Pane, nauč ma modliť sa (Lk 11, 1)

Dobrý Ježišu, dnes prichádzam k tebe a prinášam si so sebou túžbu i prosbu svojho srdca: Pane, nauč ma modliť sa. Vieš, veľa som už o modlitbe počul a čítal. Veľakrát som sa modlil. Pokúšam sa o to i teraz. Modlitba je pre mňa veľmi dôležitá, aj keď ju niekedy prežijem bez záujmu alebo sa pri nej cítim nenaplnený. Mám nedobrý pocit, že som si iba splnil ťaživú povinnosť. Sú chvíle, keď sa mi aj napriek úsiliu nedarí dobre sa modliť. Vyrušujú ma myšlienky, predstavy, zážitky, úspechy, spomienky, túžby, sklamania, zranenia – je toho toľko, čo vie tak veľmi ľahko zachytiť moju myseľ, spútať moje srdce, ducha. Čas vyhradený modlitbe rýchlo beží, uteká a ani sa nenazdám a už je koniec mojej modlitbe.
Dobrý Ježišu, keď hľadím na teba, som rád, že sa môžem modliť pred tebou, ktorý si prítomný v Eucharistii.
Ďakujem ti, že si Emanuel, Boh, ktorý je s nami. Ty si so mnou aj v túto chvíľu mojej modlitby, vo chvíľu, keď mi do srdca vkladáš túžbu modliť a. Dávaš mi čas byť s tebou a ja ho nechcem premrhať. Koľkí sa netúžia modliť. A koľkí, aj keď túžia, musia si v tejto chvíli plniť svoje povinnosti a nemôžu byť tu, pri tebe. Prosím ťa aj za tých, ktorí sa modliť nechcú, nevedia alebo si myslia, že sa modliť nepotrebujú. Nechcem zo svojej modlitby vynechať nikoho, ani tých, ktorí sa modliť zabúdajú alebo celkom zabudli, ktorí sa ešte nikdy nemodlili, ktorých nikto nenaučil modliť sa.
Ďakujem ti, Ježišu, za svojich rodičov, ktorí ma naučili modliť sa nielen slovom, ale najmä svojím príkladom, svojou modlitbou.
Ďakujem ti, Ježišu, za všetkých tých, ktorí sa za mňa modlili a neprestávajú sa za mňa modliť. Myslím osobitne na rehoľné sestry, kňazov, mojich blízkych v rodine, na priateľov, ale i na toľkých neznámych, o ktorých vieš iba ty.
Ďakujem ti za všetky doterajšie chvíle, v ktorých som sa smel modliť.
Vidíš, Pane, kam som sa dostal so svojou túžbou, ktorú ti dnes predkladám?!
Znova však opakujem a prosím: Pane, nauč ma modliť sa.
Nie je to po tom všetkom, čo som ti povedal, azda zbytočné ešte prosiť: Pane, nauč ma modliť sa? Čo tým chcem povedať, čo dosiahnuť? Po čom túžim? Čo ma pobáda takto ťa prosiť?
Pomazanie a skúsenosť, že modlitba je milosť, a ja viem, že ty si skutočný Učiteľ modlitby. Vedie ma k tomu túžba, aby moja modlitba bola naozaj modlitbou, a nie iba zbožným krasorečnením. Ak ma ty, Pane, naučíš modlitbe, ak sa tvoj Duch nebude vo mne modliť, bude moja modlitba skutočne modlitbou? Keď ťa prosím: Pane, nauč ma modliť sa, prosím o dar Ducha, aby sa modlil vo mne. Neprosím o to, aby si ma naučil „remeslu“ alebo dokonca zručnému umeniu modliť sa, ale prosím, aby si bol vo mne, Pane, aby bol vo mne tvoj Duch, aby sa on modlil vo mne.
Dobrý Ježišu, nauč ma modliť sa, aj keď sa mi nechce. Nech mi je moja modlitba zároveň prácou, prejavom mojej viery, ale i posilou mojej viery. Vlož mi do srdca lásku k modlitbe i túžbu modliť sa.
Dobrý Ježišu, uchráň ma od sebaklamu, že nemám čas modliť sa. Nie je to pravda, hoci mi môže toľko povinností, práce a starostí zabrať veľa času.
Daj, nech pamätám na to, že modlitba nie je záležitosťou času, ale záležitosťou lásky.
Pane, ty ma stále uč, že modlitba sa začína počúvaním a uvedomovaním si, že bez teba sa neviem modliť. Modlitba je hľadaním a nachádzaním teba. Modlitba je byť v tebe a s tebou a pri tebe. Modlitba je milovaním ťa. Modlitba je najčistejšia láska. Modlitba znamená vnímať ťa. Hľadieť na teba a cítiť tvoj pohľad na sebe.
Daj, Ježišu, nech mi je moja modlitba prameňom môjho života. Nech je modlitba pre mňa životom a život modlitbou, pretože modlitba je najkrajšie a najdôvernejšie spoločenstvo lásky. A láska je modlitba, láska je život, láska si ty sám.
Daj, nech je modlitba pre mňa uzdravením, nech je načerpaním nových síl, nech je utíšením búrok môjho srdca, mojej mysle, mojej duše i môjho tela.
Vychovávaj ma, Ježišu, modlitbou, nech mi modlitba uľahčuje stávať sa tým, kým som a kým mám byť. Pane, túžim po tom, aby som mohol byť tým, kým mám podľa teba byť. Modlitba ma robí človekom, modlitba ma robí ľudským, ba viac ako ľudským, Božím, tvojím…
Nech ma modlitba očisťuje, nech ma chráni pred hriechom a neláskou, nech mi opäť a nanovo darúva tvojho Svätého Ducha, vďaka čomu môžem odpúšťať, môžem dôverovať, môžem sa stávať pokorným a tichým srdcom.
Preto znova prosím: Pane, nauč ma modliť sa. Daj, nech mojím najväčším šťastím je byť s tebou.

Text adorácie je prebraný z knihy Modlitby pred eucharistickým Ježišom od P. Jozefa Šuppu, SJ a uverejnený s láskavým dovolením vydavateľstva Dobrá kniha www.dobrakniha.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *