Pane, ak si to Ty (Mt 14,28)

Dobrý Ježišu,
ďakujem Ti, že mám teraz čas byť s Tebou. Ďakujem Ti, že môžem k Tebe prichádzať v túto chvíľu, že môžem vnímať Tvoju blízkosť a zložiť Ti všetky svoje starosti i obavy. Ďakujem Ti, že sa môžem modliť Tvojím slovom a ním si uvedomovať, že si to Ty sám, ktorý prichádzaš a približuješ sa ku mne, k nám všetkým. Pravdou je i to, že sa často podobáme Tvojim apoštolom, ktorí boli na mori a ku ktorým si sa približoval, no oni Ťa nepoznali.
Ježišu, nie je to často aj moja situácia?
Prechádzaš okolo mňa, a ja Ťa nevnímam.
Si tu, v bohostánku, a ja som schopný na Teba nemyslieť.
Hovoríš ku mne cez svoje slovo deň čo deň, a ja som schopný Ťa nepočuť.
Prichádzaš ku mne cez ľudí, s ktorými sa denne stretám, a ja Ťa v nich nestretám, nespoznávam, nevidím, nemilujem.
Prichádzaš ku mne vo chvíľach ticha, vo chvíľach modlitby, a ja, Ježišu, som neraz plný viac seba ako Teba, neraz cítim viac ťarchu starostí, únavy, roztržitosti, práce, povinností, ako Tvoju prítomnosť.
Prichádzaš ku mne v mojich túžbach, v mojich trápeniach, v mojich úspechoch i sklamaniach, v mojom kríži i v mojom pokoji, a ja nevnímam Tvoju prítomnosť, ale som celkom zaslepený sebou samým.
No napriek mojej neschopnosti Ťa spoznať, Pane, napriek mojej slabosti Ťa vnímať, napriek mojej biede Ťa nepočuť, nepoznať, nemilovať – neprestávaš sa ku mne blížiť, neprestávaš ku mne prichádzať.
Apoštol Peter sa v takej situácii obrátil na Teba so slovami: Pane, ak si to Ty, rozkáž, aby som prišiel k Tebe po hladine mora.
Čo by som Ti chcel, Ježišu, povedať ja sám? Priznám sa, že nevnímam v sebe potrebu ani túžbu klásť Ti podmienky. No nie menej sa chcem na Teba obrátiť slovami: Pane, ak si to Ty, a mám túžbu a prosbu sa nimi modliť.

Ježišu, obraciam sa k Tebe a prosím:
Pane, ak si to Ty – buď Pánom môjho života a nauč ma žiť a správať sa tak, že nie ja, ale Ty si Pánom môjho srdca, mojich rozhodnutí, môjho povolania.
Pane, ak si to Ty – daj, aby som nezabúdal, že Ty si Pánom mojej modlitby.
Pane, ak si to Ty – buď, prosím, Pánom mojej práce, mojich vzťahov.
Pane, ak si to Ty – odpusť mi všetko, čím Ťa zrádzam, kde Ťa nedokážem mať úprimne rád alebo kde nedokážem mať úprimne rád druhých.
Pane, ak si to Ty – neprestávaj ma uzdravovať vo viere, v nádeji, v láske.
Pane, ak si to Ty – daruj mi lásku k pravde, veď ma stále k citovej zrelosti, k pokoju môjho srdca i celého vnútra.
Pane, ak si to Ty – urob ma vnímavým na utrpenie druhých, nedovoľ, aby som bol necitlivý k tomu, čo prežíva druhý človek.
Pane, ak si to Ty – uschopni ma k tomu, aby som si vedel porozumieť so všetkými, uprostred ktorých žijem.
Pane, ak si to Ty – uč ma vždy dôsledne konať v zhode s tým, ako hovorím, aby nikdy nemuseli o mne platiť tvrdé slová: mnoho hovorí, ale nič nekoná.
Pane, ak si to Ty – daj, nech sa všetko v mojom živote deje vo vzájomnej láske na Tvoju česť a slávu.

Text adorácie je prebraný z knihy Modlitby pred eucharistickým Ježišom od P. Jozefa Šuppu, SJ a uverejnený s láskavým dovolením vydavateľstva Dobrá kniha www.dobrakniha.sk
Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *