Referendum o rodine – historická výzva pre všetkých, ktorí žijú v nádeji

ThLic. Roman Seko, riaditeľ sekcie pre rodinu žilinskej diecézy

V uplynulých mesiacoch som urobil niekoľko desiatok prednášok na tému aktuálnych ohrození rodiny zo strany gender ideológie. Počas nich som vnímal v očiach manželov, rodičov, učiteľov, mladých ľudí i kňazov veľa znepokojenia, obáv ba aj hnevu. Často sa totiž vo veciach, ktoré sa nás bytostne dotýkajú, rozhoduje na politickej úrovni bez nás.

V dlhodobej službe rodinám však vnímam, že ohrození je ďaleko viac. Pochádzajú z ekonomickej a sociálnej sféry, ale aj z relativizácie hodnôt a ďalších nedostatkov súčasnej kultúry. Rovnako ale  mám možnosť vidieť aj túžbu mnohých mužov a žien, snúbencov i manželov, hľadať riešenia a zápasiť o to, aby manželstvo a rodina mohli byť dôstojným priestorom ľudskej existencie a miestom, kde človek dokáže nachádzať naplnenie, radosť a zmysel života.

Všetky problémy sa nedajú vyriešiť naraz, a keďže okolo manželstva a rodiny je ich v súčasnosti naozaj veľa, objavujú sa dve tendencie: skepsa a radikalizmus. Niektorí povedia, že sa nedá za týchto okolností robiť nič a ďalší, že je potrebné vyriešiť všetko naraz, nie len nejaké ohrozenia zo strany novej ideológie.

Východiskom z týchto dvoch krajností môže byť snáď iba to, že si zadefinujeme priority. Ak nám na rodine naozaj záleží, musíme sa pýtať, čo ju v súčasnosti ohrozuje najviac, a čo je za daných okolností možné urobiť.

Faktom je, že rodová ideológia, ktorá sa za ostatných 30 rokov sformovala v euro-americkom prostredí a postupne našla všeobecnú politickú podporu,  je sama o sebe skepsou voči manželstvu muža a ženy, voči rodine a nakoniec aj voči schopnosti človeka zadefinovať seba samého. Preto je nebezpečná pre celú euro-americkú kultúru. Je možné polemizovať o dôvodoch politickej podpory tejto teórie, no pravdou zostáva, že jej finančná a politická podpora má v súčasnosti už masívne rozmery.

Naša kultúra je však stále kultúrou demokracie. Aspoň tak samu seba opakovane prezentuje. A to je výzva pre každého z nás. Je iba na nás, či dovolíme, aby sa rozhodovalo o nás bez nás. Verejné zhromaždenia, petície a aktivizácia občanov nie sú politikom ľahostajné. Nedemokratický politik sa ich obáva a dobrý politik ich víta ako spoluúčasť na jeho politikom úsilí. Bez angažovanosti spoločnosti často aj dobrí politici zostávajú bezmocní a osamotení.

Z toho vyplýva, že najväčším ohrozením manželstva a rodiny dnes môže byť naša vlastná pasivita. Ak uveríme tomu, že sa nedá nič robiť, stane sa to realitou. Dejiny nás presviedčajú, že veľké veci sa diali aj prostredníctvom veľkej  angažovanosti. Okrem toho, pre nás kresťanov je angažovanosť súčasťou vyznania viery, že naša budúcnosť nie je osudová, ale že je v Božích rukách. To neznamená, že by sme mali pasívne čakať, čo sa udeje. Naopak, musíme vidieť zmysel našej angažovanosti ako spoluúčasti na Božom diele. Aj dejiny spásy nás presviedčajú, že Boh človeka neustále pozýva do takejto spolupráce.

Blížiace sa referendum o ochrane rodiny je v tomto zmysle pre nás historickou výzvou. To, že doteraz bolo na Slovensku sedemkrát neúspešné referendum znamená iba toľko, že sme doteraz neboli dosť angažovaní. Neznamená to, že to tak musí byť aj teraz! Naša úloha v tejto chvíli nespočíva iba v tom, aby sme sa referenda zúčastnili. Väčšina ľudí v našej spoločnosti, väčšina mužov a žien, drvivá väčšina rodičov vôbec nevníma manželstvo muža a ženy, a rodinu na ňom postavenú, ako zastaraný stereotyp. Mnohí z nich ale nevedia, že na šťastnom manželstve záleží aj nášmu Bohu. Možno sme niekedy my kresťania boli natoľko zameraní na hriechy, ktoré ohrozujú manželstvo, že sme zabudli hovoriť o jeho kráse a hodnote, ktoré má v očiach Stvoriteľa.

Preto nadchádzajúce referendum je pre nás zároveň výzvou stať sa ohlasovateľmi evanjelia o manželstve a rodine. Hovoriť o tom, že manželstvo muža a ženy je možné žiť, a že Boh nám k tomu vie dať dostatok prostriedkov. Že nemusíme meniť heterosexualitu za homosexualitu, aby žena a muž mohli nájsť naplnenie. Že muž a žena nemusia meniť svoju rodovú identitu, aby si mohli byť rovnocenní a navzájom si jeden druhého vážili.

Je výzva pre nás kresťanov, aby sme v našom okolí ohlasovali, že nadchádzajúce referendum nie je bojom proti homosexuálne orientovaným ľuďom. Veď mnohí práve v našich spoločenstvách a farnostiach nachádzajú skutočnú pomoc a prijatie vďaka službe odborníkov a vďaka vedomiu, že v Ježišovi sme si navzájom bratmi a sestrami.

Je výzva pre nás kresťanov, aby sme v našom okolí ohlasovali, že nadchádzajúce referendum nie je nerešpektovaním rovnosti muža a žena, lebo biblické posolstvo má neustále jeden z najväčších vplyvov na posilňovanie zápasu o skutočnú rovnosť mužov a žien.

Je výzva pre nás kresťanov, aby sme v našom okolí ohlasovali, že nadchádzajúce referendum nie je odmietaním sexuálnej výchovy detí, lebo múdre vyučovanie hodnôt od najútlejšieho veku a to aj v oblasti vzťahov, tela a initimity veku primeraným spôsobom je účasťou na Božej pedagogike a napĺňaním  Ježišovho misijného príkazu.

Veľkou výzvou pre nás je však aj to, aby sme rozhodne odmietli, ak sa niečo, čo je blízke menšine začne presadzovať ako životný štýl pre všetkých. Aby sme rozhodne vyjadrili presvedčenie, že možnosť vybrať si pohlavie na základe momentálnej túžby neposilní zápas o rovnoprávnosť mužov a žien. A nakoniec, aby sme sa postavili proti výchovným metódam, ktoré budú v procese školskej výchovy od malička redukovať pohľad detí v citlivých otázkach sexuálnej orientácie, namiesto výchovy k hlbokým vzťahom a k vznešenému poslaniu byť dobrými manželmi a rodičmi.

Som presvedčený, že sa nájdu mnohí, pre ktorých sa apoštolát rodiny stane jednou z hlavných priorít nasledujúcich mesiacov. Našou úlohou nie je v prvom rade zmeniť legislatívu, aby sa podľa nej všetci museli riadiť. Našou úlohou je, aby sme sa sami dobre zorientovali v tom, čo sa okolo nás deje  a  aby sme o tom povedali iným. Ešte dôležitejšie však je, aby sme svedčili o našej radosti z evanjelia rodiny. Aby sme do spoločnosti prinášali zvesť o tom, že Bohu na manželstve a na rodine záleží ešte viac, ako komukoľvek z ľudí.

 

Chcem vás preto pozvať do úplne konkrétneho misijného projektu:

  • Ak sa vo vás zrodí túžba urobiť niečo konkrétne pre obranu hodnoty manželstva muža a ženy, zájdite na stránku rodovateoria.sk a ešte lepšie sa pozrite na to, čo ju to v súčasnosti vlastne ohrozuje. Ak nemáte prístup na internet, zavolajte na číslo 0911 911 760 a pošleme vám tlačené materiály.

 

  • Potom sa rozhodnite, že v nasledujúcich dvoch mesiacoch oslovíte aspoň piatich ľudí vo vašom okolí – priateľov, spolupracovníkov, susedov,  príbuzných, o ktorých predpokladáte, že nemajú odkiaľ mať viac informácií o význame nadchádzajúceho referenda. Urobme to nenásilne, nepresviedčajme, skúsme počúvať ich argumenty. Ale zároveň prinesme svedectvo o našich obavách, ale aj o veľkej nádeji, ktorú v sebe nosíme.
  • Ak to niekoho z nich zaujme, ponúknite mu leták s informácii o rodovej teórii, ktorý si môžete objednať tiež na stránke rodovateoria.sk. Leták obsahuje príklady ohrození rodiny, ktoré sú prítomné už aj v našej krajine, s odvolávkami na konkrétne zdroje.

 

Ostatné už nechajme na Božiu milosť, ktorá pôsobí v každom človekovi a na rozumný úsudok našich známych. Otvorenosť pre jedno aj druhé môžeme podporiť spoločnými modlitbami napr. k svätému Jánovi Pavlovi II., veľkému apoštolovi rodín a spoločne sa tešiť na veľké veci, ktoré má Boh, milujúci Otec, pripravené pre túto krajinu a pre každú rodinu aj každého jednotlivca, ktorí sú v Ježišovi, našom Pánovi, otvorení Božiemu Duchu.

eee

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *