Omša za samovraha. Prijme kňaz takýto úmysel?

„Môžem poprosiť o úmysel omše za samovraha? Prijme kňaz môj úmysel za osobu, ktorá spáchala samovraždu? “ – pýta sa Katarína

Cirkev tvárou v tvár samovražde

Stále znova sa vynára otázka, či je možné slúžiť svätú omšu za niekoho, kto spáchal samovraždu. Cirkev túto usmerňuje. Nie sme vlastníkmi života, ktorý nám Boh zveril. Nezvládame to. Nie je na nás, aby sme rozhodli o jeho začiatku a konci. Postoj katolíckej cirkvi k tejto otázke sa nezmenil.

Cirkev a samovraždy

Nezmenilo sa ani morálne hodnotenie samovrážd v Cirkvi. KKC 2325 Samovražda závažne protirečí spravodlivosti, nádeji a láske. Piate prikázanie ju zakazuje. Znamená to, že každý samovrah nemá šancu na záchranu? Nielen v minulých storočiach, ale aj dnes nájdete katolíkov, ktorí sú o tom presvedčení. Veria, že ak človek zomrel so smrteľným hriechom, je definitívne odsúdený.

Podľa tohto dôvodu je možné dospieť k záveru, že samovrahom by mal byť odmietnutý nielen katolícky pohreb, ale ani by sa nemala slúžiť omša na ich úmysel ani sa za ne modliť.

Mal čas medzi mostom a vodou

Postoj Cirkvi je dnes iný. A už vôbec nejde o posledné desaťročia. Existuje príbeh o tom, ako sv. Ján Vianey utešoval manželku muža, ktorý si vzal život, skokom z mosta. Povedal jej: „Medzi mostom a vodou mal ešte dosť času požiadať o Božie milosrdenstvo.“ Je to veľmi jasná pripomienka toho, že do posledného okamihu ľudskej existencie na zemi je vzťah konkrétneho človeka s Bohom tajomstvom.

Aj keď Cirkev z času na čas vyhlási niektorých svojich zosnulých veriacich za svätých alebo blahoslavených, čím ich počíta medzi zachránených, neexistuje žiadny dôvod na tvrdenie, že je niekto odsúdený. Aj keby svoju pozemskú cestu ukončil samovraždou.

Preto je v Katechizme Katolíckej cirkvi vyhlásenie, ktoré hovorí, že by sa nemala strácať nádej ohľadom večnej spásy ľudí, ktorí si vzali život. KKC 2283 Nemáme strácať nádej na večnú spásu ľudí, ktorí si vzali život. Boh im môže dať príležitosť na spasiteľnú ľútosť cestami,(1737) ktoré pozná len on sám. Cirkev sa modlí za tých, ktorí si siahli na život.

Možné a potrebné

Citovaný citát katechizmu dodáva niečo mimoriadne dôležité pre pochopenie katolíckeho prístupu k samovraždám: „Cirkev sa modlí za ľudí, ktorí si vzali život.“

Táto jedna veta odpovedá na otázky, ktoré si môžu vypočuť najmä príbuzní, rodina, priatelia a ľudia, ktorí si vzali život. Tiež na otázku, ktorá sa znova a znova vynára, či je možné slúžiť svätú omšu za niekoho, kto spáchal samovraždu. Môže. Mnoho teológov a kňazov túto prax podporuje. Napríklad – ako v októbri minulého roku informoval Vatikánsky rozhlas – vo Svätyni st. Anne’s Church v Auray vo Francúzsku sa od roku 2015 koná, deň modlitieb venovaný farmárom, ktorí sa nedokázali vyrovnať so svojimi každodennými problémami a vzali si život.

Denník La Croix informoval, že obete tohto tragického javu symbolizovalo šesťsto drevených krížov umiestnených pred chrámom. „Po omši, ktorú celebroval rektor svätyne, sa jej účastníci vydali v sprievode ku krížom, aby sa pomodlili za duše samovrahov,“ informovali stránky Vatican News.

Aby nás neodsúdili

V knihe Neobvyklé otázky, ktorá vyšla pred tridsiatimi piatimi rokmi, známy poľský teológ P. Jacek Salij, OP, povzbudil matku, ktorej syn spáchal samovraždu, počas svätej omše, ktorá bola slúžená za neho, aby sa v týchto alebo podobných chvíľach modlila tieto slová:

Pane Ježišu Kriste, vezmi do Božích rúk konečný osud môjho syna. Pros svojho milosrdného Otca, aby sa rozhodol odpustiť mu hriechy a umožniť mu navždy vidieť Jeho tvár. Koniec koncov, tvoja modlitba, Ježiš Kristus, Spasiteľ ľudstva, je všemohúca. Napokon prišiel si na tento svet, aby si nás neodsúdil, ale aby si našiel a zachránil každého strateného baránka. Len ty môžeš zachrániť môjho syna pred večnou smrťou. Pane Ježišu, nemá mi kto pomôcť. Ježišu, verím, že ma vypočuješ a prejavíš mu milosrdenstvo!

Môže samovrah ísť do neba?

Na webovej stránke youcat.org, ktorej obsah je oficiálne kontrolovaný a potvrdený Kongregáciou pre náuku viery v Ríme, je výslovne uvedené, že po samovražde sa dá ísť do neba.

V „modlitebnej knihe poľsko-anglického vojaka“ vydanej Vojenským ordinariátom poľskej armády v roku 1999 bola „Modlitba za samovraždy“.

Zdroj: Aleteia, Obrázok: Tamtiež

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *