spoločenstva lásky. Tým, že stvoril človeka na svoj obraz a neustále ho udržiava v bytí, vtláča Boh do ľudskej povahy muža a ženy povolanie a preto aj schopnosť a zodpovednosť voči láske a spoločenstvu (porovn. Gaudium et spes, 12). Láska je preto zásadným a prirodzeným povolaním každého človeka“ (FC, 11). Tento plán Boha, Stvoriteľa, ktorým otriasol dedičný hriech (porovn. Gn 3, 1-24), sa v priebehu histórie zjavila v meniacej sa situácii vyvoleného národa až po plnosť času, keď sa vtelením Božieho Syna potvrdila nielen božská vôľa spásy, ale s vykúpením bola darovaná aj milosť byť tejto vôli poslušným. Boží Syn, v lone Panny vtelené Slovo (porovn.  Jn 1,14), žil v Nazaretskej rodine a v nej vyrástol, zúčastnil sa na svadbe v Káne, ktorej slávenie obohatil prvým zo svojich „znamení“ (porovn. Jn 2,1-11). S radosťou prijal rodinnú pohostinnosť svojich učeníkov (porovn. Mk 1,29-31; 2,13-17) a utešoval v smútku rodinu svojich priateľov v Betánii (porovn. Lk 10,38-42; Jn 11,1-44)

3 – Ježiš Kristus znova zriadil krásu manželstva tým, že nanovo predstavil Boží plán vyzývajúci, aby sme boli jedno, plán, ktorého sa pre tvrdosť ľudského srdca vzdali dokonca aj v rámci tradície ľudu Izrael (porovn. Mt 5,31-32; 19.3-12; Mk 10,1-12; Lk 16,18). Návratom k pôvodu Ježiš učil jednote a vernosti  manželov a odmietol zavrhovanie partnerov a manželskú neveru. Práve skrze mimoriadnu krásu ľudskej lásky — ktorá bola inšpirovanými črtami oslavovaná už v Piesni piesní — ako aj prorokmi ako Ozeáš (porovn. Oz 1,2-3,3) a Malachiáš (porovn. Mal 2,13-16) ako podporovaného a obhajovaného manželského zväzku Ježiš potvrdil pôvodnú dôstojnosť lásky muža a ženy.

 

Náuka Cirkvi o rodine

 

Aj v ranokresťanskom spoločenstve sa rodina javí ako „domáca cirkev“ (porovn. KKC, 1655): V tzv. „Domácich tabuliach“ novozákonných Apoštolských listov antická veľká rodina sa opisuje ako miesto najhlbšej solidarity medzi mužom a ženou, medzi rodičmi a deťmi, medzi chudobnými  a bohatými  (porovn. Ef 5,21-6,9; Kol 3,18-4,1; 1 Tim 2,8-15; Tit 2,1-10; 1 Pt 2,13-3,7; a List Filoménovi).

Najmä List Efezanom videl v láske muža a ženy „hlboké tajomstvo, ktoré sprítomňuje lásku Krista a Cirkvi v o svete (porovn. Ef 5,31-32). Počas stáročí a najmä v novšej dobe až po naše dni Cirkev nezanedbala stálu a stále obsiahlejšiu náuku o rodine a manželstve, na ktorej sa zakladá. Hlboký výraz našla táto náuka v pastoračnej konštitúcii Gaudium et spes Druhého vatikánskeho koncilu. Z najnaliehavejších spracovaných tém je tu venovaná celá kapitola napomáhaniu dôstojnosti manželstva a rodiny, ako zjavne vyplýva z opisu jej hodnoty pre budovanie spoločnosti: „Rodina je základom spoločnosti. Stretajú sa v nej rozličné generácie a vzájomne si pomáhajú osvojiť plnšiu múdrosť, ako aj zosúladiť osobné práva s ostatnými požiadavkami spoločenského života.“ (GS 52). Zvlášť naliehavá je výzva kresťanským manželom ku kristocentrickej spiritualite: „Napokon samých manželov, stvorených na obraz živého Boha a začlenených do skutočne ľudského poriadku, nech spája tá istá láska, jednomyseľnosť a vzájomná svätosť, 121 aby nasledovaním Krista, pôvodcu života, 122 stali sa v radostiach i trápeniach svojho povolania svojou vernou láskou svedkami tajomstva lásky, ktorú Pán zjavil svetu svojou smrťou a svojím zmŕtvychvstaním“ (GS 52).

Aj nástupcovia sv. Petra po Druhom vatikánskom koncile obohatili svojím učiteľským úradom náuku o manželstve a rodine, zvlášť Pavol VI. encyklikou Humanae vitae, ktorá ponúka mimoriadne učenie vzhľadom na princípy a prax. Pápež Ján Pavol II. následne v apoštolskom liste Familiaris consortio to ešte zdôraznil tým, že prezentoval Boží plán vzhľadom na prapôvodnú pravdu manželskej lásky a rodiny: „Táto odovzdanosť je v celej svojej pravde možná jedine a iba v „priestore“ manželstva, vo zväzku manželskej lásky a slobodného rozhodnutia, ktorým muž a žena vstupujú do vrúcneho Bohom chceného životného a spoločenstva lásky (porovn. Gaudium et spes, 48), ktorá svoj pravý zmysel odhaľuje iba v tomto svetle.

„Manželská ustanovizeň nie je akýmsi nezákonným zasahovaním spoločnosti alebo autority, ani nanútenie vonkajšej formy, ale vnútorná požiadavka zmluvy manželskej lásky, ktorá sa verejne potvrdzuje ako jediná a výlučná, aby sa tak zachovala vernosť voči plánu Boha Stvoriteľa. Táto vernosť nijako nepotláča slobodu osobnosti, naopak, zabezpečuje ju pred akýmkoľvek subjektivizmom a relativizmom, a robí ju účastnou na stvoriteľskej Múdrosti“ (FC 11).

4 Katechizmus Katolíckej cirkvi uvádza tieto zásadné danosti: „Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou dôverné spoločenstvo života a lásky, ustanovil Stvoriteľ a vybavil vlastnými zákonmi. Svojou prirodzenou povahou je zameraná na dobro manželov, ako aj na plodenie a výchovu detí. Manželskú zmluvu medzi pokrstenými Kristus Pán povýšil na hodnosť sviatosti [porovn. II. vat. koncil, Gaudium et spes, 48; Kódex kánonického práva, 1055, 11“ I (KKK 1660).

V Katechizme prezentovaná náuka sa týka teologických princípov ako aj morálneho správania, čo sa uvádza pod dvomi oddelenými nadpismi: Sviatosť manželstva (č. 1601-1658) a Šieste prikázanie (č. 2331-2391). Pozorné čítanie týchto častí Katechizmu nám poskytne aktualizované chápanie náuky viery na podporu pôsobenia Cirkvi vzhľadom na dnešné výzvy. Pastorácia Cirkvi sa inšpiruje pravdou manželstva, ktorú vidíme v rámci Božieho plánu: Boh stvoril muža a ženu a v plnosti času v Ježišovi zjavil aj plnosť manželskej lásky, ktorá bola povýšená na sviatosť. Na vzájomnom súhlase založené kresťanské manželstvo má svoje vlastné účinky, ako sú manželské dobrá a úlohy manželov, napriek tomu nie je zbavené vlády hriechu (porvon. Gn 3,1-24), čo môže spôsobiť hlboké rany a aj porušiť dôstojnosť sviatosti. Nedávno uverejnená encyklika pápeža Františka, Lumen Fidei, hovorí o rodine v jej spojení s vierou:

„Viera ukazuje, aké pevné môžu byť vzťahy medzi ľuďmi, keď je medzi nimi prítomný Boh“ (LF 50). „Prvé prostredie, kde viera osvecuje ľudské mesto, je rodina. Myslím predovšetkým na stály zväzok muža a ženy v manželstve. Vzniká z ich lásky, ktorá je znamením a prítomnosťou Božej lásky; z uznania a prijatia dobra pohlavnej rôznosti, ktorá manželom umožňuje zjednotenie v jednom tele (porov. Gn 2, 24) a vďaka ktorej sú schopní zrodiť nový život – prejav dobroty Stvoriteľa, jeho múdrosti a jeho plánu lásky. Na základe tejto lásky muž a žena si môžu sľúbiť vzájomnú lásku gestom, ktoré zahŕňa celý život a ktoré pripomína mnohé črty viery. Sľúbiť lásku navždy je možné, len ak človek objaví väčší plán, než sú jeho vlastné projekty, ktorý nás podopiera a umožňuje darovať milovanej osobe celú budúcnosť (LF 52). „Viera nie je útočišťom pre ľudí bez odvahy, ale rozletom života. Pomáha objaviť veľké povolanie na lásku a uisťuje, že tejto láske možno dôverovať, že stojí za to sa jej odovzdať, lebo jej základ spočíva na Božej vernosti, ktorá je mocnejšia ako každá naša krehkosť“ (LF 53).
III – Dotazník

Nasledujúce otázky umožňujú čiastkovým cirkvám aktívnu účasť na príprave mimoriadnej synody biskupov, ktorá má za cieľ v dnešných pastoračných výzvach pre rodinu hlásať Evanjelium.

1 – K šíreniu Svätého písma a Učiteľského úradu Cirkvi vzhľadom na rodinu

 

a)Aké je skutočné poznanie náuky Biblie, poznanie „Gaudium et spes“, „Familiaris consortio“ a iných dokumentov pokoncilového učiteľského úradu Katolíckej cirkvi? Ako sa vzdelávajú naši veriaci o rodinnom živote v zmysle náuky Cirkvi? 5 b) Prijíma sa náuka Cirkvi tam, kde je známa, úplne? Ukazujú sa pri uvádzaní do praxe ťažkosti? Aké? c) Ako sa náuka Cirkvi šíri v kontexte pastoračných programov na národnej, diecéznej a farskej úrovni? Aká je situácia v oblasti katechézy o rodine? d) V akej miere — a zvlášť v ktorých aspektoch – je táto náuka skutočne známa v mimocirkevnej oblasti, prijíma sa, odmieta a/alebo kritizuje? Aké kultúrne faktory bránia úplnému prijatiu náuky Cirkvi o rodine?

 

2 – K manželstvu a prirodzenému právu

a) Aký priestor zaberá pojem prirodzeného práva vo svetskej kultúre, na inštitucionálnej, výchovnej a akademickej rovine, ako aj v ľudovej kultúre? Z akých antropologických hľadísk vychádza diskusia o prirodzenom základe rodiny? b) Akceptuje sa vo všeobecnosti pojem prirodzeného práva vzhľadom na zväzok muža a ženy zo strany veriacich? c) Akým spôsobom sa v teórii a praxi uplatňuje prirodzené právo vzhľadom na zväzok muža a ženy v súvislosti s vytvorením rodiny? Ako sa to prezentuje a prehlbuje v občianskych a cirkevných zariadeniach? d) Ako prijímať pastoračné výzvy, ktoré vzniknú, keď nepraktizujúci alebo neveriaci pokrstení žiadajú o sviatosť manželstva?

3 – Pastorácia rodiny v kontexte evanjelizácie

a) Aké skúsenosti sa nadobudli v ostatných desaťročiach vzhľadom na prípravu na manželstvo? Akým spôsobom sme sa usilovali dodávať impulzy poslaniu evanjelizácie manželov a rodiny? Ako možno napomáhať povedomie rodiny ako „domácej cirkvi“? b) Podarilo sa navrhnúť pre rodinu formy modlitieb, ktoré obstoja v zložitosti dnešného života a v aktuálnej kultúre? c) Dokázali rodiny v súčasnej situácii generačného konfliktu realizovať svoje povolanie k odovzdávaniu viery? Ako? d) Ako dokázali miestne cirkvi a hnutia spirituality rodiny vytvárať príkladné cesty formácie a vzdelávania? e) Aký zvláštny prínos poskytli manželské páry a rodiny k šíreniu dnes vierohodného pohľadu na manželstvo a rodinu? e) Akú zvláštnu pastoračnú pozornosť prejavila cirkev, aby podporovala cestu párov, ktoré stoja na začiatku spoločnej cesty ako aj manželov v kríze?

4 – K pastorácii veriacich v ťažkých manželských situáciách

 

a)Je spolunažívanie „ad experimentum“ v miestnej cirkvi relevantnou pastoračnou skutočnosťou? Aké percento to odhadom tvorí? b) Existujú faktické životné spoločenstvá bez náboženského či občianskeho uznania? Sú o tom spoľahlivé štatistické údaje? c) Predstavujú oddelene žijúci a znovu zosobášení rozvedení dôležitú pastoračnú realitu v miestnej cirkvi? Aké percento odhadom tvoria? Čelí sa tejto situácii príslušnými pastoračnými plánmi? Akými? d) Nasledovné otázky sa týkajú všetkých týchto prípadov:

Ako žijú pokrstení svoju iregulárnu situáciu? Uvedomujú si to? Prejavujú ľahostajnosť? Cítia sa vylúčení a trpia nemožnosťou prijímať sviatosti? e) Aké dotazy či prosby adresujú znovu zosobášení rozvedení Cirkvi vzhľadom na sviatosti Eucharistie a zmierenia? Koľko veriacich v týchto situáciách prosí o tieto sviatosti? f) Mohla by úprava cirkevno-právnej praxe uznávania nulity manželstva poskytnúť skutočný a pozitívny prínos k riešeniu problémov dotyčných osôb? Ak áno, akými formami? Existuje pastorácia, aby sa vychádzalo v ústrety týmto prípadom? Ako vyzerá táto pastorácia? Existujú príslušné pastoračné plány na národnej a diecéznej úrovni? Ako sa oddelene žijúcim a znovu zosobášeným rozvedeným hlása Božie milosrdenstvo a ako sa realizuje ich podpora ich cesty viery cirkvou?

 

5 – K životným zväzkom rovnakých pohlaví

a) Existuje vo vašej krajine občianske zákonodarstvo, ktoré uznáva zväzky rovnakých pohlaví a tým ich stavia na roveň manželstvu? b) Aký je postoj čiastkových cirkví a miestnych cirkví voči štátu, ktorý občianske zväzky osôb rovnakých pohlaví napomáha, ako aj voči osobám, ktorých sa tieto zväzky týkajú? c) Aká pastoračná pozornosť je možná voči ľuďom, ktorí sa rozhodli pre takéto zväzky? d) Ako sa správať na pastoračnej úrovni vzhľadom na odovzdávanie viery v tých prípadoch, v ktorých si páry rovnakých pohlaví  adoptovali deti?

6 – K výchove detí v iregulárnych manželských situáciách

a) Ako odhadujete percento takýchto detí a dospievajúcich v porovnaní s deťmi v regulárnych manželstvách? b) S akým postojom sa rodičia obracajú na Cirkev? Čo žiadajú? Iba sviatosti alebo aj katechézu a výuku náboženstva vo všeobecnosti? c) Ako plnia čiastkové cirkvi želanie týchto rodičov poskytnúť ich deťom kresťanskú výchovu? d) Ako v týchto prípadoch prebieha prax udeľovania sviatostí : príprava, udeľovanie sviatostí a sprevádzanie?

7- K otvorenosti manželov voči životu

a) Aká je skutočná oboznámenosť veriacich s náukou Humanae vitae o zodpovednom rodičovstve? Aké je vedomie o morálnom hodnotení rozličných metód regulovania pôrodnosti? Aké návrhy na prehĺbenie tejto témy z pastoračného hľadiska existujú? b) Prijíma sa táto morálna náuka? Aké sú najproblematickejšie aspekty, ktoré sťažujú jej prijatie väčšinou manželských párov? c) Aké prirodzené metódy čiastkové cirkvi podporujú, aby manželom pomáhali realizovať náuku Humanae vitae? d) Aké skúsenosti existujú vzhľadom na túto tému v súvislosti s praxou sviatosti pokánia a účasti na Eucharistii? e) Aké protiklady sú výrazné medzi náukou Cirkvi a svetskou výchovou v tejto oblasti? f) Ako možno lepšie napomáhať mentalitu otvorenejšiu voči potomstvu? Ako možno napomáhať zvýšenie pôrodnosti?
8 – K vzťahu medzi rodinou a jednotlivcom

a)Ježiš Kristus zjavuje tajomstvo a povolanie človeka: Je rodina privilegovaným miestom, aby sa toto dialo? b) Aké kritické situácie rodiny v dnešnom svete sa môžu stať prekážkou stretnutia jednotlivca s Kristom? c) Akou mierou účinkujú krízy viery , ktoré prekonávajú jednotlivci na rodinný život?

 

9 – Ďalšie výzvy a návrhy

Sú iné výzvy a návrhy vzhľadom na témy v tomto dotazníku, ktoré podľa názoru opýtaného by mohli byť naliehavé alebo užitočné?                  –zg-

 

 

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *

 

Sv. Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.

 

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom.  Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote.  Skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.  Svätý archanjel Rafael oroduj za nás! (Rímsky misál)

 

Modlitba za Svätého Otca

Pane, prameň všetkého dobra a všetkej pravdy, daj nášmu pastierovi Františkovi ducha múdrosti a rozumu, sily a pravého rozlišovania. On verne vedie stádo, ktoré si mu zveril, a preto ako nástupca sv. Petra nech buduje tvoju Cirkev ako sviatosť jednoty pre celé ľudské pokolenie. Nech ho Pán chráni, nech mu dá život, nech ho požehnáva na tejto zemi a nech ho nevydá do rúk jeho nepriateľov.       

 

 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *