Sv. František Saleský – máj

1. Usilujte sa prekonávať malé pokušenia k hnevu, podozrievaniu, žiarlivosti, závisť nezdravej citovej neviazanosti, neúprimnosti, márnomyseľnosti, strojenosti zlých myšlienok. Tak nadobudnete silu premáhať, veľké pokušenia.

2. Keby som zbadal, že mám v srdci čo i len jediné vlákenko, ktoré by nepatrilo Bohu, hneď by som ho vytrhol.

3. Túžiť po mučeníctve a pritom neznášať malé nepríjemnosti bežného života, je omyl.

4. Chráňme sa naviazať sa na zbytočné a neužitočné radosti, aj keď sú dovolené. Tak sa ľahšie uchránime pred radosťami nedovolenými a hriešnymi.

5. Je pravda, duchovné zápasy sú ťažké, ale krásne a slávne je prebojovať ich víťazne.

6. Jedine dobre vykonané prijímanie je schopné, a aj stačí priviesť nás k dokonalosti a k svätosti.

7. Sme naviazaní na svoju mienku a úsudok a veľmi si ich vážime. Preto sa len málokto dostáva k dokonalosti.

8. Duša, ktorá sa v službe Bohu pridŕža odporúčaných prostriedkov a nevyhľadáva iné, je skutočne jednoduchá ako holubica.

9. Každá malá, úmyselne spáchaná chyba ohrozuje dokonalosť viac ako sto iných, ktorých sme sa dopustili z nepozornosti.

10. Myslieť si, že čnosť je veľmi ťažká a cesta do neba neschodná je omyl. Niet nič príjemnejšieho a sladšieho ako boží zákon.

11. Treba byť stále pripravení, ako keby sme mali každú chvíľu umrieť.

12. Keď si to láska vyžaduje, je dobre povedať blížnemu nielen čo je potrebné pre jeho poučenie, ale aj čo je potrebné pre jeho útechu.

13. Boh má zaľúbenie najmú v jednoduchých, pokorných a láskavých srdciach.

14. Keď hovoríme o božích veciach, neraz chceme byť považovaní za učených a máme záľubu vo svojich myšlienkach. A miesto toho, aby sme sa dostali k pravde, napĺňame sa len márnosťou.

15. Každé pravidlo má výnimku. Len jedno nie, a to: Nič proti Bohu.

16. Obchod by bol únavný a málo užitočný, keby sa obchodovalo iba za drobné. Ani v duchovnom živote nevážte iba v malom svoje malé dobré skutky. Konajte nenútene a veľkodušne.

17. Čas, ktorý využívame zle, alebo v nedbalej modlitbe, je čas ukradnutý Bohu.

18. Usilujte sa zachovať si v rozličných protivenstvách života pokojnú myseľ a budete sa mať dobre.

19. Buďme si istí, že aj keď nám všetko chýba, nikdy nám nebude chýbať Boh, ktorý je a aj má byť naše všetko.

20. Duševná suchopárnosť prináša väčší úžitok, keď netúžime, aby sme sa jej úplne zbavili.

21. V otázkach, ktoré pripúšťajú viac mienok, je dobre pripojiť sa k mienke iných, aby sme sa vyhli sporom a urážlivým zvadám.

22. Mnohí nechcú a ani sa neodvážia myslieť na osobitné milosti, ktoré im dal Pán, z obavy aby nespyšneli. Určite sa mýlia.

23. Veľká duša túži po svätosti. Čo nie je večné považuje za nehodné seba a tomu, čo nie je nekonečné, pripisuje malú cenu.

24. Ak si vás svet neváži, tešte sa. Aspoň ráz vás neklame.

25. Ženy si zaslúžia, aby sme im pomáhali k duchovnému pokroku, lebo sa dajú ľahšie priviesť k zbožnosti ako muži. Muži si totiž obyčajne o sebe myslia a domnievajú sa, že nikoho nepotrebujú.

26. Znášajme trpezlivo, že sme ešte ďaleko od pravej čnosti a dokonalosti, no pritom sa o dokonalosť odvážne usilujme.

27. Načo taký zhon? Berte pomaly, pokojne a len jednu vec. Potom skutočne pokročíte.

28. Ten, kto má mnoho, nikdy nebude mať dosť, ak sa neuspokojí s tým, čo je potrebné.

29. Čnosti, ktoré vyrástli v priaznivých podmienkach, sú zväčša slabé a malé. Čnosti, ktoré vyrastajú v ťažkostiach, bývajú pevné a stále.

30. Chcel by som, aby ľudia, ktorých vediem, boli vždy čo najlepšie oblečení, ale aj čo najmenej afektovaní.

31. Musíme sa vyzliecť zo seba, aby sme si obliekli Krista ukrižovaného.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *