Sv. Páter Pio

Toto moje srdce patrí Tebe, Ježiš môj.
Zober si ho, naplň Ho svojou láskou a potom rob so mnou, čo chceš.


Drahý môj Ježiš… Ako môžem žiť bez teba? … Často prichádzaj, Ježiš môj… Ty jediný smieš vlastniť moje srdce… Keby mi patrili všetky srdcia na svete, tebe by som ich ponúkol… Môj milovaný Ježiš, moja láska k tebe mi stačí.


Nech je Ježišov pokoj vždy vo vašom srdci a nech vás urobí šťastným.


Majte Ježiša stále na mysli, v srdci a pred očami. On nech je navždy vaším začiatkom, vaším pokračovaním a vaším koncom a nech pohltí celý váš život.


Nech je Mária hviezdou, ktorá osvecuje vaše chodníky, a nech vám ukáže bezpečnú cestu, po ktorej prídete k Nebeskému Otcovi. Nech je ako kotva, ku ktorej sa v čase skúšok treba tesnejšie pripútať.


Nech nám Ježišova a naša Matka vyprosí u Syna milosť žiť úplne podľa Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, vnútorným životom, úplne ponoreným do neho. Kiežby nás táto najdrahšia Matka tak dôverne zblížila s Ježišom, že by sme nikdy nedopustili, aby nás veci tohto úbohého sveta očarili alebo odlákali. Nech sa vďaka nej vždy zdržiavame v tesnej blízkosti nekonečne láskavého Ježiša.


Nech vás váš dobrý anjel strážca vždy ochraňuje a sprevádza na trpkých životných cestách. Nech vás stále udržiava v Ježišovej milosti a vlastnoručne vás podopiera, aby ste sa nepotkli o kameň. Nech vás svojimi krídlami chráni od všetkých nástrah sveta, diabla a tela.


Nech je vám Ježiš útechou vo všetkých vašich trápeniach, nech je vašou oporou v nebezpečenstvách, nech vás stále sprevádza svojou milosťou, ukazuje vám bezpečnú cestu, ktorá vedie do večného života, a nech ste jeho zásluhou čoraz drahšou Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a čoraz hodnejšou neba.


Nech Ježiš, slnko večnej spravodlivosti a nekonečnej i nesmiernej krásy, vždy žiari vo vašej duši, pretepľuje ju, zapaľuje svojou svätou láskou a robí ju tak stále viac hodnou seba samého.


Nech je Ježiš hviezdou, ktorá neustále riadi naše kroky na púšti života a ktorá nás načas dovedie do prístavu spásy!


Nech je Ježišov pokoj vždy vo vašom srdci a nech vás urobí šťastným.


Nech je Ježiš vždy zvrchovaným kráľom vášho srdca; nech splní vrúcne prosby, ktoré vám sám vkladá do srdca, a nech ho skutočne naplní svojou svätou Božou láskou! Amen.


Musíte milovať, milovať, milovať nadovšetko. Medzi tajomstvami vedy svetlom viery.

Stačí, keď vieme, že Boh je naším Bohom a že naše srdce je Jeho domovom.
 

 

Myšlienky o modlitbe
„Môžem nespať, môžem nejesť, ale nemôžem byť bez modlitby.“

„Chcem byť len chudobný brat, ktorý sa modlí.“

„Ak Boh vidí chyby dokonca u anjelov, dokážete si predstaviť, čo vidí vo mne.“

„Modli sa a dúfaj! Nerozčuľuj sa! Úzkosť ničomu nepomáha. Boh je milosrdný a počuje Tvoju modlitbu.“

„Modlitba je najlepšia zbraň, ktorú mám. Je kľúčom, ktorý otvára Božiu lásku.“

„Musíte hovoriť s Ježišom nielen ústami, ale aj srdcom, dokonca pri niektorých príležitostiach by ste mali hovoriť len svojím srdcom.“

„Štúdiom kníh sa Boh hľadá, modlitbou sa nachádza.“

„Najlepšia úľava je tá, ktorá prichádza z modlitby.“

„Zachraňuj duše tým, že sa stále modlíš.“

„Modlitby svätých v nebi a dobrých duší na Zemi sú parfumom, ktorý nikdy nevyprchá.“(dôkazom je sám Pio – charizmatické vône)

„Kresťanská duša nikdy nenechá uplynúť deň bez rozjímania o utrpení Ježiša Krista.“
„Všetky modlitby sú dobré, keď sú sprevádzané správnymi úmyslami a dobrou vôľou.“

„Keď sa modlíš, poriadne sa sústreď na to, aby si sa modlil srdcom i mysľou, celou svojou dušou.“

„Modlite sa, modlite sa, modlite sa,“ hovoril duchovným deťom. „Musíme vyprázdniť očistec. Všetky duše v očistci musia byť vyslobodené.“

„Modlil som sa za tých, čo ma očierňovali, a naďalej sa budem za nich modliť. Najhoršie, čo som občas povedal, bolo toto: Pane, ak ich treba zbiť, aby sa obrátili na vieru, tak to urob, ale iba ak im to bude na osoh.“
 

 

Láska k Márii
„Majte ustavične veľkú Matku Božiu pred očami. Čím vyššie ju vyzdvihovali, tým väčšmi sa pokorovala.“

„Rád by som mal taký silný hlas, že by som pozval hriešnikov z celého sveta, aby milovali Pannu Máriu.“
Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *