Štyri štádiá v živote muža

Ako postupujeme štádiami svojho života, prechádzame rozličným usporiadaním archetypov. Ako deti rastú, ich uvedomenie seba samých ako jedincov narastá a ony sa ako jedinci presadzujú. To je bojovník. Bojovník sa definuje ako jedinec vo svete svojimi skutkami. ďalej prechádzame ku milovníkovi, kde sa učíme, ako sa znovu spájať s ľuďmi vôkol seba. Dvoríme a ženíme či vydávame sa. Akonáhle sa vydáme za kariérou, nasleduje kráľ. Berieme na seba zodpovednosti. Dostávame sa pod autoritu druhých a druhí sa dostávajú pod autoritu našu. Nakoniec odchádzame na dôchodok a prostredníctvom svojej nahromadenej múdrosti sa stávame mudrcom.

1. Bojovník – Bojovník reprezentuje v našom živote odvahu. Bojovník je muž činu, ktorý robí to, čo sa vyžaduje. Bojovník chráni tých, ktorí sú mu zverení, ktorých vedie. Napriek svojim strachom sa postaví a vzoprie. Bojovník zaistí, že spravodlivosť, ktorú dobrý kráľ nariadil, bude nastolená.

2. Milovník – Milovník reprezentuje v našom živote lásku. Skutočný milovník má vrúcnu lásku k sebe, k tým, ktorí sú okolo neho a k celému stvoreniu. Prostredníctvom súcitu sme spojení s každým vôkol nás. Chceme druhým pomôcť, pretože vieme o svojej jednote v základoch. Zdieľame s druhými ich radosť. Zdieľame s nimi ich bolesť.

3. Kráľ – Kráľ reprezentuje v našom živote autoritu – autoritu nad druhými a čo je ešte dôležitejšie, autoritu nad sebou samými. Nemôžeme, napríklad, žiť na dvoch miestach naraz. Musíme si vybrať a potom prijať zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Kráľ, ako symbol autority v našom živote, v nás existuje ako nepopierateľný fakt. Bez autority, zodpovednosti a disciplíny sa náš život rýchlo roztriešti na chaos. Nedokázali by sme si vybrať, čo budeme jesť na raňajky, čo si oblečieme, kam pôjdeme, alebo čo by sme mali urobiť ako prvé.

4. Mudrc – Mudrc reprezentuje múdrosť v našom živote. Je liečiteľom, ktorý prinavracia späť to, čo sa nevedomosťou stratilo. Mudrc má hĺbku pochopenia sveta, ktorá prekračuje hranice zvyčajného chápania. Ak svoju múdrosť používame dobre, náš kráľ urobí dobré rozhodnutia. Mudrc sa nenechá pomýliť vonkajším prejavom či vzhľadom vecí, no vidí cez ne pravdu.

 

Spracované podľa knihy Victora MacGilla Dragons in Our Lives: DreamingWolf, Obrázok: Pixabay

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *