Ruženec svetla – Kniha proroka Izaiáša

1. Svätý Ján pripravuje cestu pre Ježiša a pokrstí ho v rieke Jordán

Čuj! Ktosi volá: „Na púšti pripravte cestu Pánovi. Vyrovnajte na pustatine chodník nášmu Bohu!
Každá dolina nech sa zdvihne a každý vrch a kopec zníži;
čo je kopcovité, nech je rovinou, a čo hrboľaté, nížinou.
A zjaví sa Pánova sláva a zrazu ju uvidí každé stvorenie, lebo sa ozvali ústa Pánove.“
Čuj! Ktosi hovorí: „Volaj!“ Ja vravím: „Čo mám volať?“
„Každé telo je ako tráva a všetka jeho krása ako poľný kvet:
Tráva uschne, kvet zvädne, lebo ho ovial Pánov dych.
Tráva zoschne, kvet zvädne, ale slovo nášho Boha trvá naveky.“ (Iz 40,3-8)

2. Ježiš premieňa vodu na víno a zjavuje svoju slávu.

Pán zástupov pripravil na tomto vrchu všetkým národom
hostinu hojnú, hostinu s vínom, hojnosť vyberanú, víno najjemnejšie.
A zničí na tomto vrchu závoj, rozvinutý nad celým ľudstvom,
a prikrývku, čo zakrýva všetky národy.
Zničí smrť navždy a Pán, Jahve, zotrie slzu z každej tváre
a hanbu svojho ľudu odstráni z celej zeme, lebo Pán hovoril. (Iz 25,6-8)

3. Ježiš ohlasuje Božie kráľovstvo.

Duch Pána, Jahveho, je na mne, pretože ma Pán pomazal,
poslal ma hlásať radosť ubitým, obviazať zlomených srdcom,
zajatcom ohlásiť slobodu a spútaným oslobodenie.
Ohlásiť rok Pánovej milosti a deň pomsty nášho Boha na potešenie všetkých zarmútených,
aby som dal zarmúteným Siona, aby som im dal veniec miesto popola,
olej plesania namiesto smútku, rúcho radosti miesto sklesnutého ducha. (Iz 61,1-3)

4. Apoštoli vidia Ježišovu slávu na vrchu tábor.

V roku, keď zomrel kráľ Oziáš, videl som Pána sedieť na vysokom a vznešenom tróne; lem jeho rúcha napĺňal chrám.
Nad ním stáli serafíni; každý mal po šesť krídel: dvoma krídlami si zakrývali tvár, dvoma si zakrývali nohy a dvoma lietali.
A jeden druhému volal:
„Svätý, svätý, svätý je Pán zástupov, celá zem je plná jeho slávy.“
Prahy dverí sa chveli od hlasu volajúceho a dom sa naplnil dymom.
Tu som povedal: „Beda mi, áno, som stratený.
Veď som muž s nečistými perami a bývam medzi ľudom s nečistými perami;
a moje oči videli kráľa, Pána zástupov.“ (Iz 6,1-5)

5. Ježiš ustanovuje Eucharistiu ako novú zmluvu a pokrm pre večný život.

Oj, všetci smädní, poďte k vodám, a ktorí nemáte peňazí,
poďte, kupujte a jedzte, poďte, kupujte bez peňazí, bezplatne víno a mlieko!
Čo vážite striebro za to, čo nie je chlieb, a svoju robotu za to, čo nesýti?
Počúvajte ma a budete jesť dobroty, v hojnosti sa bude kochať vaša duša.
Nakloňte si ucho a poďte ku mne, poslúchajte, aby vaša duša žila;
a uzavriem s vami večnú zmluvu, neklamnú milosť Dávidovu. (Iz 55,1-3)

 

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *