Pane, ak spí, ozdravie (Jn 11, 12)

Dobrý Ježišu,
prichádzam k tebe v dnešný deň a som rád, že môžem byť v tvojej prítomnosti. Ako dobre je žiť vo vedomí, že si tu, že ma miluješ, prijímaš, chceš, že túžiš po mojej prítomnosti. Vedomie tvojej lásky a prítomnosti napĺňa potreby môjho srdca a dodáva síl žiť svoj život v dôvere, v nádeji, v istote, vo vernosti i odovzdanosti do tvojich rúk.
Chcem sa dnes modliť slovami tvojich učeníkov, ktorí na tvoj zámer navštíviť chorého Lazára odpovedali: Pane, ak spí, ozdravie.
Sám sa spytujem: Možno sa týmito slovami modliť? Viem však, že nie slová rozhodujú o modlitbe, ale ty a človek, ktorý sa chce modliť. Ty, lebo ty dávaš Ducha, ktorý sa v nás modlí a ktorým sme schopní sa modliť. A človek tým, že sa chce modliť a že ťa hľadá v modlitbe.
Pane, ak spí, ozdravie. – Čo mi hovoria tieto slová? Znejú mi ako slová, ktoré prezrádzajú, že ti apoštoli nerozumejú. Ty hovoríš o Lazárovej smrti, oni myslia, že hovoríš o spánku. Chcú ťa poučať, možno ti radiť, upozorniť ťa, čo treba robiť a čo nie, možno ti aj protirečiť. Koľko pravdy môžem z toho vyčítať aj pre svoj život modlitby. Musím priznať, že keď hovorím s tebou, keď sa modlím, nie vždy som vo vzťahu k tebe ten, kto ti rozumie. No aj keď ti veľakrát nerozumiem, Pane, vždy chcem byť pred tebou ako ten, kto ti verí, dôveruje, odovzdáva sa ti, žije a chce žiť v dôvernej láske k tebe. Tak sa spolu s kardinálom Johnom Newmanom modlím:

Pane, celkom sa dávam do tvojich rúk. Urob so mnou, čo chceš. Stvoril si ma pre seba. Už nechcem myslieť na seba samého. Chcem ťa nasledovať. Čo chceš ty, to mám konať. Kráčaj so mnou svojou vlastnou cestou. A chcem konať to, čo si ty žiadaš. Obetujem ti želania, radosti, slabosti, plány, mienky, ktoré ma od teba vzďaľujú a upriamujú na seba samého. Urob so mnou, čo chceš. Ničoho sa nedožadujem.
Nechcem sa dopredu dozvedať, aké máš so mnou plány. Chcem byť tým, čo chceš mať zo mňa; chcem všetko, čo chceš zo mňa urobiť. Nehovorím: Chcem ťa nasledovať všade, kam ideš, lebo som slabý. No dávam sa ti, aby si ma viedol, a to hneď a kam chceš. Chcem ísť za tebou aj v temnote a prosím len o silu pre môj deň. Ó, Bože, tak obdivuhodne si bol so mnou po všetky dni môjho života. Okrem toho si ma nadlho nikdy neopustil. Viem to, hoci nemám pred tebou nijaké práva. Nedaj, aby som kráčal svojou cestou bez toho, žeby som myslel na teba. Daj, aby som všetko prinášal pred tvoj pohľad, aby som sa spytoval na tvoje Áno pri každom chcení a pýtal sa na tvoje požehnanie pre každé konanie. Ako slnečné hodiny určuje slnko, tak chcem, aby si môj život určoval iba ty sám. Môj Pane, Ježišu Kriste, nech je to tak. Celkom sa ti odovzdávam.

Dobrý Ježišu, necítim sa dobre, niečo mi chýba, niečo nie je v poriadku. V noci nemôžem spávať, odovzdávam sa do tvojich rúk. Nechcem mudrovať, špekulovať ani o svojom zdraví, ani o svojej chorobe. Chcem prosiť o tvoju múdrosť, chcem prosiť o tvojho Ducha. Nech ma tvoj Duch vedie a sprevádza vo všetkom, čo konám po všetky dni môjho života.

Text adorácie je prebraný z knihy Modlitby pred eucharistickým Ježišom od P. Jozefa Šuppu, SJ a uverejnený s láskavým dovolením vydavateľstva Dobrá kniha www.dobrakniha.sk

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *