Litánie ku sv. Expeditovi

Pane, zmiluj sa.     Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa.   Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa.     Pane, zmiluj sa.
Kriste, uslyš nás.   Kriste, vyslyš nás.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,
Duch Svätý, Bože,
Svätá Trojica, jeden Boh,

Svätá Mária, oroduj za nás. 
Svätý Expedit, neohrozený vyznávač Krista,
Svätý Expedit, poslušný vo viere až do smrti,
Svätý Expedit, hrdinský vodca kresťanskej légie,
Svätý Expedit, premožiteľ modloslužobníctva,
Svätý Expedit, vzor vojakov,
Svätý Expedit, horlivý milovník Ježiša,
Svätý Expedit, ktorý si celý život činil pokánie,
Svätý Expedit, ktorý si mužnosť spájal s podivuhodnou pokorou skutočného Kristovho učeníka,
Svätý Expedit, príklad dokonalej poslušnosti a podrobenia sa Božej vôli,
Svätý Expedit, ktorý si z lásky k Spasiteľovi s radosťou podstúpil ukrutnú smrť,
Svätý Expedit, ktorého Boh obdaroval korunou mučeníctva,
Svätý Expedit, patrón mládeže,
Svätý Expedit, ktorý pomáhaš študentom pri skúškach,
Svätý Expedit, útočisko hriešnikov, ktorí vzývajú tvoju pomoc,
Svätý Expedit, ochranca skonávajúcich,
Svätý Expedit, prostredník rozhádaných,
Svätý Expedit, záchrana a pomoc v súrnych veciach,
Svätý Expedit, ktorý neopúšťaš tých, čo sa s dôverou obracajú na teba,
Svätý Expedit, ktorý nám dovoľuješ veriť v tvoju ochranu do poslednej chvíle,
Svätý Expedit, ktorý nás učíš, aby sme so záležitosťou spásy začali dnes a neodkladali ju na zajtra,
Svätý Expedit, náš mocný orodovník v nebi.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
V. Prelial svoju krv z lásky ku Kristovi.
R. Preto sa s Kristom nekonečne teší.

Modlime sa. Svätý Expedit, mučeník, obranca kresťanskej viery, ktorý si pred smrťou z lásky k Spasiteľovi s radosťou znášal týranie, vypros mi u Boha milosť, aby som vo všetkých súženiach a protivenstvách vždy bol podriadený jeho vôli.
Každý deň mi prichádzaj s pomocou vo všetkých časných záležitostiach, ale predovšetkým vo veci mojej spásy.
Ako si vrúcnou modlitbou vyprosil u Boha porážku nepriateľa, ktorý s tebou bojoval, vypros aj mne silu a mužnosť v zápase s nepriateľom mojej duše.
Veď ma k vrúcnemu pokániu a neopusť ma vo chvíli smrti, aby som na tvoj mocný príhovor šťastne vošiel do večného života a dosiahol nebeskú slávu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
Zdroj: Nihil obstat: ThDr. Alexander Knoor, PhD., censor
Imprimatur: Mons. Stanislaus Zvolenský, Archiepiscopus Metropolita Bratislaviensis
Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *