Pane, poď sa pozrieť (Jn 11,34)

Dobrý Ježišu,
klaniam sa Ti a velebím Ťa. Mám radosť z toho, že si tu a že môžem k Tebe prichádzať. Ďakujem Ti za to, že môžem k Tebe prichádzať. Ďakujem Ti za to, že sa môžem s Tebou zhovárať i počúvať Ťa. Ďakujem Ti za to, že Tvoja eucharistická prítomnosť je pre mňa výzvou – Poď ku mne a uč sa odo mňa. Poď ku mne, či si unavený, alebo preťažený, smutný, utrápený, a nájdeš u mňa pokoj, posilu a radosť.
Ďakujem Ti, Ježišu, za to, že ma voláš k osobnej skúsenosti, že nadväzuješ s nami osobný vzťah, že nás učíš svojimi otázkami a prebývaním s nami. Ďakujem Ti za to, že sa o nás zaujímaš a že nás vychovávaš osobnými postojmi a skúsenosťami. Obrátil si sa na Martu v evanjeliu a spytoval si sa na mŕtveho priateľa Lazára: Kde ste ho položili? Ona Ťa vyzvala k osobnej účasti a skúsenosti: Pane, poď sa pozrieť.
Pripomína mi to chvíľu, keď sa na Teba obrátili Tvoji apoštoli s otázkou: Pane, kde bývaš? A Ty si ich vtedy vyzval, aby si pre odpoveď prišli sami – aby sami skúsili a spoznali. Povedal si im: Poďte a uvidíte.
Nikdy si nikoho nasilu nepresviedčal, nikdy si nikoho nasilu za sebou neťahal.
Túžil si po tom, aby naše nasledovanie Teba vychádzalo z osobného vzťahu, z osobnej skúsenosti, z vnútorného osobného poznania, ktoré rodí svedkov, čo môžu hovoriť to, čo videli na vlastné oči, čo počuli na vlastné uši, čoho sa dotýkali vlastnými rukami.
Ježišu, je to Tvoj spôsob, ako uvádzať človeka do pravdy, ako mu sprostredkovať pravé poznanie, ako mu darovať múdrosť, svetlo, lásku, otvoriť cestu, ako mu dať seba samého. Preto nám vo svojom evanjeliu hovoríš: Poďte ku mne, počúvajte ma, robte to, čo vám hovorím, zachovávajte moje slová, prikázania a sami spoznáte, že je v tom pravda, život.
Ježišu, keď si prišiel na návštevu k Marte a k Márii, spytoval si sa na priateľa Lazára a ony Ti povedali: Pane, poď sa pozrieť.
Ježišu, keď prichádzam k Tebe, na čo sa ma budeš spytovať? Aké otázky mi položiš? Čo Ti odpoviem? Chcem sa na Teba obrátiť ako Marta slovami:
Pane, poď sa pozrieť, ako žijem, aký som, čo robím, čím žijem, z čoho mám radosť, čo je v mojom živote trápením.
Pane, poď sa pozrieť, ako žijem vo svojej rodine, v manželstve, v spoločenstve, v škole, na ulici.
Pane, poď sa pozrieť, ako si často nerozumieme a strpčujeme si navzájom život.
Pane, poď sa pozrieť, ako sa nevieme mať radi, ubližujem si, vzájomne sa zraňujeme.
Pane, poď sa pozrieť, ako strácame Tvoje myslenie, Tvoj pohľad.
Pane, poď sa pozrieť, ako si prehrávame milosť a dar života i povolania.
Pane, poď sa pozrieť, ako sme ľahostajní, pyšní, sebeckí, ako súperíme medzi sebou nie o to, kto z nás bude viac slúžiť, viac milovať, ale kto z nás bude väčší.
Pane, poď sa pozrieť, ako si vieme nerozumieť, ako sa hádame, akí sme jeden k druhému.
Pane, poď sa pozrieť, ako málo Ti vieme veriť a dôverovať.
Pane, poď sa pozrieť, ako nemáme radi Tvoju Cirkev, ako ju chceme iba podľa svojich predstáv a zabúdame, že ju všetci vytvárame.
Pane, poď sa pozrieť, koľkí moji súčasníci sú nevnímaví, ba mŕtvi pre všetko krásne, radostné, pekné, pravdivé, Božie.
Pane, poď sa pozrieť, ako moja dcéra a môj syn sú mŕtvi svojím hriechom.
Pane, poď sa pozrieť, ako naše deti trápi zlý duch alkoholizmu, neúcty, nezmyselnosti, závislosti na drogách, na zneužívaní sexuality.
Pane, poď sa pozrieť, ako sú neraz prázdne srdcia našich súčasníkov.
Pane, poď sa pozrieť, tu sa stala hrozná udalosť, zemetrasenie, záplavy, teroristický útok…
Pane, poď sa pozrieť, tu sa hádajú súrodenci o majetok, susedia o pozemok, manželia o byt, deti o peniaze.
Pane, poď sa pozrieť, ako sú starí ľudia opustení, osamelí, ako sa im nedostáva lásky a vďačnej pozornosti.
Pane, poď sa pozrieť, koľko je tu nezamestnaných, koľko neochotných pracovať.

Dobrý Ježišu,
čo Ty na to všetko povieš? Keď si uvidel, kde uložili Lazára, zaslzil si, zachvel si sa v duchu a vzkriesil si ho. Pane, ľudia, čo boli okolo Teba, nemohli nevyjadriť to, čo videli. Povedali: Hľa, ako ho miloval.

Ježišu, Tvoj postoj sa nezmenil. Ty si ten istý. Keď sa pozrieš na všetky biedy nášho života, neprestávaš nás milovať. Aj v pohľade na našu situáciu sa objavia v Tvojich očiach slzy. Verím, že aj nás chceš vzkriesiť k životu. Nikdy nedopusť, aby som zabudol na túto skutočnosť, nikdy nedopusť, aby som spochybňoval Tvoju lásku či pochyboval o Tvojej láske. Daruj mi vieru, že Ty chceš aj nad všetkými situáciami môjho života nielen vyroniť slzu, ale vzkriesiť ma a naučiť ma ju správne prežívať, prežívať s láskou. Pane, poď sa pozrieť, ako je to s nami. A Ty mi odpovieš: Poď si po moju lásku, moje posilnenie, moje odpustenie, moje uzdravenie, môj pohľad, moju múdrosť… Tu som, Pane, a Ty mocne neprestávaj volať ku mne: Hovorím ti: vstaň!

Text adorácie je prebraný z knihy Modlitby pred eucharistickým Ježišom od P. Jozefa Šuppu, SJ a uverejnený s láskavým dovolením vydavateľstva Dobrá kniha www.dobrakniha.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *