Pane, nech sa nám otvoria oči (Mt 20,33)

Dobrý Ježišu,
byť v Tvojej blízkosti a prítomnosti vyvoláva vo mne vždy stav osobitného pokoja a vnútorného stíšenia a v túto chvíľu i stav vnútornej radosti a túžby modliť sa. Zaiste, je to Tvoj dar. Ďakujem Ti zaň a zároveň prosím, nech sa Tvoj Duch vo mne modlí, nech sa modlí so mnou a ja s ním i v ňom.
Ježišu, chcem Ťa dnes vyhľadať ako dvaja slepci v Jerichu, ktorí sa nedali umlčať a mocne za Tebou volali. A keď prišli k Tebe, spýtal si sa ich:Čo chcete, aby som vám urobil? Odpovedali: Pane, nech sa nám otvoria oči.
Dobrý Ježišu, keď som dnes prišiel k Tebe s túžbou modli sa – spýtaš sa i mňa: Čo chceš, aby som ti urobil?
Čo Ti, Ježišu, odpoviem?
Čo je túžbou môjho srdca v túto chvíľu?
Čo je túžbou celého môjho života?
Po čom vskutku túžim?
Ježišu, túžim po tom, aby bolo pravdou v mojom živote, že mojou najväčšou túžbou je byť s Tebou? Aby bolo pravdou, že túžim milovať láskou Tvojho Srdca, že túžim veriť, dúfať, byť Ti podobný, a aby si Ty žil vo mne a ja v Tebe?
Ježišu, prichádzam k Tebe spolu s dvomi slepcami a je to pre mňa príležitosť uvedomiť si pred Tebou, v čom všetkom som slepcom a čím všetkým robím alebo nechávam slepých ľudí okolo mňa.
Ježišu, jedno z tvojich poslaní bolo otvárať oči slepým. Nakoľko a ako vnímam toto poslanie vo svojom živote viery? Neostávam dlžný tomuto poslaniu?
No nie menej túžim spolu so slepcami prosiť: Pane, nech sa mi otvoria oči. Smiem takto prosiť, keď vidím?
Mať oči, mať zrak, ešte neznamená vidieť správne, ešte neznamená vidieť to podstatné. Môžem mať oči, a pritom Ťa nevidieť. Môžem mať oči, a nevidieť svojich blížnych, nevidieť ich potreby, ich núdzu alebo šťastie. Môžem mať oči, a nevidieť správne seba samého.
Môžem mať oči boháča z evanjelia, a nevšímať si hladného Lazára.
Môžem mať oči Márie Magdalény a dívať sa na Teba a myslieť si, že vidím záhradníka.
Môžem mať zastreté oči emauzských učeníkov a nespoznať Ťa ako spoločníka na svojej ceste životom.
Môžem mať oči tých, na ktorých si musel vzťahovať slová Písma – máte oči, a nevidíte.
Môžem mať oči farizejov a zákonníkov, ktorí v Tebe nechceli uznať, že si od Boha vyšiel, že si Boží Syn, a iba striehli svojimi očami, aby Ťa mohli obžalovať, odsúdiť, robiť Ti výčitky.
Môžem mať oči farizeja Šimona, ktorý Ťa posudzuje a odsudzuje, keď vidí, aký si milosrdný k hriešnej žene.
A mohol by som, Pane, pokračovať.
Ty vieš, aké mám oči. Ty vieš, aký je môj zrak I moja schopnosť vidieť. A Ty dobre rozumieš, o čom prosím, keď hovorím, keď sa modlím:
Pane, nech sa mi otvoria oči.
Áno, volám:
Pane, nech sa mi otvoria oči, aby som mohol spolu s Máriou Magdalénou volať: Videl som Pána.
Pane, nech sa mi otvoria oči, aby som mohol spolu s Tvojimi apoštolmi zvestovať a dosvedčovať Teba, Slovo života, ktoré som videl na vlastné oči.
Pane, nech sa mi otvoria oči, aby som patril k tým, ktorých oči sú upriamené na Teba.
Pane, nech sa mi otvoria oči, aby som nechýbal medzi tými, ktorým si povedal: Blažené sú vaše oči, lebo vidia to, čo túžili vidieť proroci.
Pane, nech sa mi otvoria oči, preto prosím, aby si mi utvoril čisté srdce, srdce s čistou, nesebeckou láskou, lebo iba tak Ťa budem môcť vidieť.
Pane, nech sa mi otvoria oči, preto ma naplň svojou láskou, aby som miloval, lebo len tak nebudem kráčať vo tme, ale budem mať svetlo života, len tak budem vidieť, kam idem.
Pane, nech sa mi otvoria oči, aby som mohol žiť život Tvojho evanjelia a pripojiť sa k apoštolovi Petrovi a spolu s ním môcť druhým povedať:Pozri sa na nás.
Pane, nech sa mi otvoria oči, keď sa ma zmocňuje sebectvo, ľahostajnosť, nezáujem…
Pane, nech sa mi otvoria oči, keď nevidím nijaké východisko.
Pane, nech sa mi otvoria oči, keď čítam Tvoje slovo.
Pane, nech sa mi otvoria oči, keď sa s Tebou stretávam v slávení Eucharistie.
Pane, nech sa mi otvoria oči, keď…

Text adorácie je prebraný z knihy Modlitby pred eucharistickým Ježišom od P. Jozefa Šuppu, SJ a uverejnený s láskavým dovolením vydavateľstva Dobrá kniha www.dobrakniha.sk
Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *