Bolestný ruženec – Kniha proroka Izaiáša

1. tajomstvo: Ježiš sa krvou potí, ale predsa chce splniť Otcovu vôľu a spasiť svet.

„Hľa, môj služobník, priviniem si ho, vyvolený môj, mám v ňom zaľúbenie.
Svojho ducha som vložil na neho, prinesie právo národom.
Nebude kričať ani hlučne volať, nedá na ulici počuť svoj hlas.
Nalomenú trsť nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí, podľa pravdy bude vynášať právo.
Neomdlie a nepodlomí sa, kým nezaloží na zemi právo, na jeho náuku čakajú ostrovy.“ (Iz 4242,1-4)

2. tajomstvo: Ježiš trpezlivo znáša kruté bičovanie.

Pán, Jahve, mi dal jazyk učenícky, aby som vedel slovom posilniť unaveného.
Každé ráno prebúdza mi ucho, aby som počúval ako učeník.
Pán, Jahve, mi otvoril ucho a ja som neodporoval, nazad som neustúpil.
Svoj chrbát som nastavil tým, čo bili, a svoje líca tým, čo trhali,
tvár som si neskryl pred potupou a slinou.
Pán, Jahve, mi pomáha, preto nebudem zahanbený.
Preto som si zatvrdil tvár sťa kremeň a viem, že sa nezahanbím. (Iz 50,4-7)

3. tajomstvo: Žoldnieri si robia posmech z Ježiša, dajú mu šarlátový plášť a tŕňovú korunu.

Nemá podoby ani krásy, aby sme hľadeli na neho, a nemá výzoru, aby sme po ňom túžili.
Opovrhnutý a posledný z ľudí, muž bolestí, ktorý poznal utrpenie,
pred akým si zakrývajú tvár, opovrhnutý, a preto sme si ho nevážili.
Vskutku on niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil,
no my sme ho pokladali za zbitého, strestaného Bohom a pokoreného.
On však bol prebodnutý pre naše hriechy, strýznený pre naše neprávosti,
na ňom je trest pre naše blaho a jeho ranami sme uzdravení. (Iz 53,2b-5)

4. tajomstvo: Ježiš, vedený na zabitie, si nesie kríž.

Všetci sme blúdili ako ovce, išli sme každý vlastnou cestou;
a Pán na neho uvalil neprávosť nás všetkých.
Obetoval sa, pretože sám chcel, a neotvoril ústa;
ako baránka viedli ho na zabitie a ako ovcu, čo onemie pred svojím strihačom, (a neotvoril ústa).
Z úzkosti a súdu ho vyrvali a kto pomyslí na jeho pokolenie?
Veď bol vyťatý z krajiny živých, pre hriech svojho ľudu dostal úder smrteľný. (Iz 53,6-8)

5. tajomstvo: Ukrižovanie a pochovanie Ježiša do skalného hrobu.

So zločincami mu dali hrob, jednako s boháčom bol v smrti,
lebo nerobil násilie, ani podvod nemal v ústach.
Pánovi sa však páčilo zdrviť ho utrpením…
Ak dá svoj život na obetu za hriech, uvidí dlhovekú potomstvo a podarí sa skrze neho vôľa Pánova.
Po útrapách sa jeho duša nahľadí dosýta.
Môj spravodlivý služobník svojou vedomosťou ospravedlní mnohých a on ponesie ich hriechy.
Preto mu dám za údel mnohých a početných dostane za korisť,
lebo vylial svoju dušu na smrť a pripočítali ho k hriešnikom.

On však niesol hriechy mnohých a prihováral sa za zločincov. (Iz 53,9-12)

 

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *