Pane, zachráň ma (Mt 14, 28)

Dobrý Ježišu,
Keď prichádzam k tebe, chcem si uvedomiť, aký k tebe prichádzam a čo prežívam v túto chvíľu. Chcem byť pred tebou pravdivý a úprimný. Chcem byť pred tebou taký, aký som, lebo verím, že práve s takým sa chceš so mnou stretnúť a iba tak môže naše stretnutie priniesť skutočné ovocie.
Dobrý Ježišu,
chcem naše dnešné stretnutie prežívať vo svetle evanjeliovej udalosti, ktorá rozpráva o tom, ako kráčaš po mori a tvoji apoštoli sa zľaknú. Peter povie: Ak si to ty, Pane, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode. A ty si súhlasil. No potom sa strhol víchor. Peter sa naľakal. Začal sa topiť a volal: Pane, zachráň ma.
Ježišu, niekedy prežívam svoj život ako apoštoli, ktorí sa plavili nadránom po mori a nespoznali ťa. Rovnako som zaplavený prácou, a to nie prácou, ktorá by bola tebe vzdialená, a predsa mám neraz pocit, že ťa nevnímam, že sme si navzájom vzdialení. No príde chvíľa a počujem tvoj hlas: Vzchop sa, neboj sa, ja som tu. Tieto tri skutočnosti mi dávaš do môjho života ako úlohu a zároveň uistenie.
Hovoríš mi: Vzchop sa. To nie je z tvojej strany výčitka ani pripomenutie, aký som neschopný. Je to prejav dôvery vo mňa. Je to povzbudenie k činnosti. Je to výzva k práci na sebe samom.
Neboj sa – je výzva k dôvere v teba, k tomu, aby môj pohľad bol stále upretý na teba.
Ja som to – týmito slovami posilňuješ a prehlbuješ moju istotu.
Ježišu, keby som postavil svoj život na tvojich slovách, osvojil si ich a žil v postoji viery, dôvery a istoty, ktoré mi ponúkaš a ku ktorým ma vedieš, keby som sa v skutku nechal viesť tebou namiesto svojho strachu a sebectva, mohol by som byť lepším človekom. No ako veľmi sa podobám apoštolovi Petrovi v jeho strachu, v jeho malej dôvere, v jeho pochybnostiach, v jeho zaváhaniach. Ako často sa musíš aj mňa samého pýtať: Prečo si zapochyboval, ty človek malej viery?
Áno, Ježišu, stačí len kúsok mojej nedôvery a začínam sa topiť. Pozri, v čom všetkom sa utápam. Topím sa vo svojich starostiach, v návale práce, v ťažkostiach, v každodenných skúškach, v povinnostiach doma, v škole, v práci. Cítim, ako ma v ťaživej zodpovednosti prerastajú. Topím sa v problémoch, ktorých riešenie odkladám deň čo deň, v slabostiach, ktoré neviem prekonať.

V čom všetkom sa ešte, Pane, topím?
Ty to vieš lepšie ako ja, preto ťa s dôverou prosím:
Pane, zachráň ma od straty viery a dôvery v teba.
Pane, zachráň ma a nedopusť, aby jestvovalo niečo, čo by ma dokázalo od teba odlúčiť.
Pane, zachráň ma od straty lásky k tebe, k tvojej Cirkvi, k druhým i k sebe.
Pane, zachráň ma od toho, aby sa ma zmocnila samoľúbosť, pýcha, zloba života.
Pane, zachráň ma od pokušenia v mojich slabostiach.
Pane, zachráň ma od hnevu a túžby po odplate, keď ma druhí podrážajú.
Pane, zachráň ma od bezradnosti a beznádeje, keď mi starosti prerastajú cez hlavu.
Pane, zachráň ma od pesimizmu, keď sa sila zla javí silnejšia ako sila dobra.
Pane, zachráň ma od pochybností v povolaní, ktoré si mi určil.
Pane, zachráň ma od vlažnosti v duchovnom živote.
Pane, zachráň ma od straty zmyslu života a práce.
Pane, zachráň ma, keď sa ma zmocní pokušenie neodpustiť, závidieť, nedopriať.
Pane, zachráň ma, keď sa opakujú moje pády a zlyhania a ja neviem nájsť spôsob, ako s nimi bojovať.
Pane, zachráň ma, keď som plný predsudkov.
Pane, zachráň ma, keď sa ku mne dostávajú správy o škandáloch v Cirkvi a oberajú ma o lásku a dôveru k nej.
Pane, zachráň ma, keď si myslím, že si ku mne nespravodlivý, že iných viac obdarúvaš ako mňa.
Pane, zachráň ma, keď sa ma zmocňuje duchovná temnota a neviem v nej túžiť po tebe.

Text adorácie je prebraný z knihy Modlitby pred eucharistickým Ježišom od P. Jozefa Šuppu, SJ a uverejnený s láskavým dovolením vydavateľstva Dobrá kniha www.dobrakniha.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *