Život Cirkvi vo svete 43/2019

Obsah

Reakcie našich známych, verných, odvážnych kňazov na situáciu

Kardinál Müller: „Priniesť modly do kostola bol ťažký hriech“ …

Poľskí biskupi prosia vyhlásiť sv. Jána Pavla II. za učiteľa Cirkvi

Biskup Kräutler: Záverečný dokument napísaný – nikto nevie kým!

El Salvador: Nevina kňaza sa po rokoch potvrdila

Odpočúva Smartphone vašu spoveď?

Biskup: Synoda o Amazónii ‘politicky korektná’ a ignoruje Krista

Turecká operácia a kresťania medzi frontami

Jezuita o prenasledovaní kresťanov v Číne

Hrozí Vatikánu štátny bankrot?

Vatikán dementuje štátny bankrot

Ján Figeľ varuje pred náboženským prenasledovaním

Kardinál Paul J. Cordes: Panenstvo urážka pre túto dobu

Arcibiskup z Vatikánu za amazonsko-katolícky obrad

Nemecký denník o synode: Kult plodnosti namiesto liturgie

Biskupi Amazónie chcú v Ríme uzavrieť „pakt katakomb“

Dom Géraldo Verdier – nový arský farár a Amazónia

Kardinál Schönborn povolil ženám pochovávať

„Tvorte malé bunky viery, ktoré sa navzájom podporujú!“

Kardinál Sarah: „Pane, zostaň s nami“

Naša príloha: OTVORENÝ LIST PÁPEŽOVI FRANTIŠKOVI

Svätý Ján Pavol II. oroduj za nás!
Pane daj, nech pramene krvi a vody z tvojho prebodnutého Najsvätejšieho Srdca vyprýštia na našu svätú matku Cirkev, na pápeža Františka, biskupov, kňazov a veriacich – na našu vlasť a na celý svet!

Reakcie našich známych verných odvážnych kňazov na situáciu:

Milá pani Zuzanka,
treba ešte evidentnejší dôkaz o tom, že Vatikán so súčasným vedením odpadol od viery tak, ako to predpovedala na základe svojho videnia sv. Katarína Emerichová? To, že urážajú a znevažujú Krista im nijako nevadí, ale že niekto sa odváži z katolíckeho kostola vyhodiť pohanské modly, na to sú už veľmi hákliví a považujú to za akt násilia. Avšak to, že páchajú veľké násilie na mnohých verných nasledovníkoch Krista, to je podľa nich už celkom v poriadku. Je dobre, že sa aspoň trošku tie kalné vody vnútri Cirkvi začínajú číriť. Myslím si, že spadnú mnohým klapky z očí a že si uvedomia, že tu nie je niečo v poriadku. To, čo nám hlásajú horliví šíritelia tzv. amazonského posolstva, o tom je teraz už absolútne evidentné, že to nemá s katolíckou vierou nič spoločného. To už nie sú iba schizmatici, ale bludári, ktorí odpadli od Krista a jeho svätej Katolíckej cirkvi.
Kiež nám Pán dá silu, aby sme dokázali obstáť v tejto preťažkej skúške.
Oni zrejme teraz budú argumentovať, že „ubi Petrus, ibi Ecclesia“, avšak Peter, pokiaľ je Kristovým zástupcom na zemi, sa nikdy nemôže postaviť na stranu antikrista proti Kristovi. Toto je, myslím si, nad slnko jasnejšie. Srdečne Vás pozdravujem, o. M. S.

Milá pani Zuzka,
dnes som sa zastavil v grécko-katolíckej katedrále v BA (cestou okolo) na svätej liturgii. Kňaz začal kázeň práve udalosťou sošiek – modiel z Ríma … Čakal som, čo povie. Odsúdil synkretizmus, politickú korektnosť a náboženskú neutralitu. Citoval Pánove slová: Kto nie je so mnou, je proti mne. Potešilo ma to. Vyznávať Krista a uznávať – tolerovať animistický kult v katolíckom kostole je modloslužba, zneuctenie posvätna. Dnes som to povedal na prednáške a aj to, že pravá Cirkev nemá amazonskú tvár, ale tú Kristovu, ako vyplýva zo Zjavenia a ako napísal sv. Ján Pavol II. v liste Nuovo millennio inente. S pozdravom o. V. M.

Milá pani Zuzana,
ďakujem za správy. V dnešný sviatok Ružencovej Panny Márie Vás zverujem pod jej ochranu a materský príhovor.
To čo sa deje, je už ozaj nekomentovateľné. Okrem uvedeného v správe o rituáli vo Vatikánskych záhradách tam boli aj ďalšie veci. Celá táto záležitosť je heretická a apostatická. Ale mnohí majú zatvorené uši, aby nepočuli a oči, aby nevideli, aby sa neobrátili …. Srdečne a s požehnaním, o. M. P.

Müller: „Priniesť modly do kostola bol ťažký hriech“ …

Emeritný prefekt Kongregácie pre náuku viery ostro kritizoval to, že sa v rámci Synody biskupov o Amazónii priniesli modly do chrámov.

Vatikán, 25.10.2019 (kath.net/pl) 025 679 – „Modloslužba je podľa prvého prikázania ťažký hriech!“ Zdôraznil to kardinál Gerhard L. Müller v interview šéfredaktorovi EWTN-Raymondovi Arroyovi k akcii katolíckych laikov v Ríme. Tí odniesli drevené sošky nahých tehotných žien z Kostola Santa Maria del Traspontina a hodili ich do Tiberu. (Pozri správy nižšie).
„Vlastnou chybou bolo, tieto sošky modiel vôbec priniesť DO kostola a nie ich odtiaľ odstrániť! Ich odstránenie sa môže síce chápať ako porušenie ľudského práva, no modly priniesť DO kostola bol ťažký hriech, kriminálny akt voči Božiemu právu!“
Z vyjadrení kardinála je jasné, že on tieto domorodé sošky, ktoré sa viackrát objavili aj pri liturgických úkonoch pápeža Františka, zaraďuje ako „modly“. A kardinál varoval:
„Modly sa nesmú miešať s kresťanskou liturgiou. Liturgia vo vatikánskych záhradách 4. októbra v prítomnosti pápeža Františka obsahovala isté uctievanie, ba klaňanie sa modlám – teda porušenie prvého prikázania, pretože Ježiš Kristus prítomný vo sviatostiach je jediný Vykupiteľ! My máme obrázky svätcov, no my sa im neklaniame, ale si iba uctievame obrázky predstavujúce tieto sväté osoby. Poklona nepatrí človeku, ani stvoreniu nijakým spôsobom,“ zdôraznil kardinál Müller a poukázal na teológiu sv. Pavla.

Kardinál ďalej v interview na otázku reagoval, že návrh, aby ženy mohli prijímať sviatosť kňazstva, jasne odmieta. „Samozrejme, že príslušná výpoveď sv. Jána Pavla II., k tejto otázke je dogmatická, aj keď sú hlasy, ktoré to odmietajú.“
Kardinál tiež poukázal na to, že naozaj silný vplyv na Synodu o Amazónii neprichádza z amazonskej oblasti, ale je to presadzovanie európskych otázok:
„Viri probati a otázky žien – to nemá nič spoločné so situáciou a potrebami kresťanov a katolíkov amazonského regiónu. Hlavní protagonisti tohto sa narodili v Nemecku, alebo v Rakúsku, teda v strede Európy, odkiaľ prichádzajú aj financie.
Bez uvedenia mena kritizoval kardinál potom výpoveď biskupa Kräutlera:

„To že niekto hovorí, že nikdy nepokrstil domorodca, je priamym protirečením k Ježišovi Kristovi a krst nemá ani nič do činenia s kolonializmom. Biskup musí hovoriť za Ježiša Krista! Mňa nezaujímajú súkromné názory osôb v nejakej krajine. … svet nezávisí od súkromnej inteligencie niektorých biskupov. Biskupi majú za úlohu hlásať Evanjelium – a tu ide o Božie slovo. Cirkev sa musí vrátiť k tomu, aby bola spoločenstvom sústredným na Krista. Kristus je rovnako prítomný v Amazónii, aj v Sýrii – Rím nie je centrum Katolíckej cirkvi a iné regióny nie sú nijaké periférie. Rím a pápež sú síce veľmi dôležití pre jednotu Cirkvi, no úloha Cirkvi spočíva v hlásaní viery.“

Kardinál potom ocenil, že najmä v USA sú silní laici s veľkým počtom katolíckych intelektuálov medzi kňazmi aj laikmi:
„Tí nemusia byť ustráchaní, ale mali by sa bez ostýchania pred Rímom a inými politickými dôvodmi hlasno ozývať. Nedávno svätorečený John Henry Newman sa vyjadroval podrobne k veľkému významu laikov pre Cirkev a pritom vyzdvihoval Nicejský koncil ako veľký vzor. V tej dobe to boli laici, ktorí sa pevne držali pravej viery proti biskupom, ktorí boli ´utláčaní´ panovníkmi a politickými témami.

Poľskí biskupi prosia vyhlásiť sv. Jána Pavla II. za učiteľa Cirkvi a patróna Európy

Poľsko, 23.10.2019 (RV) 025 678 – Biskupský zbor Poľska žiada pápeža Františka o to, aby bol sv. Ján Pavol II. vyhlásený za učiteľa Cirkvi a patróna Európy. V Poľsku bol, 22. októbra tiež oznámený dátum blahorečenia kardinála Stefana Wyszyńskieho. Slávnosť sa bude konať 7. júna 2020 vo Varšave. Viac na:

https://www.vaticannews.va/sk/cirkev/news/2019-10/polski-biskupi-ziadaju-prehlasit-sv-jana-pavla-ii-za-ucitela.html

Varšava, 23.10.2019 (kath.net/pl) – Arcibiskup Stanisłav Gądecki, predseda Biskupskej konferencie Poľska poprosil pápeža Františka v mene BKP, aby vyhlásil sv. pápeža Jána Pavla II. za učiteľa Cirkvi a spolupatróna Európy. Túto prosbu podporuje aj kardinál Stanisłav Dziwisz, ako oznámili poľskí biskupi. Vo vyhlásení sa uvádza: „V roku 2020 oslávime 100. výročie narodenia sv. Jána Pavla II. ako aj 15. výročie jeho smrti.”
V súvislosti s týmito jubileami dôležitými pre cirkev v Poľsku aj pre celú Cirkev arcibiskup Gądecki zdôrazňuje: „Pontifikát pápeža z Poľska bol plný prevratných rozhodnutí a významných udalostí, ktoré zmenili tvár pápežstva a ovplyvnili beh histórie Európy a sveta.
Bohatstvo pontifikátu sv. Jána Pavla II. – ktorého mnohí teológovia označujú ako Jána Pavla Veľkého – vyvrelo z bohatstva jeho osobnosti. Bol poetom, filozofom, teológom a mystikom, ktorý sa realizoval v mnohých dimenziách pastoračnou prácou a náukou a viedol Katolícku cirkev k osobnému svedectvu svätosti života,“ napísal arcibiskup Gądecki pápežovi Františkovi.
Poukázal aj na to, že veľkým výdobytkom pontifikátu sv. Jána Pavla II. je jeho prínos k znovunastoleniu jednoty Európy po viac ako 50 rokoch rozdelenia železnou oponou.
Arcibiskup ďalej uvádza:
„Po ohlasovaní Evanjelia sv. Cyrilom a sv. Metodom, ako aj sv. Vojtechom bolo možné nájsť plody ich činnosti nielen zo sociálneho, ale aj z náboženského hľadiska o viac ako tisíc rokov neskôr v osobe poľského pápeža.“
Kardinál Stanisłav Dziwisz, dlhoročný osobný sekretár sv. Jána Pavla II. v príhovore na kongrese Európa Krista na Univerzite kardinála Štefana Wyszyńského vo Varšave túto prosbu pápežovi podporil:
„Odkaz pápeža Wojtyłu je bohatou, mnohostrannou a kreatívnou syntézou rôznych ciest ľudského myslenia. Niet pochýb, že je to naďalej dôležitý a obsiahly projekt kultúrnej obnovy a na dlhý čas ním zostane. To sú podľa môjho názoru najdôležitejšie dôvody, prečo by mal byť sv. Ján Pavol II. vyhlásený za učiteľa Cirkvi a spolupatróna našej európskej domoviny.“
Kardinál Dziwisz poznamenal, že tento projekt nie je výzvou k jednoduchému návratu do minulosti:
„Myšlienky Jána Pavla II. sú rozhodne moderné, originálne a kreatívne, no zostávajú aj šľachetne klasické. Táto náročná línia medzi tradíciou a modernou vo Wojtyłovi dodala životu Cirkvi a tým aj ďalším univerzálnym priestorom kultúry, politiky a vede mocný čerstvý vietor. V tomto ohľade by svätý pápež bol pravým učiteľom Cirkvi a tým aj dôležitým ochrancom európskych hodnôt, ktoré tvoria nezmazateľný základ modernej civilizácie.“

Biskup Kräutler: Záverečný dokument už napísaný, nikto nevie kým!

Vatikán, 24.10.2019 (kath.net) 025 677

„Záverečný dokument zo Synody biskupov o Amazónii je už napísaný, no nikto nevie kto ho napísal.“
Vyhlásil to z Rakúska pochádzajúci jeden z vplyvných účastníkov synody, biskup Ervín Kräutler (foto), v komentári pre LifeSiteNews v utorok večer! Povedal, že on sám k autorom nepatrí.
Na otázku, či kardinál Claudio Hummes, generálny relátor synody je jedným z autorov dokumentu, reagoval Kräutler energickým: „Nie!“
Týmto sú jeho výpovede v priamom protiklade k výpovediam kardinála Schönborna, ktorý niekoľko hodín predtým na tlačovej konferencii jasne povedal, že záverečný dokument napísal kardinál Hummes spolu so svojím tímom.
Účastník synody Kräutler pre „LifeSiteNews“ tiež priznal: „Táto synoda je prvým krokom na zavedenie kňazskej vysviacky žien v Katolíckej cirkvi.“
Podľa tohto v Cirkvi sporného biskupa majú byť aj dve tretiny účastníkov synody za vysviacku osvedčených starších ženatých mužov – viri probati.

El Salvador: Nevina kňaza sa po rokoch potvrdila

Kňaz: Môjho žalobcu som vôbec ani nepoznal!

San Salvador, 23.10.2019 (kath.net) 025 676 – Pred tromi rokmi bol don José Antonio Molina, kňaz zo Salvádoru, rýchlym konaním za údajnú pedofíliu suspendovaný priamo pápežom a prepustený zo všetkých úradov. Proti vtedajšiemu rozhodnutiu sa kňaz nemohol odvolať.
Ukázalo sa, že vtedajšia obžaloba bola úplne falošná. Občiansky súd v Salvadore teraz konštatoval, že kňaz je nevinný a mohol znova rehabilitovať svoju česť.
Isaí Ernesto Mendoza, vtedajší žalobca, to medzitým dokonca priznal. Pôvodne tvrdil, že v rokoch 1993 bis 1996 ho kňaz sexuálne obťažoval. Teraz súd jasne vyhlásil, že to bola lož. Isaí Ernesto Mendoza sa donovi Antoniovi ospravedlnil. Aj dve ďalšie ženy, ktoré kňaza obžalovali, už svoje tvrdenia stiahli. …
Pre médiá kňaz vyhlásil:
„Som spokojný. Pravda vždy zvíťazí nad klamstvom. Odpúšťam Cinty a Karen Gutierrezovým aj Isaíovi E. Mendozovi Martinezovi, ktorého som ani vôbec nepoznal.“

Odpočúva Smartphone vašu spoveď?

Petra Lorleberg

Stuttgart, 23.10.2019 (kath.net/pl) 025 675 – Nemusíme byť zločincom, aby sme mali hrôzu pre možnosťami modernej techniky – záznam našej reči a našej spovede vlastným Smartphonom! Alebo tajné čítanie digitálnej pomôcky na spoveď. Aké reálne sú tieto možnosti?
Toto nebezpečie nemožno len tak odvrhnúť.
Nemecká televízia ARD informovala, že tieto údaje možno už v lete bude možné použiť ako dôkazy pred súdom!
„Televízory, chladničky, či jazykoví asistenti ako Alexa a Siri, napojení na internet neustále zbierajú cenné dáta, ktoré môžu mať význam pre bezpečnostné orgány.
Tieto tzv. digitálne stopy majú stále väčší význam pri objasňovaní kapitálnych zločinov a teroristických hrozieb“, informoval minister vnútra zo Schleswig-Holsteiniska a predseda konferencie ministrov vnútra Hans-Joachim Grote (CDU). …
Spoveď využívajú v Nemecku aj mnohí evanjelici a vyznávajú vinu pred evanjelickým farárom, doma, či v spoločenstve kresťanov. Už Dietrich Bonhoeffer (popravený v koncentráku v r. 1945) to evanjelikom odporúčal. …
Váš smartphone by si mal teda v kostole dať raz aj pauzu, pokiaľ zrovna nie ste zrovna pohotovostný lekár, alebo nemáte malé deti. Nezabudnite poprosiť aj spovedného otca a kresťanských priateľov, aby smartphone pri pastoračných rozhovoroch a spovedi nechali v sakristii alebo v aute. No netýka sa to iba vašich rozhovoroch s inými. Máte sklon hovoriť s Pánom doma aj nahlas a vyliať si riadne srdce? To je nádherné, ale postarajte sa predtým o váš smartphone.
Čo ale robiť, ak dokonca vaše kúrenie a svetlo je diaľkovo ovládané? „Nuž myslite na to, že ak používate jazykového asistenta tak je temer isté, že skôr či neskôr vás niekto bude počúvať,“ napísal Simon Hurtz v novinách „Süddeutsche Zeitung“ už v lete.
Takže rozprávajte sa s naším Spasiteľom najlepšie pri prechádzke lesom bez mobilu – aj tak máme málo pohybu najmä vďaka technike, ktorá už preberá pomaly každý pohyb našich rúk. …

Biskup: Synoda o Amazónii ‘politicky korektná’ a ignoruje Krista

Holandsko, 22.10.2019 (LifeSiteNews) 025 674 – V blogu 28. septembra vyjadril holandský pomocný biskup Mons. Robert Mutsaerts z Hertogenboschu starosť nad Synodou biskupov o Amazónii v Ríme. Obvinil ju, že presadzuje „skrytú agendu“. V blogu katolíckych kňazov „Paarse pepers“ (Červené korenie) biskup napísal, že synoda je „najviac politicky korektné stretnutie všetkých čias“.
Podľa biskupa je Cirkev zamestnaná niečím iným ako svojou „srdcovou misiou“, ktorou je privádzanie ľudí ku Kristovi a získavanie spásy a odpustenia za hriechy. Jeho jadrné poznámky sú hodné citovania. LifeSite preto preložil jeho blog o synode:

Pandorina skrinka (21.10. 2019)
Keď sledujete tlačové konferencie zo synody počúvate vždy rovnaké tóny: nové cesty, načúvanie domorodcom, klimatické zmeny a matka Zem. Nikto akoby ani nespomenul zásadné problémy. Táto synoda je veľmi podobná synode o mládeži v októbri 2018.
Je v Amazónii nedostatok kňazov? Áno, je. Ale to isté platí pre Afriku, Čínu, Stredný Východ. No to nie je ten pravý predmet synody. Spomínané mantry sa už opakujú denne a katolícky slovník už takmer neexistuje. Kardináli a biskupi diskutujú o životnom prostredí, dvíhaní sa hladiny morí a najmä hovoria, že máme počúvať – ako politici s rovnakou lacnou rétorikou. Je zvláštne, že tento druh tém sa diskutuje na synode. To nie je srdcová misia našej Cirkvi, ani naša perspektíva. Chceme byť očividne relevantní na úkor našej identity. … Náš slovník obsahoval kedysi slová ako „naša Matka Cirkev“, „pekelný oheň“ a „cnosti“ – teraz je to o matke Zemi, amazonských požiaroch a ekológii. Vôbec sa to nelíši od tém politických strán a nátlakových skupín.
A iná vec – misionári sú zrazu vykreslení ako imperialisti, ktorí nanútili svoje hodnoty domorodcom. Znamená to, že nikdy nechceli pre nich nič urobiť? Oni riskovali životy, aby hlásali Evanjelium. Koľko je tam mučeníkov! Išli do džungle, aby poslúchli Ježišov príkaz ísť do končín Zeme. Misionári si dobre uvedomovali fyzické potreby amazonských národov. Bojovali s chudobou, stavali nemocnice a školy. To vzbudilo zvedavosť ľudí, čo im chcú v skutočnosti povedať. Misionári vedeli, že Boh nehovorí cez stromy, ako spomenuli niektorí na synode. Aj že obetovanie detí je strašná vec. Ukázali domorodcom cestu z temnoty a strachu a dali im sviatosti. Tvrdiť, že ich nezaujímalo blaho ľudí a boli hnaní imperialistickými motívmi je naozaj bizarné. Tak ako idea, že zrazu uvidíme svetlo a uvedomíme si, že to všetko je o inom – o matke Zemi, globálnom otepľovaní, o CO2.
To nemá nič do činenia s cítením s domorodcami. Stále jasnejšie sa ukazuje, že synoda sa zneužíva na presadenie skrytej agendy. Ide o celibát, ktorý je vraj nepochopiteľný pre domorodcov a dôvody, prečo zaviesť ženatých kňazov. Zvláštne, viac ako tisíc rokov ľudia všetkých čias, rás a kultúr prijímali celibát, no amazonské národy nie sú schopné to pochopiť? Sú príliš hlúpe? Aký druh diskriminácie je toto? A samozrejme je tu aj snaha otvoriť kňazstvo ženám. To všetko na poskytnutie viac príležitosti domorodcom mať účasť na Eucharistii.
Je to tak? A čo Japonsko, kde 250 rokov nebol kňaz? A po 250 rokoch bola vitalita japonských kresťanov stále úžasná. Katechéti robili vynikajúcu prácu! Nikoho nenapadlo svätiť ženatých mužov, ani ženy.
V skutočnosti to nie sú katolíci z Amazónie, čo to žiadajú, ale západní kardináli a biskupi. Mimochodom, prečo títo predstierajú, že národy v Amazónii všetky žijú v džungli a uctievajú stromy? Veď 80 percent! domorodej populácie žije vo veľkých mestách ako vy a ja. A nosia džínsy a tričká a nie sukne z trávy.
Ak vaše srdce chce naozaj vyjsť v ústrety Amazónii, tak budete hovoriť pravdu – a síce, že je to Ježiš Kristus, ktorý ľudí spasí. To je dôvod prečo hlásate nesfalšované Evanjelium. Výzva k pokániu a prísľub odpustenia s tým spojený – či to nie je súhrn celej Biblie? Ale slovo „hriech“ nevyšlo z nijakých úst, ani odpustenie, ani milosť. Ba, hovorili o tom raz – o hriechu voči matke Zemi. Životné prostredie sa považuje za dôležitejšie. To sa perfektne hodí do novej teológie: integrovanej ekológie, diverzity, synodality, k budovaniu mostov, globálnemu otepľovaniu, novým cestám, zmene a všetkým týchto nezmyslom.
Táto synoda je najviac politicky korektným stretnutím všetkých čias. Je úľavou, že Grétu Thunbergovú ešte nemenovali za kardinálku.
Stará sa vôbec ešte niekto naozaj o spásu duší? Či nie pre toto zomrel Kristus na kríži? Ak sviatosti, hriech, ospravedlnenie a peklo už nie sú relevantné, prečo máme vôbec synodu? Ak sa Cirkev zjavne 2000 rokov mýlila – a ten dojem sa tu vytvára – načo ešte počúvať názory Cirkvi na ekológiu, či na iné? Čo zamýšľa Cirkev urobiť proti zvýšeniu hladiny morí a proti emisiám CO2? Vysviacka žien nepomôže.
Zasa sa ukazuje, že jedno nemá nič do činenia s druhým, ale musí byť zavedené za každú cenu! Mimochodom, keď vody stúpli v dobách Noema, nebolo to ani také zlé. …
Slová biskupa Maria Antonia da Silvu to pekne zhrnuli: „Synoda je príležitosť dostať sa do styku so životom, lesom, vodou, zvieratami, minerálmi, ale zvlášť s komunitami, naplnenými múdrosťou (citát vatikánskej stránky). Ešte aj Luther a Calvin by boli šokovaní týmto nezmyslom. Lebo to je nezmysel.

Turecká operácia a kresťania medzi frontami

Viedeň, 22.10.2019 (kath.net/KAP) 025 673 – Zatiaľ čo v severnej Sýrii utekajú kresťania pred tureckými oddielmi a ich spojeneckými milíciami, prichádzajú z Turecka správy, že kresťanská menšina sa modlí za víťazstvo tureckej armády. Prichádzajú od predstaviteľov pravoslávnej, sýrsko-pravoslávnej aj arménskej cirkvi.
Viedenský politológ a expert na Blízky Východ Thomas Schmidinger píše v novinách „Standard“ z pondelka, že s Kurdami uteká zo sýrskeho pohraničia aj kresťanské obyvateľstvo. V nedeľu sa kurdské jednotky a civilisti stiahli napríklad z pohraničného mesta Ras al-Ain a s nimi ušli aj kresťania: sýrsko-pravoslávni, sýrsko-katolícki, asýrski aj arménski. A ušli i z mesta Tall Abyad. Aj v mestách Qamishli a Derik – v „bezpečnostnej zóne“ Turkov už kresťania majú zbalené kufre. Podľa portálu „Rudav“ v Erbile ušla už z Qamishli tretina kresťanov.
Po tureckom bombardovaní opustili kresťania aj dediny pozdĺž tureckej hranice. Čo je veľmi tragické – sú to potomkovia Arménov, ktorí dokázali prežiť genocídu Turecka v r. 1915.
Vojna ostatných rokov už veľmi zdecimovala arménske skupiny. No aj tak žijú dodnes v kurdskej autonómnej oblasti tisíce Arménov a tvoria tam uznávanú súčasť obyvateľstva. V Qamishli sú arménske školy, kde sa deti učia arménsky a arabsky.
Tragická podľa Schmidingera je aj nedávna história arménskeho spoločenstva v Tal Abyade. Keď IS dobyl mesto museli kresťania ujsť. Máloktorí zostali a tí museli platiť daň z hlavy jizya. Tamojší Kostol sv. kríža znesvätili a vypálili už v r. 2013. Po oslobodení mesta Kurdami z YPG – dnes súčasti Sýrskych demokratických síl SDF – kostol s pomocou Kurdov znova vybudovali. Mnohí ušlí Arméni sa potom vrátili. A teraz musí komunita opäť mesto opustiť! Tureckí dobyvatelia postavili do kostola zástavy PKK a urobili fotografie „na dôkaz“, že kostol znesvätila YPG. Odkedy Turecko ovláda mesto, už tam znova nie je miesto pre kresťanov. Cez víkend sa objavili po prvý raz obrázky, ktoré dokazujú, že s Tureckom spojené islamistické milície Jabhat al-Shamiyah rabovali domy Arménov a kresťanských Asýrov a zhabali ich.

Modlitby za tureckú armádu
V nedeľu sa asi 30 veriacich v Turecku uznaných kresťanských menšín muselo zhromaždiť v sýrsko-pravoslávnom kláštore Deyruzzafaran v blízkosti frontu na „modlitbu za tureckú vojenskú operáciu v Sýrii“! Kláštor leží neďaleko juhotureckého mesta Mardin pri hraniciach so Sýriou. Turecké médiá podrobne o tom informovali, pozorovatelia predpokladajú, že akcia nebola dobrovoľná.
Opát kláštora Saliba Özmen zdôraznil pred kamerami, modlitby kresťanských menšín v Turecku za „bojovníkov na severovýchode Sýrie“. Aj sýrsky pravoslávny biskup z Istanbulu, Yusuf Cetin, sa na videovom posolstve modlil za „úspech a blaho tureckých vojakov“. Pri modlitbe v kláštore prečítali aj príslušné posolstvo ekumenickému patriarchovi Bartolomejovi I.
Už pred týždňom „Locum tenens“ arménskeho pravoslávneho patriarchátu v Konštantínopole, arcibiskup Sahak Masalyan, vyjadril podporu tureckej invázie v Sýrii: „Modlíme sa za operáciu Prameň pokoja, ktorá má za cieľ boj proti teroristom a zabezpečenie hraníc.“ Vo vyhlásení tiež uvádza, že „pokoj sa nedá vždy docieliť pokojnými prostriedkami“.
Turecké médiá uverejnili posolstvo arcibiskupa s jeho obrázkom a s titulkom: „Plná podpora arménskeho patriarchátu tureckej antiteroristickej operácii v severovýchodnej Sýrii“.

Jezuita o prenasledovaní kresťanov v Číne

Viedeň, 22.10.2019 (kath.net/KAP) 025 672 – Páter Alojz Gutheinz SJ, pôvodom z Tirolska, ktorý pôsobí 60 rokov v Ázii, upozornil na pretrvávajúce prenasledovanie kresťanov v Číne. Katolícka cirkev v krajine s 1,4 miliardou obyvateľov je rozdelená na pápežovi vernú podzemnú cirkev a vládou schválenú cirkev.
„Dohoda medzi čínskou vládou a Vatikánom z r. 2018 síce viedla správnym smerom, no čínsky prezident Xi Jinping by žiaľ chcel teraz celú čínsku katolícku cirkev urobiť úplne nezávislou od všeobecnej Cirkvi. Z čínskej strany je potrebný väčší rešpekt voči čisto náboženským aktivitám, inak sa nič nezmení,“ povedal páter pre „allewelt“ – magazín Pápežských misijných diel Rakúska.
„Dohoda upravuje predovšetkým menovanie biskupov, život čínskych katolíkov sa tam ani nespomenie. Ako slobodne môže čínska farnosť pôsobiť, veľmi závisí od jej vzťahu k vládnym orgánom a jej polohy v krajine. Páter stále znova od biskupov počúva: „To, čo s deje v Pekingu je od nás veľmi ďaleko. Nás sa to sotva dotýka.“
Páter Gutheinz žije v Tajvane, no často cestuje do Číny a hovorí:
„S mojím tajvanským pasom môžem bez problémov cestovať do Číny. No nehovorím, že som kňaz, alebo jezuita, ale sociálny pracovník, či turista. Tajná polícia aj tak vie, že som katolícky kňaz a sleduje všetky moje kroky.
Katolícka cirkev má povinnosť, čínske obyvateľstvo na jej ceste slobody podporovať a dať jej na cestu dobrý poriadok hodnôt,“ zdôrazňuje páter: „Ja vidím aj plody našej činnosti. Čínska vláda investovala veľa do modernizácie našich dedín malomocných a poskytla im viac práv. To vo mne vzbudzuje dôveru.“
Páter Gutheinz pôsobí v Tajvane od r. 1961. Od r. 1974 do dôchodku v r. 2005 prednášal systematickú teológiu na Univerzite Fujen v Taipehu. Jeho úloha ako budovateľa mostov medzi kresťanskou vierou a čínskou kultúrou nachádza výraz v mnohých jeho vedeckých dielach. Popri prednášaní sa v Tajvane a v Číne staral aj o malomocných.

Hrozí Vatikánu štátny bankrot?

Vatikán, 22.10.2019 (kath.net) 025 671 – Podľa médií stojí Vatikán finančne očividne viac pod tlakom, ako je známe. Informujú o tom noviny „Standard“. Podľa najnovšej knihy talianskeho investigatívneho žurnalistu Gianluigiho Nuzziho deficit Svätého stolca nabral hrozivé rozmery. Má sa nad ním dokonca vznášať hrozba štátneho bankrotu. Dokument mala pripraviť už 18. mája 2018 vatikánska Ekonomická rada. Nuzzi podľa vlastných slov medzitým nahliadol do 3000 dôverných interných dokumentov Vatikánu.
V správe v denníku „La Repubblica“ o prezentácii knihy sa konštatuje, že príjmy z peňažných darov a diecéz sa očividne pre stratu dôvery kvôli škandálom zneužívania zastavili a súčasne v ostatných rokoch nekontrolovane vzrástli náklady na personál Vatikánu-mesta a Svätého stolca. Vo dôchodkovom fonde vatikánskych zamestnancov má byť závažný finančný deficit.
Brizantné pre pápeža Františka je, že jeho úsporné opatrenia zavedené v roku 2014 mali očividne iba taký účinok, že v rokoch 2015 až 2017 vatikánske výdavky vzrástli o 62 percent. V tomto roku hrozí Vatikánu deficit 63 miliónov, čo je nárast o 220 percent.
Podľa Nuzziho však existujú hrubé nezrovnalosti aj v oblasti nehnuteľností Vatikánu. Zo 4400 vatikánskych bytov a domov má byť v súčasnosti 800 prázdnych a ďalších 3200 prenajatých za absurdne nízke nájomné.
Aj finančné obchodovanie Vatikánu vyvoláva krútenie hlavami. Tak napríklad 250 miliónov dolárov z vatikánskych pokladníc sa investovalo do ropnej plošiny na pobreží Angoly!

Vatikán dementuje štátny bankrot

Rím, 22.10.2019 (KAP) 025 670 – Vatikán odmietol úvahy, že stojí pred finančným krachom, či nesolventnosťou:
„To jednoducho nesúhlasí,“ povedal riaditeľ Správy majetku Apoštolského stolca APSA, biskup Nunzio Galantino v interview pre taliansky katolícky denník „Avvenire“ z utorka. Poukázal na príslušné výpovede talianskeho žurnalistu Gianluigiho Nuzziho. Ten v novej knihe uvádza, že Vatikán je krátko pred bankrotom.
„V skutočnosti sa uzavrelo hospodárenie správy APSA v roku 2018 s prebytkom vyše 22 miliónov,“ povedal biskup. „Negatívna bilancia sa týka výlučne mimoriadneho zásahu, ktorý má za cieľ zachrániť prevádzku katolíckej nemocnice a jej pracovné miesta. A APSA nemá ani tajné kontá, či číselné kontá.“
Ďalšie údaje a čísla však biskup Galantino neuviedol.
Vzhľadom na mocenské boje alebo rozpory medzi pápežom a kúriou opísané v knihe biskup povedal:
„Všetci pracujeme naďalej na tom, aby sme zladili príjmy a výdavky a robíme tým presne to, čo pápež chce.
Odlišné názory zodpovedajú skôr istému druhu Kódu Da-Vinci – a teda skôr fiktívnemu ako reálnemu pohľadu.“
Bývalý sekretár Biskupskej konferencie Talianska Galantino bol menovaný pápežom za riaditeľa tejto dôležitej Správy majetku Svätého stolca v júni 2018.
V pondelok prezentovaná kniha „Giudizio universale“ (Posledný súd) žurnalistu Gianluigiho Nuzziho (50) hovorí o vážnej kríze Vatikánu, zlom hospodárení, korupcii a o vnútorných bojoch. Autor, ktorý sa o. i. podieľal na zverejnení dôverných dokumentov v škandále vatileaks v r. 2011, tak tematicky pokračuje v sérii svojich piatich predošlých publikácií.

Ján Figeľ varuje pred náboženským prenasledovaním

Brusel, 21.10.2019 (KAP/KNA) 025 669 – Mimoriadny poverenec EÚ pre náboženskú slobodu mimo EÚ, Ján Figeľ, varoval pred rastúcim prenasledovaním pre vieru:
„Náboženstvo je v mnohých krajinách témou života a smrti,“ povedal Figeľ v interview pre nemeckú katolícku agentúru KNA v pondelok v Bruseli.
„Potrebujeme ‚zmenu klímy‘ v náboženskej slobode,“ vyhlásil Ján Figeľ. Počas trojročného pôsobenia v úrade už zachránil život viacerým ľuďom, ktorí sedeli vo väzení v Sudáne či Pakistane pre svoju vieru, ako povedal a pokračoval:
„V minulosti Európa exportovala rozkol, vojny a totalitné režimy. Teraz je EÚ stabilným a blahobytným spoločenstvom, ktorej model síce zďaleka nie je dokonalý, ale zakladá sa na univerzálne platných princípoch a hodnotách. Svetu dlžíme zasadzovanie sa za slobodu.“
Predseda Komisie EÚ Jean-Claude Juncker vytvoril v máji 2016 úrad mimoriadneho poverenca pre náboženskú slobodu mimo EÚ. S koncom jeho komisie sa končí aj Figeľov mandát. Či bude tento úrad existovať naďalej, o tom musí rozhodnúť od decembra pôsobiaca nová predsedníčka Komisie EÚ Uršuľa von der Leyenová.

Kardinál Paul J. Cordes: Panenstvo urážka pre túto dobu

Peter Winnemöller

Paderborn, 21.10.2019 (kath.net/pw) 025 668 – Sotva nás udiví, keď kniha o panenstve v našich dňoch sa obsahom podstatne zakladá na „Teológii tela“. Táto ešte do veľkej miery neobjavená morálno-teologická diamantová baňa skrýva veľa myšlienok, ktoré ľudí dnešnej doby môžu priviesť na správnu cestu. Emeritný kardinál z Vatikánu Paul Josef Cordes sa na to dal – svojou knihou chcel postaviť diskusiu o kňazskom celibáte na oveľa širší základ. Už desaťročia sa tak nehádalo o kňazskej forme života a tak neútočilo na celibát.
Celkom v zmysle svätého pápeža Jána Pavla II. prezentuje kardinál vzájomnú odkázanosť manželstva a celibátu pre Božie kráľovstvo. Jedno nejde bez ocenenia toho druhého. Pritom, ako kardinál Cordes dokazuje, nikdy nejde o to, oboje jednoducho postaviť na roveň. S pápežom Benediktom XVI. sa tento vzťah ukazuje ako vzťah napätia erosu a agapé. Až toto napätie robí lásku plodnou. Nie je to napätie proti sebe, ale napätie vzťahujúce sa navzájom na seba.
Autor nezostáva pritom pri teórii. Šiestimi rozdielnymi biografiami viery naznačuje, ako sa láska pre Božie kráľovstvo ukazuje ako agapé v povolaní našich veľkých vzorov. Patrí k nim Matka Terézia rovnako, ako Maximilián Kolbe a Blaise Pascal. Oni ukazujú svojimi tak rozdielnymi autobiografiami viery cestu lásky a panenstva. Veľmi široký priestor zaberá v knihe životná cesta Ramona Llulla z Malorky. Bol to šľachtic, ženatý a napriek tomu kráčal duchovnou cestou. Na Malorke ho uctievajú dodnes. Zanechal za sebou obsiahlu činnosť vyučovania i zážitky z ciest a napísal 123 kníh. Kardinál Cordes opisuje tento životný príbeh ako svedectvo bezmedznej všemocnosti agapé.
Posledná tretina knihy je venovaná praxi – ako pôsobí panenstvo v histórii spásy. Kardinál ho nazýva katalyzátorom. Podáva obsiahlu diskusiu o panenstve a službe kňaza. Tu sa nájdu zvlášť pre Synodu o Amazónii a nemeckú „synodálnu cestu“ početné poukazy na to, prečo a akým spôsobom je panenstvo pre Božie kráľovstvo najužšie spojené s kňazstvom.
Je to správna kniha v správnom čase a môže sa každému, koho téma zaujíma, vrúcne odporúčať. Okrem toho je to kniha pre každého katolíka, ktorý v dnešnej dobe kladie otázky a na ktorého sa občas aj útočí, ak sa celibátu zastáva. … Kňazi a rehoľníci tu nájdu poklad zásadných vecí k ich životnej forme, aj odporúčania ako ďalej a hlbšie o tom čítať.

Arcibiskup z Vatikánu za amazonsko-katolícky obrad

Vatikán, 21.10.2019 (kath.net/KAP) 025 667 – Pre lepšiu inkulturáciu kresťanstva v Amazónii by bol podľa arcibiskupa z Vatikánu Rina Fisichellu (foto) istý druh amazonsko-katolíckeho obradu mysliteľnou cestou:
„Taký nový obrad podobne, ako u východných katolíckych cirkví, je konkrétny návrh, ako urobiť cirkev s amazonskou tvárou viditeľnú a citeľnú,“ vyhlásil Fisichella žurnalistom v Ríme. Predseda Dikastéria pre novú evanjelizáciu sa takto vyjadril pri prezentácii výsledkov z 12 jazykových pracovných skupín Synody biskupov o Amazónii.
„Taký obrad by sa netýkal iba formy slávenia Eucharistie a iných foriem bohoslužby. Mohol by mať – tak ako s Rímom spojené východné cirkvi – vlastné cirkevné právo, vlastné služby a predpoklady prístupu, ako napríklad ženatých kňazov.“
Ako historické príklady uviedol Fisichella v 17. a 18. storočí vzniknuté katolícke východné cirkvi byzantského alebo koptského obradu.
„Cirkev s amazonskou tvárou“ – tak znie ústredná téma synody. Taká cirkev má dodať životu viery v Amazónii primeranú výrazovú formu, ako povedal arcibiskup a vyhlásil:
„Pri tejto synode sa zvlášť zreteľne vynára otázka ako dnes treba žiť katolicitu a univerzálnosť Cirkvi. Každá kultúra môže niečím prispieť k veľkosti katolíckej viery. Toto bohatstvo je potrebné doplňovať a komplementárne vyčerpať.“
Mimoriadnu úpravu týkajúcu sa iba slávenia Eucharistie vytvoril napríklad v r. 2007 pápež Benedikt XVI. (2005-2013) povolením mimoriadneho rímskeho obradu z r. 1962. Vlastným výnosom upravil v r. 2009 liturgiu, štruktúru, vedenie a kompetencie pre anglikánskych veriacich, ktorí ako celé farnosti prestupujú do Katolíckej cirkvi. Okolo Synody o Amazónii sa už diskutovalo o konštitúcii Anglicanorum coetibus ako o možnej predlohe pre Amazóniu.
Návrh, ktorý opísal arcibiskup Fisichella pochádza z oboch talianskych skupín. Z iných skupín synody prišli podobné úvahy. Vo štvrtok večer predložilo dvanásť pracovných skupín synody výsledky svojej práce v pléne. V piatok tieto výsledky zverejnili.

Sošky domorodcov v Tiberi – „akt násilia“!

Rím, 22.10.2019 (KAP) 025 666 – Postup radikálnych konzervatívnych katolíkov voči soškám plodnosti domorodcov Amazónie odsúdili členovia iniciatívy „Amazonia casa comun“ (Spoločný dom Amazónia) ako „akt násilia“!
„Týmto konaním sa prejavuje náboženská netolerantnosť a rasizmus voči domorodým národom. Súčasne sa tým vyjadruje odmietanie nových ciest našej Cirkvi!“ vyhlásila iniciatíva v utorok.
Iniciatíva ďalej varovala pred opakovaním takých aktov a pred tým, že by sa mohli dokonca zostrovať. Vyhlásila, že ona je však stále pokojná a vzdáva sa reakcií:

„Naši členovia rešpektujú rozdielnosť iných výrazových foriem stretávania s Kristom.“

V noci na pondelok najmenej dvaja muži vytiahli viaceré drevené sošky plodnosti – nahej tehotnej ženy – z chrámu v blízkosti Vatikánu a hodili ich do Tiberu.
Tieto sochy a symboly používala iniciatíva „Amazonia casa comun“, ktorej členmi je 30 cirkevných skupín z Južnej a Severnej Ameriky i Európy, v rámci Synody biskupov o Amazónii vo Vatikáne pri svojich rituáloch.

Rím: Katolíci hodili nahé sošky ‚Pachamamy‘ do Tiberu!

Rím, 21.10.2019 (kath.net) 025 665 – V nedeľu sa katolíci v Ríme vzbúrili proti tomu, aby boli zrazu v Kostole Santa Maria in Traspontina blízko Vatikánu obšťastňovaní veriaci nahými pohanskými soškami tehotnej ženy (bohyne Pachamama), ktoré prišli do Ríma v rámci Synody o Amazónii.
Kostol Karmelskej Panny Márie – „Madonna del Carmelo“ – titulárny chrám kanadského kardinála a prefekta Kongregácie pre biskupov kardinála, Marca Armanda Ouelleta PSS, je na Via della Conciliazione, pri Anjelskom hrade. Veriaci sošky odstránili a z mosta pri Anjelskom hrade ich pohádzali do Tiberu!

Nemecký denník o synode: Kult plodnosti namiesto liturgie

Frankfurt, 21.10.2019 (kath.net) 025 664 – Nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) v komentári vyjadril jasnú kritiku Synody o Amazónii, pretože sa tam slávia rituály, keď sa zdá, vzťah ku Kristovi je nepotrebný na rozdiel napr. od kultu matky Zeme. Komentátor Christian Geyer napísal:
„Vatikán poskytuje matke Zemi dôstojné javisko, keď sa v rámci v Ríme prebiehajúcej Synody o Amazónii slávia rituály, pri ktorých sa starozákonné čítania z Biblie tak prepájajú s kultami plodnosti, že sa liturgické formy rozplývajú v prospech liturgie pre Gaiu, v ktorej tradičným jazykom vyjadrené sa zdajú rozlievať hranice medzi bohoslužbou a modloslužbou, prinajmenšom strácajú svoj rozdielny význam.“
Geyer pripomína aj sporné podujatie pred synodou vo Vatikánskych záhradách a kladie otázku, či sa kresťanstvo pod pápežom jezuitom stáva hnutie zlievania do jedného svetového náboženstva, ktoré pojem univerzalizmus pojmu „katolícky“ prekladá ako „planetárny“ (biosférický). Pýta sa preto, či monoteistické náboženstvo stráca svoju tvár?
Geyer potom pripomína, že jezuiti boli vždy odiati do všetkých možných odevov, aby realizovali svoje svetové poslanie a nemali nijaké misie bez inkulturácie. Najdôležitejšou otázkou však podľa žurnalistu je, či kresťanský obsah sa ešte odovzdávajú ako také, alebo či v procese kultúrnej asimilácie už nie sú rozpoznateľné.

Zdroj:
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/sonderbare-rituale-bei-der-amazonas-synode-in-rom-16434491.html

Biskupi Amazónie chcú v Ríme uzavrieť „pakt katakomb“

Rím, 20.10.2019 (kath.net/ KAP) 025 663 – Biskupi zo Synody o Amazónii chcú v nedeľu vo Vatikáne uzavrieť nový „Pakt katakomb pre spoločný dom“. Vzájomné záväzky sa majú schváliť svätou omšou v Domitiliných katakombách pred bránami Ríma.
Cieľom je Cirkev s amazónskou tvárou – slúžiaca a chudobná, prorocká a samaritánska,“ ako sa uvádza v pozvánke biskupom. Vzorom je „Pakt katakomb“ z r. 1965, v ktorom sa biskupi zaviazali byť Cirkvou chudobných. Slávenie bude viesť brazílsky kardinál Claudio Hummes:
„Chceme pokorne a radikálne ako pastieri, kresťania a kresťanky uzavrieť osobný a spoločný záväzok so spoločným domom,“ uvádza sa v pozvánke.
„Spoločný dom“ – to je hlavná téma Synody o Amazónii, ktorou sa myslí zachovanie stvorenstva, ako aj spravodlivé a rešpektujúce správanie sa ľudí medzi sebou. Pakt sa má uzavrieť „v súlade s tým, čo sme sa od Ducha počas synody a počúvania ľudu v prípravnom procese naučili“.
Pri prvom „Pakte katakomb“ krátko pred koncom Druhého vatikánskeho koncilu, 16. novembra 1965, 40 biskupov z Latinskej Ameriky a Európy sa zaviazalo „k službe ekonomicky znevýhodneným a nerozvinutým“. Sľúbili „žiť tak, ako ľudia okolo nás zvyčajne žijú“ a vyhlásili, že sa vzdajú nákladných cirkevných odevov a oficiálnych oslovení ako Eminencia, Excelencia alebo Monsignor.

Dom Géraldo Verdier – nový arský farár a Amazónia

Christian Spaemann

Rím, 19.10.2019 (kath.net) 025 662 – Bol jedným z tých očarujúcich, juhofrancúzskych ľudí, plný ľahkosti, humoru a hĺbky duše. Môj otec sa s Gérardom Verdierom, novokňazom tretieho rádu františkánov, na počiatku 60. rokov na lodi do Brazílie okamžite spriatelil.
Už ako chlapec sa chcel stať misionárom v Amazónii. Tam v malej dedinke Guajara Mirim na bolívijských hraniciach začal navštevovať spoločenstvá na brehoch prítokov Amazonky. Týždne bol na cestách loďou. Farnosti tam často rok nevideli kňaza. Nikdy by ho však nenapadlo kvôli tomu spochybňovať celibát. Videl situáciu skôr ako výzvu venovať sa mládeži a spoznal v núdzi dedinčanov aj duchovnú silu. Čakať na kňaza znamená veľa vlastnej zodpovednosti, túžby po sviatostiach a hlbokú úctu, keď ich mohli prijať.
Koncom 70. rokov bol dom Geraldo – ako ho volali – vysvätený na biskupa a podarilo sa mu sformovať domáci klérus. Mládež sa otvorila tomu – ach tak nepochopiteľnému celibátu – ako to robila po všetky časy vo všetkých národoch a kultúrach! Diecézu bolo možné rozdeliť. Ľudia už mali pravidelne kňazov. Dom Géraldo bol verným dieťaťom Druhého vatikánskeho koncilu.
Každá forma klerikalizmu mu bola cudzia. Jednoduchosť jeho vystupovania a liturgie, priateľská starostlivosť o ľudí, jeho prístupnosť – to všetko bolo ľudí presvedčovalo. Verejnou kritikou vykorisťovania producentov kaučuku riskoval život. Bol takým arským farárom modernej doby.
Môj otec mu nedokázal odolať, keď pri návštevách Európy slúžil omšu pri našom jedálenskom stole. Dom Géraldo presvedčoval skrz naskrz svojou vierou.
Medzi indiánskymi kmeňmi v jeho okolí nerobil misie priamo, nadväzoval s nimi priateľstvo. Oni sami to boli, ktorí ho po schválení svojou radou starších požiadali o krst. Celkom realista videl popri spáse duší aj sociologický rozmer tohto vývoja. Keď príde západná civilizácia – a ona príde – nemajú tieto prírodné náboženstvá nijakú šancu poskytnúť ľuďom protijed, ktorý potrebujú, aby neboli negatívnym stránkam tejto civilizácie úplne vystavení. Ako muž viery a Cirkvi, ako niekto, kto osobné priateľstvo s Ježišom v každom momente vyžaroval, dokázal vo všetkých oblastiach svojej biskupskej služby videl nadprirodzený rozmer.
Voči spolubratom, ktorí Cirkev kritizovali a žiadali konkrétne riešenia na problémy Amazónie ako zrušenie celibátu, bol veľmi skeptický. Vedel, že výnimky v tejto oblasti vezmú mladým motiváciu pre celibát. Laikom, ktorí vo všetkých národoch sú pevne spojení s rodinami a dedinským spoločenstvom by to vzalo niečo podstatné – a síce kňaza ako svedka vykúpenia, slobody a nezávislosti, ktorú nám daruje Kristus. Táto sloboda a nezávislosť predstavuje súčasne mimoriadny spôsob otvorenosti a blízkosti ľuďom.
Nech duch tohto takmer svätého biskupa, zosnulého v r. 2017, má svoj hlas v záverečnom dokumente synody!

Kardinál Schönborn povolil ženám pochovávať

Viedeň, 19.10.2019 (LifeSiteNews) 025 661 – Viedenský arcibiskup a vedúci účastník Synody o Amazónii, kardinál Christoph Schönborn, povolil dekrétom ženám viesť pohreby vo svojej diecéze, ako povedal pre Rádio Vatikán. A dodal: „V tradičnom rakúskom katolicizme žena v liturgickom odeve, ktorá vedie pohreb, je veľmi dobre prijímaná.“ Komentár niektorých znel, že kardinál chce, aby si ľudia na to zvykli.
Pápež František ho nedávno menoval do komisie na prípravu záverečného dokumentu synody. Jedným z veľmi presadzovaných návrhov synody najmä v portugalských skupinách na synode je, aby ženy Amazonie mohli byť vysvätené za diakonky. …
Schönborn sa za súčasného pontifikátu dostal pod kritiku pre návrh, aby Cirkev nachádzala pozitívne prvky v sexuálnom hriechu homosexuálov, pre povolenie vystúpenia nahej ženy tancujúcej na múriku na sväté prijímanie v katedrále, pre povolenie homosexuálnej modlitbovej pobožnosti v katedrále, kde prehovorila svetoznáma homosexuálna aktivistka a za kritiku spolubratov kardinálov, ktorí žiadali jasnosť od pápeža vo veciach viery. A nedávno kardinál na Twitteri napísal:
„Mám silný vzťah s mojimi kňazmi a diakonmi. Len nedávno som znova svätil diakonov. To je veľká radosť. Možno budeme jedného dňa svätiť aj ženy za diakonky. … Drahí kňazi majte odvahu k tímovej práci! Spolupráca je najdôležitejšia vec.“ V roku 2018 povedal:
„O vysviacke žien na diakonky, kňazky a biskupky môže rozhodnúť koncil.“ A to napriek faktu, že Katolícka cirkev vždy učila, že to je ontologicky nemožné.
V júni kardinál sám povedal, že pápež František túto možnosť vylúčil, lebo taká novinka by bola príliš veľkým zárezom do 2000-ročnej tradície Cirkvi.
„Čo na mňa na synode urobilo veľký dojem bolo, čo sa hovorilo o rozhodujúcich úlohách žien v Amazónii v ich dedinách. Ony už robia aj to, čo nie je ich služba, ale ony to robia. Krstia, pochovávajú, aj sobášia. Tieto služby sú prítomné aj v Rakúsku. Najmenej 30 žien v mojej diecéze má povolenie viesť pohreby,“ vyjadril sa kardinál …
Kardinál Schönborn vyjadril aj prekvapenie, že trvalý diakonát nie je taký rozšírený v Amazónii a pritom sa diskutuje o viri probati a vysviacke ženatých mužov a položil otázku: „Tak prečo nezačať s viri probati – stálymi diakonmi, ktorých možno neskôr svätiť za kňazov?“ …

„Tvorte malé bunky viery, ktoré sa navzájom podporujú!“

„V histórii Cirkvi prostý Boží ľud už častejšie niesol vieru ďalej napriek episkopátu, ktorý bol na scestí. … Sú katolíci, ktorí majú s pápežom problém … hovorím vám celkom jednoducho: Pápež František je nástupcom sv. Petra, Kristov námestník. Či sa niekomu isté veci páčia, alebo nie. … Niekedy treba aj jednoducho bojovať o to, aby sme si sami nestavali prekážky. … A mimochodom – v živote kresťana existuje aj utrpenie.“

Frankfurt, 19.10.2019 (kath.net) 025 660 – V Kostole Nemeckého rádu vo Frankfurte sa konala pontifikálna svätá omša, ktorú slávil arcibiskup Georg Gänswein, sekretár emeritného pápeža Benedikta XVI. a vedúci Pápežského domu pápeža Františka. Vhodné prostredie ponúkol gotický chrám a medzi prítomnými vládla citeľná jednota v modlitbe a radosť z návštevy arcibiskupa.
V homílii arcibiskup Gänswein hovoril o svätcovi dňa sv. Ignácovi Antiochijskom, prvom, kto použil pojem „katolícky“, a kto žil v túžbe po nebeskej vlasti a radšej chcel byť roztrhaný levmi v Circuse Maxime ako mať hrob medzi apoštolmi v Ríme – rozomletý na múku pre čistý chlieb Ježiša Krista.
„Apoštolský rozmer je kompasom putujúceho Božieho ľudu na ceste do našej vlasti v nebi, do večného života a k našim sestrám a bratom ako sv. Ignác, ktorí tam na nás čakajú,“ ako povedal Mons. Gänswein.
V Rytierskej sále sa po omši prezentovala nová kniha arcibiskupa s názvom „Vom 9/11 des Glaubens“ (O 9. septembri viery). Arcibiskup Gänswein vysvetlil, že titul si nezvolil sám. Kniha sa skladá z prednášok, interview a homílií arcibiskupa. …
Ukázalo sa, že Mons. Georg Gänswein nemá „nijaký strach pred ´horúcimi želiezkmami´“. Vydavateľ Bernhard Müller v pozdravnom príhovore spomenul, že Gänswein je synom kováča, čo vyvolalo úsmevy ľudí v preplnenej sále a dodal: „Gänswein sa nevyhýba nijakej otázke, ale pritom stará o to, aby iných nezranil, ani neprovokoval.“
Prítomný bol aj etiópsky princ Asfa-Vosen Aserate, ktorý napísal ku knihe predslov a mal krátky príhovor o tom, koľko znamená pre arcibiskupa pojem pravda, lebo aj jeho erb má heslo „Vydávať svedectvo o pravde“ (Jn 18,37).
Následne arcibiskup Gänswein prečítal kapitolu z knihy. Zvolil tohtoročnú homíliu z kňazskej vysviacky v kláštore Heiligenkreuz pri Viedni, v ktorej išlo o to, „aby kňaz bol majákom“ a jeho sila vychádzala z pravdy Evanjelia, na základe ktorej sa ľudia stanú schopnými meniť kurz v živote“.
Po signovaní knihy mnohým arcibiskup odpovedal na otázky veriacich aj na spomínané „horúce želiezka“ žurnalistov.
Hneď prvá otázka sa týkala možného rozdelenia Cirkvi: „Tomu nech Pán bráni! Ešte nikdy som nezastával úrad proroka, som tu veľmi opatrný – nebudem ťať do tohto záseku. Dúfam, že sa to nestane,“ znela odpoveď arcibiskupa a dodal: „Myslím si, že nie ste jediný, kto túto drámu spoznal a to aj tak vidí. Dúfam však, že nebudete mať pravdu.“
Na otázku, na čo chorie cirkev Nemecka, pripomenul arcibiskup list pápež Františka nemeckým veriacim, ktorý sa rôzne vykladá a povedal: „Nemci sú známi svojím intenzívnym výkladom textov! Kto vydrží s dychom, môže v liste pápeža však spoznať nakoniec aj starosť, že sa skutočne neusilujeme o to, čo je najnaliehavejšie -o serióznu novú evanjelizáciu a prehlbovanie viery. To je však to najdôležitejšie, inak bude sklamanie o dva roky ešte väčšie a to už bude oheň na streche,“ povedal arcibiskup Gänswein a povzbudil:
„Treba vytvárať malé bunky viery, ako terapiu čerstvých buniek, ktoré sa vzájomne podporujú, pretože to je najlepší spôsob, ako riešiť ťažkosti! Sebaľútosť neprináša nič, ani nadávanie na iných a ani oddanie sa sklamaniu. Veriaci by nemali čakať, dokiaľ prídu nejaké iniciatívy zhora či odinakiaľ, pretože v Nemecku sú dlhé skúsenosti s planým ovocím,“ zdôraznil arcibiskup a pokračoval:
„Cirkev nie je iba ten, kto má v Cirkvi úrad, ale každý, kto je pokrstený a pobirmovaný. V histórii Cirkvi prostý Boží ľud už častejšie niesol vieru ďalej napriek episkopátu, ktorý bol na scestí – to nehovorím nejako zhora, ale ako historickú skutočnosť. Prijmite toto pozvanie ako prosbu, ako odpoveď na súčasnú situáciu.“
Táto priateľská a priama výzva arcibiskupa sa stretla s veľkým súhlasom veriacich.
Kath.net sa pýtal na spôsob dobrého prístupu aj k javu uvedeného v knihe – že tzv. „konzervatívni katolíci“, ktorí za Benedikta XVI. požadovali poslušnosť, teraz za pápeža Františka sami majú, ako sa zdá, s ňou problém, čo vedie aj na internete občas k veľmi tvrdému tónu medzi veriacimi.
„Ak tým myslíte, že sú katolíci, ktorí majú s pápežom problém, alebo s jeho kurzom, či osobou, hovorím vám celkom jednoducho: Pápež František je nástupcom sv. Petra, Kristov námestník. Či sa niekomu isté veci páčia, alebo nie. Ak sa pozrieme do histórie pápežstva – je tam obrovská pestrosť medzi pápežmi. Sú prirodzene ľudia, ktorých pohoršuje, lebo majú dojem, že sa ich možno neberie vážne, alebo dokonca zosmiešňuje. To však nemôžem potvrdiť, to odmietam, nie je to tak. Je to často forma sprostredkovania a tu nechcem nadávať na tlač. Kresťanov, katolíkov, ľudí, ktorí majú po Benediktovi XVI. teraz problém, poprosiť, aby si uvedomili, že je tu úplne iný typ pápeža, to viem ja lepšie, ako možno každý tu prítomný.“
„Niekedy treba aj jednoducho bojovať o to, aby sme si sami nestavali prekážky, ak sa niekomu to, či ono, niekedy aj povrchná vec, nepáči. Pápež František je nástupca sv. Petra, ktorý podľa sv. Lukáša má posilňovať bratov vo viere. O to ide a to on robí. Tu by som sa nenechal zahnať do kúta. Útokmi na internete sa nevytvára ani gram viery, nepreskočí tým ani iskra radosti z viery. A mimochodom – v živote kresťana existuje aj utrpenie.“
Arcibiskup Gänswein ďalej pripomenul:
„Ide vždy o nasledovanie Krista, ktoré si niekedy predstavujeme tak, či onak, ale potom príde niečo celkom iné. Je dôležité mať odvahu kríž – to čo človeka tlačí, čo nám padne ťažko – prijať – to je akt viery. Týmto ľuďom rád hovorím: prosím modlite sa aj za pápeža. My sa každý deň modlíme za pápeža pri omši. Ak to nerobíme, alebo vedome vylučujeme, tak sme sami podhubím rozkolu, alebo staneme sa ním. Boh nech to uchráni.“
Arcibiskup ešte dodal, že „triezve, objektívne, jasné a nebojácne spravodajstvo bez mávania nožmi je proti tomu najlepší prostriedok“.
Gänswein vidí aj v Nemecku ešte veľký počet verných katolíkov, aj keď funkcionári v cirkvi si myslia, že majú hlavné slovo. No tí nie sú hovorcami väčšiny katolíkov.
„Treba si napriek všetkému viac uvedomiť, že my sme kvasom. Ak ste kvasom spoločne s inými, ste na dobrej ceste. Malé stádo sa nesmie nechať zmiasť. Môžem vás iba povzbudiť – to, čo ste vo viere prijali, je oveľa silnejšie ako to, kde sa na vieru hádže špina. Možno niečo z nej zostane, ale viera je vždy silnejšia!“ povedal arcibiskup.
Prítomní sa na záver spoločne pomodlili a prijali požehnanie arcibiskupa.

Kardinál Sarah: „Pane, zostaň s nami“

Nemecko, október 2019 (IK-Nachrichten) 025 659 – Kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, napísal novú knihu zasa s Nicolasom Diatom, ktorá má názov: „Pane, zostaň s nami“. Nemecký katolícky denník „Die Tagespost“ uverejnil zopár úryvkov z tejto knihy:

Kto zvonka vrhne povrchný pohľad na Cirkev, môže byť prekvapený, že sa hovorí o kríze Cirkvi. Z ľudského pohľadu prežíva kresťanstvo v niektorých častiach sveta veľké rozmach. Ale nechcem hovoriť o Cirkvi ako o podniku, ktorého výkonnosť možno vyčísliť. Kríza, v ktorej Cirkev trčí, je oveľa hlbšia, podobá sa rakovinovému nádoru, ktorý telo rozožiera zvnútra. …
Ak nevnímame Cirkev z perspektívy viery, má to za následok všetky tie sekularizačné symptómy: Modlitba je požieraná mnohými rôznymi aktivitami, pravá láska k blížnemu sa stáva humanitárnou solidaritou, liturgia je desakralizovaná, teológia sa mení na politiku a dokonca aj pojem kňazstva sa dostáva do krízy. Sekularizácia je strašný fenomén. Ako to opísať? Mohlo by sa povedať, že pozostáva z dobrovoľnej slepoty. Kresťania sa už nechcú nechať osvecovať svetlom viery. Rozhodujú sa raz vymazať jednu časť skutočnosti a potom inú. Nakoniec dávajú prednosť životu v úplnej temnote. V tom spočíva zlo, ktoré útočí na Cirkev. Chceme sa v praxi ako aj v teórii vzdať svetla viery.
Študujeme teológiu a robíme pritom z Boha prostú racionálnu hypotézu. Čítame Sväté písmo, ako by to bola kniha ako každá iná a nie Bohom inšpirované slovo. Stvárňujeme liturgiu ako divadlo a nie ako tajomnú obnovu obety na kríži. Stále viac kňazov a zasvätených osôb žije celkom svetsky. Čoskoro budú žiť kresťania tak, „akoby Boha nebolo“.
Kríza v Cirkvi nastúpila medzitým do novej fázy – akoby do krízy učiteľského úradu Cirkvi. No učiteľský úrad Cirkvi v zmysle svojej nadprirodzenej funkcie ako mystické Kristovo telo, ktoré je neviditeľným spôsobom udržiavané a vedené Duchom Svätým, sa nemôže dostať do krízy. Hlas a pôsobenie Ducha Svätého zostávajú rovnaké, a pravda, ku ktorej nás vedie, je pevná a neotrasiteľná … Dnes však vládne úplný nesúlad v náukách pastierov, biskupov, ako aj kňazov. Očividne si odporujú. Každý prezentuje svoj vlastný názor ako istotu. Z toho vzniká zmätenie, nejednoznačnosť a odpad od viery. Mnohí kresťania sú infikovaní obrovskou dezorientáciou, veľkým chaosom ničivými neistotami. Filozof Robert Spaemann to jednoznačne vyjadril citátom z 1. Listu sv. Pavla Korinťanom: 1 Kor 14,8.
Chcel by som kresťanov povzbudiť – nenechajte sa zmiasť! Držíte v rukách poklad katolíckej viery. Bol vám zverovaný po stáročia skrze duchovné prenikanie neprerušenej náuky pápežov. Táto odovzdaná viera je najlepším základom vášho života viery.

Naša príloha

OTVORENÝ LIST PÁPEŽOVI FRANTIŠKOVI

Traja kardináli, arcibiskup a dvaja biskupi píšu pápežovi

22. augusta, 2019
Spoločenstvo Panny Márie Kráľovnej (Queenship of Mary, Kanada) 025 658

Drahý Svätý Otec:
Ako katolícki kresťania Vám píšeme list pre starosť o národy sveta. Je toľko utrpenia. A vidíme, že prichádza ešte viac. Svet stratil rovnováhu politicky, ekonomicky, morálne, ekologicky a je na pokraji svetovej katastrofy. Podporujeme Vaše hrdinské volanie po politickom a sociálnom konaní akcii, po dialógu medzi národmi, kultúrami a náboženstvami.
No, ako viete, to nebude stačiť. Za všetkými týmito vonkajšími udalosťami prebieha duchovný boj väčší ako kedykoľvek, medzi dobrom a zlom, svetlom a temnotou v srdciach ľudstva. Tu treba vybojovať skutočný boj. Ľudstvo potrebuje veľké obrátenie a pomoc od Pána, od jeho anjelov a od jeho Matky. Ako kresťania veríme, že na kríži Ježiš Kristus, náš božský Vykupiteľ, dobyl úplné víťazstvo nad satanom. Veríme tiež, že Pán na Golgote špeciálnym spôsobom zveril svoj milovaný ľud Márii, duchovnej Matke celého ľudstva. Ako „Žena odetá Slnkom“ zaodetá vykupiteľskou mocou svojho Syna, stojí v boji s drakom teraz viac ako kedykoľvek predtým. Potrebujeme ju, ale aj ona potrebuje nás. Ak si uctievame Pannu Máriu v plnej veľkosti, ktorú jej náš Pán udelil, potom môže dokonale vykonávať svoje materinské sprostredkovanie v prospech nás a ako v Káne sa môže prihovárať u svojho Syna, aby robil zázraky v našej dobe.
Za ostatných dvetisíc rokov Cirkev uznala v štyroch dogmách špeciálne privilégiá, ktoré Otec poskytol Márii ako Matke svojho božského Syna. No Cirkev nikdy slávnostne neuznala jej ľudskú, ale kľúčovú úlohu v Božom pláne spásy, ako novej Evy pri novom Adamovi, ako duchovnej Matky celého ľudstva. Sme presvedčení, že Otec očakáva, že Cirkev si špecificky a dogmaticky uctí jej spoluvykupiteľské dielo s Ježišom, na čo on odpovie historicky novým vyliatím Ducha Svätého.
Ako viete, mnohí svätci našej doby, vrátane Matky Terézie z Kalkaty, sv. Maximiliána Kolbeho spolu s viac ako 800 kardinálmi a biskupmi a vyše 8 miliónmi veriacich už podpísali žiadosť Svätému stolcu v tejto veci odkedy kardinál Mercier začal toto hnutie v r. 1915. Svojimi pokornými hlasmi sa k nim pripájame teraz, v tomto kritickom momente ľudskej histórie.
Náš Pán dal Petrovi kľúče od Božieho kráľovstva. Prosíme Vás, drahý Svätý Otec, aby ste ich použili teraz v tejto dramatickej dobe a svojím mocným slovom v plnosti Vášho úradu nástupcu sv. Petra, vyhlásili veľkú úlohu Panny Márie, ktorú hrá v Božom pláne vykúpenia. To iste prinesie veľké milosti pre dnešok!

V láske, vernosti a úcte,

PODPÍŠTE LIST
Jeho Svätosť pápež František
Drahý Svätý Otec,
Súhlasíme s týmto otvoreným listom a s úctou Vás prosíme, aby ste slávnostne definovali jedinečnú úlohu Panny Márie vo vykúpení ako duchovnej Matky všetkých národov. Nech Vás Boh žehná, Svätý Otec. Modlíme sa za vás!

* * * * * * *

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:
Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Sv. MICHAL ARCHANJEL,
bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK, svätý Michal archanjel,
chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela sveta chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Boha a Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *