Úcta k Pánovej rane na pleci

Dvaja veľkí svätci si modlitbami a v bolestiach uctievali rany Kristovho umučenia. Boli nimi sv. Bernard z Clairvaux a sv. Páter Pio. Čo má spoločné stredoveký mystik sv. Bernard z Clairvaux a moderný mních sv. Páter Pio?

Predovšetkým sú obaja svätí a tešia sa z večnej odmeny, ktorú Boh pre nich pripravil. Obaja si za svojho života uctievali ranu na pleci umučeného Krista.

Svätý Bernard z Clairvaux

Francúzsky opát a mystik, ktorý pomohol pri obnove Cisterciánskeho rádu v 12. storočí, spomína vo svojich spisoch rozhovor, v ktorom sa rozprával s naším Pánom. Modlil sa a pýtal sa Ježiša, ktorá rana bola jeho najväčším nezaznamenaným utrpením. A Pán mu odpovedal:

Najväčšiu ranu som utŕžil na svojom ramene, keď som niesol kríž na ceste plnej bolesti. Bola to ťažká rana, ktorá bola oveľa viac bolestivejšia než všetky ostatné a ktorú ľudia poznajú len málo. Uctievajte si túto ranu a ja vám dám všetko, o čo budete prosiť skrze jej moc a zásluhy. Všetkým, ktorí si budú uctievať túto ranu, odpustím všetky všedné hriechy a ich smrteľné hriech si nebudem uchovávať v pamäti.

Svätý Páter Pio

Kapucínsky kňaz a mystik zomrel v roku 1968. Bol známy a vyhľadávaný spovedník, ktorý viac ako 50 rokov niesol na svojom tele Kristove rany (stigmy).

V knihe Stefana Campanellu s názvom Il Papa e Il Frate sa uvádza, že budúci svätec Pio sa stretol s Karolom Wojtylom, budúcim pápežom a svätým Jánom Pavlom II. Wojtyla sa ho pýtal, ktorá z jeho rán mu spôsobuje najväčšiu bolesť. Očakával odpoveď, že je ňou jeho rana na hrudi, ale Pio odpovedal: “Je to moje rameno, o ktorom nikto nevie a nikdy ho nikto neliečil ani nevyliečil.”

V roku 2008, 40 rokov po smrti Pátra Pia, autor Frank Rega napísal o svätcovi:

Raz sa páter zveril bratovi Modestinovi Fuccimu, ktorý je teraz vrátnikom v kláštore v San Giovanni Rotondo v Taliansku, že jeho najväčšie bolesti prežíval, keď si vymieňal nátelník. Modestino, podobne ako otec Wojtyla, si myslel, že Páter Pio hovorí o bolestiach na hrudi. Neskôr, 4. februára 1971 pridelili Modestinovi úlohu postarať sa o všetky veci z cely zosnulého pátra. Taktiež ho poverili správou jeho vecí v archívoch. V ten deň zistil, že na jednom z nátelníkov Pátra Pia sa nachádzali krvavé škvrny v oblasti pravého ramena.

V ten večer prosil Modestino Pátra Pia v modlitbe, aby mu objasnil význam krvavého nátelníka. Požiadal pátra, aby mu dal znamenie, či naozaj niesol na svojom tele Kristovu ranu z ramena. Šiel spať, ale o hodinu sa prebudil s hroznou a neznesiteľnou bolesťou v ramene, akoby mu niekto rezal do tela nožom až k ramennej kosti. Myslel si, že z tej bolesti zomrie, ak to bude pokračovať, ale trvalo to len krátko. Potom sa miestnosť naplnila nebeskou vôňou kvetov, čo bolo pre Modestina znamením duchovnej prítomnosti Pátra Pia. Začul hlas, ktorý mu povedal: “Toto som musel trpieť!

Svätý Bernard z Clairvaux po prijatí Kristovho posolstva o rane, ktorú sám pociťoval na svojom ramene, sa usiloval rozširovať úctu k nej a napísal túto modlitbu:

Ó, milostivý Ježiš, pokorný Boží Baránok,
ja, nešťastný hriešnik, Ťa pozdravujem
a ctím Tvoju Najsvätejšiu ranu na Tvojom ramene,
na ktoré si vzal ťažký kríž.
Kríž, ktorý si pre nás niesol,
roztrhal Tvoje sväté telo a obnažil Ti kosti,
a tak Ti spôsobil väčšie muky
než akákoľvek iná rana na Tvojom Najsvätejšom tele.
Vrúcne Ťa milujem, ó, Ježišu môj utrápený.
Chválim a oslavujem Ťa a vzdávam Ti vďaky
za túto najsvätejšiu a najbolestivejšiu ranu
a prosím Ťa skrze hroznú bolesť
a zdrvujúce bremeno ťažkého Kríža,
aby si bol milostivý ku mne – hriešnikovi,
a odpustil mi všetky moje ľahké i ťažké hriechy
a priviedol ma do neba po ceste Tvojho kríža. Amen.
Imprimatur: Thomas D. Beven, Bishop of Springfield
Zdroj:www.catholic.org, Verím.sk, Obrázok: Tamtiež
Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *