Pane, vždy nám dávaj taký chlieb (Jn 6,34)

Dobrý Ježišu,
zmiluj sa nado mnou a daruj mi v túto chvíľu, keď som tu pred Tebou, milosť modliť sa v Tvojom Duchu, ba Tvoj Duch nech sa modlí vo mne. Ty sám mi vlož do srdca túžbu, ktorá celkom zachytí moje srdce, môj rozum, moju vôľu, moje zmysly, všetko, kým som, aby som sa mohol vrúcne modliť, aby som sa modlil úprimne, s dôverou, pravdivo a s osohom pre môj každodenný život.
Ježišu, keď si nasýtil zástup ľudí, prišli k Tebe mnohí a prosili Ťa: Pane, vždy nám dávaj taký chlieb. Vtedy si sa rozhovoril o Chlebe, ktorým si Ty sám, o chlebe života. Ich prirodzenú túžbu po nasýtení telesného hladu si upriamil na väčšiu túžbu ľudského ducha a srdca. Na túžbu po pravde, po láske, po živote, ktorý nepozná zánik, na túžbu po pokoji a šťastí, na túžbu po Bohu.
Ako je to s mojimi túžbami, Bože? Ako je to s mojou duchovnou potrebou po pravde, po láske, po Tebe? Cítim hlad po Tebe? Ako? Ako sa vo mne hlási hlad po pravde? Hlad po dobre? Hlad po kráse? Hlad po veľkodušnosti? Hlad po láske, šťastí a pokoji?
Pane, dávaj nám taký chlieb.
Čoho sa, Pane, dožadujú touto prosbou ľudia? Čoho sa touto prosbou dožadujem ja sám?
A vôbec, Pane, dožadujem sa niečoho od Teba? Ak áno, čoho? Na čom mi skutočne záleží? O čo mi ide? Po čom túžim? Čo chcem?
Zo svojich túžob a zo svojich prosieb môžem vlastne vyčítať, čím žijem, čo je zmyslom môjho života. Môžem vyčítať, akým som človekom v najhlbšom vnútri svojho srdca, svojho ducha i svojich zmyslov.
Rovnako však môžem spoznávať, nakoľko si Ty, Pane, mojím životom, nakoľko žijem s Tebou a z Teba. Okolo čoho sa môj život točí? Okolo Teba, alebo okolo mňa samého? S kým vediem rozhovor? So sebou samým, so svojimi túžbami, alebo sa zhováram s Tebou samým?
Dobrý Ježišu, sú chvíle, keď cítim prázdnotu svojho srdca a vnímam úbohosť svojho vnútra, svojej duše. Sú chvíle, keď s údivom či s prekvapením zisťujem, že na Teba ani nemyslím, akoby si mi ani nechýbal, akoby som Ťa ani nepotreboval, akoby mi stačilo žiť iba mojimi povrchnými záujmami, novinovými, rozhlasovými a televíznymi informáciami, prácou, plytkými rozhovormi s druhými, lacnou zábavou, telesným pôžitkom…
A Ty mi zatiaľ pravdivo a jasne hovoríš a múdro ma upozorňuješ: Nielen z chleba žije človek, ale z každého Božieho slova.
Ty aj mne hovoríš slová života a ponúkaš Chlieb z neba. Ty sám sa mi dávaš za pokrm, lebo telo nič neosoží, ale duch dáva život.
A duchom Chleba života, ktorý nám dávaš, duchom Eucharistie je duch vzájomnej lásky.
Ozaj, čím by bol a čím sa stáva náš život bez vzájomnej lásky, ktorú nám prikazuješ?
Ježišu, Ty si povedal: Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť naveky. A potom: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť Jeho krv,  nebudete mať v sebe život. Bez vzájomnej lásky niet života. Kto nemiluje, zostáva v smrti.
Sviatostný Ježišu, Ty, ktorý si Chlebom života, Ty, ktorý si láskou, Tebe otváram svoje srdce, svoju dušu a všetko, čo mám. Ďakujem Ti, že sa nám dávaš ako chlieb života, ako pokrm našich sŕdc, duší, životov, ako liek na naše slabosti, ako posila na cestu k večnosti, ako závdavok nesmrteľnosti.
Ježišu, ak Ti s takou láskou ďakujem za pozemský chlieb, ešte s väčšou láskou ďakujem za Chlieb života večnej lásky. Vďaka Eucharistii sa vieme deliť s druhými o všetko, čo máme a čím sme.
Ježišu, keď Ťa prosím: Dávaj nám taký chlieb, myslím na chlieb našej vzájomnej lásky, myslím na Chlieb, ktorým si Ty sám, veď hovoríš: Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba.
Ježišu, dávaj nám chlieb viery, chlieb nádeje, chlieb vzájomnej lásky.
Ježišu, dávaj nám chlieb pravdy, chlieb múdrosti a pravého poznania.
Ježišu, dávaj nám chlieb odpustenia a odpúšťania.
Ježišu, dávaj nám chlieb chápajúcej lásky.
Ježišu, dávaj nám chlieb milosrdenstva.
Ježišu, dávaj nám chlieb pokoja a dobrých medziľudských vzťahov.
Ježišu, dávaj nám chlieb dôvery, vernosti, trpezlivosti, pokory a veľkodušnosti.
Ježišu, dávaj nám chlieb nadšenia a svätosti.
Pane, vždy nám dávaj takýto chlieb.
Dávaj nám ho, Ježišu,
aby v nás bola túžba po Tebe,
aby náš život bol hľadaním Teba,
aby bol našou dôverou v Teba,
aby bol našou nádejou v Teba,
aby bol našou láskou k Tebe,
aby bol našou láskou k druhým a k Tvojej Cirkvi,
aby bol našou túžbou po Tebe, po kráse, po šťastí, aké utvára nesebecká láska,
aby bol našou túžbou nielen prijímať, ale i dávať,
nielen hovoriť, ale aj počúvať,
nielen hľadať, ale aj nachádzať,
nielen radiť, ale i nechať si poradiť,
nielen slúžiť, ale i nechať si poslúžiť.
Dobrý Ježišu, dávaj nám chlieb večného života. Dávaj nám ho, prosím teraz i stále.

Text adorácie je prebraný z knihy Modlitby pred eucharistickým Ježišom od P. Jozefa Šuppu, SJ a uverejnený s láskavým dovolením vydavateľstva Dobrá kniha www.dobrakniha.sk
Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *