Ruženec svetla IV.

1.Krst v Jordáne

Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať? (Ž 27,1) Svätý Ján je v rozpakoch, keď sa Ježiš chce dať pokrstiť. Boh odpovedá a prehlasuje Ježiša svojim milovaným synom. Aj nám Boh odpovedá v našich pochybnostiach. My ale musíme uveriť jeho hlasu.

2.Svadba v Káne Galilejskej

Velebím Pána, čo ma múdrosťou obdaril; v noci ma k tomu moje srdce vyzýva.(Ž 16,7) Mária prijíma do svojho srdca všetky udalosti, aj tie, ktorým zatiaľ nerozumie. Je pre všetkých príkladom a zaslúžene sa nazýva Stolicou múdrosti. Pravá múdrosť spočíva v tom, že poslúchame toho, ktorý je večná múdrosť, Slovo zrodené u Otca pred všetkými vekmi.

3.Ohlasovanie Božieho kráľovstva

Bože, nech ťa velebia národy, nech ťa velebia všetky národy. (Ž 67,4) Ježiš vedel, že sám za tri roky neprejde celý svet, ale vedel aj to, že po sebe zanechá niekoľko ľudí, ktorí jeho slová ponesú do sveta. Boh, náš Otec, povoláva aj nás zapojiť sa do hlásania radostnej zvesti o Božej láske.

4.Premenenie na hore

Blažený, koho si si vyvolil a prijal k sebe, prebývať bude v tvojich sieňach. Naplní nás blahobyt tvojho domu a svätosť tvojho chrámu. (Ž 65,5) V Ježišovom živote boli viaceré situácie, ktoré sa odohrali na vrchoch. Na vrchu vyhlásil svoj program blahoslavenstiev, na vrchu sa premenil pred učeníkmi a na hore Golgota položil svoj život. Na hore premenenia nechal učeníkov nazrieť na svoje oslávenie u nebeského Otca.

5.Ustanovenie Eucharistie
Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne. (Ž 103,8) Ježišova posledná večera a naše eucharistické spoločenstvo je jedna a tá istá hostina. Ježiš nám dal príklad a učí nás, ako sa máme obetovať nášmu nebeskému Otcovi za spásu sveta.

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *