Život Cirkvi vo svete 6/2021

Popolcovú stredu bude pápež sláviť v Bazilike sv. Petra

František: Bratstvo je skutočný liek na pandémiu

Kardinál Müller: Kresťania nesmú mať aktívnu účasť na zle!

Vatikán jasne vyhlásil: Kardinál Woelki konal korektne!

+ Zomrel švajčiarsky kardinál Heinrich Schwery

Scott Hahn: ‚S kompromismi nezvíťazíme’

‚Big Brother’ náboženstiev: Nová databanka Pekingu

Vláda Veľkej Británie: Po vakcinácii zomrelo vyše 240 ľudí

Španielsko: Slobodomurári oceňujú „Medzinárodný deň bratstva“

Rakúsko: Ostrá kritika trestania „náboženského extrémizmu“

Kalifornia: Najvyšší súd ruší zákaz bohoslužieb v kostoloch

Švajčiarsko: Muž napadol a zranil 80-ročnú pustovníčku

Veľká Británia: Vakcína bude sezónna ako proti chrípke

Izrael: Nový liek aj na ťažké prípady covidu?

Bidenovi poradcovia žiadajú dlhé lockdowny a naďalej rúška

Pfizer stiahol ponuku Indii, keď žiadala testy bezpečnosti vakcíny

Nejstarší řeholnice světa vyhrála boj s covidem

Švédsko: Očkovacie pasy na na kupovanie, cestovanie a stretávanie sa

Portugalsko: Rozporuplné legalizování eutanazie za pandémie

Arcibiskup: Biden podporou potratov porušuje ľudskú dôstojnosť

Naša príloha: „Postavte svetlo na svietnik!“

Nebojte sa! Patríte mne a satan sa vás nedotkne

Svojim deťom sa ešte dnes rada zjavujem na miestach, ktoré sa tak podobajú tým, kde som žila so svojím Synom Ježišom – Betlehem a Nazaret. Áno, ešte dnes si volím chudobu, jednoduchosť, veci malé, obyčajné, aby som sa zjavila. Dieťa sa nikdy nepozerá na seba – zato sa tak rado pozerá na matku! (18.2.1974)
Všetko, čo sa ti prihodí, som vopred stanovila – uč sa stále viac mi dôverovať. Aj chvíle temnoty, utrpenia a nepochopenia som vopred určila, aby si mohol rásť a zosilnieť na ceste dokonalého zasvätenia.
Uč sa vidieť ma aj v temnote, uč sa cítiť ma i v opustenosti, uč sa všetko konať so mnou a vo mne. Celkom sa mi odovzdaj, v každom okamihu a úplne. Tvoja minulosť neexistuje, teraz ťa vidím len vo svojom Srdci, si môj. Prečo ešte myslíš na minulosť? Prečo robíš plány do budúcnosti? (11.2.1974)
Chcem, aby ste mali čisté srdce, aby ste boli skutočne schopní milovať. Vaša láska musí byť nadprirodzená a božská. Každá nezriadená náklonnosť k sebe samému a tvorom kalí jej vnútornú čistotu. Chcem, aby ste boli čistí telom, lebo jedného dňa vstane duchovne a očistené, aby sa radovalo z Božieho svetla a života.
Vaše telo nie je určené pre hrob, ale pre nebo, kam po vzkriesení vojde, aby mohlo večne žiť. Touto svojou čistotou môžete najmä dnes vydávať svedectvo o nádeji v nebo, ktoré vás čaká. (1977)
Nikdy nevynechajte ruženec. Keď sa ho modlíte, voláte ma, aby som sa modlila s vami a ja sa skutočne pripájam k vašej modlitbe. Tak ste deťmi, ktoré sa modlia spoločne s nebeskou Matkou. A práve preto sa ruženec stáva najmocnejšou zbraňou, ktorú máte používať v hroznom boji, ku ktorému ste volaní, aby ste bojovali proti satanovi a jeho vojsku zla.
Obetujte mi tiež svoje utrpenie – vnútorné utrpenia, ktoré vás tak pokorujú, lebo pochádzajú zo skúseností, ktoré máte so svojimi nedostatkami a vonkajšie utrpenia, ktoré vám často spôsobuje môj nepriateľ, keď sa zúrivo vrhá proti vám, pretože predvída, že ja vás použijem k jeho definitívnej porážke.
Niektorých sužuje pokušeniami, iných pochybnosťami, ďalších suchopárnosťou a únavou, iných kritikou a posmechom a zasa iných dokonca najťažším ohováraním. Odpovedajte jediným spôsobom – tým, že mi obetujete bolesť a majte dôveru ku svojej nebeskej Matke! Nebojte sa! Patríte mne a satan sa vás nedotkne! (1978)

Pane Ježišu, ponor pápeža Františka, všetkých biskupov a kňazov, celý Boží ľud a celé ľudstvo do lúčov krvi a vody vychádzajúcej z tvojho prebodnutého boku a skry ich do svojich svätých rán. Pokrop celý svet svojou svätou krvou pre jeho očistenie a spásu. Buď pochválený, milovaný náš Pán, jediný Spasiteľ a Vykupiteľ sveta – Kráľ neba i zeme! Amen.

* * * * * * *

Popolcovú stredu bude pápež sláviť v Bazilike sv. Petra

Vatikán, 8.2.2021 (RV) 027 214 – Tento rok bude Svätý Otec sláviť Popolcovú stredu v Bazilike sv. Petra. Svätú omšu spojenú s udeľovaním znaku popola bude celebrovať o 9.30 pri oltári katedry v zadnej lodi baziliky. Cyklus piatkových pôstnych kázní prednesie kardinál Cantalamessa v Aule Pavla VI. na tému: „A za koho ma pokladáte vy?“ (Mt 16,15).
Ako informovalo vatikánske Tlačové stredisko, slávenie Popolcovej stredy 17. februára v Bazilike sv. Petra bude „s veľmi obmedzenou účasťou veriacich, vybraných podobným spôsobom ako v predchádzajúcich mesiacoch, pri rešpektovaní daných ochranných opatrení“. V ten deň nebude generálna audiencia.
Pripomeňme, že Popolcovú stredu po minulé roky slávieval Svätý Otec vo večerných hodinách, a to zväčša na rímskom Aventíne so štáciovou procesiou do Baziliky sv. Sabíny. Pri tých príležitostiach udeľoval znak popola kardinál Jozef Tomko, ktorý má tamojšiu baziliku ako kardinálsky titulárny chrám. Aj v ostatnom roku, 26. februára 2020, ešte pápežovi Františkovi udelil kajúci znak v Bazilike sv. Sabíny.
Výnimku urobil doposiaľ pápež František len v rámci Jubilejného roka milosrdenstva 2016, keď slávil Popolcovú stredu v Bazilike sv. Petra. Slávenie bolo vtedy spojené s rozoslaním vyše 700 misionárov milosrdenstva do celého sveta.

Viac na: https://www.vaticannews.va/sk/vatikan/news/2021-02/popolcovu-stredu-bude-papez-slavit-v-bazilike-sv-petra.html

František: Bratstvo je skutočný liek na pandémiu

Vatikán, 8.2.2021 (RV) 027 213 – Prinášame preklad vybraných častí rozsiahleho príhovoru pápeža Františka diplomatom akreditovaným pri Svätej stolici, ktorých prijal v pondelok 8. februára pri príležitosti začatého kalendárneho roka.
Dejiskom stretnutia bola priestranná Aula požehnaní – Aula della Benedizione. Audiencia sa konala v náhradnom termíne 8. februára, dva týždne po pôvodne plánovanom dátume, ktorý bol Svätý Otec nútený posunúť pre zdravotné ťažkosti s ischiatickým nervom.
V 55-minútovom príhovore prednesenom v taliančine pápež František najprv stručne zhrnul pokroky diplomatickej aktivity Svätej stolice a potom ponúkol podnety, ako sa postaviť k výzvam krízy, ktorou svet prechádza v dôsledku pandémie. Postupne rozobral jej zdravotné, environmentálne, hospodársko-sociálne a politické dôsledky.
Rozvoj vatikánskych diplomatických vzťahov z pohľadu medzištátnych zmlúv Svätý Otec stručne zrekapituloval ako „ratifikovanie Základnej zmluvy medzi Svätou stolicou a Konžskou demokratickou republikou a Dohody o právnom postavení Katolíckej cirkvi v Burkine Faso, ako aj podpísanie Siedmej dodatkovej dohody medzi Svätou stolicou a Rakúskou republikou.
Okrem toho 22. októbra minulého roka sa Svätá stolica a Čínska ľudová republika dohodli na ďalšom dvojročnom predĺžení platnosti Provizórnej dohody o menovaní biskupov v Číne, podpísanej v Pekingu v roku 2018. Ide o dohovor zásadne pastoračného charakteru a Svätá stolica dúfa, že započatá cesta bude pokračovať v duchu úcty a vzájomnej dôvery a ďalej prispeje k riešeniu otázok spoločného záujmu.“
Pápež František ďalej hovoril aj o dôležitosti pripravovanej apoštolskej cesty do Iraku 5. – 8. marca a vysvetlil dôvody úsilia o medzináboženský dialóg. …

Viac na: https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2021-02/myslienky-z-prihovoru-papeza-frantiska-diplomatickemu-zboru.html

Kardinál Müller: Kresťania nesmú mať aktívnu účasť na zle!

„Kresťania nikdy nesmú mať aktívnu či pasívnu účasť na zle! Musia proti tomu rázne protestovať, ako len môžu a odporovať tomu, dokonca aj keď sú za to diskriminovaní.“

USA, 5.2.2021 (LifeSiteNews) 027 212 – Nemecký kardinál Gerhard L. Müller, emeritný prefekt Kongregácie pre náuku viery, nedávno pre vatikanistu Edwarda Pentina a pre americké katolícke noviny National Catholic Register komentoval súčasnú diskusiu o pláne „Veľký reset – Great Reset“ (Veľká premena) ako ho navrhuje Svetové ekonomické fórum (Davos – WEF).
Kardinál 29. januára vyjadril vážne varovanie, že pozoruje splývanie západných kapitalistických organizácií s Čínou a formovanie nového „zjednoteného kapitálového socializmu“ a povedal:
„Dve strany – profitový kapitalizmus, veľké mediálne giganty BigTech a komunizmus Čínskej ľudovej republiky produkujú nový kolonializmus.“
Touto výpoveďou, ako sa zdá, vyslovil to, čoho sme svedkami tu v USA – splývania veľkých finančných mocností s komunistickými štátmi – najmä s Čínou – čo má za cieľ svetovládu kapitalistických globálnych síl, zatiaľ čo masy sa udržujú v socialistických spoločnostiach kontrolované a utláčané štátom. Pripomína nám to reakciu západných krajín na krízu koronavírusu, ktorá viedla k potlačeniu mnohých slobôd v mene zdravia.
Program Great Reset (Veľký reset) vydalo Svetové ekonomické fórum (WEF) , ktoré využíva krízu koronavírusu ako dôvod na premenu spôsobu, akým ľudia žijú na zemi. WEF na svojej stránke ( claims ) uvádza:

„Zmeny, ktoré sme už videli v reakcii na covid-19 dokazujú, že premena našich ekonomických a spoločenských základov je možná. Musíme vybudovať úplne nové základy našich hospodárskych a sociálnych systémov.“

Ako táto premena vyzerá v očiach týchto globálnych finančných a ekonomických hráčov ( list ) možno vidieť na videu s názvom „Osem predpovedí pre svet v r. 2030“ ( video ). Video predpovedá:
„Nebudete vlastniť nič a budete šťastní. Čokoľvek si chcete prenajať – vám dopraví drón.“
Po zrušení súkromného vlastníctva – typického cieľa socialistickej ideológie – WEF tiež vidí koniec západných hodnôt založených na kresťanstve:
„Západné hodnoty budú pretestované až do zlomového bodu.“

Treba sa opýtať, aký druh hodnôt nahradí tie „západné hodnoty“ a odkiaľ prídu? Komentár kardinála Müllera je tu veľmi dôležitý, pretože poukazuje na tento nový ideologický program pre náš svet. Pozýva ľudí z ekonomickej a politickej oblasti, aby sa zišli a prediskutovali tieto dôležité veci. Vyjadruje údiv nad tým, aký „obraz ľudstva“ to vlastne WEF má. Súčasne varuje, že cieľom novej splynutej sily – spolupráce kapitalizmu s Čínou – je „absolútna kontrola myslenia, reči a konania“.
Kardinál poukazuje na dôležitosť digitálneho sveta dnes a ako ovplyvňuje ľudský život! Vidí vytváranie „homogenizovaného človeka, ktorého možno ľahšie riadiť“ a vysvetľuje:
„Orwelov svet homo digitalis sa začal. Mainstreamom možno dosiahnuť totálnu konformitu svedomia más.“
Kardinál Müller pripomína francúzskeho autora 19. storočia Gustave Le Bona, ktorý predpovedal takú situáciu v knihe who The Psychology of Crowds (Psychológia davov) .
Kardinál tiež odmieta, že kritika Veľkého resetu a jeho ideologických plánov sú konšpiračné teórie a dodáva:
„Totalitné systémy už vždy očierňovali každú kritiku ako konšpiráciu a rozvracanie štátu. Mnohé varovania pred totalitami 20. storočia ťažko možno zhadzovať ako konšpiračné teórie, keďže reálny politický vývoj dokázal ich pravdivosť.“
„Neberme sľuby veľkého resetu ako nevinné úsilie o blaho ľudí. Slepá dôvera vo filantropický postoj vodcov nadácií ako Big Foundations a Open Societies je možná iba s úplne naivným popieraním reality.“
Kardinál pripomenul, že už bolo viacero pokusov znovu „stvoriť“ človeka a vynájsť svet nanovo:
„Tieto pokusy sa vždy zmenili na totalitné hnutia. Kedykoľvek sa chcel človek znova stvoriť a vykúpiť, vytvoril namiesto toho netvora – ako príklad uvediem príšerný ľudský experiment Sovietskeho zväzu, ktorý sa kryl s priemyselnou revolúciou. To by nás malo presvedčiť, že utópia raja na zemi v akejkoľvek forme vyústi do najväčších zločinov proti ľudstvu (popieranie slobody iného názoru, ničenie práce, redukcia obyvateľstva potratmi a eutanáziou).“
„Povaha človeka zraneného dedičným hriechom, potrebuje odpustenie Boha. Iba Božia milosť nás dokáže vykúpiť a dať nám slobodu a slávu Božích detí, zdôraznil kardinál Müller. …
Kardinál pevne odporoval týmto protikresťankým agendám aj pre kath.net a povedal:
„Ktokoľvek, kto sa postaví proti mainstreamu propagandy LGBT, potratu, legalizácie drog, ‚zrušeniu‘ mužského a ženského pohlavia, toho označia za ‚extrémne pravicového‘, či dokonca za nacistu, hoci práve nacisti svojou biologistickou a sociálnou darwinistickou ideológiou boli najotvorenejším protikladom kresťanského obrazu človeka.“
„Kresťania v politike sa musia stavať proti týmto agendám, aj keď nedokážu dostatočne ovplyvniť zákony, ktoré sa vynášajú. Ale nikdy nesmú mať aktívnu či pasívnu účasť na zle! Musia proti tomu rázne protestovať, ako len môžu a odporovať tomu dokonca aj keď sú za to diskriminovaní.“

Vatikán jasne vyhlásil: Kardinál Woelki konal korektne!

Konzervatívny kardinál Rainer Mária Woelki je pod veľkým tlakom, lbo vytrvalo bráni náuku Cirkvi! Nemeckí veriaci k tomu vydali petíciu: „Za právo a spravodlivosť, férovosť a úctivý prístup v katolíckej cirkvi“ – aj voči nášmu arcibiskupovi …“.

Bonn, 06.02.2021 (KNA) 027 211 – Konzervatívny nemecký kardinál Rainer Mária Woelki je vystavený kritike kvôli spracovaniu prípadov zneužívania v Kolínskej arcidiecéze: „Prevzatie zodpovednosti, ktorú požadujem od iných, budem vyžadovať aj od seba,“ povedal kardinál pre noviny z Düsseldorfu „Rheinische Post“ v sobotu na otázku, či je možné, že ako arcibiskup Kolína odstúpi. Urobí tak však len vtedy, ak právny posudok JUDr. Björna Gerckeho ukáže konanie nezhodujúce sa s jeho povinnosťami a povedal:
„Pred začiatkom vyšetrovania mi išlo o jasné pomenovanie možných chýb a nedôsledností zodpovedných, ktorí prípady vyšetrovali. K tomu patrí aj uvedenie mien zodpovedných. Zodpovednosť je osobná.“

Kardinál Woelki je pod veľkým tlakom verejnosti, pretože nezverejnil výsledky vyšetrovania mníchovskej kancelárie Westpfahl Spilker Wastl (WSW) o prístupe cirkevných osobností Kolínskej arcidiecézy k obvineniam o zneužívaní duchovnými. Kardinál Woelki však zdôrazňuje, že sám nepozná výsledky vyšetrovania, ktoré sa ešte vôbec neskončilo . … Kardinál ku kritike tiež povedal: „Robili sme aj chyby, chápem netrpezlivosť ľudí, dúfam, že sa nám podarí obnoviť ich dôveru.“

„Sme katolíci, ktorí podporujú úprimné úsilie kardinála Woelkiho o objasnenie všetkých prípadov. Vyslovujeme sa za férovosť a spravodlivosť a to aj a práve voči nášmu arcibiskupovi! Našu výzvu chápeme ako potrebný a objasňujúci dialóg v službe pravdy a vzájomnej úcty,“ napísali v petícii okrem iného veriaci, ktorí sa verne postavili za svojho arcibiskupa.

(Takmer) všetci proti Woelkimu

„Kardinál Marx a biskup Bätzing naďalej vystavujú kardinála Woelkiho veľkému tlaku. V pozadí nejde iba o tvrdenie o údajných chybách kolínskeho kardinála, ale o to, aby sa zbavili spolubrata kritizujúceho ich „synodálnu cestu“, píšu noviny SPIEGEL.
Biskup Georg Bätzing, predseda Biskupskej konferencie a mníchovský kardinál Reinhard Marx cez víkend ešte zvýšili tlak na kardinála Rainera M. Woelkiho! Bätzing na konferencii online vyhlásil: „Kríza, ktorá vznikla, lebo sa posudok neuverejnil, nebola dobre manažovaná.“
Kardinál Woelki však chce posudok zverejniť až bude úplne hotový – v marci – a má na to právne dôvody, čo však Marx ani Bätzing & Co. nechcú akceptovať. Kardinál Woelki pre tlač hovoril dokonca o nebezpečí, že teraz by sa posudok mohol právne napadnúť skôr, ako bude zverejnený!
Marx pre noviny „Augsburger Allgemeine“ hovoril o „veľkej škode pre katolícku cirkev“ …
V pozadí je však podozrenie, že údajné chyby kardinála Woelkiho sa majú využiť na „odstrel kardinála“, ako sa uvádza. V mnohých otázkach sa totiž kolínsky arcibiskup postavil na stranu náuky Katolíckej cirkvi, čo je Marxovi a Bätzingovi tŕňom v oku. Mnohí vysokí predstavitelia cirkevných kruhov sa teraz chystajú k „nesvätej aliancii“ s nemeckými žurnalistami, aby sa kardinála Woelkiho zbavili.
No nie všetci žurnalisti sa dávajú do tejto hry. Lucas Wiegelmann vo „Welt am Sonntag“ píše:
„Pravdou však je, že verejná zlosť sa sústreďuje na muža, ktorý je už dlho mnohým veriacim, žurnalistom a spolubratom tŕňom v oku pre svoje brzdenie reforiem „synodálnej cesty“, keď vytrvalo bráni náuku Cirkvi! …

Vatikán neplánuje kroky voči kardinálovi

Vatikán očividne neplánuje cirkevno-právne kroky proti kolínskemu arcibiskupovi, kardinálovi Rainerovi M. Woelkimu za neoznámenie výsledkov vyšetrovania do Ríma, pretože je to v súlade s cirkevným právom. Kathpress sa to dozvedel priamo z Vatikánu. …
„Aféra s kardinálom Woelkim stojí pred obratom.“ Týmto titulkom informuje aj nemecký denník „Die Welt“, že Kongregácia pre náuku viery dospela k záveru, že kolínsky kardinál Woelki v prípade prístupu k zneužívaniu z cirkevno-právneho hľadiska konal korektne. Noviny sa odvolali na vysoko postavené rímske zdroje. Woelki sám sa obrátil na pápeža Františka s prosbou o vyjasnenie veci. Výsledok sa podľa zdrojov okamžite oznámil prefektovi Kongregácie pre biskupov Marcovi Ouelletovi. A noviny dodávajú: „Je otvorené, ako sa k rozhodnutiu svojho aparátu postaví pápež František“.
Kolínske arcibiskupstvo zatiaľ odpoveď z Ríma nedostalo.

+ Zomrel švajčiarsky kardinál Heinrich Schwery

Sitten, 8.2.2021 (kath.net/pbs) 027 210 – Vo veku 89 rokov zomrel 8. februára vo Švajčiarsku kardinál Heinrich Schwery. V parte veriaci uvádzajú:
„S veľkým zármutkom sme zobrali na vedomie smrť nášho cteného emeritného biskupa, kardinála Heinricha Schweryho. Zomrel v domove seniorov Le Carillon v St. Leonarde vo veku 89 rokov.
Kardinál Heinrich Schwery sa narodil 14. júna 1932 v St. Leonarde a kňazskú vysviacku prijal 7. júna 1957. V r. 1977 bol vysvätený za biskupa v Sittene. Na konzistóriu 28. júna 1991 bol menovaný za kardinála Svätej rímskej cirkvi.
V r. 1983 až 1988 bol predsedom Biskupskej konferencie Švajčiarska a tak bol zodpovedný aj za organizáciu apoštolskej cesty pápeža Jána Pavla II. do krajiny v r. 1984.
Kardinál Schwery bol vedec, profesor fyziky a rektor Kolégia Creusets v Sittene. Bol však aj veľmi dobrý duchovný pastier, ktorý nasadil celú svoju silu na vedenie diecézy. Vďačíme mu za viaceré iniciatívy, ktoré dodnes hlboko formujú pastoráciu. Spomenieme Triénium rodiny a vynikajúce posilnenie pastorácie manželstva a rodiny, jeho nasadenie za regionálnu pastoráciu, či vybudovanie nového kňazského seminára v Givisieze. Tieto iniciatívy svedčia o jeho pastoračných víziách a apoštolskej angažovanosti. Ako kardinál slúžil všeobecnej Cirkvi v rôznych vatikánskych dikastériách a komisiách ako napr. v Kongregácii pre kauzy svätých.
Zádušná omša sa slúži 11. januára 2021 o 10.30 v katedrále v Sittene. Pozývame vás spojiť sa s nami aspoň doma v modlitbách. Nech Pán prijme svojho dobrého a verného služobníka do slávy svojho kráľovstva. Svetlo, ktoré sme slávili na sviatok Zjavenia Pána, nech mu teraz večne svieti. R. I. P.“

* * * * * * *

Scott Hahn: ‚S kompromismi nezvíťazíme’

Scott Hahn: „Liberalizmus, s ktorým sa mnohí americkí katolíci v ostatných desaťročiach zmierili, sa vyfarbil ako sekularizmus. V tejto situácii sú katolícki veriaci vyzvaní prijímať katolícku náuku v celej jej hĺbke.“

Steubenville, 11.2.2021 (kath.net/LifeSiteNews/jg) 027 209 – Známy katolícky autor a teológ Scott Hahn vyzval amerických katolíkov, aby prijímali katolícku náuku v celej jej hĺbke a nerobili nijaké falošné kompromisy so sekulárnou spoločnosťou. Pomocou nadprirodzenej milosti môžu a mali by tvorivo pôsobiť na spoločnosť. To sa v ostatných desaťročiach zanedbávalo, ako povedal Hahn v interview s John-Henrym Westenom, spoluzakladateľom a vydavateľom LifeSiteNews.
Hahn predstavil svoju novú knihu, v ktorej skúma vzťah náboženstva a spoločnosti:
„It is Right and Just: Why the Future of Civilization Depends on True Religion“ (Je to dôstojné a správne: Prečo závisí budúcnosť civilizácie od pravého náboženstva.)

‚Big Brother’ náboženstiev: Nová databanka Pekingu

Čína, totálne sledovanie a utláčanie a Vatikán s jeho ‚pastoračnou dohodou’.
Prof. Armin Schwibach

Rím-Peking, 11.2.2021 (kath.net/as/AsiaNews) 027 208 – Obsesia tvrdej a ľudskými právami pohŕdajucej komunistickej diktatúry Číny sa stáva výnimočnou fraškou, keď po otázke rasy ide aj o „náboženstvo“ – veď strana chce sama byť jediným miestom pravej reality a tým všetko určujúcou mocou. To sa stáva pre Katolícku cirkev „zaujímavé“ preto, lebo Rím s komunistickou diktatúrou predĺžil tajnú dohodu, v ktorej ide o vzťah Cirkvi a štátu a problém menovania biskupov. Možno sú v tej tajnej dohode „objasnené“ ešte iné aspekty cirkevného života. Na stránke renomovanej a na Áziu špecializovanej spravodajskej agentúry pápežských misijných diel „Asia News“ sa poukazuje na ďalšiu „novinku“, ktorú režim pretláča: zriadenie databanky mimoriadneho druhu. Tá bude obsahovať všetky informácie o cirkevnom personáli vrátane trestov a zrušenia služieb. Dokument o správaní sa duchovných, mníchov, kňazov, biskupov, ktorí sú v prvej línii zaviazaní „vedenie komunistickej strany Číny podporovať v zachovaní socialistického systému, odporovať ilegálnym náboženským aktivitám a extrémizmu, ako aj podkopávaniu zahraničnými silami za pomoci náboženstva“. Databanka považuje cirkvi za „štátne inštitúcie a ich pracovníkov za úradníkov“. Je na zamyslenie, čo to znamená pre „pastoračnú hodnotu“ čínsko-vatikánskej dohody.
Priložený článok by mohol priviesť k zamysleniu najmä nemeckú cirkev funkcionárov, aj keď tá má do činenia s celkom inými vzťahmi štátu a Cirkvi.

„Big Brother“ – Veľký brat náboženstiev

Autor: Wang Zhicheng

Štátna správa náboženských záležitostí (Sara) zriadila databanku, kde sa zhromažďujú všetky informácie o cirkevnom personáli. Zachycujú sa dokonca aj „pocty“ a „tresty“ vrátane „riešení“ jeho služby a „iné informácie“. Všetko sa to tiež neustále aktualizuje.
Zavedenie databanky znova demonštruje totálnu kontrolu cirkví v Číne. V príslušnom dokumente sa uvádzajú aj vlastnosti cirkevného personálu, jeho „práva“, ale predovšetkým sa upravujú „povinnosti“ biskupov, kňazov, budhistických a taoistických mníchov atď. Do platnosti vstúpi 1. mája.
Každý, kto chce pôsobiť v cirkvi musí: „milovať otčinu, podporovať vedenie komunistickej strany Číny a socialistický systém, rešpektovať ústavu, zákony a predpisy, praktizovať zásadné hodnoty socializmu, nasledovať princíp nezávislosti a samosprávy náboženstva, držať sa náboženskej politiky Číny a dodržiavať národnú a etnickú jednotu, náboženskú harmóniu a sociálnu stabilitu.“ (čl. 3).
Súčasťou „povinností“ pritom je „odporovať ilegálnym náboženským aktivitám a náboženskému extrémizmu, ako aj infiltrácii zahraničných síl zneužívajúcich náboženstvo“.
Pre katolíkov to znamená, že oficiálni biskupi a kňazi nebudú schopní vyjadriť jednotu s neoficiálnymi biskupmi a kňazmi. Musia tak podporovať rozkol uložený režimom. Takto bude viesť pastoračnú službu štát a nie Cirkev. …

Vláda Veľkej Británie: Po vakcinácii zomrelo vyše 240 ľudí

Londýn, 11.2.2021 (LifeSiteNews) 027 207 – Vládna správa o bezpečnosti vakcín odhalila, že vo Veľkej Británii zomrelo krátko po zaočkovaní proti covidu 244 ľudí. Vláda k tomu však zároveň uvádza, že nie je presvedčená, že je za to zodpovedné očkovanie … Rozsiahla správa britskej vlády podrobne opisuje všetky vedľajšie účinky vakcín Pfizer/BioNTech a AstraZeneca vrátane úmrtí u ľudí s najmenej jednou dávkou v decembri a januári. …
Orgán MHRA monitoruje bezpečnosť vakcín u ľudí a zriadil na to „Schému žltej karty“, ktorá zbiera správy o vedľajších účinkoch. V celkovom počte 59 614 takýchto správ sa zaznamenalo 20 319 vážnych reakcií na vakcínu Pfizera. U vakcíny AstraZeneca to bolo 11 748 správ a u 72 sa neuvádza druh vakcíny.
Vcelku podali v Británii asi 6,6 milióna prvých dávok vakcíny Pfizera a asi 3 milióny AstraZeneca. …
Najviac boli postihnutí ľudia nad 75 rokov a zdravotníci. Správa tiež uvádza, že prevažná väčšina vedľajších účinkov nastala krátko po zaočkovaní a neviedla ku komplikáciám. Boli to príznaky chrípky, bolesť hlavy, zimomriavky, únava, nevoľnosť, horúčka, závraty, slabosť, bolesť svalov a búšenie srdca. …
No hlásia aj vážnejšie následky ako anafylaxia a ochrnutie. Vcelku sa hovorí o 130 „spontánnych nepriaznivých reakcií na Pfizerovu vakcínu a 30 na AstraZeneca“. … Bolo to napr. 1437 škodlivých účinkov na krv a 712 na srdce, 445 prípadov bolesti uší až strata sluchu, 823 účinkov na oči – 126 zahmlené videnie a 5 krát strata zraku. Vyskytlo sa aj 777 prípadov vracania a bolestí brucha ako aj mnohé ďalšie účinky ako na nervy, plodnosť, bolesti v hrudi, ťažkosti dýchania, poškodenia kože, a bolesti svalov a iné. …

Španielsko: Slobodomurári oceňujú „Medzinárodný deň bratstva“

Madrid, 10.2.2021 (LifeSitenews) 027 206 – Po druhý raz za päť mesiacov Gran Logia de España – Veľká lóža Španielska – vyjadrila uspokojenie nad zapojením sa pápeža Františka do iniciatívy „ľudského bratstva“ po dohode v Abu Zabí 4. februára 2019. Tento raz uverejnili španielski slobodomurári dlhé posolstvo vítajúce prvý Medzinárodný deň ľudského bratstva 4. februára, keď pápež s veľkým imamom udelili online cenu pokoja a bratstva generálnemu sekretárovi OSN Antóniovi Guterresovi.
Ocenenie Veľkej lóže Španielska nie je však iba lokálnou záležitosťou. Jej veľký majster Óscar de Alfonso bol zvolený za výkonného sekretára Svetovej konferencie regulárnych veľkých lóží v novembri 2019. Tým ho menovali za majstra a hlavu Koordinácie svetového slobodomurárstva – teda asi 4 milióna ľudí.
António Guterres sa vyhlasuje za katolíka z Portugalska. Je bývalým prezidentom Socialistickej internacionály a proponentom práv osôb. Predtým osobne odmietal legalizáciu potratu. No ako generálny sekretár OSN podporuje „sexuálne a reprodukčné zdravie“ energicky aj počas pandémie. Vyzval európske štáty k zavedeniu bezpečného a legálneho potratu na požiadavku „Komisie OSN pre ľudské práva“.
Popri „bratstve“ – jednom z kľúčových slov slobodomurárstva, je ich cieľom aj prístup k antikoncepcii a potratu, ako aj iné aspekty kultúry smrti.
Gynekológ a bývalý veľký majster Grande Loge of France, Pierre Simon, písal o slobodomurárstve a vlastnom zapojení sa do legalizovania antikoncepcie a potratu vo Francúzsku v 60. a 70. rokoch v autobiografii De la vie avant toute chose (O živote pred všetkým, 1979). …
Taliansky denník Il Messaggero uverejnil v utorok správu zdôrazňujúcu nadšenie Veľkej lóže Španielska z prvej svetovej implementácie dokumentu z Abu Zabí o ľudskom bratstve. Princípom slobodomurárstva je aj jednota „rovnocenných náboženstiev“ sveta a odmieta každú dogmu – vieru, že niečo treba prijať, pretože sa to považuje za pravdivé.
Il Messaggero poukázal na to, že sa odstraňujú ťažkosti, ktoré doteraz existovali v oblasti plného a zmysluplného dialógu na budovanie spoločnej budúcnosti:
Je možné, že v 21. storočí môžeme aspoň očakávať úplné ľudské bratstvo vzájomnú toleranciu našich hlbokých rozdielov? Budeme schopní všetci spolu budovať tento sen? Univerzálne slobodomurárstvo zadržiava dych pred obrovským krokom, ktoré urobilo ľudstvo 4. februára, keď po prvý raz oslávilo Medzinárodný deň ľudského bratstva. V týchto temných dňoch je to lúč nádeje, prvý kameň premeny sveta na chrám bratskej lásky, ktorá môže prichýliť všetkých nás.
Slobodomurári to všetko zrejme chápu ako výzvu k pochopeniu ich vlastnej „spirituality“. Za rôznosťou náboženstiev je v skutočnosti nové všetko preklenujúce náboženstvo, nová „spiritualita“ plná falošných dogiem, ktoré oni tak horlivo odmietajú. Ich rozhodné odmietanie pravdy je jednou z nich – spolu s prioritou „univerzálneho bratstva“ bez jeho základu a oprávnenia – ktorým je Trojjediný Boh – Otec, Syn a Duch Svätý.

Rakúsko: Ostrá kritika trestania „náboženského extrémizmu“

Plánovaný protiteroristický balík v Rakúsku: Ministerka spravodlivosti chce ujarmiť všetky náboženstvá. Právnici a predstavitelia cirkvi to ostro kritizujú.

Viedeň, 9.2.2021 (kath.net/mk) 027 205 – Nová trestná skutková podstata „nábožensky motivovaného extrémistického spojenia“ obsiahnutá v anti- teroristickom balíku, ktorý plánuje rakúska vláda, je predmetom ostrej kritiky renomovaných právnikov. Informoval o tom denník „Presse“.
Zástupcovia sudcov a štátnych prokurátorov poukazujú na to, že spomínané trestné činy sú už teraz trestné a preto to nie je potrebné z kriminalistického, ani z politického hľadiska. Okrem toho znenie nových paragrafov môže viesť k nedorozumeniam a chybným výkladom. Dokonca početní univerzitní profesori a najvyšší sudcovia poukazujú na mnohé neobjasnené pojmy v tejto trestnej činnosti.
Trestať sa má účasť na združení, ktoré chce nahradiť demokratický a štáto-právny poriadok Rakúska čisto nábožensky odôvodneným spoločenským a štátnym poriadkom a pritom sa vzpiera súčasným zákonom alebo chce presadiť vlastné zákony.
Biskupská konferencia Rakúska kritizovala výlučné zameranie na náboženstvo v novom balíku:
„Náboženstvo sa tak redukuje na hrozbu a nebezpečie pre verejnú bezpečnosť a tým sa stigmatizuje! Príčiny extrémistických modelov myslenia sú však v najmenšom počte prípadov odôvodnené výlučne nábožensky. Vysvetlenia novely zákona sa okrem toho môžu zle chápať – akoby každý pokus politického alebo spoločenského vplyvu cirkví bol per se zakázaný. Oddelenie štátu od cirkvi však nemožno v nijakom prípade chápať tak, že Cirkvi sa zakazuje každý vplyv na politickú a spoločenskú tvorbu vôle.“
Podobný postoj vydala aj evanjelická Vrchná cirkevná rada. Jehovovi svedkovia vyjadrili starosť, že ich protivníci by ich mohli podľa znenia novely udávať. Dokonca aj Amnesty International žiadala vyškrtnutie novely pre neisté pojmy a zásahy do náboženskej slobody.
Návrh zákona sa chápe ako reakcia na teroristický útok vo Viedni 2. novembra. Ministerka pre kulty Raabová vyhlásila, že novela je zameraná proti tým radikálnym moslimom, ktorí chcú zaviesť právo šaría.
Ministerka Zadićová zo strany zelených však zdôraznila:
„Nový paragraf zahrňuje vedome VŠETKÝCH nábožensky motivovaných extrémistov! Momentálne máme skôr problémy s islamistickými prúdmi, ale zákony majú trvať roky a kto vie, čo bude potom,“ povedala pre „Presse“.

Kalifornia: Najvyšší súd ruší zákaz bohoslužieb v kostoloch

Zákaz verejných bohoslužieb vo veľkých priestoroch nezodpovedá nijakej expertíze a nepomerne obmedzuje náboženskú slobodu. Obmedzenie počtu veriacich je však možné.

Washington D.C. , 9.2.2021(kath.net/jg) 027 204 – Najvyšší súd USA zrušil 5. februára zákaz verejných bohoslužieb v uzavretých miestnostiach platný v Kalifornii. Obmedzenie počtu veriacich na 25 percent kapacity priestoru je však prípustné, rovnako ako zákaz príp. obmedzenie spevu počas bohoslužby. Informoval o tom CBS News.
Sudcovia posudzovali prípad dvoch kresťanských spoločenstiev, ktoré sa starajú o viac ako 150 kostolov v Kalifornii. Tie podali žalobu na súd pre zákaz verejných bohoslužieb kvôli pandémii.
„Najvyšší počet účastníkov dokonca aj v najpriestrannejšej katedrále zredukovať na nulu nezodpovedá nijakej expertíze. Nariadenie štátu Kalifornia je oveľa viac výrazom nedostatočného ocenenia záujmov, ktoré sú v hre!“ napísal Dr. John Roberts, predseda Najvyššieho súdu USA.

Švajčiarsko: Muž napadol a zranil 80-ročnú pustovníčku

Kostnica, 9.2.2021 (kath.net) 027 203 – Muž (30) zrejme v stave psychického narušenia napadol 80-ročnú pustovníčku – trapistku – v Kostnici pri Bodamskom jazere. Udrel ju fľašou do tváre a zranil jej hlavu. Pritom hrozil, že aj sebe niečo urobí. Informoval o tom „Südkurier“ aj ďalšie médiá. Trapistka žije s ďalšou 90-ročnou členkou rehole v klauzúre pri Kostnici vo Freiburskom arcibiskupstve pustovníckym životom.
Polícia začala muža hľadať. Ten neskôr ešte založil aj požiar v rehoľnom dome sestier v Heiligenberg-Röhrenbachu, kde musel zasiahnuť veľký počet hasičov. Istá joggerka nahlásila polícii, že videla muža zamazaného krvou a agresívneho. O niečo neskôr istý farár spozoroval, že sa muž pokúsil podpáliť vianočné stromčeky v Kostole sv. Bartolomeja vo Frickingene a tak vyvolať veľký požiar. Farár zavolal políciu, a tá muža nakoniec zatkla.

Veľká Británia: Vakcína bude sezónna ako proti chrípke

Londýn, 8.2.2021 (LifeSiteNews) 027 202 – Štátny sekretár ministerstva zdravotníctva Veľkej Británie Matt Hancock na tlačovej konferencii povedal, že vakcíny proti covidu budú sezónne, veľmi podobne ako proti chrípke.

„Už 40 rokov máme vakcinačný program proti chrípke a každý rok sa obnovuje, aby bol čo najúčinnejší voči novým variantom. To je štandardný program, ktorý každú jeseň chráni proti chrípke. A s vakcínami proti covidu to bude podobné.“

Mnohí ľudia sú presvedčení, že vakcína proti covidu je ako iné vakcíny, ktoré dodajú úplnú imunitu. No tieto nové experimentálne vakcíny zjavne nedokážu poskytnúť trvalú imunitu. Spravodaj Salon v septembri napísal:
„Niektoré vírusy ako osýpky poskytujú celoživotnú imunitu po ich prekonaní alebo po zaštepení. No nie tak koronavírus. Vedci uvádzajú, že prekonanie koronavírusu ako aj vakcíny proti nemu poskytujú niečo, čo je známe ako ‘krátkodobá, prechodná’ imunita. Ľudia si neuvedomujú, že experimentálna vakcína proti covidu nie je zárukou, že poskytne imunitu dlhšiu ako jedna sezóna. Bude sa zrejme správať, ako sa vírusy správajú a bude mutovať tak ako chrípka rok čo rok.“
Podobné zistenia sa objavujú aj v štúdiách v USA.

Izrael: Nový liek aj na ťažké prípady covidu?

https://www.topky.sk/cl/11/2055801/Svet-ma-novu-nadej-v-boji-s-pandemiou–Na-ceste-je-prelomovy-liek–Izraelcania-nim-vyliecili-tazke-pripady-covidu

Bidenovi poradcovia žiadajú dlhé lockdowny a naďalej rúška

‘Uvidíme niečo, čo sme v tejto krajine ešte nevideli.’

USA, 9.2.2021 (LifeSiteNews) 027 201 – „Súčasné uvoľňovanie reštrikcií v USA pre covid nemusí trvať dlho,“ vyhlásil epidemiológ Michael Osterholm (na obr.), člen Bidenovej poradnej rady pre covid-19.
„Tak ako rýchlo otvárame reštaurácie, tak ich pravdepodobne zasa v blízkej dobe zavrieme,“ povedal Osterholm, bývalý poradca CEPI, skupiny pre infekčné choroby, ktorú založil Bill Gates.
„Faktom je, že sa zrejme objaví nová vlna britského variantu do 14 týždňov. A uvidíme to sami … uvidíme niečo, čo sme v tejto krajine ešte nevideli! Teraz uvoľňujeme, no musíme čakať, čo sa bude diať a potom musíme rýchlo veci zmeniť,“ vyhlásil Osterholm. Osterholmova výzva k novým lockdownom jasne odráža postoj poradcov Bidenovej vlády, ktorí presadzujú dlhodobé drakonické covidové reštrikcie.
„Dokiaľ nebude zaočkovaný každý, kto chce byť, musíme dvojnásobne trvať na rúškach, odstupe a všetkých opatreniach, ktoré platia už mesiace,“ povedala aj Cecília Gounderová, ďalšia členka Bidenovej rady.
Dr. Anthony Fauci, hlavný medicínsky poradca prezidenta, takisto pre Fox News 8. februára vyhlásil:
„Je mysliteľné, že budeme môcť trocha poľaviť v opatreniach v prospech verejného zdravia koncom jesene. No na to niet nijakej záruky.“
Ďalší poradca Andy Slavitt dokonca navrhol, aby deti, ktoré väčšinou stále ešte nechodia do školy, „by sa mali menej pohybovať medzi ľuďmi“ a neuveriteľne ich porovnal k „moskytom prenášajúcim tropické choroby“!!! …
Lockdowny a iné reštrikcie v USA spôsobili, že 25,5 percent mládeže už pomýšľa na samovraždu, o 46,4 percent vzrástol počet onkologických ochorení a je tu aj obrovské množstvo zmeškaných možností pre deti základných škôl. …
Dr. Jay Bhattacharya z tímu vedcov v Stanforde v štúdii uvádza:
„Ak porovnáte skupiny krajín s uvoľnenejšími opatreniami s tými, čo ich majú prísnejšie – tak nesmierne prísne lockdowny neboli vôbec prospešnejšie ako tie menej prísne.“
Hoci Michael Osterholm žiada „úplný lockdown a zatvorenie takmer úplne všetkého – čo je jediná vec, aby sa šírenie covidu dostalo pod kontrolu v Európe“ tím vedcov zo Stanfordu v tom nevidí „nijaký významný úžitok“ a Dr. Bhattacharya uvádza: .
„Nastáva opätovné oživenie chorôb ako TBC a parazitné infekcie, ktoré sme už mali pod kontrolou a aj na maláriu zomiera množstvo ľudí. Obrovské počty ďalších ľudí – najmä detí – budú hladovať ako dôsledok globálneho hospodárskeho kolapsu, ktorému budeme čeliť pre lockdowny. Myslím, že lockdowny sú totálnou katastrofou pre verejné zdravie.“

Pfizer stiahol ponuku Indii, keď žiadala testy bezpečnosti vakcíny

India, 10.2.2021 (LifeSiteNews) 027 200 – Americká firma Pfizer stiahla ponuku svojej vakcíny pre Indiu, keď zdravotnícke agentúry krajiny žiadali lokálne testovanie spoľahlivosti vakcíny. Indická lieková agentúra minulý týždeň odmietla požiadavku firmy Pfizer, aby jej experimentálna vakcína proti covidu-19 mRNA „BioNTech“ (BNT162b) bola schválená bez miestneho otestovania bezpečnosti produktu pre obyvateľstvo krajiny.
Centrálna organizácia pre kontrolu štandardu liekov v Indii zriadila komisiu expertov, ktorá sa stretla 3. februára, aby prediskutovala žiadosť Pfizera na schválenie vakcíny. Jej záver znel:
„Komisia pozorovala, že sa vyskytli prípady ochrnutia, anafylaxie a iných následkov pri testovaní vakcíny. Okrem toho Pfizer nenavrhol nijaký plán na zaistenie bezpečnosti a imunogénnosti indickej populácie. Po dôkladnom prediskutovaní komisia nedoporučila povoliť používanie vakcíny v našej krajine v tomto štádiu.“
Firma Pfizer na to stiahla svoju ponuku.
„… Spoločnosť Pfizer sa preto rozhodla stiahnuť svoju ponuku vakcíny pre túto dobu. Pfizer bude pokračovať v predkladaní ponúk vláde a dodá ďalšie informácie.“ informovala následne agentúra Reuters.
Požiadavka Indie týkajúca sa bezpečnosti vakcíny od Pfizera nie je od veci. Údaje amerického Národného informačného centra pre vakcináciu z 29. januára ukazujú, že už bolo 501 úmrtí z 11 249 zaočkovaných proti covidu. Pfizerovu vakcínu dostalo 59 percent z tých, čo zomreli. Po vakcíne od Moderny to bolo 41 percent.
Nórska lieková agentúra 14. januára informovala, že 23 ľudí zomrelo o niekoľko dní po prijatí prvej dávky vakcíny od Pfizeru.
V Kalifornii skúmajú prípad 60-ročného zdravotníka, ktorý zomrel štyri dni po zaočkovaní druhou dávkou. Úplne zdravý gynekológ (56) v Miami zomrel 16 dní po tejto vakcíne. Skúma sa aj úmrtie 58-ročnej ženy vo Virgínii, ktorá zomrela niekoľko hodín po prvej dávke vakcíny od Pfizera.
Renomovaní lekári v USA vyzývajú preto Bidenovu vládu, aby si všimla rozhodnutie Indie odmietnuť vakcínu od Pfizera, pretože nie je bezpečná:
„Prezident Biden a jeho poradný zdravotnícky tím musí okamžite a jasne vysvetliť Američanom, prečo je experimentálna vakcína Pfizer-BioNTech bezpečná pre ľudí napriek tomu, že ju indické kontrolné orgány odmietli pre vedľajšie účinky, neúčinnosť imunity po nej a iných údajov. Bidenov Biely dom má zodpovednosť za transparentnosť a príslušné informácie, aby sme mohli robiť rozhodnutia v našej zdravotnej starostlivosti. Tento plán boja proti covidu by mala riadiť veda a nie public relations (verejné vzťahy), voľby a politika!“
„India schválila vakcínu AstraZeneca z Oxfordu a aj ďalšiu – Bharat Biotech – ktorú na domácej pôde vyvinula Indická rada pre medicínsky výskum,“ informuje agentúra Reuters.

Nejstarší řeholnice světa vyhrála boj s covidem

Francie, 10.2.2021 (RV CZ) – Na svátek Lurdské Panny Marie oslaví své 117. narozeniny a právě vyhrála boj s koronavirem. Mluvíme o francouzské řeholní sestře André Randon, která je nejstarší obyvatelkou Evropy. Zákeřnou nemocí prošla bezpříznakově a podle pečovatelů za nejtěžší věc považovala nemožnost účastnit se eucharistie.
Sestra André se narodila 11. února 1904 a patří do kongregace milosrdných sester sv. Vincence de Paul, u nás známých jako Vincentky. Na světě žije jen jeden člověk, který se dožil vyššího věku, sto osmnáctiletý Japonec. Před vstupem do řádu pracovala jako guvernantka a posléze mnoho let v nemocnici. Dnes je odkázána na invalidní vozík a téměř nevidí. Žije v domě pokojného stáří u Toulouse, ve kterém byl nový koronavirus diagnostikován u 81 z celkového počtu jeho 88 obyvatel. Více než deset jich covidu-19 podlehlo.
Vzhledem k mimořádně vysokému věku nedávali lékaři sestře žádnou šanci. K překvapení všech nicméně prošla nemocí bezpříznakově. “Ani trochu se o sebe nestrachovala, obavy měla pouze o druhé,” říká jedna z pečovatelek. Dodává také, že nejobtížnější bylo pro sestru to, že se nemohla účastnit bohoslužeb, protože celá instituce byla zavřená. V jednom z rozhovorů sestra André vyznala, že za celý svůj řeholní život ani jednou nevynechala mši. Mluvila také o tom, že posilu hledá v modlitbě: “Neustále rozmlouvám s dobrým Bohem. Když se něco daří, vyprávím mu o tom, a někdy se na něj obořím, že mě opouští.”
Před dvěma lety, u příležitosti 115. narozenin, dostala sestra André osobní list od papeže Františka a od něho požehnaný růženec. Když se jí ptali na tajemství dlouhověkosti, prozradila, že pro ni spočívá v modlitbě – a čokoládě.

Viac aj na: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210209030

Švédsko: Očkovacie pasy na na kupovanie, cestovanie a stretávanie sa

Švédi budú potrebovať preukaz o očkovaní na každodenné aktivity!

Štokholm, 8.2.2021 (LifeSiteNews) 027 198 – Švédska ministerka zdravotníctva Lena Hallengrenová oznámila:
„Vláda má v úmysle vydávať digitálny očkovací pas, ktorý im umožní cestovať do zahraničia na dovolenku, alebo stretávať sa s milovaným človekom.“
Ministerka je presvedčená, že očkovací preukaz je pravdepodobne taký žiadúci ako byť zaočkovaný. Teda je tu zrejme úmysel, aby preukaz bol potrebný na cestu do zahraničia, ako aj na každodenné aktivity ako nakupovanie a návšteva reštaurácie. Zaočkovaní Švédi dostanú „digitálny pas“ na svoj telefón.
Anders Ygeman, minister pre digitálny rozvoj vyhlásil:
„Cieľom vlády je, aby sa to uskutočnilo čo najrýchlejšie. Digitálna infraštruktúra bude hotová 1. júna. Ak Švédsko a krajiny okolo nás sa otvoria, bude to zrejme vyžadovať očkovací pas na návštevu krajín aj na iné aktivity.“ A minister spomenul obchodovanie, návštevu reštaurácií atď.
Plány Švédska nasledujú po podobných v Dánsku, ktoré plánuje program očkovacieho pasu na identifikáciu zaočkovaných ľudí pre bezpečnosť cestovania. Dánsky minister financií Morten Bodskov sa vyslovil:
„Za 3-4 mesiace bude digitálny koronový pas pripravený na používanie napríklad na obchodné cesty. Návrat cestovania je absolútne kľúčový na obnovenie ekonomickej stability krajiny a otvorenie obchodovania. Dáni dostanú tento mesiac webovú stránku s podrobnosťami,“ ako informuje Associated Press.
Lars Sandahl Sørensen, z Konfederácie dánskeho priemyslu vyhlásil:
„Z týchto pasov budú občania mať prospech mnoho rokov na cestovanie a kultúrny život!“ …
Predseda Svetového ekonomického fóra Klaus Schwab začal pracovať na návrhu očkovacích preukazoch už pred niekoľkými mesiacmi. …

Portugalská církev: Rozporuplné legalizování eutanazie za pandémie

Protesty proti eutanázii v Portugalsku

Lisabon, 5.2.2021 (RV CZ) 027 197 – Portugalský parlament v závěru minulého týdne schválil návrh zákona, který rozhodl o beztrestnosti asistované smrti – tedy asistované sebevraždy a eutanazie. Hlasovalo pro něj 136 poslanců, 78 se postavilo proti a 4 se zdrželi hlasování. Portugalská biskupská konference vyjádřila „smutek a pohoršení“ nad tím, že legalizace eutanazie přichází během pandemie, kdy „všichni usilují o záchranu co nejvíce životů za cenu ekonomických obětí a omezování osobní svobody“.
„Je rozporuplné legalizovat smrt v takovémto kontextu a odmítat lekci, kterou nám pandemie udělila“, píší portugalští biskupové v tiskovém prohlášení. „Návrh zákona uráží princip nedotknutelnosti lidského života, ukotvený v portugalské ústavě“, zdůrazňují a vyzývají k ústavní revizi zákona. „Není přijatelné, aby se eutanazie nabízela jako odpověď na nemoc a utrpení, protože to by znamenalo, že se zříkáme naší povinnosti ulevovat v utrpení, a navíc tlumočíme pomýlenou představu, že život poznamenaný bolestí se stává přítěží pro pacienta, jeho okolí, zdravotnictví i celou společnost a nezasluhuje ochranu“. Biskupové dále poukazují na „bezprecedentní kulturní involuci, vyznačující se absolutizací autonomie a sebeurčením člověka“, proti níž je nutné „energicky zasáhnout“.
Katolická církev v Portugalsku se aktivně účastnila debaty předcházející schválení zákona o eutanazii a nyní vyzývá prezidenta Marcela Rebela de Sousu, aby jej vetoval. Různé katolické instituce a organizace ve společném stanovisku upozorňují, že „v tak temném okamžiku portugalských dějin, kdy denně umírá více než dvě stě lidí v důsledku nákazy Covidem-19, by legalizace eutanazie byla projevem neúcty vůči všem těmto obětem“. Pandemie totiž v Portugalsku kulminuje – zatímco v loňském roce si vyžádala necelých sedm tisíc obětí (6972), za pouhý první měsíc tohoto roku zemřelo více než 5600 lidí.
Za „stagnaci civilizace“ označil nový zákon o eutanazii rovněž mezináboženský výbor (GTIR) v Portugalsku, v němž jsou zastoupena různá křesťanská vyznání, buddhisté, hinduisté, muslimové a Židé. Prezident Portugalské republiky může zákon schválit, vetovat anebo předat Ústavnímu soudu, což je možnost, kterou by přivítala hnutí pro život. Aktivisté pro-life spolu s náboženskými představiteli a stovkami tisíc portugalských občanů žádali o vyhlášení referenda o legalizaci eutanazie, avšak jejich žádost v říjnu loňského roku parlament zamítl. V případě, že prezident bude souhlasit s asistovanou smrtí (pro portugalské občany starší 18 let, kteří se ocitli v „situaci krajního utrpení“, anebo je sužuje „nevyléčitelná nemoc), stane se Portugalsko čtvrtou evropskou zemí (po Belgii, Lucembursku a Nizozemsku), kde nebude eutanazie trestná.

Arcibiskup: Biden podporou potratov porušuje ľudskú dôstojnosť

Abudža, Nigéria, 8.2.2021 (LifeSiteNews) 027 196 – Predseda Regionálnej biskupskej konferencie Západnej Afriky kritizoval, že Joe Biden výrazne podporuje financovanie potratov. Arcibiskup Ignatius Kaigama (62) z nigérijskej arcidiecézy Abudža povedal:
„Ako to ja chápem memorandum prezidenta Bidena reštrikcie prístupu k potratom, ktoré doma i v zahraničí zaviedla Trumpova vláda! Je veľmi hrozivé, že jeden z prvých Bidenových oficiálnych aktov je napomáhanie ničenia ľudských životov doma i v rozvojových krajinách. Tu zostáva rozum stáť – toto porušuje ľudskú dôstojnosť! Biden by mal využiť svoju pozíciu na pomoc predovšetkým tým najzraniteľnejším, nenarodeným deťom.“
„Druhý vatikánsky koncil aj všetci pápeži až po Františka dôrazne odsudzovali potrat a zabíjanie detí po narodení ako úmyselnú vraždu detičiek a najťažšie porušenie Božích prikázaní. Život musí byť chránený s najväčšou starostlivosťou od počatia. Potrat a zabíjanie narodených detičiek sú ohavné zločiny. Ako biskupi stále znova opakujeme, že potrat je priamym útokom na život, ktorý zraňuje aj ženu, rozkladá rodinu a predovšetkým uráža Boha.“
Nigérijská veriaca Obanianuju Ekeocha a prezidentka organizácie Culture of Life Africa (Kultúra života Afriky) vo Veľkej Británii natočila video s posolstvom Bidenovi, kde zdôraznila, že potrat nie je africkou hodnotou! … Zdôraznila, že Biden bude znova financovať najväčšie potratové organizácie ako Planned Parenthood, ktorej Trump zastavil všetky príspevky, ktoré nariadil ešte Obama.
Nigérijská žena ďalej povedala:
„Je desivé, že Biden seba a svojich propotratových spojencov nazýva ‘spasiteľmi’ rozvojového sveta! … To znamená, že potratové organizácie budú mať teraz silný mandát z USA … ako financované ich nesmiernym bohatstvom a pôjdu tak do rozvojových krajín podporovať, propagovať a realizovať potraty. To znamená eliminovanie môjho národa!“ …
A ozvali sa aj ďalší: „Afrika nechce potrat,“ vyhlásila právnička Nicole z Ugandy. „Afrika chce byť bez potratov!“ Sestrička Ucheci zasa požiadala americkú vládu, aby v Afrike nefinancovala potraty: „My nemáme záujem – nie je to naša priorita! Ženy v Afrike potrebujú zdravotnú starostlivosť a nie potraty.“ …
Fiorella Nashová, autorka knihy The Abolition of Woman: How Radical Feminism Is Betraying Women, (Zrušenie ženy – ako radikálny feminizmus zrádza ženy) povedala pre LifeSiteNews: „Potratoví aktivisti zo Západu v Afrike nerešpektujú ani len demokraciu. Je to čistý imperializmus. My sami najlepšie vieme, čo potrebujeme, naše hodnoty sú dôležitejšie a my musíme obrátiť zvyšok sveta, aby videli veci ako my. Pre mňa je to proste neo-kolonializmus.“

++++++++++++++++++++++

Ďalšia homília dekana z alpského údolia Zillertal v Salzburskej diecéze a požehnanie:

„Milá Zuzana, nech Boh žehná teba a tvoju krajinu!“ Ignaz

++++++++++++++++++++++++++

Naša príloha: „Postavte svetlo na svietnik!“

„Kto podriadi Cirkev štátu, osobné vyznanie duchu doby, spásu duší zdraviu,
pravdu lži atď. – tomu sa zoberie aj to, čo má.“
Homília: Dekan Ignaz Steinwender (Salzburská arcidiecéza)

Salzburg, 5.2.2021 (kath.net) 027 195

Evanjelium sv. Matúša obsahuje veľmi peknú a súčasne nie jednoduchú a často aj nesprávne chápanú formuláciu. Ježiš hovorí: „Vy ste svetlo sveta. … lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome,“ (Mt 5, 14.15) Tieto vety sú výzvou k vyznaniu – svetlo, ktoré prijímame od Boha postaviť na svietnik. Svetlo, ktoré nestojí na svietniku, nemôže pôsobiť, neplní svoju úlohu, nezodpovedá tomu, čím je. Alebo stojí na svietniku, alebo je zbytočné!
Čo chápeme pod svetlom? Čo smieme teraz považovať za svetlo? Svetlom je v prvom rade sám Ježiš. On o sebe hovorí: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života, (Jn 8,12).
Apoštol Ján píše: „Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet, (Jn 1,9).
No nielen Ježiš je svetlo. On sám hovorí učeníkom v Horskej kázni: „Vy ste svetlo sveta,“ (Mt 15). Pri krste hovorí kňaz po zažatí krstnej sviece:
„Vám sa zveruje toto svetlo. Dbajte o to, aby vaše dieťa kráčalo vždy vo svetle Kristovom ako dieťa svetla a vytrvalo vo viere až do konca.‘Tak bude môcť ísť so všetkými svätými v ústrety Pánovi, keď príde v sláve.“
To teda znamená – každý pokrstený je dieťa svetla. Dostal tento veľký dar – svetlo. Každý pokrstený je povolaný vyznávať Krista, teda postaviť pravé svetlo na svietnik, vyznávať svoju vieru – Boží dar a skrze toto svetlo svedčiť o tom, že sám je svetlom. Keďže krst je taký veľký dar, nie som ochotný krst jednoducho odsúvať, pretože nechcem nikomu toto svetlo upierať. Toto svetlo sa týka prirodzene bezprostredne Cirkvi, v ktorej pôsobí Kristus – Svetlo, pretože má prinášať Krista – Svetlo ľuďom a ako znamenie a nástroj spásy má ľuďom pomáhať byť deťmi Svetla.
Postaviť svetlo na svietnik
Čo teda znamená postaviť svetlo na svietnik? Znamená to svetlo nezakrývať, vyznávať Ježiša, stáť pri svojej Cirkvi a ako veriaci nedať sa zatlačiť do súkromnej sféry. Postaviť svetlo na svietnik znamená tiež svojím konaním vyžarovať svetlo – t. j. sprostredkovať orientáciu a motivovať k viere a k životu z viery – a teda k nasledovaniu.
Postaviť svetlo na svietnik neznamená skvieť sa svojimi vlastnosťami, skutkami a výdobytkami, ale dávať prežarovať Pána a jeho svetlo. Čím pokornejší je človek, tým viac môže pravé svetlo cez neho prenikať do sveta. Pokora prichádza z vedomia, že svetlo nemáme sami zo seba, ale prijali sme ho od Pána, aby sme ho odovzdávali iným. Presne tak sa staneme priepustnými pre jeho svetlo.
Pri skúmaní svedomia si ako farár často myslím, že svojimi chybami, slabosťami a zanedbávaniami môžem byť prekážkou tomu, aby iní verili. V zásade to však platí pre každého kresťana. Každý pokrstený je povolaný ako príklad priťahovať iných, stať sa iným svetlom a nebyť im prekážkou. Preto sa táto otázka zjavuje stále znova každému kresťanovi. Do akej miery som svetlom, alebo sa mu bránim? My nemôžeme byť neutrálnymi pozorovateľmi!
Čo sa stane, ak sa svetlo nepostaví na svietnik?
Čo sa stane, ak svetlo nepostavíme na svietnik? Ak napr. Krista relativizujeme, ním darované sviatosti si už nevšímame, ak Cirkev považujeme len za náboženský spolok, keď ju definujeme len z hľadiska jej „úžitku“ pre spoločnosť, ak zanedbávame vlastné vyznanie, ak život už neorientujeme podľa viery? Odpoveď je celkom jednoduchá:
Tak stratíme svetlo, vykĺzne nám, zoberie sa nám. Ak svetlo už nestaviame na svietnik, Pán nám stiahne vodcov a anjelov strážnych, stiahne nám samotné svetlo pravdy.
Pán odstaví svietnik
Sme tak prenechaní iným mocnostiam, medzi nimi takým, ktoré nie sú z tela a krvi. Upadneme do temnoty, ktorá je oveľa väčšia ako temnota pohanstva pred Kristom. Novopohanstvo spoločnosti odpadnutých kresťanov vrhá do nekonečnej núdze, osamelosti a zúfalstva – do predpeklia.
Arcibiskup Georg raz v homílii k duchovnej situácii povedal: „Je také temno, že mnohí si už nevidia vlastnú ruku pred očami!“ Často si myslím, čo by tento odvážny vyznavač povedal dnes? Našiel by ešte slová na vyjadrenie dnešného diania? Ak nám Boh stiahne svetlo, tak sme vydaní napospas. Sme vydaní napospas svetu, našim vlastným pudom a odporcovi, žalobcovi, otcovi lži.
Fenomén rozkolu
V ostatnej dobe som v mnohých rozhovoroch počul: Najväčší problém v súčasnej kríze je rozkol medzi ľuďmi, dokonca vo vlastnej rodine – už nedokážeme o týchto veciach hovoriť bez hádky. Veľmi veľmi mnohí ľudia trpia týmto rozkolom, ktorý je aj vo vnútri Cirkvi. Prečo to došlo až tak ďaleko? Prečo je to vôbec tak? Keď už nedokážeme spolu hovoriť ani v kruhu rodiny, tak to musí mať hlbšie dôvody. Pokúsim sa niektoré uviesť:
– Jeden dôvod je, že ak je v hre strach potom už nie je rozumná diskusia možná. A tento strach sa teraz silne podnecuje.
– Ďalší dôvod je, že ide o otázky, pri ktorých sami tápeme v tme a sme odkázaní na mnohé informácie podávané úplne protirečivo a preto nastáva veľký zmätok.
– Iný, ešte hlbší dôvod je ten, že ide o veci, ktoré sa mocne dotýkajú svedomia ľudí. Na umlčanie toho sa stávame agresívnymi, či emocionálnymi. Ak niekto v najhlbšom vnútri cíti, že je tu niečo zhnité, no potláča to, lebo sa nechce zmeniť, alebo že by musel plávať proti prúdu a jednoducho sa podriadi vládnucemu názoru – tak stavia radšej svetlo pod mericu.
– Prekážkou je aj pýcha. Nechceme pripustiť, že sme sa mýlili alebo chceme brániť iných, lebo sme sa vždy identifikovali s určitým smerovaním.
– Držíme sa kŕčovite nejakej nádeje, hoci v hĺbke srdca dávno cítime, že to nenastane.
– Rozkol – tak sa mi zdá – vniká preto tak hlboko, lebo to má predsa len viac do činenia s vierou, ako si niektorí myslia. Ak chýba svetlo, tak má Strojca zmätkov voľné pole.
Ako sa máme ako dieťa svetla v tomto rozkole správať?
– V prvom rade je dôležité, aby sme boli rozumní a pokorní a tak aj argumentovali, trpezlivo načúvali a niekedy jednoducho mlčali.
– Je aj dôležité chápať hlbšie dôvody, prečo niekto reaguje tak či onak. Musí nám byť jasné, že existujú situácie, kde rozumnými dôvodmi nič nedosiahneme.
– Môže nám tiež pomôcť myslieť na to, čo bude neskôr. Pravda nakoniec vždy zvíťazí, aj keď lož sa zdá byť momentálne v mohutnej prevahe. Všetko, čo vychádza zo lži, bude skôr či neskôr odhalené.
– Agresie, naše odpísanie inými a ohováranie máme s láskou znášať a pokúšať sa s s láskou odpovedať.
– Spoznanie, že rozkol je tu preto, lebo sa teraz deje to, čo Ježiš hovorí: „Nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo.“ Mnohé sa teraz dostáva na povrch, čo tu pod hladinou už dávno bolo.
Niekedy si myslím, či nespejeme k situácii, ktorú Ježiš opisuje v Evanjeliu, keď vyzýva učeníkov k neohrozenému vyznaniu a potom hovorí: „Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a pripravia ich o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený,“ …
(Mt 10,21 f).

Kto má, tomu sa pridá
Žijeme iste v dobe, aká tu ešte nikdy nebola. Niet nijakej skutočnej možnosti porovnania. Po prvý raz je svet skutočne globálny. Sú tu také možnosti ovplyvňovania ľudí, aké ešte nikdy neboli. Odpad od viery nabral dramatické formy. Kríza vo vnútri Cirkvi je bezpríkladná.
V tejto situácii je dôležitá ešte jedna veta z Evanjelia: Ježiš hovorí: „Kto má, tomu sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má,“ (Mt, 13,12).
To je veľmi povzbudzujúca výpoveď. Kto miluje Boha, kto zostane verný, kto Boha, vieru, Cirkev a sviatosti nestavia pod mericu, tomu sa pridá.
Teraz prebieha triedenie duchov. Teraz je síce mnohé zarmucujúce, no súčasne možno povedať: Teraz teraz je oveľa viac možností stať sa svätým!
Kto Cirkev podriadi štátu, osobné vyznanie duchu doby, spásu duší zdraviu, pravdu lži atď. tomu sa vezme aj to, čo má.
Či nie je toto odoberanie už v plnom prúde?
Kto má Boha a zostáva mu verný, tomu sa pridá všetko ostatné a smie očakávať večnú blaženosť. Kto Boha opustí, môže možno získať celý svet, ale iba na krátky čas a potom stojí pred ničotou.
Zostaňme preto v blízkosti Pána – nášho Svetla! Amen.

* * * * * * *

Sv. MICHAL ARCHANJEL,

bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

SLÁVNE KNIEŽA NEBESKÝCH VOJSK, svätý Michal archanjel,
chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Pr
Konzervatívny kardinál Rainer Mária Woelki je pod veľkým tlakom!
Nemeckí veriaci k tomu vydali petíciu: „Za právo a spravodlivosť, férovosť a úctivý prístup v katolíckej cirkvi“ – aj k nášmu arcibiskupovi …“.
estrojený za anjela svetla chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Pána Boha a Ježiša Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

K DUCHU SVÄTÉMU: Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, …

(Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K FATIMSKEJ PANNE MÁRII:

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen.
(S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *