90 rokov od udalostí vo Fatime

Nikdy sa nesmie zabudnúť na mužov, ktorí sa 20. júna 1944 pokúsili o atentát na Vodcu. Bolo to povstanie svedomia. A predsa mohlo byť tomuto osudu a vôbec celej vojne zabránené, keby sme boli poslúchli posolstvá Matky Božej, ktoré sme počuli vo Fatime pred 90 rokmi:

Keď urobíte to, čo vám hovorím, budete mať mier.

Bolo to adresované predovšetkým katolíckej cirkvi. Ona je vyvolený národ a byť vyvolená znamená byť prijatá do služieb. Skrze katolícku cirkev mohol byť zachránený mier tiež aj pre iné národy. Znamením, ako vážne to Matka Božia myslela, sú portugalskí biskupi. Oni vo svojej zemi Pannu Máriu poslúchli, včas zasvätili zem Matke Božej a boli uchránení od vojny. Pôvodne chceli spojenci oslobodiť Francúzsko cez Portugalsko a Španielsko, ale nakoniec zvolili obtiažnejšiu cestu: vylodili sa v Casablance v severnej Afrike a otvorili v Taliansku druhú frontu.

Podmienky Matky Božej boli: ruženec, zasvätenie, ktoré musí byť nielen prevedené, ale tiež prežívané, fatimské kajúce pobožnosti päť prvých sobôt. Kto túto pobožnosť vykoná, tomu sľúbila svoju účinnú pomoc v hodine smrti. To povedala sestra Lucia v Pontevedra v roku 1925.

V júni 1917 sa Matka Božia vrátila k motívu zmierenia, a to vo forme príkazu: „Obetujte sa za hriešnikov a často hovorte:

Môj Ježiš, z lásky k tebe a za obrátenie hriešnikov, na odčinenie za urážky, ktorých sa dostáva Nepoškvrnenému Srdcu.“

Víziou pekla zdôraznila vážnosť situácie. Sľubuje mier, keď poslúchneme, inak Rusko rozšíri svojebludy po celom svete, čo sa s materialistickým svetovým názorom skutočne stalo. Jedným zo znamení je celosvetové rozšírenie potratov. Ako výzvu si praje Matka Božia, aby po každom desiatku ruženca bola pridaná krátka modlitba, ktorá jasne zdôrazňuje, že existujú hriechy, nebo a peklo, ale tiež Božie milosrdenstvo, ktoré nechce smrť hriešnika. Koľko je kňazov, ktorí túto modlitbu stále nechcú!

Biskup Rudolf Graber, ktorý poznal význam Fatimy a ktorému sa pre jeho mariánsku úctu vysmievali, dokonca ho očierňovali, povedal veľmi závažné slová, ktoré musíme mať stále na pamäti:

„Keď viem, že zem má byť zničená, alebo má byť zničených niekoľko národov, keď na druhej strane viem, že to môže byť odvrátené modlitbou, pokáním a zmierením, zasvätením Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Matky Božej, a to všetko spojené s dennou modlitbou ruženca, ako to Mária v roku 1917 vo Fatime žiadala, tak je mojou svätou povinnosťou tento prostriedok nasadiť. A keď to zanedbám, stávam sa spoluvinníkom na zničení a utrpení nášho národa. Zaostať v modlitbe, pokání a zmierení – hovorím to s posvätnou vážnosťou – je zločinom proti ľudstvu.“

Pri piatom zjavení v septembri sľúbila Mária, že príde spolu so svätým Jozefom a s Ježiškom. Svätá Rodina! Nie je to poukázanie na miesto, kde dôjde k zničujúcemu prelomu nepriateľa do našej spoločnosti? Zničenie rodiny, ktorá môže byť zachránená len zachovaním rodiny ako sviatosti, aby sa rodina stala domácou cirkvou.

13. októbra 1917 plní Mária svoj sľub a vyvolá pre mnohých otrasujúci slnečný zázrak. Zdôrazňuje to slovami:

Ľudia sa musia polepšiť a prosiť za odpustenie hriechov.

Poslednými slovami, ktoré napínajú luk na maximum, je varovanie:

Nesmiete urážať Pána, ktorého ste už tak veľmi urážali.

Nech to znie akokoľvek nepravdepodobne, aké významné je to, ak porovnáme tieto výroky so znamením draka. Môžeme vysloviť teologický axiom: mariánska úcta upadá výrazne všade tam, kde je popieraný diabol. Tá, ktorá drví hlavu Hada, je odsudzovaná tam, kde už Hada neberú vážne.

7. novembra sa znamenie draka stalo viditeľným: Lenin vyhlásil svetovú revolúciu. Žiadne hnutie nevzalo tak vážne vetu: Boh neexistuje.

Program komunizmu je presne to, o čo sa pokúša padlý anjel. Chce zničiť Boha v ľudskom srdci a skoncovať tak s Božím kráľovstvom na zemi. Je to rúhavý plán namierený proti Bohu, ako to povedal pápež Pius XII.: Ateistický komunizmus je intrinsece malum – až do najhlbšej podstaty zlo.

Thomas Niggl OSB,
Z –sks- 20/2007 preložil –lš-

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *