Proroctvo sv. Pátra Pia o Medžugorí

Je známe, že dvaja významní požehnaní svätci dvadsiateho storočia, pápež Ján Pavol II. a matka Tereza z Kalkaty, verili zjaveniam v Medžugorí a každý deň dokazovali, že sa modlia s Madonou z Medžugoria.

Je však menej známou skutočnosťou, že aj sv. Páter Pio, veľký taliansky mystik, stigmatik a svätý, mal tiež do činenia s udalosťami v Medžugorí. Hoci zomrel roky predtým, než sa zjavenia začali, odovzdal dva veľkolepé proroctvá týkajúce sa dvoch samostatných mystických udalostí, ktoré sa okolo Medžugoria udejú: jedno sa týkalo zjavenia a druhé sa týkalo plačúcej sošky Madony z Medžugoria, ktorá preslávila mesto Civitivecchia v Taliansku. 

V roku 1994 bol don Pablo Martin farárom kostola sv. Augustína v okrese Pantano v Civitivecchii v Taliansku, v oblasti, kde si mala získať pozornosť celého sveta soška z Medžugoria – neskôr nazývaná „Panna Civitivecchia“. Bol to don Pablo, ktorý prišiel na púť do Medžugoria v septembri toho istého roku, a ako suvenír si tu kúpil približne 40 cm bielu sošku Panny Márie.

Je zaujímavé poznamenať, že vo svojom duchovnom živote preukazoval don Pablo silnú úctu k sv. Pátrovi Piovi – ešte predtým, než bol v roku 2002 oficiálne kanonizovaný Jánom Pavlom II. Úcta k Piovi si zasluhuje pozornosť aj pre to, že don Pablo bol presvedčený, že sám Páter Pio mu pomohol vybrať tú sošku z Medžugoria, ktorá ronila krvavé slzy pri 14 rôznych príležitostiach. Bol to Páter Pio, ktorý Dona Pabla uistil, že „najkrajšia udalosť jeho života“ nastane po výbere a zakúpení tejto sošky.

Spisovateľ Randall Sullivan píše o súvise medzi Pátrom Piom a plačúcou sochou z Medžugoria v knihe The Miracle Detective (Detektív zázrakov). Skutočnosť, že Páter Pio zomrel v roku 1968, urobila toto posolstvo – duchovnú komunikáciu – oveľa zaujímavejšou. Okrem toho stojí za zmienku aj fakt, že keď svätý Pio ešte kráčal po zemi a pozdravoval pútnikov vo svojom kláštore v San Giovanni Rotondo, prorokoval o nastávajúcich zjaveniach Najsvätejšej Panny Márie v Medžugorii. Novinárka BBC Mary Craig vo svojej knihe Spark from the Heaven (Iskra z neba) uvádza, že pár rokov pred začiatkom zjavení v Medžugorí páter Pio vyslovil skupine pútnikov, ktorí ho navštívili z diecézy Mostaru, tieto slová: „Blahoslavená Panna Mária čoskoro navštívi vašu vlasť. Medžugorie sa nachádza skutočne v diecéze Mostar, čím sa proroctvo svätého Pia stáva oveľa pozoruhodnejším.

Pio bol samozrejme človek známy svojimi rôznymi duchovnými darmi. Boh mu dal neuveriteľné milosti. Okrem iného mal schopnosť liečiť, čítať v dušiach počas spovede, bilokoval, prežíval vízie Ježiša a Márie a komunikoval so svojím strážnym anjelom. A samozrejme, mal schopnosť prorokovať. Preto by nemalo byť žiadnym prekvapením, že spojenie veľkého svätca s Medžugorím je tak veľmi pravdepodobné, že prorokoval aj príchod Madony a prihováral sa za výber sošky Márie pre dona Pabla.

Biskup z Civitavecchie Gerolmo Grillo informoval, že v roku 1995, v tom istom roku, keď soška z Medžugoria začala roniť krvavé slzy, požiadal pápež Ján Pavol II., aby bola prenesená do Vatikánu. Keď bola soška privedená do Svätej stolice, Ján Pavol II. prijal Madonu vo veľkej úcte, pomodlil sa pri nej a po skromnej modlitbe položil korunku na jej hlavu – korunku, ktorú sám priniesol na túto príležitosť.

zdroj: MysticPost, verim.sk, Obrázok: tamtiež 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *