Ježišu, spomeň si na mňa (Lk 23, 42)

Dobrý Ježišu,
Prichádzam k Tebe, k tvojmu svätostánku a premýšľam, ako si do tajomstva chleba vkladal tajomstvo najväčšej lásky. Vtedy, v posledný večer svojho života, keď si vo svojich rukách držal obyčajný chlieb, si povedal: Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Povedal si, že nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto dáva život za druhých. V ten večer si preukázal lásku, ktorou si miloval svojich a miloval si ich až do krajnosti. Lásku do krajnosti si nielen vyslovil, stala sa zjavnou, keď si zomieral na kríži, keď si dával svoj život z lásky za nás všetkých.
Lotor na kríži vo svojej i tvojej najväčšej bolesti spoznal lásku, ktorou si miloval. Preto sa obrátil na teba a prosil: Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Uveril v tvoje kráľovstvo lásky, uveril v lásku, ktorá je mocnejšia ako smrť.
Láskavý Ježišu,
Teraz chcem byť preniknutý tvojou láskou, ktorou miluješ až do krajnosti, až na smrť – takou je totiž aj tvoja láska v Eucharistii. Láska, ktorá sa dáva v každej chvíli. Som však schopný ako lotor uveriť v tajomstvo tvojej lásky aj vtedy, keď ju všeličo zacláňa? Verím, že tvoja láska je mocnejšia a dôležitejšia ako všetko ostatné? Verím, že je silnejšia ako nepochopenie, únava, posmech, zlyhanie, zrada, ako hriech, škandály a pohoršenia vo svete i v tvojej Cirkvi? Verím, že dokáže premôcť bolesť, strach, chorobu, chudobu, úzkosť, smútok, smrť?
Ježišu, pomôž mi uveriť v silu a moc tvojho kráľovstva lásky. Pomôž mi vnímať a žiť láskou tvojho milujúceho Srdca. Pomôž mi v pokore a v dôvere ťa hľadať, znova a znova sa k tebe obracať a k tebe prichádzať. Pomôž mi veriť a dúfať v tvoju nekonečnú lásku a dôverne a pokorne ťa prosiť: Ježišu, spomeň si na mňa vo svojom kráľovstve lásky.

Pane, spomeň si na mňa vo svojej láske,
keď ma postretnú životné sklamania a ťažkosti,
keď na mňa dolieha strach a obavy,
keď cítim úzkosť a smútok zatemňuje moje myslenie,
keď sa ma zmocňuje znechutenie a beznádej,
keď ma premáha slabosť a bezradnosť,
keď ma chce strhnúť žiadostivosť a zmyselnosť,
keď neviem v sebe zvládnuť telesné vášne a pokušenia,
keď si neviem rady so svojou najväčšou chybou,
keď neviem prijať pravdu o sebe,
keď sa môjho srdca nedotýka túžba milovať tvojou láskou,
keď neviem milovať iných nesebeckou a obetavou láskou,
keď neviem druhých prijať takých akí sú,
keď neviem blížnym poslúžiť v ich potrebách,
keď neviem alebo nemôžem pomôcť druhým,
keď ubližujem druhým a neviem si pomôcť,
keď mi druhí ubližujú,
keď ma druhí ponižujú a vysmievajú sa mi,
keď ma druhí odmietajú,
keď ma nechápu a cítim sa nešťastným,
keď sa stretám s nevraživosťou a nenávisťou, neprajnosťou a nespravodlivosťou,
keď musím riešiť medziľudské spory a konflikty,
keď vidím, ako druhí tebou pohŕdajú a ja sa ťa nedokážem zastať,
keď som sám svetu na pohoršenie.
Dobrý Ježišu,

Prichádzam pred tvoj bohostánok, pred tajomstvo tvojej najväčšej lásky, pred záruku a prísľub tvojho kráľovstva lásky. Prosím, prenikni ma ohňom svojej lásky. Úplne sa ma zmocni a nedopusť, aby bolo vo mne niečo silnejšie ako láska, tvoja láska. Ty ma poznáš a vieš, aký som krehký a nestály v dobrom, ako príliš citlivý na mnohé iné veci než na tvoju lásku. Pane, nehovoril by som celú pravdu, keby som nespomenul všetko to krásne, čo som prežíval, keď som mohol skusovať tvoju lásku a preukazovať ju druhým. Koľko radosti, aké šťastie a akú útechu som vtedy cítil.

Ďakujem ti za kráľovstvo tvojej lásky,
ktoré zakúšam vo svojej schopnosti milovať,
ktoré cítim vtedy, keď viem, že som milovaný,
ktoré prijímam, kedykoľvek sa zúčastňujem na svätej omši,
ktoré prežívam vo sviatosti zmierenia,
ktoré vnímam v každom, i v tom najmenšom prejave lásky.

Text adorácie je prebraný z knihy Modlitby pred eucharistickým Ježišom od P. Jozefa Šuppu, SJ a uverejnený s láskavým dovolením vydavateľstva Dobrá kniha www.dobrakniha.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *