Odpustky

„Odpustky sú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny. Dostane ho náležite pripravený veriaci v Krista za istých a stanovených podmienok pomocou Cirkvi, ktorá ako služobníčka vykúpenia svojou mocou rozdáva a aplikuje poklad zadosťučinení Krista a svätých.“
Odpustky sú čiastočné alebo úplné podľa toho, či oslobodzujú od časného trestu za hriechy čiastočne alebo úplne:“
„Každý veriaci môže odpustky … získať buď pre seba, alebo aplikovať za zosnulých.“
Keďže aj zosnulí veriaci, ktorí sa očisťujú, sú členmi spoločenstva svätých – spoločenstva bratov kresťanov v nadprirodzenej jednote Kristovho tajomného tela –, môžeme im okrem iného pomáhať tým, že pre nich získavame odpustky, aby tak boli oslobodení od časných trestov, ktoré si zaslúžili za svoje hriechy.

Spomienka na všetkých zosnulých

1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých navštívi kostol alebo kaplnku a  pomodlí sa Modlitbu Pána a  urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci.

Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky:

 

•  sv. spoveď (krátko pred tým alebo potom)

•  sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň)

•  modlitba na úmysel Svätého Otca (stačí Otčenáš, Zdravas‘ a Sláva).

 

Okrem toho ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu , aj všednému.

Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.

 

2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých , môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky . Jedna sv. spoveď však stačí na všetky odpustky.
Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *