Slávnostný ruženec 1/2001

1.Zmŕtvychvstanie

Ježiš žije a stretáva sa s tými, ktorí sa počas Veľkej noci tak veľmi naľakali smrti. Viera v zmŕtvychvstalého Krista, nech aj nás zbaví strachu z umierania a smrti.

2.Nanebovstúpenie

Ježiš zmizol v oblakoch, odišiel pripraviť miesto svojim verným učeníkom. Príhovor Panny Márie nech aj nám pomáha zostať vernými Bohu. Až dovtedy, kým nepríde, aby si nás vzal k sebe.

3.Zoslanie Ducha Svätého

Ježiš nám posiela svojho Ducha. Ducha života, svätosti a lásky, ktorý mení kamenné srdcia na srdcia milujúce. Modlime sa s Máriou, aby v nás a vo všetkých ľuďoch zvíťazil Duch lásky nad hriechom a smrťou.

4.Nanebovzatie Panny Márie

V Márii zvíťazil život. Pre ňu niet viac smrti. Ona nikdy nezakúsila smrť, ktorá prichádza po spáchanom hriechu. Obdivujme a prosme ju, aby sa za nás neustále prihovárala u svojho Syna. Jej prosba u Nebeského Otca nám iste pomôže vzrastať vo svätosti života.

5.Korunovanie Panny Márie
Mária je Kráľovnou živých. Kraľuje spolu s Ježišom, ktorý zvíťazil nad smrťou. Nech toto jeho víťazstvo je zdrojom našej ustavičnej radosti.

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *