Za zomrelých priateľov a dobrodincov

Milosrdný Bože, ktorý sa zmilúvaš a nechceš, aby bol človek zatratený, ale spasený. Utiekame sa k Tvojmu nekonečnému milosrdenstvu, aby si vyslobodil duše našich zomrelých priateľov a dobrodincov z väzieb hriechov a aby si ich skrze svojich svätých anjelov milostivo doviedol do večnej blaženosti. Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.

One thought on “Za zomrelých priateľov a dobrodincov

  • 17. mája 2018 at 19:54
    Permalink

    Prosím o motlitby za môjho otca , ktorý by sa dnes dožil 89 rokov. Odpočinutie večné daj mu, ó Pane , a svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen

    Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *