Vstaňte a nebojte sa (Mt 17,7)

Dobrý Ježišu,
prichádzam k Tebe, k svätostánku a túžim počúvať slová Tvojho Otca, ktoré zazneli apoštolom na hore Tábor: Toto je môj milovaný Syn, počúvajte Ho.
Čo na to apoštoli? Padnú od strachu na tvár a boja sa. No Ty si sa ich dotkol a povedal si im: Vstaňte, nebojte sa.
Dobrý Ježišu, prichádzam k Tebe a chcem Ťa počúvať a Ty, prosím, hovor ku mne. Počúvam Ťa, Ježišu. Ty mi vždy môžeš a chceš hovoriť do môjho života, do môjho myslenia, do mojich slov, postojov a vzťahov.
Pane, čo mi chceš povedať dnes?
Čoho sa chceš vo mne dotknúť? Na čo ma upriamiť?
Na moje slabosti? Na moje prednosti?
Upriamuj ma, Ježišu, vždy na Teba samého. Nech k Tebe smerujú moje myšlienky, nech k Tebe a s Tebou hovoria moje ústa i srdce, nech Teba oslavujú moje dobré skutky.
Hovor ku mne, Ježišu, aby môj život utvárali Tvoje slová, ktoré sú duch a život.
Hovor ku mne, Ježišu, aby som sa nikdy necítil sám a opustený.
Hovor ku mne, Ježišu, aby som nestrácal odvahu a nádej.
Hovor ku mne, Ježišu, aby som mohol hovoríť aj ja slová pravého života.
Hovor ku mne, Ježišu, aby moje slová neboli prázdne.
Hovor ku mne, Ježišu, aby som sa mohol stávať čím viac podobným Tebe.
Hovor ku mne, Ježišu, aby som Ťa počul aj vtedy, keď budú ku mne hovoriť moji blížni.
Hovor ku mne, Ježišu, aby si odstraňoval z môjho srdca a z mojej duše strach.
Hovor ku mne, Ježišu, aby som nikdy nestratil vieru v Teba.
Hovor ku mne, Ježišu, aby mi Tvoje slová boli svetlom na ceste života.
Hovor ku mne, Ježišu, lebo Ty máš slová večného života.
Hovor ku mne, Ježišu, lebo Tvoje jediné slovo ma môže uzdraviť.
Hovor ku mne, Ježišu, aby ma Tvoje slová posilnili a podporili.
Hovor ku mne, Ježišu, lebo Tvoje slová majú moc ma zachrániť, očistiť a posvätiť, otvoriť mi zrak i sluch.
Hovor ku mne, Ježišu, lebo Tvoje slová nikdy nepominú.
Ježišu, apoštoli od strachu padli na tvár, báli sa, Ty si sa ich dotkol a povedal si: Nebojte sa a vstaňte.
Prosím Ťa, Ježišu, Ty vieš, ako často sa ma dokáže zmocniť strach. Ty vieš, čoho všetkého a ako sa bojím.
Ježišu, dotkni sa ma a hovor aj ku mne tie isté slová: Neboj sa a vstaň.
Hovor mi ich tak, ako kedysi zaznievali prorokovi Eliášovi, keď sa cítil unavený životom a prial si radšej zomrieť ako žiť. Vtedy Eliáš počul Boží hlas: Vstaň a jedz, lebo máš pred sebou ešte dlhú cestu.
Hovor mi, Ježišu, slová: Neboj sa! – tak, ako si ich hovoril apoštolom, keď sa plní strachu plavili po mori.
Hovor mi, Ježišu: Neboj sa! – vo chvíli, keď sa Ty sám blížiš ku mne, a ja Ťa nepoznávam.
Hovor mi, Ježišu, Neboj sa! – keď sa bojím svojej budúcnosti, keď sa bojím svojej minulosti.
Hovor mi: Neboj sa! – keď vidím, ako nás v Cirkvi ubúda.
Hovor mi: Neboj sa! – keď vidím hrozby a nebezpečenstvá temných síl tohto sveta.
Hovor mi: Neboj sa! – keď vidím nepriateľstvo druhých.
Prosím, vždy ku mne hovor svoje Neboj sa!, ktoré posilňuje, oslobodzuje, dodáva síl…

Text adorácie je prebraný z knihy Modlitby pred eucharistickým Ježišom od P. Jozefa Šuppu, SJ a uverejnený s láskavým dovolením vydavateľstva Dobrá kniha www.dobrakniha.sk
Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *