Slávnostný ruženec 2. kniha I.

1. Zmŕtvychvstanie

Kristus vstáva zmŕtvych, jeho nepriatelia už nemajú nad ním žiadnu moc, je Kráľom naveky. My sme jeho služobníci spojení s ním v smrti i v zmŕtvychvstaní.
Bratia a sestry, našim bohatstvom je hlboké vedomie, že slúžime vždy a všade nesmrteľnému Kráľovi vekov!

2. Nanebovstúpenie

Ježiš, ktorý vystúpil na nebesia, ostáva stále so svojou Cirkvou, ktorú tento svet nenávidí. Koľko rôznych prenasledovaní, otvorených alebo skrytých, už Cirkev vo svojich dejinách prežila. Zo všetkých však vyšla víťazne.

Bratia a sestry! V boji so satanom utrpíme mnoho rán a bolesti. Ale uvažujme o slovách sv. Františka: Malé je utrpenie – sláva však nekonečná!

3. Turíce

Pripomeňme si prípravu na prvé Turíce v cirkvi. Malé stádo sa chveje úzkosťou a strachom pred budúcnosťou. Chvejú sa i stĺpy založenej cirkvi – apoštoli. Za zatvorenými dverami očakávali príchod Ducha Utešiteľa. Ale bdeli na modlitbách s Máriou, Matkou Ježišovou.
Bratia a sestry! Zíďme sa i my okolo Panny Márie, snúbenice Ducha Svätého, s úpenlivou prosbou, aby nám i nášmu národu Darca premnohých darov zoslal oheň lásky k pravde Kristovej a oheň horlivosti, žiť podľa tejto pravdy!

4. Nanebovzatie

Radujeme sa s celou Cirkvou nad oslavou našej nebeskej Matky, ale zároveň cítime bolesť na tým, že kresťanský svet nie je za jedno v úcte k Tej, ktorá nám porodila Vykupiteľa sveta.
Bratia a sestry! Modlime sa toto tajomstvo s úmyslom, aby Máriu skoro blahoslavili všetky pokolenia zeme, v zjednotenom a na celom svete v upevnenom kráľovstve Kristovom.

5. Korunovanie Panny Márie v nebi

Ježiš, tichý a pokorný srdcom, sa stáva Kráľom, jemu je daná všetka moc na nebi i na zemi. Pokorná „Služobnica Pánova“ z Nazaretu je korunovaná na Kráľovnú neba. Tejto kráľovskej dvojici máme dobíjať ľudské srdcia. Hľadali sme v apoštolskej, vedeckej a vychovávateľskej činnosti vždy len kráľovstvo Kristovo a jeho Matky – alebo slávu svojho ja? Mária je i naším vzorom.
Bratia a sestry! Prosme o pokorné presvedčenie, že „sme neužitoční služobníci“ v Božích službách, a žime k oslave Boha Otca i Syna i Ducha Svätého!

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *