Nábožné vzdychy chorého

Ó, Mária, útočisko hriešnikov, Matka umierajúcich, neopusť ma v hodine mojej smrti!

Bože, veľmi ľutujem, že som Ťa vždy nemiloval(a)!

Bože, odpusť mi moje viny, ako i ja odpúšťam svojim vinníkom!

Otče, zhrešil(a) som proti nebu a proti Tebe, zmiluj sa nado mnou biednym(ou) hriešnikom(cou)!

Panna Mária, buď mi ustavičnou pomocou!

Ježišu, i za mňa si trpel, Ty si mojím Vykupiteľom!

Dúfaj, duša moja, Pán je milosrdný a plný lásky!

Staň sa vôľa Tvoja, Pane! Nauč ma konať Tvoju vôľu, lebo Ty si môj Boh.

Bože, Duch Svätý, osvieť ma a príď mi na pomoc v mojej slabosti.

Zmiluj sa, Bože, nado mnou, pre svoje veľké milosrdenstvo!

V Teba verím, trojjediný Bože, v Teba dúfam, Teba nadovšetko milujem!

Otec na nebesiach, zmiluj sa nado mnou pre Ježiša, Tvojho Syna!

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *