Požehnanie domu (alebo iného miesta), ktoré zostavil otec Amorth

Táto modlitba slúži na požehnanie nášho domova alebo iného miesta, ktoré je pre nás dôležité. Modlitba pozýva Božiu prítomnosť, aby nás ochránila pred zlom.

Otec Gabriele Amorth je považovaný za jedného z najväčších exorcistov našej doby. Po mnoho rokov svojej služby otec Amorth uskutočňoval stovky exorcizačných obradov.
Môžeme sa modlitbu za požehnanie a oslobodenie domu a iných miest, pomodliť osamote alebo s našim kňazom. Odporúča sa, aby sme žehnali náš dom alebo iné miesto, ktoré nám je blízke, lebo ňou vzývame Boha, aby tam žil a prebýval s nami a zbavil nás všetkého zla a akejkoľvek škodlivej prítomnosti.

Modlitbu cituje o. Marcello Stanzione v knihe „La Liberazione dei luoghi infestati dagli spiriti maligni“ („Oslobodenie miest prenasledovaných zlými duchmi“, Edizioni Segno).

Modlitba požehnania

Pane, veď tento dom a chráň ho pred nepriateľskými vplyvmi. Nech svätí anjeli, udržujú náš dom v pokoji, aby tvoje požehnanie zostalo s nami. Skrze Krista, nášho Pána, Amen.

Pane Ježišu Kriste, ktorý si prikázal svojim učeníkom, aby priniesli pokoj obyvateľom domov do ktorých budú vchádzať, prosím, posväť tento dom prostredníctvom našej úprimnej modlitby a svojej Najdrahšej krvi.

Nech na nás spočíva tvoje požehnanie a pokoj. Nech náš dom naplní spása, ktorá prišla aj do domu Zacheja, keď si vošiel k nemu.

Prikáž svojim anjelom strážiť tento dom a vylúčiť z neho všetko zlo. Nech sú potešení všetci jeho obyvatelia a vďaka svojim dobrým skutkom si zaslúžia byť privítaní v nebeskom domove s tebou vo svojom čase.

Prosíme ťa v mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen.

Zdroj: aleteia.pl, Obrázok: tamtiež 

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *