Život Cirkvi vo svete 49/2017

Obsah

Kristus ako centrum Adventu

Vatikán: Vianočný stromček aj betlehem ožiarený

Betlehem: Nadácia varuje pred „smutnými Vianocami“

Noví biskupi pre Paríž a Mexiko City

Rakúsko: Žena spustošila oltár v kostole

Austrália: Parlament schválil „homosexuálne manželstvo“

USA: ‚Ruženec na pobrežiach a hraniciach ’ 12. decembra

Mikuláš v cirkevnej škôlke a ´pozorná pedagogika´

Cirkevní hodnostári Jeruzalema píšu Trumpovi

Francúzsko: Spor o jasličky vo verejných budovách

Schönborn: Rozhodnutie o manželstve neguje realitu

Syrien: Melkitská katedrála v Homsi znovu posvätená

„Ani pápež nemôže vyškrtnúť prikázanie z „Desatora“

Psychológ: Amoris laetitia zvyšuje význam sexuality

Washington: Pastieri, ovce a hviezdy – ‚príliš religiózne’?

„Nemecko je viac menej pohanská republika“

„Cirkev nemôže požehnať, čo Boh nepožehnáva“

Kardinál Müller: „Moja výmena boli intrigy istých síl“

Biskup: Betlehem poukazuje na jadro kresťanstva

„Železný chrám“ v Istanbule znovu posvätia

Cesta pokánia: „On/ona predstavuje pre mňa Cirkev“

Kardinál Cordes: Laici ako pseudo-kňazi?

Ruskí pravoslávni biskupi diskutujú o Ukrajine

Trump: Ježiš Kristus navždy zmenil beh histórie

Vyše 30 000 Írov na modlitbe ruženca na pobrežiach

Bosna: Biskupi o vytláčaní Chorvátov

Jubileum „Tichá noc“: Salzburg začína sviečkovú akciu

Riaditeľka chce zabrániť čiernemu obchodu pri Koloseu

Taliansko: Cirkev prijíma ďalších afrických utečencov

Bavorsko: Pasov slávi 200. narodeniny brata Konráda

Nevesta princa Harryho bude anglikánsky pokrstená

Sr. Lucia varovala Pavla VI. pred ‚diabolskou revoltou’

Kardinál Marx chce, aby farnosti viedli laici!

Globálny kongres ateistov pre malý záujem odriekli

Naša príloha:
Arcibiskup Fulton J. Sheen: Dvanásť trikov antikrista

Kristus ako centrum Adventu

Fulda, 1.12.2017 (kath.net/bpf) 021 520

Sv. Ján Krstiteľ a Mária, obe veľké postavy Adventu, poukazujú na Ježiša Krista, ktorý je centrom Cirkvi v Advente. Bez neho by čas Adventu nebol ničím iným ako svetským časom. Náš postoj k nemu rozhoduje, či skutočne slávime Advent v zmysle kresťanskej viery, alebo či sa iba budeme oddávať príjemnej atmosfére svetiel, s ktorou sa stretávame na ožiarených uliciach a vo výkladoch našich miest. No ešte aj svetlá, ktoré rozsvecujeme v temných nociach začínajúceho zimného obdobia, ohlasujú „Svetlo sveta“, ktoré vyšlo v temnote noci v Betleheme a ktoré nesvätú noc ľudskej stratenosti, nepokoja a bezvýchodiskových otázok zmenilo na nádej na vykúpenie.
Toto presvedčenie vo viere raná Cirkev viditeľne vyjadrovala predovšetkým tým, že svoju spoločnú modlitbu smerovala na Východ. Také zameranie na Východ príp. Orient-ácia siaha až to najranejšieho obdobia Cirkvi a hodnotí sa ako apoštolská Tradícia. To platí predovšetkým pre slávenie Eucharistie v ranej Cirkvi. Po skončení bohoslužby slova, ktorá sa konala pri sídle biskupa, putovali všetci spoločne s biskupom k oltáru, pričom zaznievalo volanie: „Obráťte sa k Pánovi!“. Hľadeli spoločne na Východ a hľadali definitívny východ Slnka v histórii ľudstva, ktorý nastal príchodom Ježiša Krista.
Eucharistia je preto hlboké vzhliadanie ku Kristovi, ktorý je vo svojej osobe tým Svetlom, ktoré vychádza na Východe a prichádza nám v ústrety a my máme nasledovať výzvu Listu Hebrejom: „ … zhoďme všetku príťaž a hriech, ktorý nás opantáva, a vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou, s očami upretými na Ježiša, pôvodcu a zavŕšiteľa viery (12,1-2). Eucharistia je skrz naskrz adventným dianím: „Každá Eucharistia je parúzia*, príchod Pána a … napätie túžby, aby zjavil svoju skrytú žiaru“ (J. Ratzinger, Eschatológia – smrť a večný život, Regensburg 1977, str. 167).
Až skrze toto Svetlo dokážeme vôbec pochopiť aj adventné postavy sv. Jána Krstiteľa a Márie: Jána, ktorý celým svojím životom poukazoval na Krista, Márie, Matky Pána, ktorá priniesla svetu spásu Boha. Obe postavy adventného života poukazujú na Ježiša Krista, ktorý nás obdarúva svojou prítomnosťou v našom svete.
Ako ľudia Adventu sme teda sami povolaní a vyzvaní, aby sme v našom prostredí a vzhľadom na veľké problémy našej spoločnosti vydávali svedectvo o Ježišovi Kristovi, pravom Svetle sveta. Tak možno našu úlohu v tejto dobe príprav najlepšie opísať. –zg-
* Parúzia – dogma, že Kristus na konci sveta príde súdiť živých a mŕtvych

Vatikán: Vianočný stromček aj betlehem ožiarený

Pápež označuje obe vianočné tradície ako „znamenie blízkosti nebeského Otca ľudstvu. Betlehem z južného Talianska poukazuje na tému milosrdenstvo
Vatikán, 07.12.2017 (KAP) 021 519 – Vo Vatikáne na Námestí sv. Petra vo štvrtok večer posvätili a oficiálne otvorili betlehem a po prvý raz ho ožiarili spoločne s vianočným stromčekom (obr. RV). Pápež František prijal dve veľké delegácie z Poľska a južného Talianska, ktoré poskytli vianočný stromček a betlehem. Vianočný stromček aj betlehem sú „znamenia súcitu nebeského Otca, jeho blízkosti k ľudstvu. Obe vianočné tradície pripomínajú Ježišovo prikázanie: „Všetko, čo očakávate od druhých, to robte aj im,“ povedal pápež František.
Betlehem s postavami v životnej veľkosti s prezentáciou neapolskej tradície sa venuje téme milosrdenstvo.
Opát Riccardo Luca Guariglia z kláštora Montevergine pri Neapole, ktorý betlehem poskytol, ho prezentoval ako „jednu z najdôležitejších neapolských tradícií a regiónu Campagna“. Až do dvoch metrov vysoké postavy vyhotovili v dielni v Neapole. Sú v štýle neapolských betlehemov z 18. storočia – hlavy, ruky a nohy z hliny, oči zo skla a zaodeté časti vystlané látkou. V centre diania je Svätá rodina pred polkruhovou kulisou antických chrámových ruín. Scéna poukazuje na to, ako kresťanstvo v Rímskej ríši prekonalo pohanstvo. Nad Svätou rodinou sa vznáša anjel s rozprestretými krídlami. V pozadí vidno Troch Mudrcov z Východu. Okolo tohto centra sú na 80 štvorcových metroch osoby a scény, ktoré znázorňujú sedem skutkov milosrdenstva, ako ich uvádza sv. Matúš. Pápež František vyhlásil rok 2016 za Svätý rok milosrdenstva.
Vianočný stromček pri betleheme je vyše 20 metrov vysoký smrek z obce Puszcza Romincka v severovýchodnom Poľsku na hranici s ruskou exklávou Kaliningrad. Betlehem a vianočný stromček zostanú na námestí do nedele po Troch Kráľoch.
Delegácie z Poľska a južného Talianska boli na poludnie na audiencii u pápeža. V poľskej delegácii boli biskupi z Warmie a Elku, Jozef Gorzynski a Jerzy Mazur, ako aj lesníci z Lesnej správy v Bialystoku.
Na večerné stretnutie na Námestí sv. Petra boli pozvané aj deti z oblastí postihnutých zemetrasením, aj detskí pacienti z onkológií rímskych kliník. Tieto deti sami vyrobili aj ozdoby na vianočný stromček. –zg-

Betlehem: Nadácia varuje pred „smutnými Vianocami“

Viedeň-Betlehem, 7.12.2017 (KAP) 021 518 – Ani k Vianociam 2017 sa pre Ježišovo rodisko nerysuje nijaký obrat k lepšiemu.
„Situácia v dnešnom Betlehem je od vianočného pokoja a nádejnej idyly veľmi vzdialená. Máme veľkú starosť, že situácia sa v blízkej budúcnosti ešte priostrí. Sloboda pohybu ľudí, ktorí žijú v „kresťanskom trojuholníku“ medzi Betlehemom, mestami Beit Dschala a Beit Sahur, extrémne obmedzuje izraelský hraničný múr a početné kontrolné body. To ničí životnú perspektívu a vedie k rastúcej beznádejnosti a zúfalstvu hlavne u mladých ľudí,“ uviedla nadácia „Mládež jeden svet“ vo vyhlásení vo štvrtok a dodala: „Budú to smutné Vianoce v Betleheme.“
Hospodárske vyhliadky v regióne sú odhliadnuc od trvalého turizmu skromné – nezamestnanosť v Betleheme bola v r. 2016 až 27 percent a tým po Gaze najvyššia v Palestínskej autonómnej oblasti. Mnohé kresťanské rodiny sa vysťahovali – podiel kresťanov v okolí Betlehema poklesol z 86 percent v r. 1950 na 12 percent v r. 2016.
Nadácia poukazuje aj na situáciu v údolí Cremisan, medzi Betlehemom a Jeruzalemom, ktoré je veľmi postihnuté stavbou múru. Palestínčanom vyvlastnili pozemky a tak vzali ľudom základ obživy. Iní sa zasa nemôžu dostať ku svojim poliam a záhradám, aby ich obhospodarovali.
V údolí Cremisan ležia aj známe vinice saleziánov Dona Bosca, kde kultivujú vzácne druhy viniča z biblických čias. Vinice zabezpečujú stále pracovné miesta pre obyvateľstvo a pôsobia tiež ako „oáza pokoja“. Je tam aj škola saleziánok, ktorú navštevuje 450 detí z okolitých miest a dedín. Hraničný múr už medzitým vedú tesne popri oboch zariadení saleziánov, no hroziace rozdelenie pozemku na izraelskú a palestínsku časť sa doteraz darilo odvrátiť. Avšak táto kauza nie je ešte vyriešená, ako uvádza nadácia.
Na zastavenie kolobehu chudoby, chýbajúcich perspektív zamestnanosti a beznádeje vo Svätej zemi podporuje nadácia so saleziánmi znevýhodnených mladých a ich rodiny. V pekárni saleziánov sa môžu mladí vyučiť za pekárov a pekáreň denne zásobuje aj 80 rodín v núdzi chlebom zdarma. V škole Dona Bosca sa okrem toho pripravuje 300 mladých ľudí rôznych vyznaní na povolania a zúčastňujú sa aj športových aktivít, ktoré napomáhajú pokojné spolunažívanie. –zg-

Noví biskupi pre Paríž a Mexiko City

Vatikán, 7.12.2017 (kath.net/KAP) 021 517 – Pápež František nanovo obsadil dva významné biskupské stolce. Vatikán vo štvrtok oznámil menovanie kardinála Carlosa Aguiara Retesa za nového arcibiskupa Mexiko City. V Paríži sa stal arcibiskupom doterajší biskup z Nanterre, Michel Aupetit (66), a tým nástupcom kardinála André Vingta-Troisa (75).
Paríž patrí k historicky najrenomovanejším biskupským stolcom Katolíckej cirkvi. Kardinál Vingt-Trois bol arcibiskupom Paríža od r. 2005, predtým bol šesť rokov arcibiskupom v Tours. Vo februári 2017 ochorel na zápal nervov po uzdravení však od leta znova pôsobil v úrade.
V Mexiko City zasa odstúpil kardinál Norbert Rivera Carrera (75) a František jeho odstúpenie prijal. Jeho nástupca, kardinál Aguiar Retes (67), pochádza z Tepica na západnom pobreží krajiny. V r. 1997-2009 bol biskupom Texcoca a od r. 2009 arcibiskupom Tlalnepantly. Od . 2006 do r. 2012 bol aj predsedom Biskupskej konferencie Mexika. V r. 2011-2015 pôsobil ako predseda latinsko-americkej Rady biskupov CELAM. V novembri 2016 ho pápež menoval za kardinála. V Ríme je Aguiar Retes členom Rady pre medzináboženský dialóg, ako aj Pápežskej komisie pre Latinskú Ameriku. V r. 2014 a 2015 sa zúčastnil aj synod o rodine.
Katolícki biskupi musia v zmysle cirkevného práva k 75. narodeninám ponúknuť svoju rezignáciu. –zg-

Rakúsko: Žena spustošila oltár v kostole

Salzburg, 7.12.2017 (kath.net) 021 516 – Celý priestor oltáru v Kostole sv. Ondreja v Salzburgu spustošila v stredu istá žena, ako oznámila rakúska polícia. Všetky predmety, ktoré neboli červené, pošliapala alebo dolámala a poohýbala. Žena vyhlásila polícii, že ju „rušili farby v kostole“. Podľa údajov polície ide o 48-ročnú ženu z Horného Rakúska. Výšku škôd ešte nevyčíslili, žena musí rátať s obvinením. –zg-

Austrália: Parlament schválil „homosexuálne manželstvo“

V zákone chýba ochrana práva náboženských inštitúcií pracovať v zmysle náboženského presvedčenia, ako aj práva rodičov vychovávať deti vo svojej viere.

Canberra, 07.12.2017 (KAP/KNA) 021 515 – V Austrálii schválil dom reprezentantov parlamentu vo štvrtok – len so štyrmi hlasmi proti – zavedenie „homosexuálneho manželstva“. Koncom novembra už väčšinovo odhlasoval „manželstvo pre všetkých“ aj senát – druhá komora parlamentu. Zákon musí ešte podpísať generálny guvernér Peter Cosgrove o niekoľko dní. V novembri sa Austrálčania vo vládnom prieskume veľkou väčšinou vyslovili za „manželstvo pre všetkých“.
Po hlasovaní v parlamente poslanci a diváci privítali výsledok potleskom. Homosexuálny poslanec Tim Wilson z konzervatívnej „Liberálnej strany“ podľa austrálskym médií povedal: „V nijaký iný deň som nebol viac hrdý, že som Austrálčan, ako dnes.“ Wilson tento týždeň počas diskusie o „homosexuálnom manželstve“ od rečníckeho pultu parlamentu požiadal o ruku svojho životného partnera.
V „Koalícii za manželstvo“ zorganizovaní protivníci „homosexuálneho manželstva“ odsúdili reformu zákona ako „ignorovanie slobôd“. Austrálčanom sa sľúbilo, že „v zákone o manželstve rovnakých pohlaví sa bude chrániť sloboda názoru, náboženstva a budú sa chrániť aj práva rodičov“. To sa nestalo. Katolícka cirkev v Austrálii je popredným členom „Koalície za manželstvo“.
Pred hlasovaním v parlamente 14 biskupi, rabíni a imamovia v otvorenom liste vláde a opozícii žiadali záruky náboženskej slobody. Zdôraznili, že v zákone chýba výslovná ochrana práva náboženských inštitúcií a charitatívnych organizácií pracovať v zmysle náboženského presvedčenia, ako aj práva rodičov vychovávať deti vo svojej viere. –zg-

Pápež kritizuje v Otčenáši: „Neuveď nás do pokušenia“

Rím, 6.12.2017 (kath.net/KAP) 021 514 – Pápež František kritizoval preklad v Otčenáši: „Neuveď nás do pokušenia“. V interview talianskej televízie TV2000 v stredu povedal:
„To nie je dobrý preklad. Nie je to Boh, ktorý človeka uvrhuje do pokušenia, aby videl, ako padá. Otec také niečo nerobí, otec okamžite pomáha vstať. Kto ťa uvrhuje do pokušenia, je satan.“
František poukázal na rozhodnutie francúzskych biskupov zmeniť oficiálny preklad Otčenáša. Na katolíckych bohoslužbách vo Francúzsku znie táto prosba od Prvej adventnej nedele: „Nedaj nám upadnúť do pokušenia.“ Pápež sa vyjadril v seriáli, kde komentuje modlitbu Otčenáša.
V súvislosti s francúzskou iniciatívou žiadali aj teológovia v nemeckej oblasti toto prispôsobenie prosby.
Regensburský biskup Rudolf Voderholzer a profesor dogmatiky naproti tomu minulý týždeň varoval pred „sfalšovaním Ježišových slov“! –zg-

USA: ‚Ruženec na pobrežiach a hraniciach ’ 12. decembra

Hlavné úmysly: ochrana USA pred islamským džihádom, pred odmietaním kresťanskej viery a prosba o ukončenie potratov.

Santa Paula, 6.12.2017 (kath.net/LSN/jg) 021 513 – Dňa 12. decembra na sviatok Guadalupskej Panny Márie, sa bude v USA na pobrežiach a hraniciach krajiny konať veľká modlitba posvätného ruženca. Zvláštne úmysly modlitby sú najmä: ochrana USA pred islamským džihádom, pred odmietaním kresťanskej viery a prosba o ukončenie potratov.
Modlitbovú akciu inšpirovala modlitba posvätného ruženca na hraniciach Poľska 7. októbra a asi miliónom účastníkov.
„Ruženec na pobrežiach a hraniciach“ nedokáže obopnúť obrovské územie USA. Vo federalisticky organizovaných Spojených štátoch si organizujú takéto podujatia jednotlivé štáty, ako povedala Patrícia Lemmonová, jedna z organizátoriek pre LifeSiteNews. Každý z 50 štátov, ako aj District of Columbia (sídlo hlavného mesta Washington), Puerto Rico a Guam majú do 12. decembra nominovať osobu alebo skupinu ako zástupcov. Vzhľadom na 53 x „Zdravas Mária“ ruženca, sú v modlitbe reprezentované celé USA, ako vyjadrila nádej Patrícia.
Dátum zvolili preto, lebo zjavenia v Guadalupe od 9. do 12. decembra 1531 sú jediné cirkevne uznané zjavenia Panny Márie v novom svete. Pápež Pius XII. vyhlásil v r. 1946 Pannu Mária z Guadalupe za patrónku Severnej a Južnej Ameriky.
Obraz Guadalupskej Panny Márie bol aj na palube lode admirála svätej ligy v bitke pri Lepante v r. 1571, keď flotilu Osmánskej ríše napriek početnej prevahe zdrvujúco porazili.
Modlitbu ruženca organizujú laici:
„Nečakali sme na biskupov. Americkí biskupi nie sú rovnako jednej mysle ako ich poľskí spolubratia. Ako Američania sme preto zobrali túto úlohu do vlastných rúk, zdôraznila Patrícia. –zg-

Mikuláš v cirkevnej škôlke a ´pozorná pedagogika´

Viedeň-Graz-St. Pölten, 6.12.2017 (KAP) 021 512 – Jasným „áno“ na otázku, či do materských škôlok príde 6. decembra Mikuláš, reagovala Nadácia sv. Mikuláša Viedenskej arcidiecézy v utorok. Dôležitá je podľa nadácie „pozorná pedagogika“ pri stvárnení tejto slávnosti: „Mikuláš nesmie vyvoláva strach u detí a nesmie správanie detí morálne posudzovať.“ V nadácii je združených 85 katolíckych materských škôlok a jaslí vo Viedni. Slávnosti Mikuláša pripisujeme veľkú hodnotu, veď umožňuje deťom oboznámiť sa s hodnotami ako solidarita, láska k blížnemu a účasť na osude blížnych. A nadácia ďalej uvádza:
„Zvláštna pozornosť sa venuje príprave vhodnej pre deti predškolského veku a samotnej oslave. Deti sa oboznamujú so životom a pôsobením biskupa Mikuláša, ktorý žil v 4. storočí v Myre (dnešné Turecko) a podľa legendy sa staral zvlášť o ľudí v núdzi. Podporoval ich bez toho, aby hodnotil ich správanie, alebo ich morálne poučoval. V materských škôlkach sa to musí realizovať v živote detí. Kedy zažívajú vo všednom dni ľudskosť, súcit a kedy a ako tu môžu byť pre iných? – tak znie kľúčová otázka. Hovorí sa aj o tom, prečo sa slávi sviatok sv. Mikuláša a hrajú sa o ňom scénky.“
Aby sa u detí nevyvolal strach, hľadajú škôlky deťom známu osobu, ktorá sa oblieka pred deťmi. Nemá ani bradu, iba ak by si to deti želali. „Pre deti to nie je odčarovanie tej chvíle, ak sa Mikuláš pred nimi oblieka. Akonáhle je prezlečený, je pre nich Mikulášom – to je tá magická fáza,“ hovorí Susanna Haasová, pedagogická vedúca nadácie. „To hrané deti už po chvíľke pociťujú ako reálne, pretože deti rýchlo dokážu striedať vnímanie skutočnosti a fantázie.“
Rodičia, ktorí dostanú brožúrku „Oslava Mikuláša v materskej škôlke“, sú s touto formou oslavy spokojní, ako povedal riaditeľ nadácie Elmar Walter. „Sme si vedomí, že takáto oslava je zmena. No vidíme, že obraz Mikuláša sa v ostatných 1700 rokoch často menil.“
Knihu s dobrými a zlými skutkami detí už zrušili – teraz sa všetci neobmedzene tešia, keď prichádzam, ako hovorí jeden predstaviteľ Mikuláša v Rakúsku už po desaťročia. Obvinenia alebo morálne kázne sa dnes už sa nerobia a Mikuláš by nemal nič predstierať – teda, že prišiel priamo z neba a pokojne odloží aj bradu, ak sa to lepšie prijíma. Rozhodujúca je u Mikuláša predovšetkým otázka, ako možno iným pomáhať.
Mikuláši chodia aj do domácností, domovov seniorov, sú súčasťou svätých omší. Popri „detských“ svätých omšiach patria slávenia sviatku sv. Mikuláša k tým omšiam, na ktoré chodí najviac detí – taká je skúsenosť napr. Diecézy St. Pölten. –zg-

Cirkevní hodnostári Jeruzalema píšu Trumpovi

Jeruzalem, 6.12.2017 (KAP/KNA) 021 511 – Kresťanskí predstavitelia Jeruzalema apelovali na amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby medzinárodný štatus mesta v nijakom prípade nerušil.
„Každá náhla zmena by spôsobila nenapraviteľné škody,“ napísali 13 patriarchovia a hodnostári v otvorenom liste Trumpovi, ktorý chcel uznať Jeruzalem ako hlavné mesto Izraela a ohlásiť preloženie amerického veľvyslanectva do Svätého mesta.
„Sme presvedčení, že takéto kroky spôsobia zosilnenie nenávisti, konfliktov, násilia a utrpenia v Jeruzaleme,“ uvádza sa v liste.
Patriarchovia žiadali Trumpa, aby skôr podporoval mierový proces medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi. Napísali, že definitívny mier nemožno dosiahnuť, ak Jeruzalem nezostane udržaný ako Sväté mesto a spoločné posvätné miesto troch náboženstiev a dvoch národov.
„Máme dôveru, že so silnou podporou našich priateľov, Izraelčanov ako Palestínčanov, môžeme pracovať na dohode o trvalom a spravodlivom pokoji, ktorý slúži všetkým, ktorí sa usilujú o naplnenie osudu Svätého mesta Jeruzalema.“
List podpísal o. i. grécko-pravoslávny patriarcha Theophilos III., apoštolský administrátor latinského patriarchátu, arcibiskup Pierbattista Pizzaballa a františkánsky kustód Svätej zeme, Francesco Patton. –zg-

Francúzsko: Spor o jasličky vo verejných budovách

Paríž, 6.12.2017 (kath.net) 021 510 – Vo Francúzsku sa už roky vedie spor o postavenie betlehemov vo verejných budovách. Pred nejakým časom sa to súdne zakázalo. Laurent Wauquiez, prezident regiónu Auvergne-Rhône-Alpes, ktorý bol od júna 2011 do mája 2012 ministrom pre vysoké školy a vedu vo francúzsku, však teraz našiel fintu, ako zákaz súdu v Lyone zo 6. októbra 2017 šikovne obísť.

Wauquiez teraz začal inštalovať betlehemy vo svojich hoteloch „Hôtel de Région“ tak, že organizuje tak zvanú „výstavu postavičiek santons“. Väčšina „santons“ (malí svätci) predstavujú postavy z regiónu Provence a nemajú priamy vzťah k vianočnému príbehu. Týmto trikom dokázal hotelier pripraviť už päť výstav s postavami „malých svätcov“. –zg-

Schönborn: Rozhodnutie o manželstve neguje realitu

Viedeň, 5.12.2017 (KAP) 021 509 – Zreteľnou kritikou reagoval kardinál Christoph Schönborn na rozhodnutie ústavného súdu o manželstve pre osoby rovnakých pohlaví. Predseda Biskupskej konferencie Rakúska pre Kathpress vyhlásil:
„Je znepokojujúce, že dokonca aj ústavní sudcovia stratili pohľad pre mimoriadnu povahu manželstva ako zväzku muža a ženy. Ten je ako nijaký iný zväzok vhodný na privedenie detí na svet, na ich ochranu a výchovu a tým zabezpečenie nových generácií,“
„Ak ústavný súd neguje jedinečnosť a tým zvláštne právne postavenie manželstva, ktoré sa buduje na rozdielnosti pohlaví, neguje realitu. Spoločnosti tým nerobí nijakú službu a škodí v konečnom dôsledku všetkým, aj tým, ktorých by chcel chrániť a ktorých aj chrániť treba.“
„Mám dôveru, že dlhodobo sa presadí rozumný pohľad na poriadok stvorenia, ktorý človek nemôže ignorovať bez toho, že by utrpel škody. Napriek tomu je mi veľmi ľúto tohto predefinovania podstatného pojmu právneho poriadku, ktorý je zakorenený v podstate človeka a pre spoločnosť hrá rozhodujúcu úlohu – o to viac, že ústavný súd bez všetkého mohol rozhodnúť aj inak a jeho rozsudok je teraz dokonca v rozpore s Európskym súdom pre ľudské práva!“

Ústavný súd mení doterajšiu líniu
Kardinál sa vyjadril v utorok k výnosu súdu, ktorý od základov zmenil doterajší stav manželského práva. Najvyšší sudcovia vidia v doterajšom rozlišovaní medzi manželstvom a registrovaným partnerstvom protiústavné porušenie zákazu diskriminácie. Súd vyniesol, že doterajšie rozdielne úpravy pre páry rovnakých pohlaví sa od 31. decembra 2018 rušia. Takže homosexuálne páry v Rakúsku sa budú môcť od r. 2019 zosobášiť. Súčasne je registrované partnerstvo otvorené aj pre páry rozdielnych pohlaví.
Súd konal na podnet sťažnosti dvoch žien žijúcich v registrovanom partnerstve, ktoré chceli uzavrieť manželstvo. Magistrát Viedne aj správny súd vo Viedni to odmietli.
V rozsudku súdu sa tiež uvádza: „Páry rovnakých pohlaví smú spoločne adoptovať aj deti a rovnoprávne využívať možnosti medicíny v oblasti umelého oplodnenia.“
Záver súdu: „Zákonné oddelenie vzťahov rôznych a rovnakých pohlaví na dva právne inštitúty porušuje zásadu rovnosti a zákaz diskriminovať ľudí na základe osobných znakov – ako v tomto prípade sexuálnej orientácie.“ … –zg-

Syrien: Melkitská katedrála v Homsi znovu posvätená

Damaskus, 5.12.2017 (kath.net/KAP) 021 508 – Grécko-katolícku melkitskú katedrálu v sýrskom veľkomeste Homs po rozsiahlom zreštaurovaní znovu posvätili. Katedrála Panny Márie pokoja bola počas vojny od mája 2011 do mája 2014 zneužívaná islamistami ako kasáreň. Vytrhali v nej ikony, zničili stĺpy a ambónu, znesvätili hroby biskupov a kňazov v krypte.
Na posviacke 1. decembra celebroval svätú omšu nový melkitský patriarcha Yousef Absi a koncelebroval melkitský arcibiskup Homsu a Hamy, Jean-Abdo Arbach, ako informovala nadácia Pro Oriente. Posviacka katedrály sa stala ľudovou slávnosťou, na ktorej sa zúčastnili mnohí obyvatelia mesta bez ohľadu na vyznanie.
Prítomný bol aj apoštolský nuncius v Damasku, kardinál Mario Zenari a riaditeľ francúzskej nadácie „Oeuvre d’Orient“, Mons. Pascal Gollnisch. Táto nadácia spolu s „Kirche in Not“ a francúzskym spolkom „SOS Chretiens d’Orient“ podstatne prispeli na obnovu katedrály. –zg-

„Ani pápež nemôže vyškrtnúť prikázanie z „Desatora“

Biskup Andreas Laun, Salzburg

Salzburg, 5.12.2017 (kath.net) 021 507 – Americký morálny teológ nedávno smel uverejniť v „L´Osservatore Romano“ článok, ktorý nikdy nemal napísať a ktorý mala redakcia vyradiť! Čo ten muž povedal? Vyhlásil:
„Druhé manželstvo nie je forma cudzoložstva a preto prijímanie sviatostí nevylučuje!“
Dalo by sa povedať: Veď to predsa hovorí ľuďom aj sv. Ján Pavol II., ktorý pre ľudí v druhom manželstve spomína možnosť žiť ako brat a sestra. Citovaný teológ Gerald Bednar to však takto nemyslí, ale s odvolaním sa na „Amoris laetitia“, zastáva nasledovné princípy:

– Pápež František chce ukázať „milosrdnú aplikáciu zákona“.
Otázka: Čo je milosrdná aplikácia pre odmietnutie hriechu: Možno to aplikovať aj pri iných „zákonoch“ – ktorých a kde?
– Musíme chápať „dôležitý rozdiel medzi zákonom a milosrdenstvom“ – toto pochopenie kritici nemajú!
Otázka: V čom spočíva tento rozdiel? Chápal ho Ježiš, keď cudzoložnicu napomínal, aby svoj vzťah ukončila, alebo Ján Krstiteľ, ktorý bol pre svoju ´nechápavosť´ sťatý? A rovnako sv. Tomáš Morus. A čo bolo v tomto ohľade s pápežom, ktorý druhé manželstvo Henricha VIII. nechcel uznať a tým spôsobil rozkol v Cirkvi?
– „Otázkou je oveľa viac, či „druhé manželstvo sa má vždy charakterizovať ako cudzoložstvo“. Chybou je podľa Bednarovho názoru, že túto otázku „si predtým nikto nepoložil, ani pápež Ján Pavol II“!
Mohli by sme ironicky odpovedať: Škoda, čo by asi tak svätý pápež odpovedal, alebo nie je tá odpoveď dosť jasne obsiahnutá v jeho „Familiaris consortio“? A nevyplýva z toho predsa, že menovaný teológ jednoznačne odporuje pápežovi a tým náuke Cirkvi? Mimochodom aj náuke Svätého písma a náuke Cirkvi po stáročia: cudzoložstvom nazývame sexuálny styk s človekom, ktorý je už zosobášený. Dávid bol kvôli tomu jednoznačne cudzoložník.
– A ďalej: Pápež František predsa len prináša „možnosť, že vo vhodných prípadoch partneri v druhom manželstve prejdú fázou rozlišovania“.
Otázka: čo sú tie „vhodné“ prípady, a ktoré sú nevhodné? A čo sa má v tejto fáze „rozlišovať“?
– Autor možno tieto otázky predpokladá, pretože pokračuje: „Majú byť pri tom sprevádzaní skúseným kňazom, aby mohli objasniť relevantné otázky.“
Ale znova otázka: Aké „skúsenosti“ musí ten kňaz mať a čo sú to tie „relevantné otázky“ a ako ich treba zodpovedať?
– Potom, ako píše Bednar, by mohli byť partneri „po primeranej dobe“ pripustení ku sviatostiam.
Otázka: Aká doba je „primeraná“ a čo na tom zmení čas? Alebo sa hriech premlčí aj v Božích očiach?
A na záver: „Milosrdenstvo sa môže vyslovovať za to, aby sa druhé manželstvo schválilo,“ píše Bednar doslova.
Znova otázka: Kto môže a má tu „byť milosrdný“? Kňaz, alebo Boh alebo niekto iný, možno hriešnik sám, ktorý spoznal – čo vlastne? Ako pápež alebo katechéta, je jedno, kým som, mám za úlohu učiť Božie prikázania tak presne a precízne, ako len viem. Milosrdný môžem byť iba voči hriešnikovi, nie ako vyučujúci! Ako mal Nathan kráľovskému cudzoložníkovi Dávidovi „milosrdne“ ukázať jeho hriech, alebo Ján Herodesovi? Ježiš cudzoložnici? Ježiš bol milosrdný k žene, ale nepovedal jej: „No nie je to také zlé“!
Musí nám byť jasné: Pri morálke máme do činenia s Božími prikázaniami, nejde tu o naše zákony od ľudí. Ani pápež nemôže Božie prikázanie vyškrtnúť z Desatora, ani ho „milosrdne“ zmeniť. Nesmie to, pretože to nemôže rovnako, ako nemožno zrušiť prírodný zákon ako napr. akvaplaning.
Preto sú aj prosby ako „pápež by mal povoliť antikoncepciu“ nezmyslom. Alebo je náuka Cirkvi správna, potom ju nemôže ani pápež „povoliť“, potom je povolená, ak je však nesprávna, nemusí ju „povoľovať“, potom je povolená!
Mimochodom ani svedomie nie je nijaká inštancia, ktorá môže disponovať „Božími prikázaniami“. Ono súdi o ľudskom konaní vo svetle prikázaní, nie je nad prikázaniami, plní ich iba do tej miery, do akej nás núti ich presne chápať! Potom stačí hovoriť o autorite náuky Cirkvi v sile Ducha Svätého, o dôvode, prečo veríme! Ale čo tu platí, je vždy len pravda.
Kto pápežovi podsúva, že chce sám určovať, čo je dobré a zlé, robí mu tak viac ako zlú službu, pretože pápež by bol velikášskym, keby sa o to pokúšal. Treba to ešte vysvetľovať?

Mnohí rozvedení berú na seba kríž a sú manželstvu verní
K tejto otázke ešte poznámka: Dnes je v Cirkvi veľa ľudí, ktorých partner opustil, ale napriek príležitostiam znova „sa zosobášiť“, prijímajú svoj kríž a zostávajú svojmu existujúcemu manželstvu verní! V Kanade sa toto hnutie nazýva „Solitude Myriam“, v Poľsku „Sychar“. Títo ľudia vydávajú svedectvo o pravde. Tento duch sa už rozšíril už aj do krajín ako Rakúsko a Nemecko. V tejto dobe biedy manželstiev mali by sme byť týmto ľuďom zo srdca vďační a pseudo-teológov ako Bednar ignorovať, v milosrdenstve s ním, ale nepostihnutí jeho slepotou. –zg-

Psychológ: Amoris laetitia zvyšuje význam sexuality

Rím, 5.12.2017 (KAP) 021 506 – Pápežský dokument „Amoris laetitia“ zreteľne zvyšuje význam sexuality v živote páru. K tomu dospela kniha talianskeho psychológa, ktorú prezentovali v pondelok na Pápežskej univerzite Gregoriana v Ríme.
„Prijatie sexuality ako dôležitého faktora pre život páru nielen za účelom plodenia detí – pre Domenica Chianeseho, prezidenta Spoločnosti talianskych psychoanalytikov, je to „prekvapenie“ exhortácie k manželstvu a rodine, ako ho citovala talianska katolícka tlačová služba SIR v utorok.
Knihu „Amoris laetitia, la sapienza dell’amore“ (Amoris laetitia, múdrosť lásky) vydal riaditeľ morálno-teologickej fakulty Gregoriany, Miguel Yanez. Podľa názoru Chianeseho:
„V novších vyjadreniach Katolíckej cirkvi možno rozhodne badať súlad s myšlienkami Sigmunda Freuda. V ‚Amoris laetitia‘ pápež František sexualitu objavuje a znova objavuje. Posolstvo pápeža v istých bodoch presahuje súčasné myslenie a očisťuje ho od nihilistických rysov,“ znelo pochvalné vyjadrenie Chianeseho.“ … –zg-

Washington: Pastieri, ovce a hviezdy – ‚príliš religiózne’?

Washington D.C., 5.12.2017 (kath.net/LSN/jg) 021 505 – Washingtonská arcidiecéza zažalovala dopravný podnik hlavného mesta USA, lebo odmietol reklamný inzerát. Reklama pozýva ľudí nájsť „dokonalý dar“ a má sa pripevniť na vonkajšie strany autobusov mesta.
Internetová stránka, ktorej sa robí reklama: FindThePerfectGift.org, prezentuje Ježiša ako dokonalý vianočný dar a informuje o čase bohoslužieb, adventných a vianočných zvykoch a o katolíckych charitatívnych organizáciách.
„Odmietnutá reklama sprostredkuje jednoduché posolstvo nádeje a pozvanie sláviť Vianočné sviatky,“ povedal Ed McFadden, zodpovedný za prácu s verejnosťou v Arcidiecéze Washington.
Dopravný podnik WMATA (Washington Metropolitan Area Transit Authority) poukázal na svoje smernice, ktoré zakazujú každú reklamu na náboženstvo. Reklama Arcidiecézy Washington ukazuje náboženskú scénu a tým porušuje smernice, ako sa ozvalo z podniku.
„Reklama zobrazuje pastierov, ovce a hviezdy a to je podľa podniku už náboženská scéna, ktorá je v rozpore s ich smernicami,“ povedala Andrea Picciotti-Bayerová, právna poradkyňa „The Catholic Association“, organizácie katolíckych laikov, ktorá chce dať posolstvu Cirkvi hlas vo verejnosti.
„Odmietnutie reklamy je jasným porušením práva na slobodné vyjadrenie názoru a obmedzovanie praktizovania našej viery. Tešíme sa na to, že budeme prezentovať naše stanovisko k tomuto prípadu!““ vyhlásila Kim Fiorentinová, vedúca právneho oddelenia arcidiecézy Washington. –zg-

„Nemecko je viac menej pohanská republika“

Ravensburg, 5.12.2017 (kath.net) 021 504 – „Nemecko je viac menej pohanská republika. V krajine vládne absolútne náboženská nevedomosť.“ Uviedol to židovský historik Prof. Michael Wolffsohn pre noviny „Schwäbische Zeitung“. Podľa Wolffsohna kresťanstvo sa „do veľkej miery zakrpatelo na folklór“.
„Už iba menšina kresťanov vie, prečo sa slávia Vianoce, Veľká noc a Turíce. Väčšina Nemcov patrí medzi náboženských analfabetov. Súčasne rastie počet moslimov v Nemecku. Ich väčšina je veriaca a ž hlboko veriaca. Kresťania, ktorí nepoznajú svoje vlastné náboženstvo, nemôžu viesť medzináboženský dialóg.“
Kritiku vyslovil Wolffsohn aj k predstaviteľom katolíckej a evanjelickej cirkvi, pretože tí často zabúdajú, že „politika je ópium pre náboženstvo“ a dodal:
„Musia sa pekelne sústrediť, aby nestratili nebo z očí.“ Cirkevnýchm predstaviteľom treba pripomenúť, že politici „dokážu lepšie hrať na klaviatúre politiky ako oni“. Podľa Wolffsohna je najmä evanjelická cirkev (EKD) „nezriedka predĺženým červeno-zeleným ramenom“.
Wolffsohn žije od r. 1966 v Nemecku a v r. 1982 ho Univerzita nemeckej armády v Mníchove povolala za profesora novej histórie. Narodil sa v r. 1947 v Tel Avive v židovskej rodine, ktorej sa ešte v r. 1939 podaril útek z Nemecka. –zg-

„Cirkev nemôže požehnať, čo Boh nepožehnáva“

Kardinál Koch: „Ak kresťanské cirkvi v Európe nedokážu k ústredným otázkam života hovoriť jedným jazykom, stáva sa hlas kresťanov stále slabším.“

Stuttgart, 5.12.2017 (kath.net) 021 503 – Hartmut Steeb, generálny sekretár Nemeckej evanjelickej aliancie víta rozhodnutie Synody Evanjelickej cirkvi vo Württembergu, neposkytovať sobáše, ani požehnania homosexuálnym párom. Pre agentúru „idea“ Steeb povedal, že rozlišovanie medzi požehnaním a sobášom sa aj tak verejnosti nedá jasne sprostredkovať. Okrem toho poukázal na to, že: „Nemôžeme a nesmieme rozhodovať podľa našej ľubovôle, čo by sme radi požehnávali!“ Steeb citoval württemberského biskupa Thea Sorga (+2017): „Cirkev nemôže požehnať, čo Boh nepožehnáva.“ To platí aj vtedy, keď „tým stojíme proti verejnej a predovšetkým zverejnenej mienke“.
Vo Württemberskej krajinskej cirkvi nie je požehnávanie homosexuálnych párov v neverejnom pastoračnom priestore možné.
Evanjelický biskup Frank Ofried July povedal, že jednota cirkvi mu je srdcovou záležitosťou, no „jeho dielo zjednocovania s pármi rovnakých pohlaví ešte dlho nie je dokonané“. Na domovskej stránke výslovne ohlásil, že sa za túto tému bude naďalej zasadzovať.
„Kruh vyznávačov“ v susednom Badene vyjadril veľké ocenenie členom synody, ktorí odmietli kompromisný návrh biskupa – páry iba žehnať, nie sobášiť. Svojím nie „konali nepodplatne teologicky, ako aj cirkevne a nenechali sa ovládnuť politizujúcim tlakom, ani nenávistnými komentármi“, ako vyhlásil farár Rolf-Alexander Thieke.
Rozhodnutie proti žehnaniu homosexuálov má vždy aj ekumenický rozmer, keďže Katolícka cirkev a pravoslávne cirkvi také žehnanie nepovoľujú.
Vatikánsky kardinál Kurt Koch, predseda Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov, už viackrát poukázal na to, že dnes sú diferencie v ekumenickom dialógu s evanjelikmi menej v teologickej ako skôr v morálnej oblasti. Ako povedal ešte v lete 2016 pre rakúske katolícke noviny:
„Ekumenicky ťažké témy sú: ochrana života na začiatku a konci života, rodina, manželstvo, sexualita predovšetkým v súvislosti s ideológiou gender. Ak kresťanské cirkvi v Európe nedokážu k ústredným otázkam života hovoriť jedným jazykom, stáva sa hlas kresťanov stále slabším,“ zdôraznil kardinál Koch. –zg-

Kardinál Müller: „Moja výmena boli intrigy istých síl“

Rím, 5.12.2017 (kath.net) 021 502 – Nemecký kardinál Gerhard Ludwig Müller v interview pre „report München“ sa znova vyjadril kriticky k štýlu vedenia Cirkvi pápežom, k jeho personálnej politike a nedôvere voči Rímskej kúrii: „Možno je tu už aj z vlasti pápeža istá proti-rímska nálada, sú tu isté predsudky voči Rímskej kúrii. A s tým sa zrejme spája aj predstava, že tu treba upratať. Ale s takýmto spôsobom pohľadu – kde sa rúbe, tam lietajú triesky – sme nemali najlepšie skúsenosti,“ povedal kardinál Müller.
Kardinál ďalej vyvolal pozornosť svojimi slovami: „Bolo by lepšie sústrediť sa na posolstvo viery pápeža a zamerať na to pozornosť, namiesto toho, aby sa pápežstvo robilo populárnym vzbudzovaním pozornosti sekundárnymi prvkami ako čierne topánky, pobyt vo Svätej Marte atď .“
Bývalý prefekt Kongregácie pre náuku viery vidí svoju výmenu v úrade naďalej ako „intrigu, ktorú urobili isté sily“. „Stále sa pracovalo na tom, že ja stojím pápežovi v ceste. Alebo ich predstavám o pápežstve a Cirkvi. Myslím si, že to je jediné vysvetlenie, ktoré nachádzam.“ –zg-

Biskup: Betlehem poukazuje na jadro kresťanstva

St.Pölten, 04.12.2017 (KAP) 021 501 – V Dómskom a diecéznom múzeu v rakúskom St. Pöltene tento rok vystavujú betlehemy dolnorakúskeho zberateľského páru Helgy a Fritza Kaplánových pod názvom:
„Betlehemy, Králi a Dieťatko zo starého Rakúska a susedných krajín“.
Diecézne múzeum tak pokračuje v obľúbenej tradícii – výstavy vianočných scenérií sa tu konajú už tri roky. Výstava bude otvorená do 2. februára 2018. Otvoril ju diecézny biskup Klaus Küng, ktorý vyhlásil, že vianočný betlehem poukazuje na jadro a podstatu kresťanstva – totiž na historickú udalosť narodenia Ježiša Krista, Božieho Syna. Diecézny biskup St. Pöltenu urobil aj historický prierez: „Už sv. František Assiský s obľubou pripravoval živé jasličky. Po reformácii sa betlehemy oceňovali ako katechéza pre Boží ľud. Po dôraznom osvieteneckom období za cisára Jozefa II. so zákazom betlehemov nastal úplný rozmach, ktorý po šľachte zasiahol aj domácnosti prostých občanov.“ Dnes je Rakúsko „národom jasličiek“. V rodinách existuje ešte veľa kreativity v ich stvárňovaní, ako povedal biskup.
Biskup Küng prezradil tiež, že v jeho rodine bolo peknou tradíciou, že susedia alebo príbuzní prišli na návštevu a im sa hneď ukazovali, čo nové na rodinnom betleheme pribudlo – nové postavy alebo prestavby.
Wolfgang Huber, riaditeľ Dómskeho a diecézneho múzea, ocenil súkromnú zbierku rodiny Kaplánových, „ktorá postupne vznikala z veľkého idealizmu“, aj rôznorodosť typov, materiálov a rôzny pôvod betlehemov s ich regionálnymi zvláštnosťami. Popri alpských betlehemov z Rakúska sú tam postavičky aj Južného Tirolska, ako aj objekty českých, moravských a slovenských ľudových umelcov – z bývalých starorakúskych centier výroby betlehemov ako napr. z Příbramy.
Výstava je otvorená: Utorok – piatok od 9. do 12.hod. a od 13. do 15. hod. Cez víkendy a sviatky od 10. do 15. hod. Info: www.dz-museum.at –zg-

„Železný chrám“ v Istanbule znovu posvätia

Istanbul, 04.12.2017 (KAP) 021 500 – Bulharský Chrám sv. Štefana v Istanbule bude 7. januára po takmer 10 rokoch reštaurovania znova posvätený. Celebrovať svätú omšu bude ekumenický patriarcha Bartolomej I. s bulharským pravoslávnym patriarchom Neofitom. Turecký prezident Recep T. Erdogan a bulharský premiér Bojko Borisov sa podľa viedenskej nadácie Pro Oriente dohodli, že sa omše zúčastnia.
Chrám sv. Štefana nazývajú aj „Železný chrám“, pretože je vybudovaný z ocele a železa. Po vypísaní medzinárodného konkurzu zhotovili v r. 1893 a 1896 vo podniku „Waagner-Biro“ vo Viedni 500 ton vážiace stavebné prvky a po Dunaji a Čiernom mori ich dopravili loďami do Istanbulu.
Chrám sv. Štefana zohral veľkú úlohu v bulharskej politickej a cirkevnej renesancii v 19. storočí. Vtedy sa vyvinuli cirkevné prúdy, ktoré chceli odlúčenie bulharských oblastí Osmanskej ríše od pravoslávneho Ekumenického patriarchátu v Konštantínopole. V r. 1870 založili autonómny bulharský pravoslávny patriarchát so sídlom v Konštantínopole. Ako sídlo určili vtedy ešte drevený Kostol sv. Štefana, ktorý bol už v r. 1849 Božím domom bulharských veriacich v meste.
V r. 1872 vyhlásil exarchát jednostranne nezávislosť (autokefáliu). Synoda, na ktorej sa zúčastnili patriarchovia Konštantínopolu, Alexandrie, Jeruzalema a Antiochie, ako aj arcibiskup z Cypru, však vyhlásila, že etnický národný princíp budovania nových štátov môže mať zmysel, no pre cirkev nie je prijateľný, keďže etnická príslušnosť veriacich nehrá úlohu. Budovanie národných cirkví v suverénnych štátoch ako v nezávislom Grécku je legitímne, no v rámci štátu – tu v Osmanskej ríši – nemôžu vznikať rôzne pravoslávne cirkvi. Bulharskú cirkev vyhlásili za schizmatickú a až v r. 1945 došlo k zmiereniu. Posviacka Chrámu sv. Štefana 7. januára má toto zmierenie spečatiť.
Základný kameň chrámu položil exarcha Jozef I. v r. 1892. Arménsky architekt Hovsep Aznavor sa pre labilnú štruktúru pozemku na Zlatom rohu rozhodol pre ľahkú stavbu z ocele a železa a proti železobetónu. Po roku a pol stavby nový kostol v r. 1898 posvätili. Chrám s tromi loďami zjednocuje v sebe prvky neo-gotiky a neo-baroka. Šesť zvonov 40 metrov vysokej veže odliali v ruskom meste Jaroslavl. Ikonostas zhotovili v Moskve. –zg-

Cesta pokánia: „On/ona predstavuje pre mňa Cirkev“

Generálny pardon v Grazi?

Graz, 4.12.2017 (kath.net) 021 499 – Mestská farnosť Najsvätejšej Ježišovej Krvi v Grazi ponúka vo farskom liste v Advente „Cestu pokánia“: „Tri podstatné prvky sviatosti pokánia – spytovanie svedomia, vyznanie hriechov a rozhrešenie – majú byť jednotlivými etapami cesty, po ktorej môžu veriaci kráčať v časoch pokánia.“ Bohoslužba slova v pondelok vedie k spytovaniu svedomia, ako druhá etapa sa ponúka „rozhovor s človekom, ktorému dôverujem (on/ona predstavuje pre mňa Cirkev). „Tento rozhovor slúži na osvietenie a novú orientáciu v mojej životnej situácii a je vyznaním.“ Ako tretia etapa bude potom v piatok „slávenie zmierenia v rámci svätej omše s vkladaním rúk a rozhrešením jednotlivcov“. Kath.net sa preto na to pýtal v Diecéze Graz-Seckau, keďže to môže vzbudiť dojem, že ide o sviatostné rozhrešenie pri svätej omši bez spovede jednotlivo u kňaza a tiež, že ľudia, s ktorými sa veriaci radia pri spytovaní svedomia, nemusia byť výlučne kňazi.
Odpovedal nám Martin Gsellmann, z Biskupského úradu pre prácu s verejnosťou a komunikáciu: „Po porade s pastoračným vedúcim a prepoštom Christianom Leibnitzom k tomu môžem povedať: V Diecéze Graz-Seckau sa samozrejme dodržiavajú všetky predpisy udeľovania sviatosti. Vaša otázka týkajúca sa právoplatnosti udeľovania sviatosti neberie do úvahy, že ‚Cesta zmierenia‘ nie je automaticky rovnocenná so sviatosťou zmierenia. Ak veriaci dodatočne a vyjadrí aj želanie prijatia sviatosti pokánia, tak samozrejme dodržíme predpísaný postup.“ –zg-

Kardinál Cordes: Laici ako pseudo-kňazi?

O pochybných modeloch služby

Linec, 4.12.2017 (kath.net) 021 498 – V rokoch 1995-2015 poklesol počet kňazov v nemeckej jazykovej oblasti o viac ako 4000 mužov. Kňazský úrad utrpel dramatickú ranu.
Niektoré diecézy preto ponúkajú novú modely služby, ktoré majú tento nedostatok kňazov vyrovnať. Inšpirujú na mnohých miestach pastoračné koncepcie, ktoré je potrebné naliehavo dôkladne teologicky preveriť.
J.E. kardinál Paul Josef Cordes vydal knižku, aby tak prispel k tejto aktuálnej diskusii a ponúkol malú orientačnú pomôcku orientácie na zákalde Druhého vatikánskeho koncilu. Má názov Laici ako pseudo-kňazi? (Paul J. Cordes, 52 strán, Fe-Medienverlag, 2017 ISBN 978-3-86357-190-0) –zg-

Ruskí pravoslávni biskupi diskutujú o Ukrajine

Moskva, 4.12.2017 (kath.net/KAP) 021 497 – Konferencia Rady biskupov Ruskej pravoslávnej cirkev tento týždeň, na ktorú sa zišli hodnostári z 22 krajín v Moskve, hľadá spoločný postoj k problému rozdelenej cirkvi na Ukrajine. Ako uviedla moskovská spravodajská agentúra TASS v piatok, rada prijala vo štvrtok dokument, v ktorom sa hovorí o prekvapujúcej zmene postoja doteraz voči Rusku nepriateľského Kyjevského patriarchátu.
Podľa toho zakladateľ a patriarcha „Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi Kyjevského patriarchátu“, Filaret Denysenko, poslal list patriarchovi Moskvy, Kyrilovi I., a poprosil ho o odpustenie za polemiky minulosti. Filaret požiadal Kyrila, aby pomohol prekonať rozkol pravoslávnej cirkvi na Ukrajine.
V dokumente Rady biskupov zo štvrtka sa tiež uvádza návrh Kyrilovi, aby sa odvolal zákaz voči Filaretovi vrátane disciplinárnych trestov a exkomunikácie, žeby sa dosiahol „pokoj medzi pravoslávnymi kresťanmi, ktorí majú rovnakú vieru aj zmierenie medzi národmi“. Filaretov list sa končí slovami: „Prosím o odpustenie všetkých hriechov, ktoré som spáchal slovami, skutkami a myšlienkami. Z mojej strany tiež úprimne odpúšťam.“
Rada biskupov vyhlásila, že vyhlásenie z Kyjeva „prijala so zadosťučinením“. Považuje to za „krok k odstráneniu rozkolu a opätovnému nastoleniu poslušnosti“.
Ukrajinský arcibiskup Evstraty Zorya však interpretuje list svojho patriarchu inak: „Každá ľútosť voči ruskej cirkvi alebo, ešte viac, návrat do sféry jej moci, sú úplne vylúčené“, ako napísal Zorya na Facebooku.
Cirkev na Ukrajine je veľmi roztrieštená – len pravoslávne cirkvi sú tam štyri. Moskve verná cirkev je najväčšia z nich, má v rukách najdôležitejšie svätyne ako napríklad Jaskynný kláštor v Kyjeve.
V ukrajinskom parlamente ležia už dlhšie návrhy zákonov, ktoré cirkev kvôli jej vernosti Moskve dávajú pod štátnu kontrolu. Ukrajina považuje Rusko kvôli anexii Krymu a podpore separatistov na východe Ukrajiny za agresora.
Filaretova „Ukrajinská pravoslávna cirkev Kyjevského patriarchátu“ sa však považuje za národnú cirkev. Od Moskvy sa odlúčila pri vyhlásení nezávislosti v r. 1992. –zg-

Trump: Ježiš Kristus navždy zmenil beh histórie

Washington D.C., 4.12.2017 (kath.net) 021 496 – „Nech máme akúkoľvek vieru, vieme, že narodenie Ježiša Krista a história jeho nepochopiteľného života navždy zmenili beh ľudskej histórie. Sotva existuje aspekt nášho dnešného života, ktorého by sa jeho život nedotkol: umenie, hudba, zákonodarstvo a naša úcta k posvätnej dôstojnosti každého jedného človeka všade na svete.“
Zdôraznil to americký prezident Donald Trump v prvom vianočnom príhovore svojho pôsobenia v úrade.
Každý rok spoznávame na Vianociach vlastnú podstatu tohto sviatku, že totiž nejde o to „čo máme, ale kým sme: každý z nás je Božím dieťaťom“. To je vlastný zdroj radosti z tohto času roka a to je to, čo robí každé Vianočné sviatky „radostnými“, ako povedal Trump.
Pre kresťanov je „slávenie narodenia nášho Pána a Vykupiteľa Ježiša Krista svätým časom“, pokračoval Trump. „História Vianoc sa začína pred 2000 rokmi matkou, otcom a ich malým Synom a najmimoriadnejším darom vôbec, darom Božej lásky pre celé ľudstvo.“
Do svojej vďaky za angažovanosť Američanov zahrnul Trump výslovne aj rodiny, „základňu“ amerického života:
„Prosíme Boha o požehnanie pre naše rodiny a pre našu krajinu. A modlíme sa za to, aby naša krajina bola miestom, kde každé dieťa pozná láskou naplnený domov, kde je spoločenstvo bohaté na nádej a národ, požehnaný vierou.“
Už predtým bolo známe, že oficiálne vianočné pozdravy z Bieleho domu budú znova želať „Veselé Vianočné sviatky“.
Za Baracka Obamu sa na pozdravoch želali iba „Veselé sviatky“, čo však nemálo ľudí kritizovalo ako prehnanú politickú korektnosť. Pred niekoľkými dňami sa Trump v príhovore na predmestí St. Louis vyjadril, že „znova budeme hovoriť ‚Veselé Vianoce‘.“ –zg-

Vyše 30 000 Írov na modlitbe ruženca na pobrežiach

Zázračné medaily budú chrániť Írsko pred útokmi

Dublin, 4.12.2017 (kath.net) 021 495 – Viac ako 30 000 katolíkov sa v nedeľu Krista Kráľa zhromaždilo na viac ako 300 miestach na írskych morských pobrežiach na modlitbu ruženca. Je to duchovný boj za Írsko, aby Írsko naďalej zostalo kresťanskou krajinou. Napriek neuveriteľne zlému počasiu s mrznúcim snehom nasledovali výzvu desaťtisíce ľudí! Podľa organizátorov to bolo najväčšie modlitbové zhromaždenie írskych katolíkov od návštevy pápeža Jána Pavla II. v r. 1979. Okrem katolíkov na pobrežiach sa v rôznych kostoloch zišli aj ďalší veriaci na modlitbu ruženca.
V mnohých iných krajinách sveta boli v túto nedeľu takisto modlitbové stretnutia za ochranu Írska. Okrem toho na rôznych miestach na írskych pobrežiach zakopali zázračné medaily, aby chránili krajinu pred útokmi. –zg-

Bosna: Biskupi o vytláčaní Chorvátov

Sarajevo, 4.12.2017 (kath.net/KAP) 021 494 – Katolícki biskupi Bosny-Hercegoviny sa s ľútosťou vyslovili o vypudzovaní Chorvátov z ich krajiny. V Bosne usídleným Chorvátom sa od dohôd z Washingtonu a Daytonu dodnes vyhrážajú a mnohorako ich poučujú v tom, „že Bosna a Hercegovina nie je ich domovom a že pre nich v krajine niet miesta“. To je nemorálne a nebezpečný „zločin“, za ktorý by sa mali jeho pôvodcovia volať na zodpovednosť – na čo však nie sú v súčasnosti nijaké vyhliadky, ako uviedli biskupi vo vyhlásení pre katolícke agentúry KTA a IKA.
Biskupi reagovali týmto rozhorčením na rozsudok pre vojnového zločinca Slobodana Praljaka (72) a piatich obžalovaných Medzinárodného trestného súdu v Den Haagu. Bývalý veliteľ bosniansko-chorvátskej armády (HVO) v Balkánskej vojne vypil v súdnej sieni jed a zomrel v nemocnici.
„Hoci cítime, že po rozsudku a tragickej smrti Slobodana Praljaka v Den Haagu 29. novembra 2017 by bolo mlčanie najvhodnejším výrazom našich pocitov, vieme, že – možno právom – všetci dobroprajní ľudia tejto krajiny a predovšetkým katolíci očakávajú aj naše vyjadrenie,“ uviedli biskupi. Rozsudok samotný nekomentovali.
Rovnako ako počas Balkánskej vojny by sa aj dnes postavili proti každému zločinu, ako sa vyjadrili biskupi. Každý zločin, je jedno z ktorej strany, sa musí odsúdiť a vyvodiť z neho zodpovednosť a zločiny chorvátskych katolíkov počas vojny ich najviac bolia. Súčasne však je potrebné neprehliadať ani „trpkú a bolestnú skutočnosť“ dnes páchaných zločinov, ako uviedli biskupi.
Katolícka cirkev krajiny je napriek tejto situácii ochotná na „každú plodnú spoluprácu so všetkými, ktorí sa starajú o spravodlivejší a ľudskejší stav v tejto krajine“, ako zdôraznili biskupi. Chorvátskych katolíkov Bosny vyzvali, aby nestrácali nádej a nemali strach pred budúcnosťou v tejto krajine. –zg-

Jubileum „Tichá noc“: Salzburg začína sviečkovú akciu

Salzburg, 3.12.2017 (KAP) 021 495 – Pri príležitosti jubilea 200 rokov od premiéry vianočnej piesne „Tichá noc“ v roku 1818 Salzburská arcidiecéza dáva putovať tzv. „Sviece tichej noci“ po farnostiach. Vychádzajúc z farností vzniku piesne Oberndorf, Arnsdorf, Salzburg, Hallein, Hintersee, Mariapfarr a Wagrain, má od 1. januára putovať 15 sviec s posolstvami – „Ticho, Láska, Pokoj, Narodenie a Už som tu – aj s brožúrkou s modlitbami na slávenie pobožností. Na Prvú adventnú nedeľu požehnal salzburský arcibiskup Franz Lackner sviece vo farskom kostole vo Wagraine, kde pôsobil autor textu piesne, Joseph Mohr, ako farár.
Arcibiskup Lackner (na obr. v strede) spomínal najmä v piesni ospievanú osamelosť „Všetko spí, všetko osamelo bdie“ (v nemeckom origináli).
„V tejto skúsenosti každého človeka sa udialo Ježišovo narodenie: Nie v centre, kde je sústredená všetka náboženská kompetencia, ale na okraji v Betleheme, akoby mŕtvom kúte Jeruzalema. Zo samoty nemáme unikať, keďže nás robí bdelými a pozornými pre to, čo môže prísť. Cvičením sa v tichu, utiahnutosti a samote môžeme v Advente trocha viac objaviť našu jedinečnosť, ale aj jedinečnosť našich blížnych.“
Po svätej omši otvorili Múzeum piesne Tichá noc v zámočku Pflegerschlössl – čerstvo zreštaurovanej kniežacej a biskupskej súdnej budove z 18. storočia. Informuje o živote a pôsobení Josepha Mohra vo Wagraine, o vzniku piesne a jej rozšírení do sveta.
Autor textu „Tichej noci“ Joseph Mohr pôsobil desaťročie ako farár vo Wagraine a spočíva na miestnom cintoríne. Narodil sa v r. 1792 v Salzburgu ako nemanželské dieťa dezertovaného mušketiera a jeho neskoršej manželky. Vďaka podpore salzburského dómskeho vikára Johanna Nepomuka Hiernleho navštevoval Akademické gymnázium a potom Rehoľné gymnázium Kremsmünsteru. Od r. 1811 študoval v Salzburgu teológiu, v r. 1815 bol vysvätený za kňaza a v r. 1816 vo Wagraine ako kaplán napísal text piesne „Tichá noc“. O rok neskôr prišiel do Oberndorfu pri Salzburgu, kde báseň zhudobnil Franz Xaver Gruber na polnočnú omšu v r. 1818.
Až o roky neskôr sa pieseň dostala do oficiálneho spevníka v Salzburgu. Najprv sa rozšírila v tirolskom údolí Zillertal a od polovice 19. storočia speváckou rodinou z Zillertalu aj v Nemecku a USA a potom cez katolíckych protestantských misionárov na všetky kontinenty. Dnes je preložená do 300 jazykov a dialektov.
Mohr pôsobil aj vo farnostiach Kuchl, Golling, Vigaun, Anthering, Eugendorf, Hof a Hintersee a v r. 1837 sa vrátil ako vikár do Wagrainu, kde 4. decembra 1848 zomrel na zlyhanie pľúc.

Salzburská arcidiecéza pripravila k jubileu rad iniciatív – výstavy, sympózium na tému „Vianoce medzi teológiou a populárnou kultúrou“ 9. novembra 2018 a ďalšie. A 25. novembra 2018 posvätia v Halleine nový „Organ Tichej noci“. –zg-

Rím: Riaditeľka chce zabrániť čiernemu obchodu pri Koloseu

Rím, 3.12.2017 (KAP) 021 494 – Nová riaditeľka Kolosea v Ríme, Alfonsina Russo (59), chce zastaviť čierny obchod a podvody v okolí známej rímskej pamiatky Kolosea. Ilegálne aktivity pri hlavnej pamiatke Ríma sú „silne rozšírené“ a situácia je vážna, ako povedala pre taliansky denník „Messagero“ zo soboty.
„Koloseum je symbol krajiny a okolo neho musí vládnuť zákonnosť,“ zdôraznila riaditeľka. Chce zvolať čo najrýchlejšie okrúhly stôl na vyriešenie problému. Ohlásila aj ďalšie zostrenie bezpečnostných opatrení, samotné kamery nestačia, ako dodala.
V minulom roku prišlo do Kolosea 6,4 miliónov hostí a tým je najnavštevovanejšou pamiatkou krajiny. Talianske médiá stále znova informujú o turistoch, ktorých nelegálni obchodníci v okolí Kolosea podviedli.
Alfonsina Russo je novou riaditeľkou „Archeologického parku“ v centre Ríma pre Koloseum, Forum Romanum, Palatín a Domus Aurea. Minister kultúry Dario Franceschini oznámil menovanie tejto archeologičky v piatok. Russo bola zvolená zo 78 kandidátov z Talianska aj zahraničia.
Koloseum v Ríme a susediace miesta vykopávok vyhlásili začiatkom roka za Archeologický park a dostal aj štruktúru vedenia. Cieľom je zlepšenie manažmentu a služieb. Russo bola od r. 2009 vedúcou pracovníčkou ministerstva kultúry po tom, čo bola kurátorkou archeologických oddelení štátnych múzeí v mestách Potenza, Melfi a Policoro ako aj mnohých výstav doma i v zahraniční. Časť štúdia absolvovala v rámci programu Erasmus v nemeckom Tübingene. Tam aj v Nemeckom archeologickom inštitúte v Berlíne bola aj docentkou. –zg-

Taliansko: Cirkev prijíma ďalších afrických utečencov

Rím, 2.12.2017 (KAP) 021 493 – Katolícka cirkev v Taliansku prijala prvých 25 z 500 afrických utečencov, ktorí mohli z táborov v Etiópii pricestovať cez tzv. humanitárny koridor. Rodiny zo Somálska, Eritrey a Južného Sudánu rozdelili do viacerých cirkevných zariadení v Ríme a okolí, ako informovalo katolícke spoločenstvo Sant’Egidio v piatok.
Projekt „ukazuje cestu do budúcnosti a je to významný obrat v politike našej krajiny“, cituje Sant’Egidio z uvítacieho príhovoru Maria Morconeho, šéfa štábu ministerstva vnútra. Noví ľudia, ktorí sem prišli, sú „živým dôkazom tohto obratu, že tu už niet cesty späť“. Pritom poukázal aj na začaté úsilie evakuovať z Líbye tisíce migrantov. Na privítaní generálny sekretár Biskupskej konferencie Talianska, Nunzio Galantino, poukázal na úsilie katolíckej cirkvi pomáhať ľuďom aj v pôvodných krajinách.
Dohodu na dva roky o humanitárnych koridoroch uzavreli biskupi v januári s talianskou vládou. Prijímanie utečencov sa financuje z cirkevných daní. Na ich ubytovaní sa podieľajú farnosti, rodiny, rehole a nadácie. Domáci mentori sa majú venovať ich spoločenskej integrácii a zaradeniu do zamestnania. Popri lekárskej starostlivosti sú v programe o. i. aj jazykové kurzy.
Sant’Egidio patrí k priekopníkom modelu humanitárnych koridorov. Viacerými dohodami so štátom umožňujú cirkvi – aj protestantské a Waldenskí – od decembra 2016 stovkám ľudí z krízových oblastí legálne a bezpečné pricestovanie. Doteraz prišlo 1000 Sýrčanov z táborov v Libanone. Ďalších 1000 Sýrčanov a 500 Afričanov má prísť z Etiópie. Program sa zmeriava najmä na zvlášť ohrozené osoby – moslimov aj kresťanov – ktorých vyberajú v táboroch. –zg-

Bavorsko: Pasov slávi 200. narodeniny sv. brata Konráda

Passau, 1.12.2017 (KAP/KNA) 021 492 – Pasovská diecéza slávi jubilejný rok 200. výročia narodenia najmä v Bavorsku populárneho svätého brata Konráda. Začína sa v nedeľu pastierskym listom biskupa Štefana Ostera. Okrúhle výročie narodenia a krstu tretieho diecézneho patróna, laického brata z rehole kapucínov, sa zavŕši 22. decembra 2018.
Biskup Oster hovoril v piatok pri prezentovaní programu v Pasove o svätom ako o „kľúčovej postave pre mnohých ľudí a celé naše biskupstvo“. Dlhoročný vrátnik v kláštore na známom pútnickom mieste Altötting doslova otváral dvere hľadajúcim, pútnikom a chudobným, chorým a žobrákom a staral sa o nich. Pritom ľudia cítili, že v pokornom jednoduchom kláštornom bratovi „prebýva Boh“, ako povedal biskup.
Na programe jubilejného roka sú mimoriadne sväté omše, púte, tri výstavy aj kultúrne podujatia. Skladateľ Alwin Schronen zložil „Kantátu brata Konráda“, ku ktorej biskup Oster napísal text. Vyjde aj nová kniha o bratovi Konrádovi.
Jedným z vrcholov roka bude opätovné otvorenie zrenovovaného Kostola sv. Konráda s posviackou oltára v pútnickom meste Altötting 21. apríla 2018. Americký kardinál Sean Patrick O’Malley z Bostonu, sám kapucín, vysvätí 30. apríla jedného spolubrata v Altöttingu za kňaza.
Len v r. 2014 slávila Pasovská diecéza rok ku cti svätca. Vtedy slávila 120. výročie jeho smrti, 80. výročie jeho svätorečenia a 30. výročie jeho menovanie za tretieho patróna biskupstva.
Brat Konrád – Johannes Birndorfer – sa narodil v r. 1818 v Rottaler Weiler Parzhame. Bol jedenástym z dvanástich súrodencov. Vo veku 31 rokov odišiel sedliacky syn do kláštora a prijal meno Konrád. Na vrátnici Kláštora sv. Anny v Altöttingu konal službu 41 rokov, väčšinou 18 hodín denne. Venoval sa najmä chudobným, deťom a učňom medzi pútnikmi. Dožil sa 75 rokov. Svätorečený bol v r. 1934 v znamení odporu voči nacizmu. Na slávení v Altöttingu sa vtedy zúčastnil aj sedemročný Joseph Ratzinger, neskorší pápež Benedikt XVI. –zg-

Nevesta princa Harryho bude anglikánsky pokrstená

Londýn, 1.12.2017 (kath.net) 021 491 – V náboženskom pozadí nevesty princa Harryho Meghan Markleovej vládne úplne nejasná situácia. Jej otec je členom Episkopálnej cirkvi, matka protestantka, Meghan navštevovala katolícku školu a v prvom manželstve bola židovsky zosobášená. K tomu, či už bola v niektorej cirkvi pokrstená, niet spoľahlivých prameňov. Teraz informovali britské médiá, že herečka prijme anglikánsky krst a pôjde na konfirmáciu, kým sa v máji zosobáši s členom britského kráľovského domu.
Meghan sa môže s princom Harrym zosobášiť iba, ak bude členkou Cirkvi Anglicka. Svadba sa bude konať v Kaplnke sv. Juraja, v ktorej bol Harry ako dieťa pokrstený. Cirkev Anglicka je striktne vzaté poslednou krajinskou cirkvou, ktorá ešte podlieha autorite hlavy štátu – nominálnou hlavou je v súčasnosti kráľovná Alžbeta II. Princ Harry je v súčasnosti na piatom mieste následníctva na trón.
Američanka Meghan prijme pred sobášom aj britské občianstvo. Predkovia jej matky pochádzali z Afriky a boli otrokmi na bavlníkovej plantáži v amerických južných štátoch. Predkovia otca pochádzajú očividne z oblasti nemeckého Offenburgu – oblasť dnešného Freiburského arcibiskupstva – ale vyznanie týchto predkov nie je známe, no medzi jeho predkami sú aj ľudia zo Švajčiarska, Pruska a Anglicka. Meghan samotná po rozvode rodičov, keď mala 6 rokov, vyrastala v Los Angeles v jednoduchých podmienkach.

Sr. Lucia varovala Pavla VI. pred ‚diabolskou revoltou’

Coimbra, 1.12.2017 (kath.net/LSN/jg) 021 490 – Sr. Lucia dos Santos, vizionárka z Fatimy, varovala pápeža Pavla VI. pred „diabolskou revoltou“, ktorá vyvolá „celosvetové zmätenie“ a bude „Cirkev týrať“. Teológ a odborník na Fatimu Kevin Symonds našiel list s týmto obsahom v múzeu, ktoré spravujú karmelitánky Konventu v portugalskej Coimbre. Tam strávila sr. Lucia (1907 – 2005) svoje posledné roky života.
„Revoltu“ spôsobia „sily temnoty“, ktoré budú zodpovedné aj za „bludy“ v katolíckej viere.
„Sr. Lucia prirovnáva v nedatovanom liste utrpenia Katolíckej cirkvi s tými, ktoré musel znášať Kristus v Getsemanskej záhrade. Chcela pápeža Pavla VI. povzbudiť v jeho poslaní zástupcu Krista na zemi a ubezpečiť ho o podpore jej osoby, ako aj mnohých iných,“ povedal Symonds v interview pre The Catholic World Report.
Podľa odborníka na Fatimu sú v liste odvolávky na druhé a tretie fatimské tajomstvo. Utrpenie Cirkvi v Getsemanskej záhrade, jej martýrium vyvolané „celosvetovým zmätením“ –to javí veľkú podobnosť s tretím fatimským tajomstvom. V druhom tajomstve Božia Matka varovala pred rozšírením bludov Ruska. Šírenie komunizmu malo na následok vojny, prenasledovanie kresťanov a prinieslo utrpenie Svätému Otcovi, ako pripomína Symonds.
Súvislosti medzi listom a fatimskými tajomstvami sú trocha špekulatívne, ako pripúšťa Symonds. Bolo by nezodpovedné, keby sa s istotou tvrdilo, že Sr. Lucia citovala v liste časti tretieho tajomstva. Videl totiž iba prvú stranu listu, ktorá je v Coimbre vystavená. V múzeu mu dovolili o obsahu listu informovať verejnosť. Celý list však nebol prístupný, ako povedal Symonds. –zg-

Kardinál Marx chce, aby farnosti viedli laici!

Mníchov, 1.12.2017 (kath.net) 021 489 – Kardinál Rainhard Marx by chcel, aby v Mníchovskom arcibiskupstve viedli v budúcnosti farnosti aj laici. Vyhlásil to v interview pre mníchovský „Merkur“.
„Kňaz vedie prirodzene zvláštnym spôsobom slávenie Eucharistie a hlásanie Božieho slova. Ale je mnoho úloh, ktoré sa musia denne zorganizovať a splniť v pastorácii a správe. Tam nemusí byť kňaz nutne šéfom. Aj tak si myslím, že dnes by sa tu už nemalo vládnuť autoritatívnym spôsobom. Tak podľa hesla: Jeden musí mať rozhodné slovo, tí druhí len zrazia opätky a poslúchajú,“ vyhlásil mníchovský arcibiskup. Na vedenie farností laikmi sa v kňazských kruhoch často hľadí kriticky. –zg-

Globálny kongres ateistov pre malý záujem odriekli

Sydney, 1.12,2017 (kath.net) 021 488 – Na globálny kongres ateistov v Austrálii boli plánovaní prominentní prednášatelia, medzi nimi Salman Rushdie a Richard Dawkins. No pri predaji vstupeniek bol záujem tak nízky, že bol hlboko pod očakávaním a účasťou minulých kongresov, že Ateistická nadácia Austrálie vôbec sa rozhodla kongres zrušiť! Informoval o tom Švajčiarsky internetový portál „livenet.ch“. Posledný kongres sa konal v r. 2012 a ateisti ho prežívali ako veľký úspech. Ďalší kongres plánovali na február 2018. –zg-

Naša príloha

Arcibiskup Fulton J. Sheen: Dvanásť trikov antikrista

http://www.duseahvezdy.cz/2017/12/02/arcibiskup-sheen-dvanact-triku-antikrista/#more-19524 – 2. 12. 2017 – 021 487

Arcibiskup Fulton Sheen

„Hovorí sa, že najväčším trikom, ktorý sa diablovi kedy podaril je to, že presvedčil svet o tom, že neexistuje. Podobne najväčším trikom Antikrista bude to, že presvedčí ľudí, že nie je ničiteľom, ale spasiteľom sveta,“ povedal ctihodný Boží služobník arcibiskup Fulton J. Sheen už v roku 1947 v pôsobivej rozhlasovej kázni, ktorá bola nedávno objavená v archívoch a zverejnená na YouTube.
Rovnako ako diabol, ktorého typickým znakom je prekrúcanie pravdy, aby predal hriech, aj antikrist bude podľa Sheena miasť myslenie ľudí, aby ich presvedčil, že je „veľký humanista“ a hovoriť o „mieri, prosperite a hojnosti“.
Aj keď Sheenov popis antikrista vznikol temer pred 70 rokmi, sú jeho slová v našej dobe ešte priliehavejšie ako v tej jeho. Jeho prorocké posolstvo je úplne kľúčové pre každého úprimného kresťana, ktorý sa usiluje o vernosť Kristovi až do konca. Arcibiskup Sheen hovorí:

„Antikrist sa tak nebude nazývať, inak by nemal nijakých nasledovníkov. Nebude nosiť červené gamaše, sršať síru, zvierať kopiju, ani mávať špicatým chvostom ako Mefisto vo Faustovi. Nikde vo Svätom písme nenachádzame opodstatnenie pre ľudový mýtus o diablovi ako gašparkovi oblečenom ako prvý ‚červený‘. Popisuje sa tam ako padlý anjel, ako ‚pán tohto sveta‘, ktorého úlohou je nás presvedčiť, že nijaký iný svet neexistuje. Jeho logika je prostá: ak nie je nebo, tak nie je ani peklo, ak nie je peklo, neexistuje hriech; ak neexistuje hriech, tak nie je nijaký sudca, a ak nie je súd, tak je zlo dobrom a dobro zlom. Okrem všetkých týchto popisov nám však náš Pán hovorí tiež to, že antikrist sa mu bude tak podobať, že by mohol zviesť aj vyvolených – a nijaký diabol, ktorého sme kedy videli v obrázkovej knižke, by vyvolených určite nezviedol. Ako sa mu v tomto novom veku podarí získať priaznivcov svojho náboženstva?

Známky Antikrista:

• Bude sa maskovať ako veľký humanista a bude hovoriť o mieri, prosperite a hojnosti a to nie ako o prostriedkoch, ktoré nás vedú k Bohu, ale ako o cieľoch samých o sebe.
• Bude písať knihy o novom poňatí Boha, ktoré budú vyhovovať tomu, ako ľudia žijú.
• Bude propagovať vieru v astrológiu, aby za naše hriechy nezodpovedala naša vôľa, ale hviezdy.
• Vinu bude psychologicky ospravedlňovať ako potlačený sex a prinúti ľudí, aby sa hanbili, ak o nich iní budú hovoriť, že nie sú dosť tolerantní a liberálni.
• Toleranciu bude zamieňať za ľahostajnosť a dobro za zlo.
• Bude podporovať rozvody pod zámienkou, že mať ďalšieho partnera je „nutnosť“.
• Bude zveličovať lásku k láske a znižovať lásku k ľuďom.
• Bude vzývať náboženstvo, aby náboženstvo zničil.
• Bude dokonca hovoriť o Kristovi a hovoriť, že to bol najväčší človek, ktorý kedy žil.
• Bude tvrdiť, že jeho poslaním je oslobodiť ľudí z otroctva povier a fašizmu, ktoré nikdy nedefinuje.
• Pri všetkej svojej zdanlivej láske k ľudstvu a uhladených rečiach o slobode a rovnosti bude mať jedno veľké tajomstvo, ktoré nikomu nezverí: nebude veriť v Boha. A pretože jeho náboženstvom bude bratstvo bez Božieho otcovstva, dokáže zviesť aj vyvolených.
• Zriadi anticirkev, ktorá bude napodobeninou Cirkvi, ako je diabol Božou opicou. Bude to mystické telo antikrista, ktoré so všetkými vonkajšími znakmi sa bude podobať Cirkvi, mystickému Kristovmu telu. Moderného človeka, v jeho osamelosti a frustrácii zúfalo potrebujúceho Boha, zvedie k tomu, aby stále viac lačnel po členstve v jeho komunite, ktorá človeku poskytne zmysel života bez nutnosti osobného obrátenia a priznania osobnej viny. V našej dobe bol diablovi ponechaný obzvlášť veľký priestor.
Arcibiskup Sheen konštatuje, že sa antikrista neobáva kvôli strachu o prežitie Katolíckej cirkvi, ale kvôli ničivému vplyvu, ktorý antikrist bude mať na tých, ktorí vieru nemajú.
„Neobávame sa o neomylnosť, ale o to, že svet zaplaví omyl; netrasieme sa, že bude Boh zosadený z trónu, ale že bude vládnuť barbarstvo; zničená nebude transsubstanciacia, ale rodina; nevytratia sa sviatosti, ale mravní zákon.“
Sheen verí, že „Cirkev bude žiť a zaspieva pohrebnú pieseň všetkým zlám súčasnosti“ tak, ako behom svojej stáročnej existencie prežila aj iné veľké krízy. „Cirkev možno má svoje Veľké piatky, ale tie sú len prelúdiom k nedeli Vzkriesenia, pretože nikdy nebude zrušený Boží prísľub: ‚. . . a brány pekelné ju nepremôžu. Hľa, ja som s vami po všetky dny až do skončenia sveta’ (Mt 28,20). ,Každý, kto padne na ten kameň, rozrazí sa; a na koho padne, toho rozdrví’ (Lk 20,18).”
„Nikdy v dejinách neexistovali také silné argumenty v prospech existencie kresťanstva, lebo ľudia zisťujú, že ich strádania a bieda, vojny a revolúcie vzrastajú priamo úmerne k jeho odmietaniu. Zlo je odsúdené na neúspech,
len dobro samo seba zachováva.“
Sheen svojich poslucháčov naliehavo vyzýval, aby podnikali konkrétne kroky proti zlám doby a čerpali z duchovných zdrojov, ktoré im pre tento boj dáva Boh.
„Ako kresťania si musíme uvedomiť, že okamžik krízy nie je dobou zúfalstva, ale príležitosti. Zrodili sme sa v kríze, v porážke – pri ukrižovaní. Akonáhle uznáme, že sa na nás vzťahuje Boží hnev, začína sa na nás vzťahovať Božie milosrdenstvo.
I Božie tresty vytvárajú nádej: zlodej po pravici prišiel k Bohu skrze ukrižovanie.“

Čo majú katolíci robiť, aby prežili zlé časy:

• Katolíci musia prehlbovať svoju vieru, zavesiť si doma kríž s Kristom, ktorý im má pripomínať, že treba niesť svoj kríž.
• Rodina nech sa každý deň zhromažďuje na modlitbu ruženca.
• Chodievajte denne na svätú omšu.
• Denne sa modlite pred svätostánkom najmä vo farnostiach, kde si kňazi uvedomujú potreby sveta, a preto konajú kajúce pobožnosti. […]
• Tí, ktorí majú vieru, nech dbajú o to, aby boli stále v stave posväcujúcej milosti, a tí, ktorí ju nemajú, by mali začať zisťovať, čo viera znamená, pretože v nadchádzajúcej dobe bude iba jeden spôsob, ako dosiahnuť to, aby sa nám prestali triasť kolená: kľaknúť si na ne a modliť sa. […]
• Modlite sa ku sv. Michalovi, ktorý zvíťazil nad Luciferom a zvrhol z neba pyšných anjelov, aby svet očistil od všetkého rozkladu a nepokoja.
• Modlite sa k Panne Márii, aby tá, ktorá dostala moc rozdrviť hlavu hada, ktorý ľuďom naklamal, že môžu byť ako bohovia, pomohla svetu znovu nájsť Krista.

Celá kázeň arcibiskupa Sheena v angličtine na:

Pete Baklinski
Preklad do češtiny Lucie Cekotová
Preklad do slovenčiny: -zg-
Zdroj:
https://www.lifesitenews.com/opinion/12-tricks-anti-christ-will-use-to-destroy-christians

* * * * * * *

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

Sv. MICHAL ARCHANJEL, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *