Sviatok všetkých svätých vs Halloween

Mnohí z nás sa v týchto dňoch nechajú viesť vlnou „inovácie“ a kreslia si rôzne strašidelné symboly na tváre, odevy i domy. Naše obchody, naše ulice, televízne obrazovky a miesta nášho spoločenského života sú plné čarodejníkov a kadejakých démonov. Ako sa vyznať v tom, čo sa nám ponúka a aký postoj zaujať?

Pozrime sa najskôr do novembra v 9. storočí na Sviatok Všetkých svätých.  Bol ustanovený vtedy, keď bol v Ríme vysvätený pohanský chrám Pantheon, postavený v roku 27 pred Kristom ako chrám pre všetkých rímskych bohov. Cisár Fokas daroval tento chrám pápežovi Bonifácovi IV., ktorý ho upravil na kresťanské bohoslužby, dal do neho preniesť relikvie mučeníkov a posvätil ho ku cti Matky Božej a všetkých mučeníkov 13. mája v roku 610. V Ríme sa sviatok slávil od tohto roku a pre celú Cirkev ho ustanovil pápež Gregor IV. v roku 840, pričom tento sviatok pomenoval sviatkom „Všechsvätých“ a jeho slávenie preložil na 1. november. Postupom času sa vyvinula tradícia v ktorej veriaci 1. novembra oslavovali všetkých svätých, čiže oslávenú Cirkev v nebi. V 10. storočí svätý Odilo, ktorý bol opátom v benediktínskom kláštore v Cluny určil, aby sa pamiatka na zosnulých slávila vždy 2. novembra, čiže deň po Sviatku všetkých svätých, a to vo všetkých kláštoroch jeho rehole. To sa potom rozšírilo do celej Cirkvi.  Ako došlo k určitej časovej zhode obdobia  Halloweenu so sviatkom všetkých svätých? Halloween sa pokladá za čisto americký sviatok, no v skutočnosti pochádza z keltskej kultúry z oblasti celých Britských ostrovov. Kelti oslavovali 1. novembra Nový rok a všeobecne sa verilo, že duše mŕtvych v tomto dni prechádzali do podzemia práve v noci pred týmto sviatkom. Mohli byť zlé a vrátiť sa pomstiť svojim nepriateľom alebo ich rodinám. Tieto národy vykonávali určité obrady, aby tieto duše vystrašili a zbavili sa ich. Vykonávali to tak, že pálili ohne a nosili masky, ktoré boli považované za posvätné. V priebehu časov sa modloslužba menila a nadobudla podobu tradície so smrteľnou tematikou „festivalu zábavy“, ktorý sa nazval Halloween, tak ako ho poznáme teraz.

Mnohí kresťania sú priťahovaní šialenstvom, svetovými sviatkami a svetom duchov, vecí mágie a kúziel, ktoré sú im bližšie ako bezpečnosť u Pána Boha a teplo jeho lásky. Čím viac je človek pod vplyvom týchto negatív, tým viac sa deformuje kresťanský duch v ňom. Preto veriaci musia rozlišovať medzi tým, čo je dobré a čo je zlé. Čo sa deje v tomto období v roku, je proces normalizácie diabolských symbolov v zmysle, že sa to zdá byť prirodzené, zábavné alebo dokonca užitočné!!! A pritom nikto netuší, že je to obyčajná pasca pre ľudí. Pán vo svojej múdrosti v Písme predsa poukazuje na „podvodníka duše“ a na jeho nečestné cesty a spôsoby.  „Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral.“ ( 1Pt 5, 8)

V niektorých krajinách sme sa akoby zastavili a venovali celý mesiac mágii, svetu duchov a to najmä na základných či materských školách. Obdobie Halloweenu je dnes súčasťou marketingu, pričom samotná myšlienka tohto sviatku je ďaleko vzdialená od  podstaty viery a Písma. Pochopiť to môžeme v číslach – ročný ekonomický dopad amerického Halloweenu  bol 6 miliárd dolárov v závislosti od množstva produkcie pre firmu „Eid Supplies“ vyrábajúcu  masky, púdre, desivé oblečenie a podobné predmety. Od roku 2012 je to viac ako 8 miliárd dolárov!

Mali by katolíci oslavovať Halloween? Otec Gabriele Amorth odpovedal jasne: „Oslavovať Halloween je ako oslavovať diabla.“ Otec Gabriele Amorth, ktorý zomrel vo veku 91 rokov, bol pravdepodobne najznámejší exorcista na svete. Odsúdil oslavy Halloweenu a varoval pred nebezpečenstvom pre mladých ľudí kvôli nárastu okultnej aktivity. „Psychiatrické a psychologické štúdie ukazujú, že deti nemôžu spať, sú rozrušené, depresívne, posadnuté, so samovražednými sklonmi. Otec Gabriele Amorth, vykonal odhadovaných 70 000 exorcizmov, často opakujúc obrad na tých istých osobách. Často radil, že už v samotnej rodine začína boj proti zlu. Dôvodom, prečo sa mnohí jednotlivci stanú zlými, je často preto, že toľko mladých ľudí „žije bez vedomia posvätnosti byť deťmi“ a preto nevie, čo to znamená byť dobrý otcom alebo matkou, povedal. „Halloween je naozaj duchovné zhromaždenie prezentované ako forma hry a to je ekvivalent spievania oslavnej piesne diablovi.“

Objavujte svoje kresťanské korene, oboznamujte sa s dejinami Cirkvi, prehlbujte si svoje poznanie duchovného dedičstva, ktoré Vám bolo odovzdané, nasledujte svedkov a učiteľov, ktorí išli pred Vami! Je to skutočne vlastné človeku – a zvlášť mladým –, že hľadá absolútno, zmysel a plnosť bytia. (sv. Ján Pavol II.)

Nie je tak ťažké prežívať toto „obdobie Halloweenu“ ako kresťan. Všetko, čo potrebujete, je vedomie veriaceho, že všetky tie kostýmy hrôzy môžete nahradiť jednoducho krásnym oblečením. A prečo sa teda nemôžete obliecť za nejakého svätca? Ak si vyberiete život v milosti, vydáte sa na cestu k večnému životu..do neba! A mohla by to byť napríklad naša tradičná kresťanská rodina, ktorá by si takto mohla vychutnávať takýto sviatok: slávením s oslávenou cirkvou, štúdiom života tých, ktorí odišli v milosti a získali svätosť ako odmenu za svoj život v Bohu, s úprimnou modlitbou. Prečo radšej nevyrábame sladkosti, ktoré by odrážali sladkosť života? Máme veľa možností a dôvodov na to, aby sme podnecovali naše srdcia a srdcia našich detí dobrom a nie ideou zla a smrti! Svätý Pavol, keď píše kresťanom v Ríme, vyzýva ich, aby jasne dávali najavo svoj odlišný spôsob života a myslenia vzhľadom na ich súčasníkov: Nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.“ (Rim 12, 2).

Kresťan nemôže mať strach, vidíme dôkazy skutočnej radosti pre človeka v našich ľudských dejinách: je to verný Boh!

Kdekoľvek ste, svieťte v temnotách. Hovorte Kristovi áno a buďte vždy v zhode s Božími hrdinami. Vy ste živým telom Boha. Ako hovorí Pán: „Ja budem Vaším Bohom a vy budete mojím ľudom.“ Preto vydajte sa na cestu a hovorte: Bože, mám teba ako otca a ty máš synov a dcéry. V týchto dňoch nás očisti k posvätnosti tela a ducha.

(sv. Ján Pavol II.)

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *