Radostný ruženec IV.

1.Zvestovanie

„Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov.“ (Ž 25,6) Napriek nevďačnosti a nevere svojich detí, Boh, náš Otec nás neopúšťa. Vypočul nárek spravodlivých, hlavne modlitbu Márie, ktorí dúfali v skorý príchod Spasiteľa.

2.Navštívenie Alžbety

„Vrchy nech ľudu prinesú pokoj a pahorky spravodlivosť.“ (Ž 72,3) Napriek nedorozumeniam medzi ľuďmi, napriek samote a biede toľkých ľudských bytostí, Boh, náš Otec, prebúdza lásku a súcit v mnohých našich bratoch a sestrách. V nich On sám prichádza na pomoc zabudnutým, zúfalým a zdieľa s nimi ich bolesti a radosti.

3.Narodenie

„V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja, kým mesiac nezhasne.“ (Ž 72,7) Napriek vojnám a množstvu príkorí medzi nami, Boh, náš Otec, posiela nám svojho Syna, aby nám priniesol posolstvo o pokoji a bratskej láske.

4.Obetovanie

„Zdvihnite, brány, svoje hlavice a vyvýšte sa, brány prastaré, lebo má vstúpiť kráľ slávy.“ (Ž 24,7) V pokore a v jednoduchosti prinášajú Mária a Jozef Ježiša predstaviť do chrámu. Boh, náš Otec, posiela svojho Ducha na staručkého Simeona, aby nám cez neho odhalil poklad lásky, ktorý Mária nesie na rukách.

5.Ježiš v chráme
„Budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní.“ (Ž 23,6) Napriek pocitom strachu a úzkosti, ale tiež údivu a radosti, ktoré prežívali Mária a Jozef v domácnosti s Ježišom, Boh, náš Otec, im dal možnosť hlboko precítiť tajomstvo ukryté v Ježišovi. Tajomstvo, ktoré spoznávať sme pozvaní aj my.

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *