Páter Pio a jeho anjel strážca

Páter Pio mal privilégium mať anjela strážcu vedľa seba viditeľne cez celý jeho život. Hral sa s ním, keď bol ešte len dieťaťom. Anjel strážny mu spieval, keď bol smutný. „Môj anjelik bol mojim priateľom od môjho útleho detstva.“ Často na jeho opis použil tituly: „Malý spoločník môjho detstva, môj sekretár, nerozlučný spoločník, nebeská osoba, boží posol, brat, priateľ, ochranca pred zlom, jeden z rodiny, prekladateľ listov z iných jazykov… Toľko krát som ho posielal utešiť ľudí v utrpení… On nás chráni pred „zakopnutím“, nikdy nás neopúšťajúc ani na okamih, od kolísky po hrob, dokonca je pri nás aj v situáciách, kedy hrešíme.“ Páter Pio sa na inom mieste zveruje o anjeloch: „Anjeli nám závidia jednu vec: nemôžu trpieť pre Boha.“ Keď páter Pio bol mladým novicom, napísal svojmu spovedníkovi list, v ktorom hovorí: „Keď zavriem oči a noc prichádza, vidím Nebo, ktoré sa zjavuje predo mnou. Som povzbudený touto víziou takže môžem zaspať so sladkým úsmevom na perách a s dokonalým pokojom na čele očakávajúc malého spoločníka môjho detstva kým príde a zobudí ma, aby sme sa začali od skorého rána modliť spoločne modlitby za milovaných našim srdciam.“

Vždy vzývaj anjela strážcu o pomoc. Boh ťa jemu zveril. On je tvojím pomocníkom.

Padre Pio anjel strazny

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *