Zmrzačený mních, ktorý zložil najkrajšie hymny

Inšpirujúci príbeh o tom, ako slepý, zmrzačený mních zložil SALVE REGINA.

Bl. Herman sa narodil s rázštepom podnebia, detskou mozgovou obrnou a rázštepom chrbtice, no mal aj geniálnu myseľ. Boh často používa slabé nástroje, aby dosiahol väčšie dobro. Taký bol prípad bl. Hermana z Reichenau.

Herman sa narodil s rázštepom podnebia, detskou mozgovou obrnou a rázštepom chrbtice. Jeho detstvo sa ukázalo byť mimoriadne ťažké, ale jeho rodičia chceli pre neho to najlepšie. Keď mal sedem rokov, zariadili mu pobyt v neďalekom benediktínskom kláštore, kde sa bude môcť vzdelávať a vychovávať.

Herman prekvital v kláštore a rýchlo sa zistilo, že zatiaľ čo jeho telo bolo zmrzačené, jeho myseľ bola výnimočná. Stal sa učencom v astronómii, teológii, matematike, histórii a poézii. Herman bol tiež majstrom jazyka a plynule hovoril arabsky, grécky a latinsky.

Čo však bolo ešte pozoruhodnejšie, bola jeho jemná povaha a oddaný vnútorný život. Mal veľkú radosť a napriek svojim fyzickým zlyhaniam sa vždy usmieval. Neskôr v živote oslepol a vtedy začal skladať nádherné hymny. Aj keď jeho telo zlyhalo, jeho myseľ a srdce boli v plameňoch Božej lásky a to ho podnietilo vytvoriť niektoré z najznámejších chválospevov všetkých čias.

Herman skomponoval najmä veľmi populárne Salve Regina („Zdravas, Kráľovná“) a Alma Redemptoris Mater („Milujúca Matka Vykupiteľa“). Obidva hymny sa začlenili do cirkevnej liturgie hodín a zaraďujú sa po recitácii nočnej modlitby. Najmä Salve Regina je jedným z najznámejších mariánskych chválospevov Cirkvi.

Keď oba tieto hymny čítame alebo spievame po tom, ako sme sa dozvedeli o bl. Hermanovi, sú ešte pozoruhodnejšie. Hymny sú radostné piesne plné lásky a oddanosti, pochádzajúce zo srdca človeka, ktorý počas svojho života veľmi trpel. Pripomína nám silu viery a to, že bez ohľadu na to, aké utrpenia musíme znášať, stále môžeme chváliť Boha a ďakovať mu za úžasné veci, ktoré pre nás urobil.

Keby sa Hermann narodil v pohanských časoch, vrátili by ho bohom alebo divej zveri tým, že by ho vystavili na svahu, kde by bol zožraný. Teraz sme ešte menej zbožní. Možno by sa ani nenarodil. Ďakujme Bohu, že Herman žil na jasnom úsvite vrcholného stredoveku a že jeho matka a otec boli dobrí kresťania a že opát Berno pochopil, že Božie dary prichádzajú spôsobmi, ktoré svet často nevidí. Uvedomte si, že blahoslavený Hermann teraz stojí vzpriamene pred Božou prítomnosťou a že keď svätí spievajú o sláve nášho Spasiteľa, ktorý sa narodil v chudobe, jeho hlas bude držať krok s hukotom jeho srdca a nebude znieť ako híkanie osla. Kiež by sme si raz aj my zaspievali!

Zdravas’ Kráľovná, Matka Milosrdenstva,
život náš i sladkosť, a nádej naša, zdravas’!
K Tebe voláme, hriešni synovia Evy,
v tomto sĺz údolí stonajúci, plačúci.

A preto teda, Orodovnica naša,
obráť k nám svoje premilosrdné oči.
A nám Ježiša, ktorý je požehnaný plod
života Tvojho, tam vo večnosti ukáž.
Ó, milostivá a nad všetkých pobožná,
ó, presladká Panna, Matka Božia Mária.

Stredisko katolíckych vzdelávacích zdrojov

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *