Slávnostný ruženec 10/99

1.Zmŕtvychvstanie

Vo veľkonočné ráno sa môže Mária presvedčiť o tom, že jej dôvera v Boha nebola márna. Smrť predsa nemohla zvíťaziť nad jej Synom. On žije. Prvý vzkriesený medzi mŕtvymi. Ten, čo dáva všetkým veriacim nádej na večný život.

2.Nanebovstúpenie

„A teraz ty, Otče, osláv mňa pri sebe slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako bol svet“ (Jn 17,5). Mária ešte chvíľku zostáva na zemi a žije naďalej životom viery. Chápe a teší sa z oslávenia svojho Syna. Chápe, že Ježiš odchádza k Otcovi, ktorého vôľu oddane vyplnil.

3.Zoslanie Ducha Svätého

Zostúpenie Ducha Svätého na apoštolov im pomohlo nadobudnúť múdrosť a odvahu. Stávajú sa z nich neohrození svedkovia Krista. Mária, ktorá už predtým bola plná milosti, stále naplnená Duchom Svätým, sa v tejto chvíli stáva Matkou Cirkvi.

4.Nanebovzatie Panny Márie

Zvyšok svojho života prežíva Mária s apoštolmi. Prežíva prvé radosti a bolesti Cirkvi. Ale hodina jej odchodu k Synovi sa blíži. Nepoškvrnená, plná milosti, odchádza do Božej slávy, rovnako ako jej Syn – po splnení svojho poslania na zemi.

5.Korunovanie Panny Márie
Tak, ako sa zúčastňovala na živote a diele svojho Syna na zemi, je teraz pozvaná, aby spolu s ním zdieľala aj jeho kraľovanie. Ale aj v tomto sa naplno prejavuje jej nežná materinská láska, ktorou sa za nás ustavične prihovára u Otca. Mária, Matka Vykupiteľa, oroduj za nás, aby sme aj my mohli raz uvidieť Boha z tváre do tváre.

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *