Litánie k sv. Ján Mária Vianney

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

 

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,

Duch Svätý, Bože,

Svätá Trojica, jeden Boh.

 

Svätá Mária, Matka Božia, oroduj za nás,

Svätý Ján Mária Vianney, oroduj za nás,

Svätý Ján Mária Vianney, obdarený milosťami od detstva,

Svätý Ján Mária Vianney, model synovskej zbožnosti,

Svätý Ján Mária Vianney, oddaný sluha Nepoškvrneného Srdca Panny Márie,

Svätý Ján Mária Vianney, nepoškvrnená ľalia čistoty,

Svätý Ján Mária Vianney, verný napodobňovateľ Kristovho utrpenia,

Svätý Ján Mária Vianney, hlbokosť pokory,

Svätý Ján Mária Vianney, anjel modlitby,

Svätý Ján Mária Vianney, verný ctiteľ Najsvätejšej Sviatosti,

Svätý Ján Mária Vianney, horlivý milovník svätej chudoby,

Svätý Ján Mária Vianney, pravý syn sv. Františka z Assisi,

Svätý Ján Mária Vianney, príklad terciárneho rádu františkánov,

Svätý Ján Mária Vianney, nežný priateľ chudobných,

Svätý Ján Mária Vianney, preniknutý bázňou pred Božím súdom,

Svätý Ján Mária Vianney, opevnený Božími víziami,

Svätý Ján Mária Vianney, ktorého zlý duch trýznil,

Svätý Ján Mária Vianney, dokonalý vzor kňazskej cnosti,

Svätý Ján Mária Vianney, silný a rozvážny farár,

Svätý Ján Mária Vianney, zapálený horlivosťou,

Svätý Ján Mária Vianney, oddaný navštevovateľ chorých,

Svätý Ján Mária Vianney, neúnavný katechéta,

Svätý Ján Mária Vianney, ktorý kázal ohnivými slovami,

Svätý Ján Mária Vianney, múdry vodca duší,

Svätý Ján Mária Vianney, zvlášť obdarovaný duchom rady,

Svätý Ján Mária Vianney, osvietený svetlom z neba,

Svätý Ján Mária Vianney, ktorý nemal strach zo Satana,

Svätý Ján Mária Vianney, ktorý si mal súcit so všetkými trpiacimi,

Svätý Ján Mária Vianney, prozreteľnosť sirôt,

Svätý Ján Mária Vianney, obdarený zázrakmi,

Svätý Ján Mária Vianney, ktorý s Bohom zmieril toľko hriešnikov,

Svätý Ján Mária Vianney, ktorý utvrdil toľko spravodlivých na ceste cnosti,

Svätý Ján Mária Vianney, ktorý ochutnal sladkosť smrti,

Svätý Ján Mária Vianney, ktorý sa teraz raduje v sláve neba,

Svätý Ján Mária Vianney, ktorý rozdáva radosť tým, čo ho vzývajú,

Svätý Ján Mária Vianney, nebeský patrón farárov a kňazov,

Svätý Ján Mária Vianney, vzor a patrón vodcov duší.

 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

K: Oroduj za nás, sv. Ján Mária Vianney

Ľ: Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

 

Modlime sa:

Všemohúci a milosrdný Bože, ktorý si obdaroval sv. Ján Mária Vianney úžasnou kňazskou horlivosťou a veľkou vrúcnosťou pre modlitbu a pokánie, udeľ nám, prosíme, aby sme podľa jeho príkladu a na jeho príhovor získali duše našich bratov pre Krista a spolu s nimi dosiahli večnú slávu. Skrze nášho Pána, Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý s Tebou žije a kraľuje, s Duchom Svätým na veky vekov. Amen.

 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *