Život Cirkvi vo svete 7/2021

Obsah

List slovenských biskupov premiérovi a členom vlády – link

KBS: Zneužitie sčítania obyvateľstva na kampaň proti Cirkvi – link

Pastiersky list biskupov Slovenska – link

V USA vysvätili biskupa Larryho Kulicka so slovenskými koreňmi

Vláda v Iraku potvrdzuje pápežovu návštevu

Kongregácia pre Boží kult upravuje Veľký týždeň

Vatikán: Semináre o Márii – „vzoru viery“ pre kresťanstvo aj islam

Vatikán: Dekrét naznačuje stratu práce bez zaočkovania

Vatican News chvália „katolíčku“ z Bidenovej inaugurácie

Nová V. I. P. vinica v Castel Gandolfe

Jezuita: „Pápež má starosť o jednotu Cirkvi kvôli sexuálnej morálke“

Jezuitský magazín povzbudil katolíkov ignorovať nedeľnú omšu

Čína: Pri menovaní biskupov sa už Vatikán ani nespomenie!

Britská vláda zavádza referenta pre slobodu názoru

Španielsko: Po zaočkovaní zomrelo v domove 46 seniorov

Prezidentka Harrisová? Už telefonuje svetovým lídrom!

Google zatvára aplikáciu „Titanic“ pre karikatúru Krista

Írski biskupi varujú pred legalizáciou eutanázie

Austrália: Kresťania proti zákazu modlitby za nechcenú homosexualitu

Kanada: Petícia proti zákazu terapie „obracania“ osôb LGBT

Bosna: „Európa je pre utečencov veľkým sklamaním“

Naša príloha: Nanovo objaviť drahocennosť Eucharistie

Buďme tešiteľmi nášho Pána a Kráľa Ježiša Krista!

… Moje Srdce je preplnené milosrdenstvom pre duše, najmä pre duše úbohých hriešnikov. Kiežby porozumeli, že ja som ich najlepším otcom, pre nich prúdila z môjho Srdca krv a voda ako z prameňa, ktorý je plný milosrdenstva. Kvôli nim prebývam vo svätostánku ako kráľ milosrdenstva … Aká veľká je ľahostajnosť duší k toľkej dobrote a toľkým prejavom lásky. … Na všetko si nájdu čas, ale prísť ku mne a prevziať si milosti, na to im čas už neostáva.
Nedôverou a nevernosťou vyvolených duší je moje Srdce zranené. Táto nedôvera je meč, ktorý preráža moje Srdce. (Ježiš sr. Faustíne – Nový rok 1935)

Synovia moji, buďte dokonalými tešiteľmi môjho Syna Ježiša!

V týchto časoch sa viac ako kedykoľvek opakuje jeho božský nárek: „Hľadal som tešiteľov, ale nenašiel som ich.“ Prečo sa môj Syn pýta, či je niekto, kto môže potešiť jeho srdce? Ježiš je Boh, ale tiež človek. Je dokonalý človek. Jeho Srdce bije božskou i ľudskou láskou – v ňom je všetka plnosť lásky. Jeho Srdce najviac milovalo, najviac trpelo, bolo citlivé voči najnežnejším prejavom lásky, ako aj voči putám a urážkam. Teraz je Srdce môjho Syna akoby zaplavené morom ľudského nevďaku. A predsa vás stále veľmi miluje!
Prečo ešte dnes mnohí z vás zrádzajú Ježiša a Cirkev? Prečo spia? Spánkom je často aj práca, všetko ľudské. (Don Gobbi – Pôst 1976)
V mene pokroku sa niektorí kňazi stali iba služobníkmi sveta. Modlitbu nahradili nezriadenou činnosťou, umŕtvovanie neustálym vyhľadávaním pohodlia a rozkoší, svätosť stále väčšími ústupkami hriechu – dávajú si meno kňazi, no Ježiš ich už za takých neuznáva. A tí sú niekedy tí najváženejší, ktorí si dokážu prekliesniť cestu a zastávajú zodpovedné miesta.
Tí, ktorí ešte zostávajú verní, bývajú najviac prenasledovaní, prehliadaní a niekedy vedome odstránení. (Pôst 1977)
Utešujete ma svojou vernosťou. Veľa sa diskutuje, popierajú sa pravdy katolíckej viery, vyučujú sa a nasledujú bludy, strata viery sa šíri a všade sa zväčšuje veľký odpad od Ježiša a jeho Evanjelia.
Nehľaďte na zlý príklad, ktorý vám môžu dať i vaši nadriadení a spolubratia. Hľaďte viac na hlbokú bolesť a krvavú ranu, ktorú tento rastúci odpad spôsobuje Srdcu vašej nebeskej Matky. Vlievajte balzam svojej vernosti a jednoty na otvorené a krvácajúce rany môjho Nepoškvrneného Srdca. Nenechajte sa rozptýliť ani pritiahnuť na iné cesty, lebo dnes je veľa falošných posolstiev. Staňte sa cennými nástrojmi môjho materinského diela spásy a milosrdenstva pre všetkých mojich biednych zblúdených synov. Predovšetkým týmto ma utešujte. (22.3.1995)

************************

List slovenských biskupov premiérovi a členom vlády

Bratislava, 16.2.2021 (TK KBS) 027 235 – Katolícki biskupi združení v Konferencii biskupov Slovenska na 98. plenárnom zasadnutí, ktoré sa konalo online formou, schválili text listu, ktorý zasielajú predsedovi Vlády SR a jej členom. Text prináša Tlačová kancelária KBS v plnom znení na:

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210216030

KBS: Zneužitie sčítania obyvateľstva na kampaň proti Cirkvi

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210216028

Pastiersky list biskupov Slovenska

Bratislava, 13.2.2021 (TK KBS) – Plné znenie pastierskeho listu Konferencie biskupov Slovenska, k 100. výročiu vysviacky biskupov a pri príležitosti sčítania obyvateľstva na:

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210213003

****************************

V USA vysvätili biskupa Larryho Kulicka so slovenskými koreňmi

USA, 15.2.2021 (TK KBS) 027 234 – Diecéza Greensburg v štáte Pensylvánia má nového biskupa. Je ním 55-ročný Mons. Larry J. Kulick, ktorý sa hlási k svojmu slovenskému pôvodu. Pápež František vymenoval Mons. Larryho Kulicka za greensburského diecézneho biskupa 18. decembra 2020. Hlavným svätiteľom pri konsekračnej slávnosti 11. februára v Katedrále Najsvätejšej sviatosti v Greensburgu bol filadelfský arcibiskup metropolita Nelson Pérez. Menovaciu bulu prečítal apoštolský nuncius v USA Christophe Pierre. Biskup Kulick má korene na Kysuciach. Jeho starí rodičia pochádzajú z Novej Bystrice a Starej Bystrice. Do osobného erbu si Mons. Larry J. Kulick vložil slovenský znak dvojkríža. Jeho biskupské heslo znie „Kristus je Pravda“ – Christus Est Veritas. Nový greensburský biskup komunikuje aj po slovensky a na slávnosti vysviacky zazneli dva vstupy v slovenčine. Medzi pätnástimi koncelebrujúcimi biskupmi nechýbal parmský eparcha Milan Lach SJ.
Životopisný profil nového biskupa a snímky z vysviacky si možno pozrieť na internetovej stránke Diecézy Greensburg.

* * * * * * *

Vláda v Iraku potvrdzuje pápežovu návštevu

Bagdad, 17.02.2021 (KAP) 027 233 – Vláda v Iraku potvrdila návštevu pápeža Františka v Iraku: „Hlava Cirkvi bude v Iraku cestovať pod irackou ochranou,“ vyhlásil podsekretár ministerstva zahraničia v Bagdade v stredu podľa irackej agentúry INA a dodal:
„Na stretnutí s veľkým ajatolahom Alim al-Sistanim v meste Nadšaf nedôjde k nijakému podpisu, či dohode.“
Je to po prvý raz, čo pápež navštevuje Irak a bude prijatý najvyššou autoritou šiitského islamu. Po oznámení stretnutia boli špekulácie, že pápež a al-Sistani by mohli podpísať výzvu k pokoju – „dokument o bratstve všetkých ľudí“ ako so sunitským veľkým imamom Ahmadom al-Tayyebom v r. 2019 v Abu Zabí.
„Pobyt pápeža u nás bude mať veľké účinky na Irak a silnú podporu kresťanov v krajine,“ povedal ďalej podsekretár. Návštevu v šiitskom svätom meste Nadšaf označil ako historickú.
Cesta plánovaná na 5. až 8. marca do tohto krízového štátu vzhľadom na kritickú bezpečnostnú situáciu a silne rastúci počet nakazených koronavírusom v krajine znamená čeliť veľkým výzvam. Iracko-egyptský vysielač Al-Baghdadia v utorok hlásil, že návšteva sa preto odloží na neurčito. Pracovník vatikánskej nunciatúry v Bagdade však túto správu na Twitteri dementoval.
Viac o návšteve pápeža v Iraku aj na:
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210218028

Kongregácia pre Boží kult upravuje Veľký týždeň

Kardinál Sarah: „Máme stále ešte do činenia s drámou pandémie,
ktorá priniesla mnohé zmeny v spôsobe slávenia liturgie“

Vatikán, 17.2.2021 (kath.net) 027 232 – Kath.net dokumentuje nótu Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí biskupským konferenciám k sláveniu Veľkého týždňa 2021.

Úmyslom tejto nóty je ponúknuť jednoduché smernice na pomoc biskupom posúdiť konkrétne situácie, aby sa mohli starať o duchovné blaho duchovných pastierov a veriacich pri slávení Veľkého týždňa liturgického roka. Stále ešte máme do činenia s pandémiou, ktorá priniesla mnohé zmeny spôsobu slávenia liturgie.
Normy v liturgických knihách nemožno v dobe mimoriadnej krízy dôsledne používať. Preto musí biskup robiť uvážené rozhodnutia, aby sa liturgické slávenie pre Boží ľud a pre blaho zverených duší mohlo plodne rozvíjať v zmysle nariadení orgánov zodpovedných za verejné blaho.
Biskupom sa pripomína dekrét kongregácie z poverenia Svätého Otca vydaný 25. marca 2020 a smernice pre slávenia Veľkého týždňa, ktorý majú zladiť so súčasnými opatreniami. …
– Využívanie sociálnych médií duchovným veľmi pomohlo ponúkať veriacim podporu a blízkosť. Popri pozitívnych výsledkoch sa objavili aj problematické aspekty. Na Veľký týždeň sa navrhuje uľahčenie prenosov slávení biskupov, aby veriacich povzbudili k jednote diecézne slávenia.
– Pri sláveniach sa má pozornosť upriamiť na zvláštne momenty a gestá za dodržiavania hygienických predpisov.
– Omša svätenia olejov sa môže – ak treba – preložiť na iný vhodný deň. Odporúča sa, aby sa na nej zúčastnil dobrý počet duchovných, laikov a veriacich.
– Pre slávenia Kvetnej nedele, Zeleného štvrtka, Veľkého piatku a Bielej soboty platia smernice z minulého roka.
– Treba povzbudzovať prípravu vhodných pomôcok na rodinnú a osobnú modlitbu aj častí hodinových modlitieb.
Kongregácia ďakuje biskupom a biskupským konferenciám za ich pastoračné reakcie na rýchlo sa meniacu situáciu v priebehu roka. Sme si vedomí, že rozhodnutia neboli pre kňazov a veriacich vždy ľahko prijateľné. No vieme, že sa urobili na zabezpečenie toho, aby sa sväté tajomstvá slávili čo najúčinnejšie pre naše spoločenstvá za zachovania verejného blaha a zdravia.
Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí
Na Popolcovú stredu, 17. februára 2021

kardinál Robert Sarah – prefekt
arcibiskup Arthur Roche – sekretár

Vatikán: Webináre o Márii – „vzoru viery“ pre kresťanstvo aj islam !!!

Vatikán, 16.2.2021 (LifeSiteNews)

„Mária – vzor viery a života pre kresťanstvo aj islam“ 027 231 – tak znie titul série internetových seminárov prezentujúcich Pannu Máriu ako most medzi katolíckou vierou a islamom. Organizuje ju o. i. aj Pápežská akadémia mariológie (Pontificia Academia Mariana Internationalis – PAMI). Ide o desať webinárov každý týždeň od 18. februára s katolíckymi a islamskými prednášateľmi, ktorí budú „usilovať o dialóg, poznávanie sa a spoluprácu“ na témy ako „Mária, žena viery“, „Boh, ktorý je láska a viera“, či témy ako modlitba, čistota, pohostinnosť a nenásilie, pôst a pokánie, bratstvo a občianstvo.
Ďalšími organizátormi sú: františkánska Pápežská univerzita „Antonianum“ v Ríme, Medzinárodná islamsko-kresťanská mariánska komisia, Veľká mešita v Ríme a jej Islamské kultúrne centrum Talianska.
Taliansky týždenník Famiglia Christiana prezentoval túto udalosť vo svetle deklarácie z Abu Zabí a článok v sobotu ilustroval obrázkom pápeža Františka ako podpisuje dokument o ľudskom bratstve s veľkým imamom Ahmadom al-Tayyebom z Univerzity Al-Azhar v Káhire. Po obsiahlom citáte z dokumentu Gian Matteo Roggio komentuje:
„Séria týchto seminárov je zameraná na aktívnu, slobodnú, vedomú, solidárnu, všeľudovú účasť na otvorení tohto priestoru prieniku, prepojenia, pohostinného prijímania na výslovné želanie pápeža Františka a veľkého imama, šejka Ahmada Al-Tayyeba.”
Od čitateľov týždenník Famiglia Christiana v Taliansku požaduje, aby uverili toto:
„Postava Panny Márie, židovskej, kresťanskej a moslimskej ženy, patrí právom a fakticky k ceste, k procesom a skúsenostiam, ktoré prispievajú ku generovaniu takej výchovnej dráhy, ktorá bude pozitívnym a dôveryplným prínosom k účasti generácií na novej politike a hospodárstve, keď krajiny nebudú musieť budovať svoju identitu na vzájomnom opovrhovaní a systematickom negovaní, či už otvorenom alebo skrytom. Takáto identita spôsobuje zlo, zlyhania, obmedzenia a problémy.
Postava Márie, ktorá patrí k týmto trom náboženským a multikultúrnym svetom – židovstva, kresťanstva a islamu – je sama osebe naliehavým a neustálym pozvaním k spojeniu týchto svetov, lebo ich robí modelom pluralitnej koexistencie, kde hranice každého majú dovoľovať komunikáciu, priechod, výmenu a nemajú byť zatvorené, čoho plodom sú vojny kultúry, psychológie, politiky a hospodárstva, ako aj nenávisť a neľudskosť.“
Semináre sa skončia počas pôstneho mesiaca ramadán „stretnutím s Máriou“ v konferenčnej aule Veľkej mešity v Ríme (ak situácia dovolí) na spomienku toho, čo sa píše vo Svätom koráne (súra 19,22-26) a síce:
„Po pôrode blízko kmeňa palmy, bola povolaná novonarodeným dieťaťom, ktoré jej povedalo ‘Nebuď smutná […], potras kmeňom palmy k sebe a ona ti zhodí čerstvé a zrelé datle. A tie zjedz.’“
Jedlo priateľstva a bratstva sa bude spoločne jesť, keď slnko zapadne ako hmatateľný pakt spojenectva služby pre spoločné dobro, nikoho nevylučujúcej, v poslušnosti ‘chápania veľkej božskej milosti, ktorá robí všetky ľudské bytosti bratmi’ (Dokument o ľudskom bratstve pre pokoj sveta a spolužitie).
Roggio, autor týchto veľmi pro-islamských riadkov je nielen žurnalista, ale aj člen rehole Misionárov Panny Márie z La Salette. Študoval mariológiu na Pápežskej mariologickej akadémii a je tam profesorom. Prednášku bude mať na tému „Boh je láska a milosrdenstvo“ 25. februára spolu s islamským teológom Shahrzadom Houshmandom Zadehom, ktorý prednáša na Pápežskej univerzite Gregoriana.
Roggiove slová preto jasne vyjadrujú ducha seminárov – ducha hlbokého relativizmu a zavádzajúceho porovnávania katolíckej a moslimskej viery. …

Vatikán: Dekrét naznačuje stratu práce bez zaočkovania

Vatikán-mesto, 17.2.2021 (LifeSiteNews) 027 230 – Štát Vatikán-mesto vydal dekrét, ktorý zahŕňa vakcináciu medzi opatrenia, ktoré autority môžu použiť v boji proti vírusu v naliehavej situácii ohrozenia verejného zdravia. Dekrét síce neuvádza explicitne povinnosť prijať vakcínu proti covidu, no naznačuje, že ľudia zamestnaní u Svätého stolca a v Rímskej kúrii by mohli stratiť zamestnanie, ak neprijmú očkovanie!
Dekrét na webovej stránke nespomína covid-19, ale naliehavú situáciu ohrozenia verejného zdravia definovanú WHO v r. 2001 – kde sa okrem toho uvádza „hrozba bioterorizmu, epidémie alebo pandémie predstavujúca riziko pre významný počet ľudských zdrojov“ …
V úvode dekrétu sú uvedené motívy jeho vydania a vakcinácii sa dostáva špecifická a dokonca prioritná pozornosť. …
Tento jazyk jasne ukazuje, že odmietnutie vakcíny by ohrozilo verejné zdravie a preto sa vyžaduje zákon na zabezpečenie toho, aby sa tak nestalo. Avšak dekrét neuvádza pri vakcíne termín povinná a jej odmietnutie nie je explicitne uvedené medzi bodmi, ktoré treba trestať pokutou od 25 eur. Tá sa udelí za nesprávne nosenie rúška a pokuta až do 1500 eur sa môže udeliť za nedodržanie karantény.
Dekrét má sedem strán a spomína rôzne opatrenia, ktoré sa môžu a musia urobiť „na zabezpečenie zdravia a blaha komunity pracovníkov pri rešpektovaní dôstojnosti, práv a zásadných slobôd každého jej člena“. „A to podľa princípu potreby so zohľadnením skutočného rizika pre verejné zdravie a kritérií nadčasovosti, vhodnosti a proporcionality.“
Tieto opatrenia sa týkajú „občanov, rezidentov štátu, (…) personálu slúžiaceho v guvernátore štátu Vatikán-mesto a v rôznych dikastériách Rímskej kúrie a jej pripojených inštitúcií“.

Vatican News chvália „katolíčku“ z Bidenovej inaugurácie

Vatikán, 15.2.2021 (LifeSiteNews) 027 229 – V nedávnom interview sa Vatican News pridali k ľavicovým médiám ako TIME a The New York Times a k liberálnym politikom slovami chvály pre Amandu Gormanovú, mladú pro-potratovú ženu, ktorá čítala báseň na inaugurácii Joe Bidena. Interview a jeho tón sa zdá demonštrovať prijatie Gormanovej protikatolíckych názorov na potrat.
Jej príhovor na Bidenovej inaugurácii 20. januára bol útokom na Donalda Trumpa a jeho nasledovníkov ako aj na demokraciu. Jej slová veľmi privítali ľavicové médiá a uviedli:
Slová jej básne nám dávajú nádej v krásnu budúcnosť. Jej slová hovoria o Bohu – dokonca vyžarujú svetlo Boha jednoducho pretože sú krásne.“
Vatikánske interview bolo zamerané na vzdelávanie a poéziu. Tónom podobným ako America Magazine aj Vatican News pripísali Gormanovej „božské kvality“ a oslavovali ju ako ženu, ktorá urobila „sen uzdraveného ľudstva hmatateľným“.
Riaditeľ Vatican News Alessandro Gisotti spomenul iba, že je katolíčka (navštevuje Katolícky kostol sv. Brigity v Los Angeles) a viedol interview bez ďalšieho spomenutia Boha či katolíckej viery. Sústredil sa na to, ako by poézia mohla ovplyvniť výzvu pápeža Františka stavať mosty. Gormanová hovorila o svojej láske k poézii.
Gisotti potom porovnal Gormanovú s Malalou Yousafzai a Grétou Thunbergovou a povedal, že by sa mohla stať „vodkyňou hnutia vyzývajúceho mocných tejto zeme“ a dodal: „Svet sa otriasa a mení novou generáciou a je čas počúvať ju.“
Vatican News sa však nespýtali na jej podporu potratov. Gormanová sa netají verejnou podporou zabíjania nenarodených. Na videu v r. 2019 poskytla poetický príhovor, v ktorom vyzvala ľudí, aby zachovali živý rozsudok Najvyššieho súdu USA , ktorý znamenal povolenie potratov v krajine. Zákaz potratu opísala ako „prostriedok kontroly žien a udržiavanie patriarchátu“! …
Gormanová tiež zopakovala, že „nemá pochybností, že mnohé nové veľké sociálne hnutia sa začnú v školskej triede“.
„Ja som hurikán, ktorý prichádza každý jeden rok a vy môžete čakať, že ma skoro znovu uvidíte!“ vyhlásila raz Gormanova v diskusii s Barackom Obamom.

Nová V. I. P. vinica v Castel Gandolfe

Pred rokom vytrhali vinicu Benedikta XVI. v Castel Gandolfe a zrovnali ju so zemou. Teraz prišla nová – vinica pápeža Františka. (Krátené)

Prof. Armin Schwibach

Rím, 15.2.2021 (kath.net/as) 027 228 – Spomínate si ešte? Pred rokom prišla správa o „spustošenej vinici“ Benedikta XVI. v Castel Gandolfe. Podľa riaditeľa záhrad „Ville Pontificie“ má urobiť miesto kongresovému centru. No prišla korona a možno aj zdravý ľudský rozum a z plánu nebolo nič. Tak je to, keď bývalý manažér pivovarov dostane takéto zodpovedné miesto. …
Teraz má prísť „Vinica pápeža Františka“ ako informuje „Il Messaggero“. … Teda nový plán novej vinice Pána na pozemkoch „Pápežských víl“. Rozhodnutie skultivovať novú vinicu prichádza priamo z Domu sv. Marty. Pred nedávnom začali robotníci pracovať na klesajúcom pozemku smerom k prístavisku helikoptéry, ktorý bol doteraz pasienkom pre kravičky pápežskej farmy. Mlieko “Ville Pontificie” je vynikajúce, syry takisto – cieľom je vyprodukovať viac a byť prítomný na trhu.
A teraz sa tam má založiť nová vinica. Aký druh vína si pápež zvolí, ešte nie je detailne známe, hoci všetko riadi autorita v tejto oblasti – Riccardo Cotarella, prezident Zväzu talianskych vinárov. Cotarella je expert, ktorý sa stará o vinice elity spoločnosti od Stinga až po politika Massima D’Alemu …
Víno sa ani teraz nemá predávať, ale používať iba interne rovnako ako víno z vinice Benedikta XVI. Tú mu s láskou daroval Zväz roľníkov Talianska po jeho prvých slovách ako pápeža o vinici. Na mieste jeho vinice sa teraz pestujú ruže. Na počesť Benedikta XVI. založená vinica produkovala veľmi staré druhy vín – biele „Trebbiano“ a červené „Cesanese di Affile“. Bola to nádherná vinica poeticky a symbolicky súčasne. Benedikt XVI. ju veľmi miloval a počas pobytu v Castel Gandolfe tam v dusných dňoch nachádzal svieži vzduch a rád sa tam prechádzal a modlil. …

* * * * * * *

Jezuita: „Pápež má starosť o jednotu Cirkvi kvôli sexuálnej morálke“

Vatikán – Kolín, 18.2.2021 (kath.net) 027 227 – „Myslím si, že pápež má zreteľne starosť, že Katolícka cirkev by sa mohla rozlomiť aj na niektorých konfliktných témach, lebo niektoré strany prudko presadzujú určité témy. Sú to témy ako sexuálna morálka a homosexualita, či vysviacka žien. To sú veci, ktoré sú na synodálnej ceste úplne prvé na programe. Jeho starosťou je starosť o jednotu Cirkvi. Samostatnosť áno – ale spoločne so všeobecnou svetovou Cirkvou.“
Vyhlásil to bývalý šéfredaktor nemeckého vysielania Rádia Vatikán/Vatican News, Bernd Hagenkord SJ v interview pre kolínske „Dómske rádio“. Jezuita je od r. 2019 jedným z duchovných sprievodcov „synodálnej cesty“ v katolíckej cirkvi Nemecka.
„Aj iní v Ríme hľadia na synodálnu cestu s neistotou a nervozitou,“ povedal Hagenkord. A odôvodnil to nasledovne:
„Počuť najmä hlasy kritické voči tejto ceste, no nepočúvajú sa tie druhé zúfalé hlasy. Pozorujeme zvlášť tie ostré formulácie a ostré konflikty, ktoré sa riešia na verejnosti. A vládne aj neistota, čo táto synodálna cesta z cirkevno-právneho hľadiska vlastne znamená. My chceme vytvoriť samostatnosť a vlastnú zodpovednosť v jednote mnohorakosti a to zvládneme. Potom, ako si myslím, môžeme s pápežom a všeobecnou Cirkvou spoločne kráčať ďalej.“
Na otázku o tzv. „mimoriadnej ceste Nemcov“ jezuita ďalej konštatoval:
„Starosť o slávnu mimoriadnu cestu Nemcov existuje od Martina Luthera. No to sú iba hlasy jednotlivcov, aj keď veľmi hlasné hlasy. Tieto hlasné varovania sa používajú ako prostriedky na otrávenie diskusie!“

Jezuitský magazín povzbudil katolíkov ignorovať nedeľnú omšu

USA, 16.2.2021 (LifeSiteNews) 027 226 – America, magazín vydávaný jezuitmi v USA, povzbudil katolíkov, aby ignorovali povinnosť nedeľnej svätej omše. Majú sa odvolávať na „svedomie“, ktoré môže „odmietnuť direktívy biskupov“.
Názov článku znie: „Váš biskup hovorí, že je čas vrátiť sa do kostola. Je to hriech, ak nepôjdete?“. Článok vyšiel niekoľko dní po tom, čo Detroitská arcidiecéza oznámila koniec dišpenzu z nedeľných omší. V článku sa uvádza:
„Katolíci sú povinní zúčastniť sa svätej omše, hoci sú tu okolnosti, za akých by to robiť nemali. V náuke Cirkvi sú tri vážne dôvody neúčasti na nedeľnej omši – neprítomnosť kňaza, choroba a starostlivosť o deti. To sú vážne dôvody kedy nemusia ísť na svätú omšu. Tí, ktorí svojvoľne neplnia túto povinnosť podľa Katechizmu páchajú ťažký hriech.“
Počas pandémie biskupi ako nástupcovia Krista rôzne rozšírili a obmedzovali výnimky z tohto pravidla počas pandémie. Napr. arcibiskup Jerome Listecki z Milwaukee napísal: „Strach z ochorenia neospravedlňuje nikoho, ak sa vyhne tejto povinnosti a zdôrazňujem, že je to ťažký hriech.“
America však podnecuje neposlušnosť usmerneniam biskupov a cituje Adama Rasmussena z Georgetown University, ktorý vyhlásil:
„Ľudia majú robiť svoje vlastné rozhodnutia o tom, kedy je správny čas ísť do práce, do školy a do kostola. Každý sa má rozhodovať podľa vlastného svedomia.“ !

Čína: Pri menovaní biskupov sa už Vatikán ani nespomenie!

Nové pravidlá si vyžadujú aj registráciu kléru. Každý kňaz dostane identifikačné číslo! Má viesť svoju farnosť k vlastenectvu a plneniu zákonov.

Peking, 17.2.2021 (LifeSiteNews) 027 225 – Čínska vláda vydala nové smernice týkajúce sa katolíckeho kléru v Číne. Biskupi sa podľa toho musia vyberať iba z členov „Vlasteneckého združenia čínskych katolíkov“ (CCPA), menovať ich bude komunistická strana a svätiť Biskupská konferencia Číny, ktorú Vatikán neuznáva!
Nie je tam ani zmienka o schválení biskupov Vatikánom napriek veľmi kritizovanej dohode z r. 2018, ktorú obnovili v r. 2020 na ďalšie dva roky a mala umožniť pápežovi Františkovi menovať biskupov po dohode s Čínou.

Britská vláda zavádza referenta pre slobodu názoru

Kultúra skartovania – vymazávania

Londýn, 18.2.2021 (kath.net/pl) 027 224 – „Sloboda prejavu je srdcom našej demokracie. Je absolútne správne, že naše veľké univerzity – historické centrá slobodného myslenia a ideí – túto slobodu teraz chránia a posilňujú právnou ochranou.“
Napísal to britský premiér Boris Johnson z konzervatívnej strany a poukázal na tlačovú správu vlády na túto tému. V nej sa oznamuje, že bude menovaný referent pre slobodu názoru pre vysoké školy.
Minister školstva Gavin Williamson: „Sloboda prejavu je oporou našej demokratickej spoločnosti a naše univerzity majú dlhú a hrdú históriu ako miesta, kde sa študenti a akademici slobodne vyjadrujú a môžu pestovať slobodného ducha.“
Vyjadril „hlboké znepokojenie nad odstrašujúcim účinkom neprijateľného umlčovania a neprijateľnej cenzúry na univerzitách“ povedal: „Preto musíme posilniť slobodu prejavu vo vysokoškolskom vzdelávaní posilnením existujúcich zákonných povinností a zabezpečiť podniknutie výrazných opatrení, ak sa porušujú.“
Nový referent by bol v predsedníctve Študentskej kancelárie. To je štátne vládne centrum a bude mať v budúcnosti aj kompetenciu na trestanie univerzít, ktoré porušujú slobodu prejavu. Ak budú vedci, či iné osoby pre svoje názory degradovaní, či prepustení, má sa súdnou cestou postarať o ich odškodnenie.
Ohlásené opatrenia sa obracajú proti tzv. „cancel culture“ (kultúre skartovania a vymazávania) bez toho, že sa tento pojem priamo používa. Ide o prepúšťanie docentov s nepohodlnými názormi ako aj o vylúčenie kvalifikovaných účastníkov podujatí pre ich postoje, ktoré sa pociťujú ako nepohodlné.

Španielsko: Po zaočkovaní zomrelo v domove 46 seniorov

Španielsko, 15.2.2021 (LifeSiteNews) 027 223 – Španielske médiá informovali, že seniori, ktorí dostali prvú dávku vakcíny Pfizer-BioNTech začiatkom januára v domove seniorov – koncom mesiaca zomreli. Sestričky hlásili vypuknutie koronavírusu v Domove Nuestra Señora del Rosario (Ružencovej Panny Márie) v Cadize v Andalúzii 12. januára.
V ďalšom blízkom domove v Novo Sancti Petri, v Chiclani, zomrelo 22 seniorov a 103 bolo nakazených po začiatku očkovacej kampane. Podobné prípady sa registrujú na celom svete.
V Nórsku zomrelo 29 seniorov krátko po zaočkovaní Pfizerom. V Nemecku bolo 13 úmrtí v domove po zaočkovaní a 10 úmrtí v domove paliatívnej medicíny. V Anglicku zomrelo 22 zo 72 rezidentov v Baingstoke. V USA v Syracuse v štáte New York zomrelo 24 seniorov napriek zaočkovaniu v decembri.
Vo Švédsku bolo 28 úmrtí seniorov po vakcíne od Pfizera v domove v Štokholme. V Gibraltare to bolo 70 úmrtí po začatí očkovacej kampane. Podľa agentúry Reuters zdratvotnícka agentúra v Gibraltare vyhlásila, že niet dôkazov o spojení úmrtí s vakcínou, napriek tomu, že osoby boli negatívne testované pred očkovaním a po zaočkovaní zrazu boli o niekoľko dní pozitívni!
V Izraeli sa objavilo 4500 nových prípadov nákazy po prvej dávke od Pfizera a 375 zo zaočkovaných pacientov si vyžadovalo hospitalizáciu, ako informovali izraelské médiá 12. januára.
V USA v domove v Saskatoone nemali nijaké nákazy. No týždeň po zaočkovaní boli mnohí seniori testovaní ako pozitívni.
V Škótsku v Abercornskom domove seniorov začali očkovať 14. decembra a 10. januára vypukla nákaza vírusom. Národné zdravotnícke centrum to odmietlo komentovať. Ošetrovateľ z domova pre noviny Daily Record povedal: „Seniori dostali vakcínu a o dva týždne boli pozitívni na koronavírus.“
Anglická medicínska aliancia slobody – skupina lekárov, vedcov, právnikov a iných odborníkov – uverejnila otvorený list ministrovi Nadhimovi Zahawimu a štátnemu sekretárovi pre zdravie Mattovi Hancockovi, aby dohľad nad zdravotnou starostlivosťou okamžite začal skúmať úmrtia po vakcinácii vo Veľkej Británii. Skupina poukazuje na prudko rastúci graf úmrtí v domovoch seniorov medzi 8. a 22. januárom 2021 v dobe masívneho očkovania v domovoch.
Podobné grafy vidno v Izraeli, Írsku, Bahranie a Jordánsku. …
Svetová organizácia WHO preto 26. januára zdôraznila odporúčanie vakcíny od Moderny a napísala:
„U starších ľudí kvôli riziku infikovania covidom najmä veľmi krehkých s očakávanou dĺžkou života menej ako 3 mesiace, sa má posudzovať očkovanie individuálne.“

Prezidentka Harrisová? Už telefonuje svetovým lídrom!

USA, 17.2. 2021 (LifeSiteNews) 027 222 – Ani to dlho netrvalo. Ani štyri týždne v Bidenovej vláde a Kamala Harrisová sa už chytá kľúčových funkcií prezidenta – telefonuje so svetovými lídrami.
V utorok Biely dom uverejnil niečo, čo nazval „Rozhovor viceprezidentky Kamaly Harrisovej a prezidentom Emmanuelom Macronom vo Francúzsku“.
„Kamala Harrisová vyjadrila v rozhovore s Macronom svoj záväzok posilniť bilaterálne vzťahy medzi USA a Francúzskom a revitalizovať transatlantickú alianciu. Viceprezidentka Harrisová a prezident Macron sa zhodli o potrebe úzkej bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce v boji proti covidu-19, klimatickým zmenám a podpore demokracie doma aj na celom svete. Diskutovali aj o regionálnych zmenách ako na Strednom Východe a v Afrike. Viceprezidentka sa Macronovi poďakovala za jeho vodcovstvo v oblasti rodovej rovnosti a za francúzsku podporu projektu NASA – Mars 2020.“

Harrisová tiež hovorila s kanadským premiérom Justinom Trudeauom o covide, klimatických zmenách a diverzite.
Je bizarné, že viceprezidentka volá kľúčovým spojencom USA – hlavám štátov len krátko po nastúpení do úradu. To bolo doteraz nepredstaviteľné! Ak by sa to stalo predtým, médiá by okamžite začali uvažovať, či je prezident vhodný pre tento úrad!
V prípade Joe Bidena sa však o tom nehovorí. Od začiatku kampane bolo jasné, že ak bude zvolený, bude de facto „premiérom“ aby pomáhal vykonávať každodenné povinnosti v úrade. Jedinou otázkou je – kto bude slúžiť v jeho úrade, keď sa jeho úloha takto zredukuje.
Biden sám uznal svoje obmedzenia ž v r. 2020, keď sa nazval „tranzitným kandidátom“ – čo ukazuje, že sa nepovažoval za schopného tohto úradu – aspoň nie na veľmi dlho.
Dve výkonné kandidátky pre „premiéra“ teda zrejme budú – first lady Jill Bidenová a viceprezidentka Kamala Harrisová. …
„Dr. Jill,“ ako sa sama nazýva, už počas kampane často zaskočila, keď bol Biden zmätený, či roztržitý a viedla ho. …
Ak by mal Joe Biden náhlu zdravotnú krízu nie je vôbec vylúčené, že Harrisová nezaváha poukázať na 25. dodatok ústavy a bude sa usilovať odstrániť ho z úradu. Je totiž priveľmi ctižiadostivá a navyše má silnú podporu bývalého prezidenta Baracka Obamu. …

Google zatvára aplikáciu „Titanic“ pre karikatúru Krista

„Keby išlo o Mohameda, už by padali výstrely a podpaľovali sa domy … Ale tu veď ide iba o bohorúhavé znázornenie Krista, Božieho Syna … Tu sa doteraz cirkvi ani neozvali.“
Berlín, 15.2.2021 (kath.net) 027 221 – Americký „Google“ zablokoval aplikáciu nemeckého satirického magazínu „Titanic“ kvôli prezentácii, ktorá zraňuje kresťanov. Dôvodom bola jeho titulná stránka v decembri 2020, ako informovala evanjelická agentúra „idea“. Karikatúra má nadpis „František v pasci“.
Google uviedol, že scéna je obscénna. Na to redakcia Titanicu zakryla odhaleného Ježiša brvnom a aplikáciu znova povolili, no neskôr to Google úplne odstránil.
Riaditeľ agentúry idea Helmut Matthies k tomu napísal:
„Keby išlo o Mohameda, už by padali výstrely a podpaľovali sa domy … Ale veď ide iba o bohorúhavé znázornenie Krista, Božieho Syna … Tu sa cirkvi ani neozvali. Zdá sa, že iné veci sú im dôležitejšie.“
Žurnalistka Birgit Kelleová komentovala: „Znova trocha nemeckej odvahy zdarma a bez rizika proti Katolíckej cirkvi. A Titanicu už tiež nenapadá nič nové.“ …

Írski biskupi varujú pred legalizáciou eutanázie

Dublin, 15.02.2021 (KAP) 027 220 – Írski biskupi varovali pred legalizáciou asistovanej samovraždy. V rozsiahlom stanovisku poukazujú na príslušný návrh zákona ako na „radikálny protiklad verejného blaha“ a píšu:
„Zákon by viedol nielen k širšiemu prijatiu asistovanej samovraždy, ale uvoľnil by aj ochranu zvlášť zraniteľných ľudí pred usmrtením, ku ktorému nedali súhlas! Parlament nemal návrh schváliť, ale namiesto toho posilniť paliatívnu medicínu.“
Írsky návrh zákona s názvom „Zomierať v dôstojnosti“ predpokladá „podporu pri dosiahnutí dôstojného a pokojného konca života“ pre nevyliečiteľne chorých dospelých, ktorí môžu o to požiadať. Vyhlásenie musia preveriť a potvrdiť dvaja lekári. Doteraz sa eutanázia v Írsku trestala až 14 rokmi väzenia. Pasívna pomoc – skrátenie života pomocou paliatívnej medicíny a nechať človeka zomrieť bez liekov – za istých podmienok povolené boli.
„Pomoc pri samovražde odzrkadľuje zlyhanie súcitu v spoločnosti. Jej prijatie – akoby existovalo niečo ako bezcenný život, alebo život už nehodný žitia – je nesprávne a nevyhnutne podkopáva zásady rešpektovania a právnej ochrany každého ľudského života nezávisle od veku, postihnutia, kompetencie, či choroby. Vrodená hodnota každej ľudskej osoby nezávisí od očakávanej dĺžky života, výkonnosti, dobrého stavu alebo jeho určenia inými.“
Biskupi zvlášť poukazujú na enormné problémy, ktoré prinesie legalizácia eutanázie pre mnohých zdravotníkov:
„Svedomie lekárov a zdravotníkov sa nepomerne zaťaží závažne nemorálnou a s povolaním liečiť úplne nezlučiteľnou praxou. Etika a vierohodnosť lekárskeho povolania sa tým závažne poškodí a význam zdravotnej starostlivosti sa radikálne zmení.“
Biskupi poukazujú aj na nebezpečie rozvinutia eutanázie na „dobrú alebo žiadúcu vec“:
Opatera na konci života sa bude považovať skôr za dobrý skutok ako za právo, čo povedie k emocionálnemu a spoločenskému tlaku na nevyliečiteľne chorých a iných zraniteľných pacientov. Nakoniec by sa mohli cítiť viazaní ušetriť iným bremeno opatery.“

Pastor pokutovaný za „podnecovanie nenávisti“ voči homosexuálom

Pastor iba pripomenul náuku Svätého písma o homosexualite!

Nemecko, 12, 2021 (LifeSiteNews) 027 219 – Súd v nemeckých Brémach odsúdil reverenda Olafa Latzela z Kostola sv. Martina z Evanjelickej cirkvi Nemecka na pokutu 8100 eur za „podnecovanie más k nenávisti “ voči homosexuálom v súkromných rozhovoroch s pármi veriacich. Na neverejnom seminári pastor Latzel bránil biblickú definíciu rodu a sexuality, odsúdil pochod Pride v Berlíne a ideológiu gender označil ako „útok na Boží poriadok stvorenia“.
Latzelov právnik označil rozsudok, proti ktorému sa pastor odvolal, ako „katastrofu“ a varoval, že je ohrozená sloboda prejavu: „Dnes je to o názore, ktorý nachádzame v Bibli, zajtra to bude o nejakom inom názore.“
Právnik pred súdom vyhlásil, že pastor odsudzuje správanie a nie ľudí. No sudca trval na tom, že „homosexuálna orientácia je súčasťou osobnosti človeka“.
Niektorí protestantskí predstavitelia sa zdajú viac zaujímať o to, ako sa biblická náuka odráža na ich popularite, ako o hrozby pre ich schopnosť hlásať Evanjelium! Oni totiž „čo najrozhodnejšie odsúdili“ Latzelove slová! Evanjelická cirkev Nemecka (EKD) je do veľkej miery liberálna denominácia a Latzelove „tradičné názory“ z neho urobili kontroverznú postavu. Kostol sv. Martina, kde pastor Latzel slúži, viackrát zažil prerušenie bohoslužieb aktivistami LGBT.
Manfred Müller z nemeckej organizácie „Hlas mučeníkov“ k tomu povedal:
Pastor Latzel bol prenasledovaný v ‚politickom show-procese‘, na ktorý pustili množstvo verejnosti. Jeho prípad si vyžaduje medzinárodnú pozornosť!
Toto nemá precedens. Je to naopak! Toto bude slúžiť ako precedens pre podobné budúce prípady! Preto je to také významné. Videli sme to prichádzať dlhý čas. …
Čo to znamená pre konzervatívnych duchovných?
Zastrašovanie pred zaujatím biblických postojov v tejto otázke. Okrem toho sa vytvoria nové reality v regionálnej cirkvi – teda pastieri kritickí voči žehnaniu homosexuálnych párov nebudú pripustení do cirkvi ako duchovní. …
Prečo bol proces nespravodlivý?
Celé obvinenie neobstojí. Nikdy nebol úmysel zverejniť, čo pastor Olaf Latzel hovoril na neverejnom biblickom seminári pre niekoľko párov. Teda to nijakým spôsobom neslúžilo na podnecovanie nenávisti a už vôbec nehovoriac o „podnecovaní más ľudí“ – ako znie obvinenie. Pastor Latzel tiež vždy hovorí o „homosexualite“, nie o „homosexuáloch“ a rozlišuje medzi hriechom a hriešnikom. To však súd vôbec nebral do úvahy, čo malo byť absolútne potrebné na vynesenie rozsudku.
Čo robiť na zmenu situácie?
Ježiš je Pán. ON môže zmeniť všetko. Povedz iba slovo … ON musí vysloviť iba jedno slovo, preto je modlitba taká dôležitá. Takže ľud by sa mal modliť za nášho brata pastora Latzela. A treba aj medzinárodný tlak a písať listy cirkvi.
Postoj verných Svätému písmu a konzervatívnych cirkví sa mení a už sa aj stal ťažším. Sužované je spoločenstvo sv. Martina v Brémach, ale aj napr. pietisti vo Württembergu, ktorých vždy považovali za korunovačné klenoty spoločnosti. No dnes už ich nepovažujú za spoločensky prijateľných.

Austrália: Kresťania proti zákazu modlitby za nechcenú homosexualitu

My, kresťania sme hlavnou skupinou, ktorá je terčom tohto zákona a musíme si uvedomiť, čo sa tu deje! Alebo budeme pevne stáť pri Kristovi, ale zradíme úplne svoju vieru a pripustíme, že bola iba šarádou. Musíme sa teraz rozhodnúť!“

Victoria, 12.2.2021 (LifeSiteNews) 027 218 – Kresťanskí predstavitelia sa chystajú protestovať proti kontroverznému zákonu zakazujúcemu prax zmeny homosexuálneho štýlu života, ktorý hrozí rodičom až 10 rokmi väzenia, ak nechcú potvrdiť sexuálne zmätenie svojich detí, ktoré sa cítia ako homosexuálne alebo chcú zmeniť pohlavie, ale budú praktizovať náboženské zásady v tejto oblasti ako modlitby, terapie konverzie alebo ak budú súhlasiť s exorcizmom.
Prvá sa ozvala Presbyteriánska cirkev Austrálie a vyzvala duchovných, aby „zostali verní Biblii v celej oblasti sexuálnej morálky vrátane homosexuality a transgenderizmu“.
Zákon prešiel už oboma komorami parlamentu vo Victórii.
„Zákon zakazuje každý pokus o zmenu sexuálneho štýlu života alebo rodovej identity. Modlitba alebo poradenstvo na zmenu dokonca aj na požiadanie príslušnej osoby sa zakazuje. Homosexuálny sex sa nesmie nazývať hriechom a dnešný muž môže zajtra tvrdiť, že je ženou,“ vyhlásil presbyterián Barnes.
„Zákon dokonca zakazuje rodičom modliť sa za vlastné dieťa a to aj keď ono o to požiada! A pripomenul z Biblie – Daniel 6,10. …
„My, kresťania sme hlavnou skupinou, ktorá je terčom tohto zákona a musíme si uvedomiť, čo sa tu deje! Alebo budeme pevne stáť pri Kristovi, ale zradíme úplne svoju vieru a pripustíme, že bola iba šarádou. Musíme sa teraz rozhodnúť!“
Pred schválením zákona katolícky biskup z Melbourne Peter Comensoli naliehal na premiéra Victórie Daniela Andrewsa, pokrsteného katolíka, aby tento zákon zastavil.
„Štát sa nemá zaujímať o to, ako sa modlím, ku komu sa modlím a za čo sa modlím! Vrele vítame každý zákon na ochranu ľudí pred škodou, no je smutné, že tento zákon robí aj mnoho iných vecí …
Modlíme sa za konštruktívny prístup všetkých členov parlamentu.“

Kanada: Petícia proti zákazu terapie „obracania“ osôb LGBT

Zákon ukladá 2-5 rokov väzenia za poradenstvo!

Ottawa, 11.2.2021 (LifeSiteNews) 027 217 – Poslankyňa Sarnia-Lambtonová v Marilyn Gladu vydala petíciu vyzývajúcu kanadskú vládu, aby stiahla zákon, ktorý by kriminalizoval „terapie konverzie“ pre osoby s neželanými sklonmi príťažlivosti k rovnakému pohlaviu. Dosiahla 169 podpisov a bola prvý raz prezentovaná v parlamente v decembri. Poslankyňa povedala:
„Túto petíciu podporila aj väčšina cirkví a mojim voličom veľmi záleží na slobode náboženstva, svedomia, vyjadrovania a možnosti hovoriť na verejnosti. Vyzývame vládu Kanady, aby presnejšie definovala svoje liberálne názory na ‘terapiu konverzie’, lebo súčasný zákon vylučuje pastoračnú starostlivosť o tieto osoby, ich dobrovoľné hľadanie rady aj modlitby za nich. Vyzývame vládu, aby zmenila či úplne stiahla tento zákon.“ V druhom čítaní minulý rok bol totiž zákon schválený 308 hlasmi proti 7 hlasom.
Zákon označujú ochrancovia rodiny a lekári ako „totalitný“, lebo vylučuje poradenstvo pre tieto osoby a jeho ponuky v inzerátoch. Týka sa „každej praxe, terapie, či služby na zmenu sexuálnej orientácie na heterosexuálnu.
Kňazi, ktorí by pomáhali osobám zotaviť sa z LGBT štýlu života, by čelili až do dvoch rokov väzenia a rodičia, ktorí by brali deti na poradenstvo týkajúce sa aj zmeny pohlavia, by mohli dostať až 5 rokov väzenia!
Hlavná skupina na ochranu rodiny v Kanade dosiahla tiež asi 20 00 podpisov petície.
„Sú tisíce bývalých transgenderov a gejov, ktorí opustili svoj štýl života pomocou klinickej terapie alebo duchovného poradenstva a žijú šťastnejšie, zdravšie s viac naplneným životom ako výsledok harmónie s ich vierou,“ uviedol vedúci kampane. …

Bosna: „Európa je pre utečencov veľkým sklamaním“

Sarajevo/Bonn, 12.02.2021 (KAP) 027 216 – Na zúfalú situáciu tisícov utečencov v Bosne – Hercegovine upozornil riaditeľ bosnianskej charity. Mnohí žijú absolútne nedôstojne vo vode, zime a hladní, ako povedal Tomo Kneževič v piatok v interview pre nemeckú katolícku agentúru (KNA).
„Títo ľudia sa nemôžu pohnúť dopredu ani dozadu. Ich nádej zamrzla. Dúfajme, že nie čoskoro aj ich telo. Katolícka charita vo väčšinovo moslimskej krajine vybudovala pre ľudí umyvárne v Bihacu, Tuzle a Sarajeve a vydáva im potraviny, vetrovky a hygienické potreby. Popri materiálne pomoci je dôležité prejaviť aj ľudské teplo. Oni sú vďační, keď sa im pomáha. Ale to nemôže zakrývať to, že mnohé z týchto duší sú hlboko zranené. Európa je pre nich jedným jediným sklamaním.“
V Bosne je asi 10 000 utečencov z Ázie a Afriky. Väčšinou sú to mladí moslimskí muži, ktorí opustili vlasť z hospodárskych dôvodov. Mnohí sa už dvadsaťkrát aj viac pokúšali prejsť bosniansko-chorvátske hranice, ale nikdy sa im to nepodarilo. „Od Európy si sľubovali lepší život. A teraz sa majú ešte horšie ako vo svojej domovine.“
„EÚ zvlášť Nemecko vyslalo pre piatimi rokmi jasný signál vítania utečencov a tak ich povzbudilo k príchodu. Dnes ľudí vymykajú násilím vytláčajú a ich osud zneužívajú na odstrašenie.“
Hanebné je aj to, že Európa využíva Bosnu ako svoj zadný dvor, ktorý je uzavretý. A my tým musíme trpieť, hoci sme sami povojnová krjaina s veľkou chudobou. Európa sa nesmie hrať na Piláta a umývať si ruky v nevinnosti. A kresťania už vôbec nie,“ dodáva Kneževič. …

Naša príloha:

Nanovo objaviť drahocennosť Eucharistie

Don Dominik Chmielewski SDB: Nijaká online bohoslužba nenahradí účasť na slávení Eucharistie.
Kardinál Sarah: Nesmieme si zvyknúť na bohoslužby v televízii a na internete. Boh si vzal telo. On nie je virtuálna prítomnosť. Liturgia online skrýva nebezpečie aj pre kňazov. Pretože počas svätej omše majú kňazi hľadieť na Boha. Pri prenosoch majú sklon hľadieť do kamery, akoby išlo o divadlo. tak to už nesmie ísť ďalej.

Viedeň, 18.2.2021 (kath.net – časopis VISION2000) 027 215 – Uvádzame Výber z homílie „Sila Eucharistie“:

To, že sme už po tretí raz vylúčili veriacich zo slávenia svätých omší, ohromilo dokonca aj svetských pozorovateľov! Je najvyšší čas tento Cirkev ohrozujúci stav ukončiť!
Posledný boj medzi Bohom a satanom bude bojom o zničenie Eucharistie – o tom niet pochýb.
Pripomeňme si víziu sv. Jána Bosca, ktorý videl armádu nepriateľských lodí, ktorá sa pokúšala zničiť pápežskú loď. Podarí sa jej pápeža usmrtiť a vyzerá to, akoby sa všetko skončilo. A v tej chvíli zavedie novozvolený pápež loď k dvom pilierom – jednému vyššiemu – Eucharistii a jednému nižšiemu – Panne Márii. Akonáhle loď pristane, všetko sa upokojí. Armáda nepriateľských lodí bojuje proti sebe navzájom, ponára sa a mizne v mori. Cirkev bude zachránená, pápež zachovaný, Cirkev triumfuje!
Tu sa jasne ukazuje, že v posledných časoch bude boj o Cirkev. Cirkev sa vzdiali od tých dvoch pilierov, nebude zakotvená v Eucharistii, ani v mimoriadnej zbožnosti k Božej Matke.
Nepochybujem, že vízia sv. dona Bosca práve prebieha pred našimi očami a že viera katolíkov bola skrze vírus obnažená! Kvôli zachovaniu zdravia za každú cenu sme Ježiša nechali vo
Sviatosti samého. Bojíme sa choroby, ktorá – ako aj iné choroby – skôr či neskôr povedie k tomu, že zomrieme. No a s akou škodou pre dušu musíš počítať keď celé týždne, možno roky, nebudeš prijíma Toho, ktorý je pokrmom pre večný život? Keď nebudeš prijímať Toho, ktorý je zárukou tvojho večného vykúpenia?

Nemajte strach pred vírusom!
Nemajte strach ped vírusom, ktorý môže usmrtiť telo, majte oveľa väčší strach pred tým, ktorý môže telo a dušu uvrhnúť do pekla. To druhé je jediným strachom, ktorý by mal poznačovať kresťana: strach pred večným zatratením a nie strach pred ochorením, ani len pred smrťou. Musíme chápať, že diablovi ide o to, zničiť Eucharistiu v Cirkvi.
Kardinál Robert Sarah, ktorý je v Ríme zodpovedný za sviatosti Cirkvi, hovorí presne to isté!
Keď Ježiš v 6. kapitole Evanjelia sv. Jána hovorí o Eucharistii, hovorí o tom, že kto je jeho Telo a pije jeho Krv, bude mať večný život. Prijímaním Kristovho Tela a Kristovej Krvi má už večný život v sebe! V posledný deň vstane z mŕtvych. Také dôležité je prijímanie Kristovho Tela a Kristovej Krvi. Môj večný život od toho závisí!
(…) A sv. Ján dodáva: Ježiš vedel, kto v neho neverí a kto ho zradí. Začiatok Judášovej zrady sa začína v 6. kapitole Evanjelia sv. Jána. V tom bode, keď pochybuje o reálnej prítomnosti v Eucharistii. A on dokoná zradu pri Poslednej večeri – pri prvom slávení Eucharistie vstane a opustí miestnosť – a bola noc, hovorí sv. Ján. Tam zradu dokonal.
Eucharistia nie je jedna z mnohých náboženských praktík v Cirkvi. Ona je život Cirkvi. Cirkev žije z Eucharistie, hovorí sv. Ján Pavol II. Ak je Cirkev od Eucharistie odlúčená, keď sú milióny katolíkov od Eucharistie odlúčení, Cirkev umiera – prinajmenšom je hrozne oslabená.
U proroka Daniela a v Zjavení sv. Jána čítame, že keď príde antikrist, uvidíme hrôzu pustošenia na svätých miestach. Jeho zjavenie bude možné odstránením každodennej obety – Eucharistie. Toto proroctvo je pečaťou konca časov. To prorokovi Danielovi anjel jasne a zreteľne povedal.
„V tom čase povstane Michal, veľké knieža, čo stojí nad synmi tvojho národa: Bude to čas úzkosti, aký nebol, odkedy povstal národ až po ten čas. V tom čase bude tvoj ľud oslobodený, každý, koho nájdu zapísaného v knihe. A mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa zobudia; niektorí na večný život, iní na hanbu a večnú potupu. Rozumní sa budú skvieť ako lesk oblohy a tí, čo mnohých priviedli k spravodlivosti, budú ako hviezdy na večné veky. Ty však, Daniel, uzavri slová a zapečať knihu na posledný čas; mnohí ju preskúmajú a rozšíri sa poznanie (Dan 12, 1-4).
Antikristovi bude daná vláda nad svetom a Cirkvou, pretože bude odstránená Eucharistia. Dovtedy ho od toho zdržiava každodenná obeta. Duch svätý v Eucharistii mu v tom bráni. No keď sa odstráni každodenná obeta, bude Cirkev taká slabá, že antikrist dostane moc uskutočniť svoj diabolský plán – svoj globálny plán.
Eucharistia nie je jednou z mnohých modlitieb, ktoré sa môžeš modliť, ale nemusíš. „Sacrosanctum Concilium“, dôležitý dokument koncilu o liturgii, hovorí o tom, že Eucharistia je vrchol, na ktorý Cirkev speje, prameň, ku ktorému sa celá Cirkev uberá, prameň, z ktorého vyviera celá jej moc.
Situácia je alarmujúca
Pod zámienkou vírusu sa zatvárajú kostoly, katolíci sú odstrihnutí od Eucharistie. To je alarmujúce. Nijaká online bohoslužba nenahradí reálnu prítomnosť na svätej omši, kde fyzicky prijímaš Telo a Krv Boha.
Kardinál Sarah:
Online bohoslužby sú dôležité pre všetkých, ktorí nemôžu ísť do kostola – najmä pre chorých. Ale nesmú sa dať na jednu úroveň s osobnou účasťou na Eucharistii. Online bohoslužby v sebe skrývajú nebezpečie, že sa vzdialime od osobného a intímneho stretnutia s Bohom. On sa za nás vydal a síce nie virtuálne! On hovorí: „Kto je moje Telo a pije moju Krv, ten zostáva vo mne a ja v ňom.“
Kardinál Sarah ďalej uvádza, že fyzický kontakt s Pánom Ježišom je potrebný a nenahraditeľný kľúčový postoj a nemôže ho nahradiť nijaký prenos online. A kardinál prosí, aby kňazi jasne poukazovali na potrebu eucharistickej adorácie.

Adorácia nám poskytuje pokoj
Keď denne chodím na adoráciu Najsvätejšej sviatosti, sám prežívam, ako rastie celá moja dôvera v prítomnosť Ježiša v Eucharistii a neuveriteľná láska! Daruje nám to nepredstaviteľný pokoj v srdci. A presne o tom hovorí Evanjelium: Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním … a nájdete odpočinok pre svoju dušu (Mt 11, 28-29). Ja vás posilním, dám vám nového Ducha, ducha sily, ducha lásky, ducha rozvahy. Nepochybujem o tom, že tí, čo denne chodia na adoráciu, nemajú nijaké problémy s dôverou v silu Boha v Eucharistii.
Prosím vás, usilujte o to, aby sa eucharistická adorácia stala zásadným miestom, na ktorom sa vaša viera v reálnu prítomnosť Krista v Eucharistii posilňuje. Sú to dve strany medaily – Slávenie Eucharistie a eucharistická adorácia Ježiša.
Kardinál Sarah:
Nesmieme si zvyknúť na bohoslužby v televízii a na internete. Boh si vzal telo. On nie je virtuálna prítomnosť. Liturgia online skrýva nebezpečie aj pre kňazov. Pretože počas ośvätej omše majú kňazi hľadieť na Boha. Pri prenosoch majú sklon hľadieť do kamery, akoby išlo o divadlo. tak to už nemsie ísť ďalej.
A kardinál pokračuje:
Pri prenasledovaní kresťanov v r. 303 po Kristovi sa kresťania zišli v Abitene v severnej Afrike každú nedeľu na slávenie Eucharistie. Vedeli, že im hrozí smrť. Zatknutí cisárskou gardou stáli zoči voči smrti. Na otázku, prečo porušili zákon, odpovedali: „Bez nedele – teda bez Eucharistie – nemôžeme žiť“.
Eucharistia je život Cirkvi. Ty a ja – my sme Cirkev a bez Eucharistie nemôžeme žiť. Títo ľudia v mukách odovzdali svoj život, pretože Eucharistia bola pre nich všetkým. Zvolili si radšej smrť ako život bez Eucharistie. Ducha týchto mučeníkov by sme mali v sebe obnoviť, aby sme žili vo vedomí, že bez Eucharistie nemôžeme žiť.
Nemajte strach. Vzhľadom na udalosti, ktoré patria k posledným veciam, sa postoj kardinálov, biskupov a aj laikov zmení. Myslím tu na predsedu talianskeho episkopátu – kardinála Gualtiera Bassettiho.
V októbri mu diagnostikovali koronavírus a išiel do nemocnice. A tam napísal list, ktorý mnohých prekvapil. Jeho titul: Eucharistia musí byť v centre života katolíka.

Kardinál, ktorý sa obrátil
Čo bolo na tom také prekvapujúce? Keď prišla prvá vlna pandémie, požiadal kardinál veriacich, aby na Veľkú noc nešli na omšu. Označil to ako chvályhodný čin. Povedal, že talianska cirkev ide tým smerom, lebo zdravie veriacich je to najdôležitejšie. (…) Vtedy bola takáto rétorika veľmi „in“. Aké jednoduché bolo pre duchovných veriacim povedať: Zostaňte doma! Dokonca aj keď obmedzenia neboli také prísne, hovorilo sa – zostaňte doma, to je najväčší prejav lásky. Kto miluje blížneho, zostane doma. Eucharistický Ježiš zostal sám – láska k blížnemu nad láskou k Bohu! A pritom iba Boh má moc uzdravovať, posilňovať, občerstviť.
(…) Pri ťažkej chorobe s možnosťou zakrátko stáť pred Bohom, sa veci rýchlo menia, mení sa myslenie.
Kardinál Bassetti v liste píše, že Eucharistia musí byť v centre života každého katolíka:
„V mojej chorobe mám možnosť denne prijímať Eucharistiu. Denne mi ju nosia v maličkej schránke k dverám. Skúsenosť choroby bola potrebná, aby som si uvedomil, aké pravdivé sú slová Zjavenia sv. Jána, kde Ježiš hovorí anjelovi v Laodiceji:
‚Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou.‘
Predovšetkým v tomto ťažkom úseku nášho života sa nesmie Eucharistia vytlačiť na okraj nášho života, ale musí sa s ešte väčšou mocou postaviť do centra kresťanského života. Eucharistia je duša sveta a bod, ktorý zjednocuje celý vesmír. Eucharistia je život a vykúpenie sveta.“
Neuveriteľné sú tieto slová obráteného kardinála.

(…) Ježiš Kristus je ten istý – včera, dnes a naveky. Ježiš, o ktorom hovorí Evanjelium, je ten istý ako v Najsvätejšej sviatosti. Už 2000 rokov Cirkev učí, že konsekráciou sa plná substancia chleba stane plnou substanciou Tela a plná substancia vína sa stane plnou substanciou Krvi. Veď predsa veríme, že Ježiš vzal všetky naše choroby na kríž. Tým zlomil moc týchto chorôb. To platí ja pre koronu. A túto moc a silu prijímame vo svätom prijímaní.
To neznamená, že Ježiš nás vždy a všade uzdraví. Ale On to môže! Prečo to tak hovorím? Pretože nie zdravie je to najdôležitejšie, ale prijímanie Boha, jeho Tela do nášho tela, jeho Krvi do našej krvi. Ak ho z celého srdca milujem, nechcem sedieť sám pred televízorom. Chcem byť s ním a aj keď zomriem, zomriem z lásky, pretože On za mňa zomrel z lásky. Nie je nič dôležitejšie. Za to boli usmrtení prví kresťania.

* * * * * * *

Modlitba za kňazov sv. Terezky z Lisieux

Ó, Ježišu, večný veľkňaz, zachovaj svojich sluhov v ochrane svojho Najsvätejšieho Srdca, kde im nikto nemôže ublížiť. Zachovaj bez poškvrny ich posvätné ruky, ktoré sa denne dotýkajú tvojho Najsvätejšieho Tela, zachovaj bez poškvrny ich ústa, ktoré sú zavlažované tvojou predrahou krvou.
Zachovaj čisté ich srdcia, v ktorých je odtisnutá pečať tvojho slávneho kňazstva a ochráň ich od všetkých pozemských náklonností.
Daj, aby rástli v láske k tebe a zachráň ich od svetskej nákazy. Udeľ im moc, aby premieňali srdcia, ako premieňajú chlieb a víno. Žehnaj ich prácu, aby im prinášala hojný úžitok a udeľ im korunu večnej slávy. Amen.

Sv. Michal archanjel

bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Sláva Otcu …

Slávne knieža nebeských vojsk, svätý Michal archanjel,
chráň nás v boji a hroznom zápase, ktorý vedieme proti kniežatstvám a mocnostiam, proti vládcom tohto temného sveta a proti zlým duchom.
Príď na pomoc ľuďom, ktorých všemohúci Boh stvoril nesmrteľných na svoj obraz a podobu a ktorých draho vykúpil z moci satana.
Bojuj dnes Pánov boj s légiami svätých anjelov, tak ako si kedysi bojoval proti Luciferovi, vodcovi pyšných duchov a všetkých odbojných anjelov, ktorí boli proti tebe bezmocní a už nebolo pre nich miesta v nebi.
Učiň, aby anjel odpadlík, ktorý sa zmenil na anjela temnosti, a ešte sa stále plazí po zemi, aby nás zničil, bol zvrhnutý do priepasti spolu so svojimi nasledovníkmi. Dnes tento prvý nepriateľ ľudstva a vrah od počiatku znova nadobudol sebadôveru. Prestrojený za anjela svetla chodí so zástupmi skazených duchov, napáda zem a vyhladzuje meno Pána Boha a Ježiša Krista, plieni, zabíja a posiela do večnej záhuby duše, ktorým bola určená koruna večného života.
Tento skazený had je ako nečistý prúd, ktorý vlieva do ľudí so zvrátenou mysľou a spustnutým srdcom jed svojej zloby, ducha klamstva, bezbožnosti a rúhania a smrteľný dych nečistoty, neresti a ohavnosti. Títo prefíkaní nepriatelia ľudstva zaplavujú blenom a palinou Cirkev, nepoškvrnenú Baránkovu nevestu, a dotýkajú sa jej posvätných pokladov.
Ponáhľaj sa, nepremožiteľné knieža, na pomoc Božiemu ľudu proti vpádom zatratených duchov a dožič mu víťazstvo. Amen.

Nekonečný Bože, ty obdivuhodne určuješ úlohy anjelom i ľuďom. Prosíme ťa, pošli svojich anjelov, ktorí ti ustavične slúžia v nebi, aby nás ochraňovali v pozemskom živote. Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

K Duchu Svätému
Pane, zošli svojho Ducha a obnovíš tvárnosť zeme! Pane, obnov svoje prvé Turíce. Ježišu, udeľ všetkým milovaným kňazom dar rozlišovania duchov, obdaruj ich všetkými svojimi darmi, rozmnož ich lásku, urob z nich neohrozených apoštolov a pravých svätých medzi ľuďmi.
Duchu Svätý, Bože lásky, príď ako mocný vietor do našich katedrál, do večeradiel, do najbohatších domov práve tak, ako do najpokornejších príbytkov. Naplň celú Zem svojím svetlom, svojou útechou a svojou láskou! … Príď a povzbuď ľudí v tejto dobe takej plnej úzkostí, osvetli neistú budúcnosť mnohých, upevni tých, ktorí ešte váhajú na Božích cestách.
Duchu svetla, rozptýľ všetky temnoty zeme, uveď blúdiace ovce do Božieho ovčinca, pretrhni oblaky prikrývajúce tvoje tajomné svetlo. … Naplň všetky srdcia svojimi premnohými a vzácnymi darmi, ó božský plod obety Kalvárie, … (Krátené: Marthe Robinová, Turíce 26. mája.1939)

K Fatimskej Panne Márii

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa ti klaniame, Obetujeme ti najsvätejšie Telo, krv, dušu a božstvo nášho Pána Ježiša Krista, prítomného vo svätostánku. Pre jeho nekonečné zásluhy ťa prosíme, odpusť nám všetky hriechy. A nielen nám, ale aj všetkým našim priateľom i nepriateľom.
Pokorne ťa prosíme, odpusť nám všetky urážky, ktorých sa ti denne od nás dostáva. Odpusť nám aj tie, ktorými sme urazili Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré ťa tak veľmi miluje.
Jej prostredníctvom ti obetujeme naše modlitby, obety a všetky dobré skutky ako náhradu za neprávosti, spáchané proti jej Nepoškvrnenému Srdcu.
Obetujeme ich tiež za našu mládež, jej rodičov a vychovávateľov. Prijmi ich aj za obrátenie hriešnikov, pohanov a našich bratov žijúcich v blude.
Vrúcne ťa prosíme, daj nám svätých kňazov, biskupov a apoštolov. Zveľaďuj a chráň svoje dielo, aby sme jednotne a horlivo pracovali za rozšírení Božieho kráľovstva na zemi. Nech sa vždy stane tvoja svätá vôľa.
Odovzdávame sa ti, obetujeme a zasväcujeme v spojení s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie.
Dopraj nám všetky milosti. Daj, aby sme ťa lepšie poznali a z lásky ti slúžili. Zmiluj sa nad dušami v očistci.
Nakoniec ti vrúcne ďakujeme, za všetko, čím si obdaril našu dušu a naše telo.
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, buď nám spásou. Kráľovná presvätého ruženca, oroduj za nás. Amen. (S povolením cirk. vrchnosti Nitra č.1285/46)

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *