RODINA – Radostný ruženec

1. desiatok

Ako zmýšľal o rodine Pán Ježiš? On sám síce rodinu nezaložil, ale v rodine vyrástol. Tridsať rokov žil v Nazarete, a tak ukázal, že je to vôľa Božia, aby ľudia žili v rodinách. Takto posvätil rodinný život. Prišiel na svet, aby vybudoval na zemi svätyňu rodiny. Rodina je základnou bunkou ľudskej spoločnosti.
Svätá rodina bola prvým ovocím vykúpenia. Kristus povýšil rodinu z rodiny prirodzenej do nadprirodzenej. Manželské spojenie muža a ženy povýšil na sviatosť.
V tomto prvom desiatku sa modlime za to, aby sa naše katolícke rodiny riadili podľa vzoru Svätej rodiny v Nazarete.

2. desiatok

Ježiš prišiel obnoviť rodinu. Prvou rodinou, ktorej sa toho šťastia dostalo, bola rodina starozákonného kňaza Zachariáša a Alžbety. Ježiša do tejto rodiny priniesla sama jeho Matka. Koľko milostí dostala táto rodina za Jeho pobytu u nej! Alžbeta bola osvietená Duchom Svätým. Ján zase posvätený v materskom lone!
Aj dnes sa Ježiš dostáva do našich rodín. Ako? V podobe svätého prijímania. Takto svojou prítomnosťou posväcuje všetky rodiny.
Modlime sa v tomto desiatku za to, aby sa v našich rodinách rozšírilo časté sv. prijímanie.

3. desiatok

Herodes dal povraždiť nevinné deti len preto, lebo ohrozovali jeho kľud a pohodlie. Herodes je už dávno mŕtvy, ale jeho hriech žije ďalej. Ani vojna nezabije toľko ľudí, ako tie ženy, ktoré nechcú, aby ich dieťa prišlo na svet.
Dvadsiate storočie sa volá storočím dieťaťa. Toto je však lož! Sú ženy, ktoré radšej počujú hukot svojho auta, alebo štekot svojho psíčka, než plačúci hlások svojho dieťaťa.
Modlime sa v tomto desiatku za to, aby si naše kresťanské matky vysoko vážili materstvo.

4. desiatok

Každá kresťanská rodina by mala byť Božím chrámom, kde je obetný oltár, kazateľnica a večné svetlo.
Kňazmi sú rodičia. Manžel, otec obetuje svojej rodine svoje zdravie a sily. Pracuje pre rodinu. Matka sa celá obetuje manželovi a deťom. Snaží sa všetkým pripraviť útulnú domácnosť a domov, i keď ju to stojí zdravie a krásu. To je jej bohoslužba.
Každá rodina musí mať kazateľnicu. Tou je dobrý príklad rodičov. Nestačí len dávať pekné poučenia. To je šablóna, ktorá nepôsobí. Najlepšou kázňou je vlastný život, kresťanstvo v praxi.

V každej rodine musí byť večné svetlo, čiže svetlo viery a milosti Božej. Pevnú vieru má vštepovať matka do duše dieťaťa už od malička. Má mu zložiť rúčky k modlitbe a neskôr ho viesť k prameňom milosti, ku sv. spovedi a ku sv. prijímaniu.
V tomto desiatku sa modlime, aby naše rodiny boli chrámom Božím.

5. desiatok

Svätá rodina bola vždy spolu. Panna Mária a Jozef ťažko znášali, keď Ježiš bol od nich tri dni preč, hoci to vyžadovalo jeho vykupiteľské dielo.
Dnešná rodina je veľmi rozháraná. Otec v práci, matka často tiež a deti samé, alebo na ulici. Pri obede skoro nikdy nie sú spolu. Teda aspoň v sobotu a v nedeľu nech sa schádzajú členovia rodiny k spoločnému stolu. Keď každý člen rodiny jedáva kedy sa mu zachce, putá rodiny sa uvoľňujú a hrozí rozklad. Presnosť a srdečnosť pri spoločnom jedle je požiadavkou rodinného šťastia.
Rodinu tiež spája spoločná modlitba, čítanie Písma Svätého a náboženskej literatúry i spoločné vychádzky.
Modlime sa v tomto desiatku za súdržnosť našich kresťanských rodín.

S láskavým dovolením Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
www.maria.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *