Slávnostný ruženec I.

1. Zmŕtvychvstanie

Zmŕtvychvstanie sa napriek všetkým proroctvám predsa len zdalo neuveriteľné. Tomáš si dokonca žiada dotknúť sa rán prv, než uverí. „Tomáš, uveril si, lebo si videl. Blahoslavení tí, ktorí nevideli a uverili. “
Prečo máme takú malú účasť na tomto tajomstve? My by sme všetko chceli vziať do vlastných rúk a ohmatať. A predsa je bezpečnejšie veriť svojmu Bohu ako svojim zmyslom a svojmu rozumu. Veď viera sa nikdy neprotiví rozumu, ale má tajomstvá, ktoré ho prevyšujú. Či len to je možné, čomu ja rozumiem?
Panna Mária, pomôž mojej nedôvere prekonať všetky pochybnosti, aby som v sile viery prijímal tajomstvo Kristovej lásky a jeho rán so slovami: Pán môj a Boh môj.

2. Slová na rozlúčku

Budete mi svedkami v Jeruzaleme a v celom Judsku i v Samárii až po kraj sveta.
To znamená až po toto miesto, na ktorom stojíme my. Apoštoli už dávno svoje vykonali. A kraj sveta ako aj koniec histórie je ešte stále ďaleko. Teda tými Ježišovými svedkami sme my. Osudy evanjelia vložil Pán do našich rúk, neskúsených a krehkých. Z nášho života sa má svet učiť evanjeliu. To sa však nenosí na chrbte ako reklama, ale v zmýšľaní sŕdc a odtiaľ samovoľne prerastá do našich skutkov.
Panna Mária, daj aby som nesklamal túto Ježišovu dôveru, ktorú mi prejavuje, nehľadiac na to, že ja tak často zmenšujem veľkosť jeho učenia svojím úbohým životom.

3. Vo večeradle

Po odchode Pána Ježiša je Panna Mária stredom apoštolov. Zhromaždení okolo nej vo večeradle očakávajú Ducha Svätého. Modlia sa a aj keď sa rozchádzajú, ona ostáva východiskom aj návratom ich ciest. Taká bola vôľa jej Syna.
Keď očakávam posilu a útechu Ducha Svätého, keď odchádzam do práce na vinici, za všetkým stojí ona, najpevnejší bod po Eucharistii. Z vôle Vykupiteľa všetky milosti prechádzajú jej rukami.
Prosme teda Ducha Svätého, aby prišiel, a to práve na mocný príhovor jeho milovanej Nevesty.

4. Túžba po nebi

Pán Ježiš si vzal do neba svoju Matku i s telom. Tak zvečnil svoj vzťah k tej, ktorá mu dala pozemský život. Nebo Synovo je v šťastí Matky, nebo Matky je v šťastí Syna.
Najdôležitejšie je spasiť si dušu, dostať sa do neba. Ale len sám? Zdá sa, že by naše nebo nebolo úplné, keby sme vedľa seba nevideli tých, s ktorými sme sa na zemi tešili a trpeli. To miesto by bolo veľmi neisté, keby nám skutočne nezáležalo aj na spáse druhých.
Panna Mária, daj mi túžbu po spáse duší, aby naše nebo bolo úplné a tvoja sláva väčšia.

5. Svätosť

Svätosť vyjadruje rozličné stupne blízkosti duší k Bohu. Panna Mária je pri ňom najbližšie. Svätí dokázali, že čím je človek bližšie k Bohu, tým je bližšie aj k ľuďom.
Zabúdame túžiť po svätosti, po tomto vrchole ľudskosti. Nemáme dosť odvahy ani modliť sa za to, lebo sa bojíme, žeby nás Boh vypočul.
Kráľovná všetkých svätých, nauč ma túžiť po svätosti bez obavy, že pri tom stratím niečo zo svojho ľudského vzhľadu a ľudskej radosti.

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *