Život Cirkvi vo svete 34/2021

Obsah

Registrácia pre kňazov na podujatia so Svätým Otcom

Pápež vyzýva cirkev Talianska k väčšiemu úsiliu pri liturgii.

Svätý stolec vyzýva k dialógu v Afganistane

Pápežská komisia pre skúmanie úradu diakoniek znovu pracuje

Čo vlastne chce kardinál Woelki? Zostať katolícky!

Kardinál Burke sa už zotavuje z covidu!

Kardinál Cupich: Povinné očkovanie kléru s hrozbou trestu!

„Čierna Madona“ z Oropy bude znova slávnostne korunovaná

La Salette a koberec z kvetov v pútnickom mieste Maria Vesperbild

Ochrancom života išlo na Kilimandžáre o život!

Afganistan: Cielené hľadanie a zabíjanie kresťanov!

Jezuita: Psychické ochorenia aj pre kňazov často tabu

Taliansko: Mnohé kostoly už chcú od turistov „zelený pas“

V reči o Talibane sa nevyhýbať slovám „islam“ a „islamizmus“!

Pakistan: Obvinenia menšín z rúhania pribúdajú

Prežila holokaust a hovorí: „Aj Hitler hovoril v mene zdravia!“

V Austrálii prikázali označiť dvere, kde sú ľudia v karanténe!

Francúzsko: Supermarkety s potravinami už tiež vyžadujú covid-pas!

Nemecko: Sporný teológ žiada „mnohorakosť“ v slávení Eucharistie

„Dúhové vlajky na kostolnej veži?“ Homília

„Pravda vás oslobodí!“ Homília

„Kameň pôjde proti Krížu!“ Zjavenia v Sievernichu

Chcem si teraz nakloniť ľudí alebo Boha? Alebo sa usilujem páčiť sa ľuďom? Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by som Kristovým služobníkom (Gal 1,10)

Je to záverečná doba očisty a veľkého súženia! Buďte novým srdcom Cirkvi!

Pozerám sa na vás so zaľúbením Matky, ktorá cíti, že jej deti ju počúvajú a idú za mnou. Pripájam sa k vašej modlitbe a prehlbujem vašu kňazskú jednotu. … Môj plán je priviesť vás na cestu svätosti a obety. Preto vám pomáham oslobodiť sa od hriechu a zla. Preto vás vediem po ceste čistoty, lásky a svätosti. Môj materinský plán je priviesť vás na cestu svätosti a obety.
Mojou úlohou je odhaľovať vám podlé úklady môjho a vášho protivníka, ktorý vás zvádza na cestu zla a hriechu, nečistoty a nevery. Preto zostupujem z nebies, aby som sa vydala na púť s vami po všetkých cestách sveta. A vás všetkých volám, aby ste vošli do bezpečného útočiska môjho Nepoškvrneného Srdca. V ňom vás bude formovať k veľkej svätosti. Môj materinský plán je posilňovať vás v bolesti …
Aké ťažké dni prežívate! Je to záverečná doba očisty a veľkého súženia! …
Celé ľudstvo je v moci zlých duchov a Cirkev preniknutá búrlivým vetrom bludov, rozdelení, nevery a odpadu. Musíte vydržať bolestnú ťarchu tejto situácie. Vy, kňazi, ste povolaní niesť kríž celej Cirkvi. Preto ako nikdy predtým pocítite útechu mojej materskej nežnosti – budem vás tešiť a posilňovať v mojom náručí.
Môj materský plán je pomáhať Cirkvi na bolestnej ceste jej ukrižovania a umučenia. … Vy buďte v Cirkvi mojou materskou a milosrdnou prítomnosťou. … Buďte teraz novým srdcom Cirkvi, ktorú si Ježiš formuje každý deň vo svojej záhrade božskej a milosrdnej lásky. … Vstúpte všetci do bezpečného útočiska môjho Nepoškvrneného Srdca a už nikdy z neho nevyjdite. Milosti, ktoré ste tu dostali boli veľké a čoskoro ich pochopíte.
(Don Gobbi, San Marino 27.6.1996)

Don Dolindo:

„Neľakajte sa, je potrebné, aby sa hrozný hurikán prehnal najprv nad Cirkvou a potom nad svetom. Bude sa zdať, že Cirkev je opustená takmer všetkými jej služobníkmi. Budú dokonca zatvárané kostoly. Keď uvidíte pastierov vyhnaných zo svojich sídel a presťahovaných do chudobných domov, keď uvidíte kňazov pozbavených toho, čo vlastnili, keď uvidíte, ako padla všetka vonkajšia veľkosť, hovorte, že sa priblížilo Božie kráľovstvo! To všetko je milosrdenstvo, nie zlo!
Ježiš chcel kraľovať, šíriť lásku a veľa vecí by mu prekážalo. On rozpráši všetko, čo nie je jeho, a udrie svojich služobníkov, aby zbavení každej ľudskej opory, žili iba v ňom a pre neho!To je skutočné milosrdenstvo. Pán začne od svojho domu a odtiaľ prejde do sveta.“ (Don Dolindo Ruotolo: Cosí ho visto l´Immaculata, 16. mája 1921)

Boží služobník don Dolindo Ruotolo z Neapola (6. X. 1882 – 19. IX. 1970) je
známy svojimi mystickými zážitkami. Od januára 1997 bol oznámený jeho
kanonizačný proces.

* * * * * * *

Registrácia pre kňazov na podujatia so Svätým Otcom

Bratislava, 24.8.2021 (TK KBS) 027 810 – Na Slovensku sa začala oficiálna registrácia pre kňazov na verejné podujatia spojené s návštevou pápeža Františka. K dispozícii je na internetovej stránke www.navstevapapeza.sk – časť Registrácia / Kňazi.
Prihlásiť sa možno na Božskú liturgiu svätého Jána Zlatoústeho, ktorá bude na priestranstve pred Mestskou športovou halou na Ulici Jána Pavla II. v Prešove 14. septembra, na stretnutie Rómov s pápežom Františkom na sídlisku Luník IX v Košiciach 14. septembra, na stretnutie mladých s pápežom Františkom na Štadióne TJ Lokomotíva v Košiciach 14. septembra a na záverečnú svätú omšu, ktorú bude Svätý Otec sláviť na voľnom priestranstve v Šaštíne 15. septembra.
Registrácia sa možno vyplnením registračného formulára so základnými údajmi. Po jeho vyplnení formulára dostanú kňazi e-mail o prijatí do systému. Následne budú v systéme overení. Potom dostane každý prihlásený kňaz e-mailom registráciu s Q R kódom, ktorý je potrebné vytlačiť a ktorá spolu s občianskym preukazom slúži na vstup do sektora vyhradeného pre kňazov.
Prípadne problémy s registráciou je možné riešiť na adrese: [email protected]
Táto registrácia neslúži pre zasvätené osoby a mimoriadnych rozdávateľov svätého prijímania v Šaštíne. Tieto osoby sa nahlasujú vlastným interným spôsobom.

* * * * * * *

Pápež pozýva cirkev Talianska k väčšiemu úsiliu pri liturgii

Vatikán, 23.08.2021 (KAP) 027 809 – Pápež František žiada od talianskej cirkvi viac úsilia a kreativity na opätovné oživenie nedeľných omší. „Obmedzenia na omšiach počas pandémie len zosilnili už aj tak negatívne tendencie v návštevnosti omší,“ uvádza sa v posolstve pápeža z pondelka uverejnenom na liturgickom kongrese v Cremone.
Pápež dúfa, že „Národný liturgický týždeň“ navrhne nové impulzy, vlastné liturgické slávenia a niektoré línie liturgickej pastorácie, ako sa uvádza v liste, ktorý podpísal kardinál Pietro Parolin.
„Tie by sa mali ponúkať aj farnostiam, aby sa tak nedeľa, eucharistické zhromaždenie, liturgické úrady a obrad vymanili z marginality, do ktorej, ako sa zdá, nezadržateľne upadajú.
Uverejnenie tretieho vydania misálu v talianskom jazyku koncom r. 2020 ako aj sprievodné inštrukcie sú dobrým znamením liturgického oživenia vzhľadom na epochálne prevraty v Cirkvi a spoločnosti.“

71. národný liturgický týždeň katolíckej cirkvi v Taliansku sa koná od pondelka do štvrtka v Cremone pod heslom „Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene. Spoločenstvo, liturgie a regióny.“ Podľa programu biskupi, teológovia a duchovní pastieri sa chcú zaoberať predovšetkým masívnym poklesom účasti veriacich na svätých omšiach.

František povzbudzuje Caritas v Argentíne k ‚synodálnemu procesu‘

Vatikán, 26.08.2021 (KAP) 027 808 – Pápež František povzbudil charitu vo svojej vlasti k „synodálnemu procesu“. „Caminata 2021 je k tomu správnym podnetom,“ ako povedal na videu zo stredy. „Je na čase povstať, navzájom sa počúvať a zistiť, ako prácu charity urobiť efektívnejšou.“
Akcia „Caminata“ (Putovanie) argentínskej charity sa koná každé tri roky. Na rozsiahlom procese sa zúčastňujú všetky charity na národnej aj diecéznej úrovni. Proces má slúžiť reflexii a novej orientácii, aby sa posilnila služba najchudobnejším v krajine.

Svätý stolec vyzýva k dialógu v Afganistane

Vatikán/Ženeva, 25.08.2021 (KAP) 027 807 – „Svätý stolec naďalej s veľkou pozornosťou a hlbokou starosťou sleduje vývoj v Afganistane. Potrebné je riešenie vo forme dialógu,“ povedal podľa správy „Vatican News“ vyslanec stáleho zastúpenia Svätého stolca pri OSN v Ženeve, americký kňaz John Putzer. Vyslovil to v utorok pri príležitosti 31. mimoriadneho zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva.
Putzer znova zopakoval výzvu pápeža Františka z 15. augusta, „modliť sa k Bohu pokoja, aby prestalo rinčanie zbraní a našlo sa riešenie pri stole v dialógu“. Vatikánsky diplomat vyzval všetky strany v konflikte v Afganistane, aby „rešpektovali ľudskú dôstojnosť a základné práva každého človeka a bránili ich, vrátane práva na život, náboženskej slobody, práva na slobodný život a na pokojné zhromažďovanie“.
Zdôraznil, že v tejto kritickej dobe je rozhodujúce podporovať úspech a bezpečnosť humanitárneho úsilia v krajine v duchu medzinárodnej solidarity a neohroziť najmä pokroky v zdravotníctve a vzdelávaním, a preto Svätý stolec považuje za nutný „inkluzívny dialóg“.
Putzer apeloval v mene pápežskej diplomacie na celé medzinárodné spoločenstvo, aby „prešlo od vyhlásení ku skutkom tým, že krajiny prijmú utečencov v duchu bratstva“.
Na zasadnutí rady OSN vyjadril starosť najmä o práva dievčat a žien.
Komisárka pre ľudské práva Michelle Bacheletová pripomenula Talibanu jeho povinnosť dodržiavať normy práv národov a naliehala na medzinárodný dozorný mechanizmus.

Pápežská komisia pre skúmanie úradu diakoniek znovu pracuje

Vatikán, 24.08.2021 (KAP) 027 806 – Druhá komisia pre skúmanie úradu diakoniek, ktorú zriadil pápež František v apríli 2020, sa zíde znova v polovici septembra v Ríme. Ako sa dozvedela redakcia Kathpress od účastníkov, prvé pracovné zasadnutie potrvá celý týždeň. V pondelok britský katolícky magazín „The Tablet“ informoval, že medzinárodná komisia pod vedením talianskeho kardinála Giuseppe Petrocchiho môže teraz konečne začať svoju prácu.
Na jar 2019 pápež vyhlásil, že prvá pracovná komisia, ktorá sa zaoberala ranokresťanskými diakonkami, nedospela k nijakému jednoznačnému výsledku. Asi polovica teológov a historikov bola toho názoru, že tzv. diakonky pomáhali iba kvôli dodržaniu mravnosti – pri krste žien, lebo krst sa vtedy konal ponorením do vody, alebo pri pomazaní chorých. S tým však nebolo spojené nijaké svätenie či poverenie.
Iné odborníci sú zasa presvedčení, že existovalo niečo ako ženský diakonát, na ktorý boli ženy poverené, či dokonca vysvätené. Otázka, ako raná Cirkev prinajmenšom v istých regiónoch toto upravovala, je relevantná pre dnešné úvahy – ako viac zapojiť ženy v pastorácii, diakonii a práci vo farnosti.
V novej pracovnej skupine je okrem kardinála Petrocchiho päť teologičiek a sú tam šiesti teológovia. Medzi nimi sú dvaja Nemci: Barbara Hallenslebenová a Manfred Hauke, ktorí prednášajú vo švajčiarskom Fribourgu a Lugane. Sekretárom komisie je Francúz Denis Dupont-Fauville, pracovník Kongregácie pre náuku viery.

Vatikán zrušil ďalšie duchovné hnutie v Talianku

Rím, 26.08.2021 (KAP) 027 805 – Už druhýkrát od júna zrušil Vatikán duchovné hnutie, ako píšu miestne noviny „L’Arena“. „Tento raz to zasiahlo Spoločenstvo Regina Pacis vo Verone.“ Skupina vznikla v r. 1986 a mala desiatky veriacich. Kongregácia pre spoločenstvá zasväteného života o tom rozhodla dekrétom z konca júla.
Veronský biskup Giuseppe Zenti v obežníku informoval o „bolestnom rozhodnutí“. Dôvodmi sú: „chýbajúca originalita a nespoľahlivá charizma“. Uvádzajú sa aj „nezrovnalosti v duchovných textoch a nedostatky vo vedení a organizácii“ ako aj „chýbanie charizmaticko-inštitucionálnej zrelosti“.
Rozhodnutie padlo po „primeranom čase preverovania“, ako uviedol biskup a postihnutí mali možnosť k tomu sa vyjadriť. Hnutie Regina Pacis tak cirkevno-právne už neexistuje. Treba už len objasniť, čo s majetkom. Školy hnutia v Brazílii budú financované ešte do konca roka.
Biskup Zenti výslovne ocenil dobro, ktoré hnutie prinášalo.
Nejasné je, čo bude s procesom blahorečenia zakladateľa hnutia Alessandra Nottegara (1943-1986). Pápež tomuto lekárovi pôsobiacemu v Brazílii už priznal heroický stupeň cnosti.
Koncom júna rozhodol Vatikán podobne aj v juhotalianskej arcidiecéze Catanzaro-Squillace: „Pre nedostatky vo vedení a chýbajúcu charizmu“ zrušil dekrétom aj združenie „Movimento Apostolico“. Toto „Apoštolské hnutie“ pôsobilo podľa vlastných údajov aj v Nemecku, Švajčiarsku, v Kamerune a Kongu.

Čo vlastne chce kardinál Woelki? Zostať katolícky!

Čo chce tento nemecký „rušiteľ pokoja“?

Z komentára spolužiaka kardinála Woelkiho zo štúdií M. Lohmanna

Kolín, 26.8.2021 (kath.net/The Germanz) 027 804 – Kardinál Rainer Maria Woelki (obr. vľavo) nie je dokonalý. To by o sebe nikdy netvrdil. Aj on robí chyby a nevie všetko. Niečo však vie veľmi dobre. A nie je ani tým „zloduchom“, ako ľudia určitej skupiny vidia. Najmä v médiách bez rozmýšľania prezentovaný obraz kardinála Woelkiho v Nemecku je úbohý a falošný. Nuž iste nie je ľahké tohto nie jednoduchého človeka vidieť pravdivo za všetkými útokmi, ktoré sa na neho sypú.

Aké ľahké by to pre neho mohlo byť, keby sa konečne zladil s tým „chórom“, ktorý očakáva spásu Cirkvi od nemeckého „synodálneho procesu“! No kardinál Woelki chce zostať katolíkom, vie, že ako biskup má povinnosť náuku Cirkvi verne zachovávať a zverenú pravdu vnášať do dnešnej doby! A to autenticky, pravdivo, bez výnimiek. Zameranú na Krista. Kolínsky kardinál sa chápe ako správca Božím Synom zverenej skutočnosti, ktorú nemožno voľne prispôsobovať duchu doby, či podľa módy pristrihovať. A tak kolínsky arcibiskup ruší všetkých, ktorí sa domnievajú, že všetko im „nevyhovujúce“ možno odrezať a to, čo sa na prvý pohľad nechápe, zásadne zmeniť. Celibát a vysviacka žien sú iba dve „heslá“.

Ak by sa k tomu kardinál pridal namiesto toho, aby ako verný pastier poukazoval na mylné smerovanie, zbavil by sa okamžite nielen trvalých útokov médií a funkcionárov v cirkvi. Bol by aj nespornou hviezdou v objasňovaní zneužívania. Nikto z jeho spolubratov to tak rozhodne nespracoval a nezaviedol takú prevenciu ako tento občas trocha drsne a šľachovito pôsobiaci „rušiteľ pokoja v synodálnom procese budovania novej cirkvi“. Objektivita a diferenciácia sú tabu. Férovosť voči Woelkimu zmutovala priam na smrteľný hriech! Mnohým je už len na odstrel.
Ide o Cirkev Ježiša Krista – o pravdu a hlásanie náuky? Sedí kardinál ako spútaný v mediálnej pasci? Nevídané, ako mnohé médiá zamlčujú, že súd viackrát zakázal novinám BILD protiprávnu kampaň voči kardinálovi! Redaktor proste vynechá fakty, prekrúca veci, vynachádza podozrenia, lebo sa to hodí. Iní horlivo odpisujú a šíria o ňom lživé správy.
… Je to proces tvorby úplne novej cirkvi no oprávňuje ich to k znetvoreniu a prispôsobovaniu si náuky Katolíckej cirkvi? Reakciou na zneužívanie musia byť štruktúrne zmeny v otázkach ako sexuálna náuka Cirkvi, celibát a vysviacka žien, ako tvrdia! To vraj budú odpovede na mnohé otázky. Nedobrovoľne. No je dokázané, že to nie sú príčiny zneužívania – to je aj tam, kde tieto „problémy“ nie sú. …

Kolínsky „Stadt-Anzeiger“ mal titulok „Woelki odmieta reformy v Cirkvi“. A to preto, že kardinál znova raz jasne vysvetlil otázku kňazstva ženy – teda lebo argumentoval katolícky! …
Kardinál reformy Cirkvi neodmieta! Je však za pravé reformy ako orientácia na pôvodnú formu Cirkvi, teda na Ježiša Krista, Božieho Syna! A na preformovanie cirkevnej reality na jadro Cirkvi – na zameranie sa na Najsvätejšiu Eucharistiu! O to predsa ide u stelesnenej viery, u Fides incarnata, ako znie titul 700-stránkového diela vyd. Herder k 65. narodeninám kardinála Woelkiho 18. augusta. A je to vtelená pravda, Veritas incarnata, ktorá nás skutočne oslobodí.

Pre kardinála Woelkiho je „Eucharistia o všetkom rozhodujúca, pretože nám neprekonateľným spôsobom dáva účasť na Kristovej láske, je jeho podstatou a bez nej by sme nemohli byť“. Proti všetkým pokusom nivelizácie alebo relativizácie vyhlasuje kardinál poznanie hlbokej pravdy:

„Možno nám bola niekedy celkom blízka a samozrejmá a časom sa trocha stratila, alebo je už len nejasná. Svätá omša nie je v prvom rade spoločenská udalosť v našom živote. Je predovšetkým stretnutím so samotným Kristom. On sa nám daruje vo svätom prijímaní. On si robí príbytok v našom srdci a v našom živote. On sa stáva sa našou súčasťou a my sa stávame jeho súčasťou.“
Neoddeliteľnosti viery a rozumu a neoddeliteľnosti pravdy a slobody zodpovedá neoddeliteľnosť osobného a sviatostného spoločenstva s Kristom, od života viery a obsahu viery. …
Viem, že otázka pravdy je tak ako otázka slobody veľkou témou našej duchovnej histórie. -… Je dôležité, aby ľudia vo veľkých otázkach ľudstva zostali v intenzívnom dialógu. My kresťania to robíme z presvedčenia, že v 2000 ročnej histórii kresťanstva sa nájdu odpovede na tieto otázky – o slobode, a láske, o pôvode zla, o pôvode a cieli ľudí.“ …

Kardinál Woelki nie je mužom veľkých slov, ale mužom modlitby, pokoja, premýšľania o tom podstatnom. A predovšetkým je mužom zakotveným vo viere, ktorý neprestáva hľadať, ale aj eucharistickým človekom, ktorý sa na kolenách drží jadra toho, čím Cirkev je a na čo zostáva neomylne zameraný a síce z lásky k ľuďom – na Ježiša, Božieho Syna. Martin Lohmann je teológ, historik a žurnalista.

Kardinál Burke sa už zotavuje z covidu

Washington/Rím, 21.8.2021 (kath.net/ KAP) 027 803 – Americký kardinál Raymond Burke (73), ktorý ochorel na covid sa už zotavuje! Už dýcha sám a bude preložený z intenzívnej stanice do normálnej nemocničnej izby. Informovalo o tom vedenie pútnického miesta Guadalupskej Panny Márie v La Crosse v štáte Wisconsin v sobotu s odvolaním sa na jeho rodinu.
Kardinál Burke bol napojený na dýchací prístroj od nedele a celé dni bol v bezvedomí. Má vynikajúcu zdravotnú starostlivosť, ako uviedol kardinál predtým na sociálnych sieťach. V ktorej nemocnici je hospitalizovaný, nie je známe.
Kardinál odmieta všeobecnú očkovaciu povinnosť. Na diskusii pred rokom v Ríme povedal:
„Musí byť jasné, že očkovanie občanov nemožno nanútiť totalitným spôsobom.“
Opakovane sa vyjadril aj proti zákazu bohoslužieb na stlmenie pandémie a kritizoval tendencie modlitbu, pobožnosti a sväté omše dávať na roveň obyčajným voľnočasovým aktivitám ako kino, či futbal.
Pútnické miesto „Naša Guadalupská Panna Mária“ založil kardinál Burke sám, keď bol v r. 1994-2003 biskupom Diecézy La Crosse. Pochádza z regiónu na juhozápade Wisconsinu.

Kardinál Cupich: Povinné očkovanie kléru s hrozbou trestu!

Chicago, 23.8.2021 (LifeSiteNews) 027 802 – Chicagský kardinál Blase Cupich (72) nariadil „všetkým zamestnancom a kňazom“, aby sa dali zaočkovať nie viac ako 5 týždňov po schválení jednej z troch vakcín. Ak to neurobia, hrozia im disciplinárne opatrenia!
„Cieľom tejto politiky je, aby všetci zamestnanci a klérus boli úplne zaočkovaní proti covidu jednou zo schválených vakcín,“ uviedol biskup v direktíve.
Okrem zaočkovania musia sa kňazi preukázať potvrdením a musí to byť zachytené na webovej stránke arcidiecézy, aby mala dôkladný prehľad o stave zaočkovanosti kléru aj zamestnancov. … Výnimky z očkovania uznáva kardinál Cupich iba zo zdravotných dôvodov potvrdené lekárom.
„Ak dostane niekto výnimku, bude musieť chodiť každý týždeň na testovanie a uviesť výsledky na portáli arcidiecézy. Nezaočkovaní budú musieť nosiť rúška všade v arcidiecéznych priestoroch. Budú vylúčení aj z diecéznych jedální, kde nie je možné dodržať odstup. Arcidiecéza má aj právo zakázať im vstup do jej zariadení.“
Kardinál Cupich prikazuje kňazom odmietať aj požiadavky veriacich o výnimky z vakcinácie z dôvodu výhrady vo svedomí.
Napísal, že ak podpíšu veriacemu taký formulár, znamenalo by to nedodržiavanie katolíckej náuky! Vyhlásil, že katolícki laici nemôžu využívať náuku Cirkvi na ospravedlnenie takých rozhodnutí, ktoré sú v podstate odmietaním pravej morálnej náuky Cirkvi, čo sa týka vakcín! …
Nedávno na omši, ktorú slúžil chicagský arcibiskup a kardinál Blase Cupich za dušu zavraždeného policajta Elia Frencha, sa zúčastnila ako zástupkyňa mesta aj starostka Chicaga, Lori Lightfootová. Je členkou Africkej metodistickej cirkvi Sionu, ale jej názory sú na míle vzdialené aj od základných protestantských morálnych pravidiel. Okrem toho žije vo zväzku s inou ženou. Bez akýchkoľvek morálnych škrupulí si lesbická starostka, ktorá nie je katolíckeho vyznania, išla pre svätú Hostiu, ktorú jej samozrejme podali do ruky. To všetko v prítomnosti kardinála Cupicha.

* * * * * * *

„Čierna Madona“ z Oropy bude znova slávnostne korunovaná

Rím, 26.08.2021 (KAP) 027 801 – V talianskom mariánskom pútnickom mieste Oropa bude v nedeľu po prvý raz po 100 rokoch znova slávnostne korunovaná „Čierna Madona“. Na jubilejnej slávnosti sa ako vyslanec pápeža zúčastní kardinál – dekan Giovanni Battista Re (87).

Pútnické miesto Oropa má bohatú tradíciu. Každých päť rokov sa koná nočná púť z Fontainemore do Oropy. Od r. 1620 „Čiernu Madonu“ každých sto rokov slávnostne korunujú. Slávnosť mala byť v r. 2020, no kvôli pandémii ju o rok posunuli.
Oropa leží v piemontských Alpách pri meste Biella. Jadrom rozsiahleho areálu je v 20. storočí dokončená nová bazilika, ktorá sa architektonicky prikláňa k Chrámu sv. Petra v Ríme, ako aj stará bazilika zo 17. storočia s gotickou sochou „Čiernej Madony“. Nachádza sa tam aj 12 kaplniek, ktoré farebnými sochami prezentujú život Panny Márie. Tieto „Sacri Monti“ (Sväté vŕšky), sú s ôsmymi podobnými miestami v Piemonte svetovým kultúrnym dedičstvom. V areáli je aj nádherná klenotnica a bohato vybavená knižnica.

La Salette a koberec z kvetov v pútnickom mieste Maria Vesperbild

Maria Vesperbild ,19.8.2021(kath.net/pm) 027 800 – Páter Löffler z „hlavného švábskeho mesta Panny Márie“ – Maria Vesperbildu v Nemecku (obr.) tento rok už 40. raz navrhol kvetový koberec a s pomocníkmi ho za tri dni zrealizoval. Tento rok si zvolil za tému zjavenie Panny Márie v La Salette, ktoré tento rok slávi 175. výročie. La Salette leží v nádhernom prostredí francúzskych Álp v blízkosti Grenoble. Tam sa Božia Matka zjavila v r. 1846 pastierikom Maximovi a Melánii.

Prečo sa vôbec Mária zjavuje? Vo svojej materinskej starostlivosti o našu spásu nám pripomína a napomína, aby sme zostali Bohu verní a nepodľahli tlaku protikresťanských ideí. Tak ako dnes aj v polovici 190. storočia už mnohí neverili v Boha a nevideli zmysel v modlitbe, posväcovaní nedele a v obetách. Mária prosí svoje deti a nás všetkých „Modlite sa, modlite sa, modlite sa!“ Tieto slová sú vytvorené aj v koberci z kvetov.
Na ľavej strane vidíme Máriine slová: Posväcujte nedeľu! (Dodržujme nedeľný pokoj a navštívme svätú omšu.) Na pravej strane sú jej slová: Prinášajte každý piatok obetu!
V strede koberca je ornament s drevenou mriežkou a horia tam malé svetielka. To má pripomínať miesto, kde sa Panna Mária zjavila deťom.

Ochrancom života išlo na Kilimandžáre o život!

„Potrat je hlavnou príčinou smrti na našej planéte! Z duchovného hľadiska je náš život najväčším darom od Boha. A protikladom je tento jed – zabíjanie. Takže možno vyvodiť, že potrat je korunovačným klenotom satana!“

Kilimandžáro, Tanzania (LifeSiteNews) 027 799 – Štyria bojovníci za ochranu života zažili nečakané nebezpečie pri výstupe na Kilimandžáro v úsilí inšpirovať ochrancov života, aby obetavejšie pracovali na záchranu nenarodených. Keď rozvinuli heslo „Pamätajme na nenarodených“ po vyše štyroch dňoch výstupu na vrchole hory ich náhle zastihla prudká búrka a boli v ohrození života. Horolezci boli medzi ochrancami života, ktorých arcibiskup Ruzoka z Taboru pozval do Tanzánie, aby diskutovali o svojej misii. Navštívili sirotinec, Svätyňu Božieho milosrdenstva v Tabore s kláštorom. A štyria z nich sa vydali na Kilimandžáro. Týždeň na Kilimandžáre mal inšpirovať ochrancov života zo „Združenia ochrancov života Kristovho Tela“, aby robili ešte viac, aby sa ešte viac modlili, ozývali vo svete, povzbudzovali ľudí,“ povedal Dr. Pat Castle, zakladateľ hnutia „Bežci za život“ pre LifeSiteNews.
V skupine horolezcov bol aj biskup Joe Coffey z armádneho ordinariátu USA, ktorý vyšiel na horu už dvakrát.
„Očakávali sme náročný výstup, ale nerátali sme, že by mohol byť ohrozený náš život,“ povedal biskup. „Keď sme nakoniec vyšli na horu o polnoci, boli sme zmietnutí silnou metelicou, silným víchrom, teplotou pod nulou a takou zlou viditeľnosťou, že náš vodca bol dve hodiny stratený! Obávali sme sa, či to prežijeme. Začali sme sa intenzívne modliť pri každom kroku a to celé hodiny. Vodca nám neskôr povedal, že v takých podmienkach tam ľudia zomierajú! Nemali sme telefónny signál, ani lekársku pomoc. Najbližšia pomoc bola až po troch hodinách zostupu z hory.“
Dr. Castle vystúpil aj na 5000 m vysoký Pikes Peak a viedol maratón na Čínskom múre. No ako povedal, výstup na Kilimandžáro bol v mnohom najťažšou vecou, ktorú kedy prekonal:
„Fyzicky určite. Mentálne? Nuž tiež možno najnáročnejšia mentálna skúsenosť v mojom živote. Stále som myslel na to, či dokážem urobiť ďalší krok, keď sme mali pred sebou dve hodiny cesty! A duchovne … wow! Možno uznáte, že to bola najväčšia výzva aj z duchovného hľadiska pre ohrozenie života a aspekt úcty k Bohu.“
Bernadette Costellová, asistentka združenia povedala, že počas poslednej časti zostupu, keď narazila do ľadovej steny, zažila mystický moment. Myslela na Krista nesúceho kríž! Bolo to možno podobné – nijaký kyslík a každý krok taký ťažký. Keď narazila na ľad, spadla na zem, akoby padala s krížom. A cítila veľkú útechu, že Kristus bol pri nej!
Castle potvrdil, že to bola ich hlboká viera, ktorá utešovala horolezcov v tomto veľkom nebezpečí a že ich im dala silu aj každodenná svätá omša s biskupom:
„Priviedlo nás to k tomu, aby sme sa viac odovzdali Bohu a boli mu bližšie! Dúfam, že naša ochota vytrpieť také podmienky bude inšpirovať ľudí, aby robili viac pre najslabších zo slabých – nenarodené detičky! Nech to bolo akékoľvek nebezpečné, najnebezpečnejším miestom na planéte sa zdá byť materinské lono! Tam sa stráca viac životov ako kdekoľvek inde!“
Bolo to rozpoznanie tohto zla po zázračnom stretnutí s pátrom Piom, ktoré viedlo Dr. Castla k jeho práci v hnutí za život a napísal o tom aj knihu Unbound – kniha o zle“. V nej identifikuje potrat ako najväčšie zlo nielen našej doby, ale všetkých čias a uvádza:
„Potrat je hlavnou príčinou smrti na našej planéte! Z duchovného hľadiska je náš život najväčším darom od Boha. A protikladom je tento jed – zabíjanie. Takže možno vyvodiť, že potrat je korunovačným klenotom satana!“

Afganistan: Cielené hľadanie a zabíjanie kresťanov!

Kabul, 27.8.2021 (kath.net/jg) 027 798 – Taliban má zoznam kresťanov, ktorých cielene vyhľadáva, aby ich pozabíjal! Informoval o tom „pastor X“ z Afganistanu. „Frontier Alliance International“ uverejnila výpoveď tohto očitého svedka. „Pastor X“ pracuje pre „Globálne katalyktické služby“ (GCM) ako informujú noviny Christian Post.
„Americké veľvyslanectvo je opustené a už niet nijakého bezpečného útočiska! Všetky hranice k susedným štátom sú zatvorené, všetky letecké linky boli prerušené. Ľudia utekajú do hôr, aby tam hľadali úkryt,“ povedal anonymný pastor.
GCM je kresťanská iniciatíva, ktorá chce dosiahnuť obrátenie moslimov. Pracujú v nej bývalí moslimovia a preto poznajú jazyk, náboženstvo a kultúru ľudí, u ktorých chcú robiť misie.
Rex Rogers z kresťanskej mediálnej služby SAT-7 informuje aj o ďalších nebezpečenstvách, ktorým sú vystavení kresťania v krajine. Taliban odoberá ľuďom mobily. Ak nájdu v telefóne Bibliu majiteľa okamžite zabijú! hovorí Rogers. Taliban má všade informantov, ktorí ho privádzajú na stopu kresťanov. V súčasnosti je to v Afganistane extrémne nebezpečné!“
Thomas Schirrmacher, generálny sekretár Svetovej evanjelickej aliancie pre Christian Post povedal:
„Už aj predtým to bolo pre kresťanov v krajine ťažké. Ústava z r. 2004 ustanovila, že Afganistan je islamská republika. Islam bol preto štátnym náboženstvom. Náboženské menšiny nikdy neboli v krajine rovnoprávne.“

Jezuita: Psychické ochorenia aj pre kňazov často tabu

Bonn, 26.08.2021 (KAP/KNA) 027 797 – Psychické ochorenia a „burn-out“ (vyhorenosť) sú dnes podľa slov nemeckého jezuitu Prof. Eckharda Fricka dnes aj pre kňazov často tabu.
„Kňaz sa pre jeho spoločenské postavenie považuje za niekoho, kto pomáha a sám má istú silu, takže psychosomatické poruchy ako napr. nával slabosti pri oltári, či závislosti sa relatívne dlho skrývali za túto spoločenskú fasádu.“
Profesor antropologickej psychológie to povedal v interview pre portál katholisch.de vo štvrtok v Bonne. V r. 2015 predložil štúdiu „Starosť o toho, kto sa stará o duše“.
„Pre kňazov je ich spôsobom ťažké, aby sami hľadali pomoc. V minulých rokoch však rástlo povedomie, že aj kňazi sa môžu dostať do situácií, v ktorých potrebujú čas na najmä duchovný oddych,“ povedal Prof. Frick a ako príklad uviedol Dom rekolekcií v Münsterschwarzachu.
„Existuje však prechodný priestor medzi ochoreniami v užšom zmysle a krízami, ktoré môžu rozhodne viesť aj k duchovnému rastu. Od mojej štúdie sa už mnohé zmenilo. Zreteľnejšou sa stala vlna prípadov zneužívania s jej následkami. My sme si to síce už vtedy uvedomovali, no nie v takomto rozsahu. Ak by sa štúdia dnes opakovala, čo je zásadne želateľné, museli by sme zaplánovať do nej aj to, čo sme sa z prvej štúdie naučili.“

Z poverenia Biskupskej konferencie Nemecka našla táto štúdia vedcov z Mannheimu, Heidelbergu a Gießenu v personálnych aktoch duchovných za roky 1946 až 2014 až 3677 sexuálnych zločinov spáchaných 1670 kňazmi a rehoľníkmi bez ich menovania. „Vcelku je to iste tak, že spoločenská úcta voči kňazom, ktorú požívali v minulosti, pomaly mizne. Avšak aj iné povolania v cirkvi sa musia často brániť proti tomu, že ešte v cirkvi pracujú.
Ak kňazi cítia silné zaťaženie, môže pomôcť, keď budú zdieľať svoje starosti s inými ľuďmi. No nesmie sa urobiť tá chyba, že sa všetko zvalí na jednotlivca, ale potrebné je sčasti aj systematické chápanie vecí. Treba sa napr. presne pozrieť na to, na ktorom mieste v jednote organizácie vznikajú napätia,“ povedal jezuita.

Taliansko: Mnohé kostoly už chcú od turistov „zelený pas“

Výnimkou sú veľké kostoly Ríma – Návšteva veriacich možná bez pasu

Rím, 26.8.2021 (kath.net/National Catholic Register/mk) 027 796 – Mnohé z najznámejších katolíckych chrámov Talianska, medzi nimi katedrálu vo Florencii a Miláne, či Dóm sv. Marka v Benátkach možno navštíviť už iba so „zeleným pasom“ – teda za dodržania troch známych pravidiel. V Taliansku je „zelený pas“ zákonom stanovený aj v múzeách, no kostolom ponechali túto povinnosť na vlastné rozhodnutie.
Na sväté omše a pobožnosti môžu veriaci vojsť spravidla bočným vchodom bez pasu ale do bočnej kaplnky! Výnimkou je Rím – kde na vstup do veľkých chrámov pas netreba. A nie je potrebný ani na generálnu audienciu či modlitbu Anjel Pána.

V reči o Talibane sa nevyhýbať slovám „islam“ a „islamizmus“!

Expertka hovorí o nezmysle a reaguje tak na požiadavky na sociálnych médiách!

Hamburg, 25.8.2021 (kath.net) 027 795 – „Chápem odpor voči militantnosti Talibanu a želanie vyhraničiť z toho pokojamilovné tolerantné chápanie islamu. No vyhýbať sa pritom názvu náboženstva, ako je to často v Nemecku, je nezmysel,“ povedala Prof. Susanne Schröterová v interview pre noviny „Zeit“. Informuje o tom evanjelická agentúra „idea“.
Vedúca Výskumného centra Globálny islam vo Frankfurte n. M. ďalej vysvetlila, že myslenie Talibanu spočíva na politickom základe a Taliban sa orientuje právom šaría tak ako islamistickí fundamentalisti. Taliban si však vykladá toto právo zvlášť tvrdo. Všetci fundamentalisti žiadajú šatky žien, no Taliban žiada burky – teda aj takmer úplné zahalenie tváre. Ženám zakazujú vzdelanie a fakticky ich zamykajú doma, pretože bez sprievodu muža nesmú opustiť dom. Porušenia práva šaría sa tvrdo trestajú od bičovania cez amputácie až po trest smrti. Odborníčka na islam tiež dôrazne upozornila, že islamistické normy odporujú ľudským právam.

Pakistan: Obvinenia menšín z rúhania pribúdajú

Viedeň/Mníchov, 25.08.2021 (KNA) 027 794 – Podľa informácií katolíckej nadácie „Kirche in Not“ kríza koronavírusu viedla v Pakistane k rastu počtu obvinení náboženských menšín z rúhania. „Možno pozorovať alarmujúci rast najmä na základe využívania sociálnych médií. Náboženská radikalizácia v krajine sa rozmáha,“ uviedol kňaz Emmanuel Yousaf, vedúci Komisie pre spravodlivosť a pokoj vo vyhlásení uverejnenom v stredu vo Viedni aj v Mníchove. Komisia bráni kresťanov a iné menšiny, ktoré obviňujú z rúhania alebo z urážky islamu a dokumentuje tieto prípady.
Obvinenia sa vznášajú na základe sporného zákona Islamskej republiky Pakistan o rúhaní. Platí od r. 1986 a za „bohorúhavé činy“ hrozia drastické tresty. Za hanobenie Koránu je doživotie, zhadzujúce poznámky o Mohamedovi sa môžu trestať aj smrťou. Radikálni moslimovia v súčasnosti využívajú to, že pre pandémiu vyšetrovania trvajú dlhšie, alebo že sa súdne konania odkladajú. Starosti robí o. Yousafovi aj to, že predovšetkým v mestách sa vznáša stále viac takýchto obvinení. Sú nasmerované proti študentom, zdravotným sestrám, lekárom a iným skupinám inteligencie.
To poukazuje na to, že väčšina z nich chce svojich spoluobčanov ešte rozhodnejšie nútiť ku konverzii alebo k prijatiu ich ideológie. Ani oslobodenie súdom postihnutého nechráni. V mnohých prípadoch sa takáto falošne obvinená osoba už nemôže vrátiť do svojho domova! Obžaloby sú tiež v rozpore so spôsobom vedenia procesu a väzenskými podmienkami právneho štátu.
Európsky parlament vyzval Pakistan viackrát na zmenu legislatívy, pretože zákon sa využíva na utláčanie menšín.
Asi šestinu z týchto osôb obžalovaných z rúhania tvoria kresťania. Pritom tvoria menej ako dve percentá obyvateľstva!

Prežila holokaust a hovorí: „Aj Hitler hovoril v mene zdravia!“

Washington D.C. 25.8.2021 (kath.net/LifeSiteNews/mk) 027 793 – Žena, ktorá prežila holokaust Vera Sharavová nedávno na podcaste hovorila o tom, že by sme mali byť „viac ako nervózni“ zo súčasných opatrení proti korone vrátane lockdownov, povinného očkovania a testovania.
„Strach je extrémne silný psychologický prostriedok, ktorý politici už vždy používali, predovšetkým nacisti. Strach ľudí ochromuje, takže už nedokážu jasne myslieť, izoluje ich a podporuje nedôveru: ‚Ja by som ťa mohol nakaziť, ty by si mohol nakaziť mňa‘.“
Porovnanie s nacistickým režimom odôvodnila aj tým, že vtedy celá vedecká elita bola „infikovaná“ sociálno-darwinistickou koncepciou eugeniky. Aj Hitler mohol preto sčasti jednoducho poukazovať na „odborníkov v medicíne“.
„Dospela som k záveru, že ak sú lekári spolčení s vládou, zahodia svoju morálku a profesionálnu zodpovednosť za jednotlivých pacientov. Je nezmyslom obetovať práva jednotlivca pre spoločné dobro, teda na ochranu malej časti obyvateľstva uzamknúť celú spoločnosť. Jednotlivca neslobodno degradovať na občana tretej triedy. Vakcinačné pasy sú bránou k totalitného štátu a dôkladného sledovania občanov, ako je to v súčasnosti v Číne.“

V Austrálii prikázali označiť dvere, kde sú ľudia v karanténe!

Canberra, 25.8.2021 (Christianitas) 027 792 – Sekulárna totalita na austrálsky spôsob úspešne napreduje. Po nasadení armády na stráženie ľudí v karanténe, aktivácii armády udavačov, brutálnych policajných zásahoch (ktoré, ak by sa odohrali v Rusku, trónili by na prvých stranách novín) po pokutovaní detí, hrajúcich sa na pláži sumou 1 000 austrálskych dolárov na hlavu, prenasledovaní nezodpovedných kresťanov aj zabávajúcich sa pohanov (pokuta na párty – 5 000 dolárov na hlavu), sa austrálska administratíva odhodlala k takmer predpotopnej praxi – označovať domy ľudí, ktorí sú v karanténe.
Občania v austrálskom štáte Viktória musia vyvesiť na dvere viditeľné označenie (vládny formulár), ktoré oznamuje, že tento dom je v karanténe. Informáciu priniesol britský denník Daily Mail.
Je to pomôcka tak pre udavačov, ako aj pre políciu, pretože akýkoľvek podozrivý pohyb v takomto dome bude ľahšie klasifikovateľný ako potenciálna hrozba verejného poriadku. Keďže úradníci v štáte Viktória zakázali občanom prechod hraníc do iných austrálskych štátov, v karanténe sa ocitnú všetci, ktorí sa vrátia napríklad z návštevy príbuzných, žijúcich niekoľko kilometrov od hranice.
Oznámenie na dverách upozorňuje, že návštevy tohto domu sú zakázané a na to, že jedlo ako aj ďalšie pre život potrebné veci sa majú zabezpečovať bez kontaktu s domácnosťou. Na oznámení stojí:
„Upozornenie! Tento dom je teraz v karanténe. Návštevy sú zakázané! Zaklopte a zanechajte všetky veci pred dverami! – Vláda Južnej Austrálie“.
Polícia bude vykonávať pravidelné kontroly a osobám, ktoré porušia príkazy, hrozia pokuty a súdne procesy. Daily Mail uvádza, že stále sa vŕšiace nové nariadenia spôsobili chaos a dopravné zápchy, pričom väčšina tých, ktorí si podali žiadosť na výnimku ohľadom prekročenia vnútorných hraníc, nedostala odpoveď.
V júli začali v Austrálii radikálne obmedzovať kontakty medzi obyvateľstvom. Viac ako polovica z 26 miliónov obyvateľov je zablokovaná, aby podľa úradov bola „obmedzená epidémia Covid-19“. Orgány chcú týmto brutálnym spôsobom donútiť ľudí k očkovaniu, ktoré doteraz, ako uvádza Daily Mail a aj britská BBC, nepresiahlo 14 % zaočkovaných. B M

Francúzsko: Supermarkety s potravinami už tiež vyžadujú covid-pas!

Paríž, 21.8.2021 (LifeSiteNews) 027 791
Niektoré supermarkety s potravinami už tiež vyžadujú od zákazníkov pri vchode „zelený pas“!
Na videu na Twitteri sa objavili zábery s políciou brániacou skupine ľudí vstúpiť do supermarketu. V minulých týždňov sa začal vyžadovať „zelený pas“ vo všetkých prevádzkach ako bary, kaviarne, reštaurácie, kiná, vlaky, štadióny a fitness centrá. Teraz k tomu pribudli aj supermarkety! Tento týždeň niektoré reťazce oznámili, že vyžadujú od zákazníkov platný „zelený pas“ pred vstupom do obchodov s rozlohou vyše 20 000 m2 v oblastiach, kde je incidencia vyššia ako 200 na 100 000 obyvateľov. Oznamy o novej úprave vyvesili na vchode mnohých supermarketov. Carrefour napríklad vyvesil oznam:
„Vitajte! Od pondelka 16. augusta majte pripravený covid pas na pokojný zážitok pri nakupovaní.“ …
Pokuta do 750 eur hrozí ľuďom, ktorý sa preukážu falošným pasom. Tá sa zvýši na 1500 eur pri druhom takom priestupku a na 3750 eur pri treťom! …
Nové opatrenie sa nestretlo s pochopením. Tvrdí sa, že to nemá právny podklad v dekréte zo 7. augusta – novom francúzskom zákone o riadení krízy s covidom-19. Táto legislatívy špecifikuje, že rozšírenie vyžadovania pasu s musí diať „za podmienok zaručujúcim prístup k základným tovarom a službám vrátane v niektorých prípadoch aj verejnej dopravy“. Teda mnohí považujú zákaz vstupu do supermarketov bez pasu za nezákonný.

Nemecko: Sporný teológ žiada „mnohorakosť“ v slávení Eucharistie

Frankfurt nad M. 23.8.2021 (kath.net) 027 790 – Široký priestor na podivné tézy o katolíckej Eucharistii dostal profesor teológie Ansgar Wucherpfennig, SJ a to práve v interview s nemeckou katolíckou spravodajskou agentúrou KNA, ktorú na 84% vlastnia nemecké diecézy! Vysielalo sa aj v cirkevnom kolínskom „Dómskom rádiu“. Tento jezuita a sporný odborník na Nový zákon je rektorom a prednáša na jezuitskej vysokej škole v Sankt Georgen vo Frankfurte nad M. V interview zastáva názor:
„Slávenie Pánovej večere je niečím celkom každodenným, ale práve túto každodennosť posvätil Pán skrze hlásanie Božieho nového sveta. Preto považujem za problematické túto večeru dogmaticky vyvyšovať ako absolútne singulárnu. Aj iné skupiny poznali spoločné jedlo s veľkým spoločenským a symbolickým významom.“
A pridal aj úvahu, že v ranom kresťanstve sa okrem chleba a vína pri slávení Eucharistie – chápanej ako jedlo na nasýtenie – sa čiastočne slávilo aj s mliekom a medom, alebo syrom a olivami.
„V jadre je Eucharistia slávením vďaky za spoločenstvo so vzkrieseným a prítomným Kristom. Preto môže mnohorakosť na dnešnej byzantskej, starovýchodnej, katolíckej a na protestantskej bohoslužbe pozývať aj k tomu, aby sme aj v iných sviatostiach pokrmu našli prvky autenticky kresťanské. To sa môže podariť, ak si budeme ceniť mnohorakosť ako bohatstvo a jednotu nebudeme zamieňať s uniformitou.“
Pri tejto podivnej náuke o Eucharistii potom nemá profesor ani problém s oveľa väčšou zodpovednosťou laikov mužov a aj žien v liturgii:
„Ježiš rád slávil spoločné jedlo a vysvetľoval to ako znamenie svojej odovzdanosti. No nikomu nediktoval k tomu predpisy. Vlastným hostiteľom je aj tak Vzkriesený. A vlastne je svätý každý hrniec na varenie jedla.“
KNA považovala za nutné pridať aj vysvetlenie ako chápu katolíci a protestanti Pánovu večeru či Eucharistiu.
Teológ Wucherpfennig sa už v r. 2018 postaral o mediálny rozruch, keď mu po opätovnom zvolení za rektora Filozoficko-teologickej vysokej školy Sankt Georgen Kongregácia pre vzdelávanie vo Vatikáne odmietla „nihil obstat“. Wucherpfennig mal verejne odvolať postoje k homosexualite, žehnaniu homosexuálnych párov a k diakonátu žien. Nuncius v Nemecku, arcibiskup Nikola Eterović ostro profesora kritizoval a žiadal: „Wucherpfennig si má prečítať Katechizmus!“
Georg Bätzing vtedy ako kompetentný biskup Limburgu a dnes predseda KBN sa však zasadil za ďalšie obdobie profesora v úrade rektora a mnohí sa postavili na stranu profesora. A Vatikán mu to „nihil obstat“ nakoniec udelil!

„Dúhové vlajky na kostolnej veži?“

„My, ktorí máme poslanie hlásať vieru zo striech – kde sme?“

Homília pátra Karla Wallnera, OCist z Kláštora Heiligenkreuz pri Viedni

Viedeň, 23.8.2021 (kath.net) 027 789
„Milé sestry a milí bratia, dnes prežívame smrť kresťanstva na Západe. Povedal to známy riaditeľ Pápežských misijných diel v Rakúsku, cistercián z Kláštora Heiligenkreuz pri Viedni, profesor teológie a autor mnohých kníh, páter Karl Wallner. Uviedol to v homílii na videu s názvom „Dúhové vlajky na kostolnej veži?“ Povedal, že to nemôže inak formulovať a vyjadril sa, že je „šokovaný z obrazov v Afganistane, pretože tie sú signálom pre svetového spoločenstvo, že ľudia, ktorí pomáhali západným mocnostiam boli zanechaní napospas teroru a víťazí islamizmus“:
„Totalitné režimy ako Čína a Rusko už vládu Talibanu uznali! Vidím už roky problém, ktorý máme – že už nie sme skutočne misionárski a že u mnohých ľuďoch, ktorí k nám prichádzajú z islamu z rôznych dôvodov, robíme príliš málo misií!“
Missio Rakúsko ponúka projekt s názvom „Hananias 9,10“, ktorý sa veľmi aktívne pokúša „priviesť Peržanov ku viere, novo pokrstených Peržanov vo viere vzdelávať, dokonca aj za katechétov, ako povedal páter a pokračoval:
„U pokrstených nachádzame eufóriu, nadšenie a aj vôľu prehlbovať si vieru, pretože u nás starých katolíkov, toto nenachádzam. Pôsobil som aj vo farnosti a to bolo nádherné avšak – hlavné problémy tam boli, o koľkej bude omša, aké budú šatôčky na prvé prijímanie atď. No tá hĺbka a hlboká túžba u nás jednoducho nie je. Viera je u nás po stáročia a stala sa kultúrou, kultúrnou genetikou – no hrozí nebezpečie, že už bude iba kultúrou! Chýba tu pochopenie celej podstaty viery, poznania, že potrebujeme Boha lásky, ktorý sa za nás odovzdal, že kresťanská viera nie je už naplnená, keď občas v nedeľu, či na Veľkú noc alebo na Vianoce ideš do kostola a ak nikoho nezabiješ a nič neukradneš. Také kresťanstvo musí zaniknúť. Je to kresťanstvo, ktoré už nie je kresťanstvom, je to už iba kvázi kresťanstvo.
Máme vždy problémy s pokrstenými z islamu, v ktorí sú plní takej veľkej túžby, pretože tu zažívajú slobodu a dôstojnosť ženy – zatiaľ čo u nás sa trepe o rodovej rovnosti a dokonca už aj a v správach sa robí v slovách prestávka, ktorá ničí náš nemecký jazyk. To sú NAŠE problémy! A aby dúhová vlajka viala podľa možnosti na každej kostolnej veži – to sú naše problémy!
Oproti tomu v krajinách, odkiaľ noví pokrstení prichádzajú, vidíme utláčanie žien a menšín, dokonca aj prenasledovanie kresťanov a horiace kostoly! Toto dekadentné kresťanstvo, ktoré tu máme, si nezaslúžilo ďalej existovať – tak to už nemôže ďalej ísť!“
Páter Wallner sa ospravedlnil, že sa trochu rozhorčil a podal svoj návrh riešenia:
„Potrebujeme v tomto umieraní kresťanstva u nás naliehavo prehĺbenie viery, miesta, kde sa modlí a kde sa viera prežíva. Tak ako nimi boli naše kláštory a pútnické miesta v minulosti. Potrebujeme nové modely, kde možno kresťanstvo prežívať na všetkých úrovniach. Potrebujeme ‚misijný tábor‘ na okraji Viedne s modlitbovými domami, potrebujeme televízne štúdio, aby sme konečne hlásali vieru cez médiá!
Kde je cirkev s jej televíznymi vysielačmi? Každý šíri všade svoju ideológiu – a Cirkev? My, ktorí máme poslanie hlásať vieru zo striech – kde sme? Nie sme tu, milí ľudia! Treba vytvoriť miesta, kde sa ponúka kresťanská viera v tejto dobe útokov aj ideológiami genderizmu, hnutím Antifa a mnohými inými. Potrebujeme misijný tábor, kde sa kresťanská viera môže prehlbovať, kde môže rásť a kde môže znova zapáliť aj iných!“

Pravda vás oslobodí !

Dekan Ignaz Steinwender – z homílie pre Rádio Mária na sv. Pia X. 21.8.2021

027 788

V dnešnom evanjeliu (Mt 23, 1.12) dáva Ježiš dve rady, nad ktorými by som sa chcel s vami zamyslieť:
Robte všetko, čo vám hovoria!
Kto je medzi vami najväčší; bude vaším služobníkom.

Ježiš hovorí ľudu: Robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia, ale podľa ich skutkov nerobte. … Farizeji a zákonníci žijú dvojitý život, vo väčšine prípadov môžem hovoriť o prechodnej situácii. Ešte hlásajú pravú náuku, vedia o čo ide, ale sami to už nerobia, v praxi sa už stali liberálni. Myslím tu na výrok:

„Človek robí natrvalo to, čo si myslí, ak však dlhšie nerobí to, čo si myslí a žije dvojitý život, tak si bude raz už myslieť to, čo robí!“

Ak sa farizeji a zákonníci neobrátia, tak už nebudú ani dlho hlásať pravdu, ale podľahnú pokušeniu v hlásaní ospravedlňovať svoj spôsob života.
Ak sa pokúsime dnešnú časť evanjelia aplikovať na dnešnú dobu, tak by sme mohli trocha sarkasticky povedať: Dnes sme sa už dostali o krok ďalej – v negatívnom zmysle.
Niektoré autority v Cirkvi nielenže nerobia to, čo hlásajú, ale už ani nehlásajú to, čo by mali. Ich dvojitý život viedol o odvráteniu sa od pravdy. Ich hlásanie viery sa zdá byť viac reflexom ich spôsobu života, zrkadlom ducha doby. Oni už ľuďom ani len nedávajú možnosť pravdu prijať, odmietajú túto službu, čo je vlastne ešte väčším pohoršením. A toto pohoršenie sa ešte zväčšuje, keď niektorí v mene náboženstva učia prispôsobenie sa duchu doby a dokonca aj Cirkev by chceli urobiť slúžkou sveta. Hľadajú pravdy viery podľa vlastného výberu, vzťah s Bohom chradne, viera je pre ľudí už sotva oporou, človek stále viac upadá naspäť do seba samého, egoizmus a materializmus sa šíria, človek stráca vnútorný stred, pretože Boh sa tak stále viac odsúva do diaľky. Ak človek už neverí v Boha, verí vo všetko možné, lepšie sa ho dá oklamať, zviesť na scestie, padne do pasce podvodníkom, potrebuje pochvaly, musí bežať s davom, aby našiel svoju identitu.

V tomto kontexte lepšie chápeme, ako bolo možné, že sa dnešná situácia stala tendenciou smerujúcou k totalitarizmu. Obmedzenia nikdy nevídané sa akceptujú, nastáva ovplyvňovanie más, rastú obavy, rozkoly, strata mnohých slobôd.
Odvrátenie sa od Boha vedie – ako to bolo už aj u ľudu Izrael – vždy do nového otroctva. Pápež Pius X., už vo svojej dobe rozpoznal mnohé prúdy času, ktoré prúdili týmto smerom. A pred ním už aj kardinál Newman, ktorý sa celý život staval proti liberalizmu, raz povedal: „Liberalizmus pripravuje cestu antikristovi.“

V tejto situácii spoznávame v Ježišovi pravú cestu. On je jediný učiteľ, On sám je pravda, On jediný ukázal celkom autenticky život v pravde, On je ten vierohodný a On je do krajnosti pokorný.

Pokora – ako nám Ježiš ukazuje – je kľúčom k pravde, ktorá nás skutočne nesie životom. Je to filozofický poznatok: Pravda má bytie, lož nemá bytie a musí sa raz zosypať ako domček z karát.
Pokora nás robí schopnými pravdu úprimne hľadať, spoznať ju a prijať.
Pokora nás chráni pred pokušeniami a pred zvádzaním.
Pokora nás posilňuje na ceste viery a hlásania evanjelia.
Pokora nás robí vnútorne slobodnými v pokoji a ak to musí byť aj voči mnohým protivenstvám – a môžeme kráčať po ceste viery, putovať životom vo svetle.
Musíme si znova obnoviť úctu k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, inak upadneme vždy hlbšie do nešťastia – tak mi povedala jedna prostá múdra žena z Tirolska.

Úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu je tak povediac pohľad do najvnútornejšej podstaty Boha, jeho lásky, jeho milosrdenstva, jeho pokory – je to pohľad na celú pravdu.

Toto poznanie vnútornej bytosti môže, ba musí zmeniť srdce človeka a vzbudiť v ňom neuveriteľné sily! Keď človek spozná Boha – pravdu – tak spozná sám seba, svoju dôstojnosť a potom bude skutočne slobodný, potom bude možné všetko, nič už nebude nemožné!
Keď slávime svätú omšu, tak sa stretávame s naším Pánom. Jeho obeta na kríži, ktorú slávime, je aktom najväčšej pokory. Nechajme sa teraz obdarovať jeho prítomnosťou, prosme ho o pokoru pravdu úplne prijať, žiť, odovzdávať ďalej a byť v nej. Amen.

„Kameň pôjde proti Krížu!“

Nové varovania zo Sievernichu – Michael Hesemann

Sievernich, 21.8.2021 (kath.net) 027 787 – V noci zo 14. na 15. júla sa spustil v Nemecku obrovský lejak, napršalo do 190 litrov na m2 za 24 hodín. Rieky sa vyliali z korýt – pokojné toky Ahry, Nahe, Ruru a Erftu sa stali strhujúcimi záplavami. Vodiči na diaľnici si sotva zachránili život, zničené boli celé železničné úseky. Stovky domov zasypali zosuvy pôdy a rozmočené bahno sa rútilo dedinami a po ceste všetko strhávalo. Tisíce domov sa zrútili, státisíce pivníc zaplavila voda, tisíce ľudí zostali bez domova. Zasiahnuté boli aj veľké mestá ako Kolín, Düsseldorf, Wuppertal a Hagen. Vypadol prúd. Asi 200 ľudí sa utopilo. Bola to najväčšia katastrofa v povojnovom Nemecku – škody sa rátajú na vyše 10 miliárd eur. Politici hovorili o klimatických zmenách, historici o tom, že podobné katastrofy tam boli už aj v 17. 18. a 19. storočí.
A predsa je možné, že „vzburu prírody“ má na svedomí človek, ale úplne iným spôsobom! Nebesia už mesiace predtým varovali! V epicentru katastrofy sa zjavili Ježiš aj Mária.

Asi 10 km od Erftstadtu, ktorého kráter od zosuvu zeme je symbolom tejto katastrofy, leží pokojná dedinka Sievernich. Tu sa má od prelomu tisícročia zjavovať Ježiš v podobe Pražského Jezuliatka, aj Božia Matka – pozri ŽC 19/21. Miestny biskup Aachenu Heinrich Mussinghoff považoval zjavenia za také vierohodné, že ich dal preskúmať teológom a pomocného biskupa určil za duchovného vodcu vizionárky Manuely (na obr. s kardinálom J. Ratzingerom), skromnej hlboko veriacej matky, ktorá žije v dedinskom dome a úplne odmieta médiá. Zjavenia trvali do r. 2005, keď Božia Matka povedala:

„Vždy budem na tomto mieste u vás.“

Na jej želanie sa veriaci pravidelne stretávajú na modlitby a majú aj milostivý obraz v pútnickej kaplnke a pútnický Dom Jeruzalem.

„Tri ťažké roky“

Zjavenia sa znova začali v novembri 2018, ale už to nebola „Mária Nepoškvrnená“, ale Pražské Jezuliatko.
„Je to výraz toho, že každý človek je Božie dieťa a musí sa prijímať a rešpektovať! Nech naša spoločnosť túto realitu pochopí,“ vyhlásil pápež Benedikt XVI. keď v r. 2009 Jezuliatko navštívil.

Manuela to chápe tak, že Sievernich je „útočiskom“ v prichádzajúcom období prenasledovania.

Jezuliatko ohlásilo 2. decembra 2019 „Tri ťažké roky“! Vtedy nikto o pandémii ani netušil a už vôbec nie o návrate islamského teroru do Kábulu! O mesiac potom Pán prisľúbil:

„Ja vás prenesiem cez toto súženie, cez všetku temnotu. Mojou vzácnou krvou som vás vykúpil.“
Vrchol zjavení bol 21. marec a 2. február, keď Kráľ nebies vyslovil „veľké posolstvo“:

„Obdobie pokánia a zamyslenia mojich verných posilní. Pre ľudstvo je to výzva k obráteniu. Ak sa ľudstvo po tejto dobe po oľutovaní hriechov neobráti, skloním svoje žezlo na ľudstvo. To je moja výzva k vám, nie aby som vás trestal. Chcel by som vás zachrániť pre večný život. (…) Povolil som túto dobu pokánia a ľutovania hriechov, aby ste si uvedomili, že vy nie ste Bohom!
V tomto roku príde veľká skúška.“

V ďalšom zjavení sa opakuje slovo „náprava“, až 11. apríla Ježiš nakoniec vyjadrí svoje želanie:

„Želám si 13. mája tri hodiny modlitieb na nápravu: modlitba, obeta, pokánie: Modlite sa so mnou k Večnému Otcovi!“
Pán vyzval k tomu ešte dvakrát: na sviatok Božského Srdca 11. júna a na výročie troch fatimských tajomstiev 13. júla 2021. Po každý raz stovky veriacich nasledovali jeho výzvu. Veľký národný akt pokánia sa však žiaľ nekonal. A 11. júna Ježiš povedal:

„Vidím do vašich sŕdc a chcel by som byť Kráľom vašich sŕdc. Milujte modlitbu nápravy za hriechy, pretože v týchto dňoch sa hrešilo proti Otcovi na nebesiach. Ľudia strácajú bázeň pred Večným Otcom. Hľa, ja som za vás dal všetko, za vašu spásu. Trpel som a dal som ako výkupné celú svoju Krv a aj svoju vodu, keď už bola Krv úplne vyliata.
Milé duše, milujem vás celým svojím Najsvätejším Srdcom! A predsa musím dopustiť, že Večný Otec pošle na Zem svoj súd a trest. Prišli ste sem a naprávate hriechy, aby ste zmiernili tento trest. Modlite sa, obetujte sa, robte pokánie! Budete závidieť ľuďom v Sodome a Gomore.“

A Manuela dodala: Pán mi hovorí, že prídu prudké búrky a nečas a ľudia sa majú veľmi modliť:

„Milé deti, viete, že žijete v dobe súženia. A to nebude posledné súženie. Ste v dobe trápenia. Ja vás však budem chrániť plášťom svojej vzácnej Krvi.“
Presne o 33 hodín sa spustil hrozný lejak! No Sievernich a susedné dedinka Vettweiß zostali ako zázrakom ušetrené škôd! Bola to milosť neba? O to viac ľudí prišlo na ohlásené zjavenie 6. augusta – na Premenenie Pána. A malý Sievernich sa v ten deň stal Horou Tábor. A malé Jezuliatko sa naliehavo obrátilo na ľudí:

„Zostaňte mi verní! Pozorne čítajte slová Svätého písma. Žiaľ musím pripustiť tieto súženia, ktoré postihnú aj Nemecko. Nemecko, Nemecko, či chceš byť viac ako kráľ Dávid? “

Nové súženia nad Nemeckom

Väčšina otrasených pútnikov sa vrátila aj 14. augusta na vigíliu Nanebovzatia Panny Márie. Pred 15. hodinou prišla Manuela ako zvyčajne s manželom a psíkom Xarom do farskej záhrady v Sievernichu. Farský kostol je pre pandémiu zatvorený. Začala sa modlitba ruženca a o 10 minút bola náhle prerušená. Jej pohľad sa zameral na nebo, kde niečo sledovala:

„Z veľkej gule sa vynára Pražské Jezuliatko, s veľkou zlatou korunou, tmavými kučerami a modrými očami. Má na sebe červené rúcho a červený plášť vyšívaný zlatými ľaliami. V pravej ruke drží zlaté žezlo a v ľavej „Zlatú knihu“. Vidím po každej strane dvoch anjelov v žiarivo bielom rúchu. Anjeli rozprestierajú plášť Dieťaťa Ježiša. Takto sme všetci skrytí pod plášťom Drahocennej Krvi. Dieťa Ježiš nás požehnáva zlatým žezlom. Teraz vidím, že na zlatom žezle je zlatý kríž. Dieťa Ježiš hovorí:
„V mene Otca i Syna – to Som Ja – i Ducha Svätého. Amen.“
Neskôr sa ukázalo, že práve vtedy sa Manuele zastavili náramkové hodinky. Pán ju vyzval, aby sa modlila Žalm 123 („Oči dvíham k tebe, čo na nebesiach prebývaš. … Zmiluj sa, Pane, nad nami, zmiluj sa nad nami!“) a aby pila kalich trpkosti a ešte vážnejšie dodal:

„Modlite sa, robte pokánie v budúcich dňoch! Ja vás neopustím! V tomto roku sa už s vami nebudem môcť stretnúť.“

Bolo to posledné verejné zjavenie tento rok ako povedal Pán. To poukazuje na ďalší lockdown, no aj na iný dôvod – 21. júla Pán povedal:

„Keď sa začne zima, Jeremiáš bude vyhlasovať svoje žalospevy!“

V zjaveniach sa hovorí o zničení Jeruzalema Babyloncami v r. 586 pred Kristom po mesiacoch obliehania a hladu.

Kameň proti krížu

Na výzvu Ježiša si Manuela ľahla s rozprestretými rukami na zem, aby zvolávala jeho zmilovanie najprv pre staršiu generáciu, potom pre cirkev v Nemecku. Druhé posolstvo znelo:

„Kameň pôjde proti krížu. Počuj moje slová. Je dôležité, aby ste nasledovali moje slová. Modlitba, pokánie, obeta, náprava! S volaním k Večnému Otcovi budete môcť zadržať ten kameň.“
Manuela nechápala, čo Pán myslí tým kameňom. Prítomní počuli len: „Kameň, Pane? Ach, to myslíš. Áno, to je kameň z Mekky. Ach!“
Vtedy nikto netušil, prečo sa majú tak naliehavo modliť – ani to, že za 24 hodín skolabuje celý Afganistan a padne do rúk islamistom! Sv. Pavol radí: „… proroctvami nepohŕdajte! Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte! (1 Sol 5, 20-21)
Bolo by preto radno naďalej sledovať dianie aj v Sievernichu!

* * * * * * *

MODLITBA ZA KŇAZOV sv. TERÉZIE z LISIEUX

Ó, Ježišu, večný veľkňaz, zachovaj svojich sluhov v ochrane svojho Najsvätejšieho Srdca, kde im nikto nemôže ublížiť. Zachovaj bez poškvrny ich posvätné ruky, ktoré sa denne dotýkajú tvojho Najsvätejšieho Tela, zachovaj bez poškvrny ich ústa, ktoré sú zavlažované tvojou predrahou krvou.
Zachovaj čisté ich srdcia, v ktorých je odtisnutá pečať tvojho slávneho kňazstva a ochráň ich od všetkých pozemských náklonností.
Daj, aby rástli v láske k tebe a zachráň ich od svetskej nákazy. Udeľ im moc, aby premieňali srdcia, ako premieňajú chlieb a víno. Žehnaj ich prácu, aby im prinášala hojný úžitok a udeľ im korunu večnej slávy. Amen.

ZASVÄTENIE SA PANNE MÁRII

Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, plná dôvery prichádzam k Tebe. Chcem sa Ti úplne zasvätiť ako Tvoje dieťa. Navždy sa Ti zasväcujem a darujem.
Zasväcujem Ti celý svoj život, dušu, schopnosti, talenty aj bolesti. Všetko, čím som, čo mám a čo robím, všetko nech je Tvojím vlastníctvom. Tebe, Panna Mária, odovzdávam minulosť, prítomnosť aj budúcnosť.
Zasväcujem ti, Matka, aj svoju rodinu, svojich priateľov. Bez akejkoľvek výhrady nechávam vládnuť Tvoje Nepoškvrnené Srdce nado mnou, nad mojou rodinou a nad tými, ktorých mi chceš zveriť. Stále chcem myslieť na to, že Ti patrím, že ma vedieš a ochraňuješ.
Nepoškvrnená Matka, zasväcujem Ti obety a úsilie každého dňa, sľubujem ti, že sa budem s láskou k Tebe modliť ruženec a oslavovať Tvoju pamiatku a tak uzmierovať Boha za všetky urážky i Tebe spôsobené bolesti. Matka, Tvoja som teraz i naveky. Skrze Teba a s Tebou chcem navždy celkom patriť Ježišovi. Amen.

Sv. MICHAL ARCHANJEL

bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK

svätý Michal archanjel, chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela svetla chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Pána Boha a Ježiša Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

K DUCHU SVÄTÉMU
Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen. (S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *