Za zomrelých priateľov a dobrodincov

Milosrdný Bože, ktorý sa zmilúvaš a nechceš, aby bol človek zatratený, ale spasený. Utiekame sa k Tvojmu nekonečnému milosrdenstvu, aby si vyslobodil duše našich zomrelých priateľov a dobrodincov z väzieb hriechov a aby si ich skrze svojich svätých anjelov milostivo doviedol do večnej blaženosti. Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *