Ako a prečo používať svätenú vodu?

Naše krstné sľuby zahŕňajú zrieknutie sa Satana a pohŕdanie hriechom.  Pravdepodobne si však len zriedka na to spomíname a svätenú vodu berieme väčšinou ako samozrejmosť.  Pretože ju používame tak často, je ľahké robiť to.
Musíme si uvedomiť, že táto voda je prostredníctvom kňaza požehnaná Bohom na základe Kristovho krstu.  Katolícka cirkev má obrovskú moc odovzdávať sviatostnú milosť a svätená voda ako svätenina prijíma svoju moc skrze modlitbu a autoritu Cirkvi.
Obrad požehnania, ktorý sa kňaz modlí, keď požehnáva vodu, aby sa posvätila, obsahuje modlitby exorcizmu.  Môže vyhostiť démonov, uzdravovať chorých a požehnať nás neodôvodnenou milosťou, a napriek tomu väčšinu času sa kropíme s touto vodou bez toho, aby sme premýšľali o tom, aká je skutočne svätá.
Faktom je, že svätená voda je mocnou sväteninou a mali by sme ju používať každý deň.  Mali by sme vedome nájsť spôsoby, ako ju viac používať, no, aby sme ju nemohli používať bez premýšľania.  Svätená voda môže byť použitá na požehnanie ľudí, miest a vecí, ktoré ľudia používajú v ich snahe oslavovať Boha svojimi životmi.
Tu je zoznam ôsmich spôsobov použitia svätenej vody v každodennom živote:
1. Požehnaj sa – tento návrh je zrejmý, ale ak sa požehnáme svätenou vodou iba v nedeľu, čo s nami po zvyšok týždňa?  Vo svojom živote nikdy nebudete mať príliš veľa milosti alebo požehnania.  Používajte svätenú vodu každý deň.  Udržiavanie sväteničky v domácnosti je skvelý nápad, aby ste vy, vaša rodina i vaši hostia, mohli byť požehnaní pri príchode a odchode z domu.  Udržujte sväteničku priamo pri hlavných dverách, aby ste bez nej nikdy neopustili domov.
2. Požehnajte svoj dom – Ak ste si nenašli čas na to, aby ste požehnali svoj dom svätenou vodou, potom nie je čas lepší, ako urobiť to teraz.  Váš domov je domáca Cirkev a potrebuje duchovnú ochranu.  Svätenú vodu môžete použiť sami doma, alebo môžete poprosiť kňaza formálne požehnať váš domov pomocou svätenej vody ako súčasť obradu požehnania domu.
3. Požehnajte svoju rodinu – pomocou svätenej vody sa požehnajte a urobte znak kríža nad svojím manželom a deťmi skôr, ako v noci spia.  Spojenie rodiny navzájom a spojenie s Bohom týmto spôsobom je veľkou rodinnou tradíciou.  Za týmto účelom si uchovávajte fľaštičku svätenej vody. Niektorí rodičia dokonca používajú svätenú vodu na to, aby požehnali veci, ktoré ich deti pravidelne používajú, napríklad bicykle či knihy a biblie.
4. Požehnajte svoj pracovný priestor – Ak pracujete mimo dom, pokropiť svoj pracovný priestor svätenou vodou je skvelý nápad nielen pre duchovnú ochranu na pracovnom fronte, ale aj pre posvätenie vášho každodenného diela na Božiu slávu.
5. Požehnajte svoje auto – auto je pravdepodobne najnebezpečnejšie miesto, kde každý deň trávite značné množstvo času.  Nikdy nepodceňujte silu svätenej vody použitej vo vašom vozidle, aby vás chránila pred škodou, keď sa používa vo viere a dôvere v Boha.  V skutočnosti môžete poprosiť aj kňaza, ktorý vám požehná vaše auto svätenou vodou.
6. Požehnajte záhradu – v stredoveku bolo bežnou praxou, že ľudia pokropili svoje záhrady svätenou vodou.  V období, keď ľudia boli v živobytí veľmi závislí od plodín z vlastných zdrojov, môže byť zničujúci nedostatok dažďa alebo skorých mrazov.  Použitie svätenej vody na požehnanie a posvätenie rastlín, ktoré sa použijú na výživu rodiny, preukazovali závislosť od Božej milosti.
7. Požehnajte chorých – Ak viete o nejakých chorých priateľoch alebo rodine, požehnanie svätenou vodou sa počíta ako telesné a duchovné dielo – skutok milosrdenstva.  Ak navštevujete chorých v nemocnici alebo v opatrovateľskom dome, požehnajte ich životný priestor svätenou vodou a zanechajte s nimi fľaštičku svätenej vody pre čase, keď to potrebujú.
8. Požehnajte zvieratá – Mnoho farností na sviatok sv. Františka z Assisi má pre domácich miláčikov obrad požehnania.  Domáce zvieratá sú milovanými spoločníkmi pre jednotlivcov a rodiny a často im poskytujú skvelú službu. Dokonca aj zvieratá môžu byť požehnané svätenou vodou, pretože každé stvorenie má za cieľ vzdať Bohu slávu.  Platí to aj pre hospodárske zvieratá a zvieratá, ktoré zabezpečujú prácu, živobytie a výživu pre ľudí.
 Pri použití svätej vody ponúkame jednoduchú modlitbu:
 „Touto svätenou vodou a tvojou drahou krvou, zmy všetky moje hriechy, Pane.  Amen.“
Pri použití svätenej vody nie je žiadna konkrétna modlitba, okrem znamenia kríža: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“ Môžete sa tiež modliť Otče náš alebo modlitbu Svätého archanjela Michala. Majte na pamäti, že svätená voda už bola požehnaná modlitbami kňaza.
Ako a prečo používať svätenú vodu?
Svätená voda je jedným z tých krásnych darov (a zbraní) od Boha, ktoré nás držia posvätených a na ceste svätosti v našom každodennom živote a udržiavajú veci, ktoré pravidelne používame posvätené a čisté.  Dúfajme, že ak prestaneme vnímať svätenú vodu bez premyslenia aký je to pre nás veľkorysý dar, použijeme ju častejšie, premyslene a vďačne!
Zdroj: Catholicshare.com, Obrázok: Pinterest
Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *