Prosba Sv. Tomáša Akvinského za dary ducha

Všemohúci a vševediaci Bože, ktorý nemáš ani začiatku
ani konca, darca a ochranca cností:
postav ma na pevný základ viery,
ochranuj ma nepreniknuteľným štítom nádeje
a ozdob ma svadobným rúchom lásky.
Daj, môj Bože, aby som Ti slúžil, ako vyžaduje prirodzený zákon,
aby som sa úzkostlivo vyhýbal všetkým diabolským nástrahám,
aby som sa vyrovnane držal strednej cesty
a aby som statočne a trpezlivo znášal bolesť.
Daj, aby som dobro, ktoré mi tak často chýba,
hľadal vždy len tam, kde skutočne je,
aby som úprimne priznával chyby, ktorých som sa dopustil,
aby som s pokojnou mysľou znášal tresty, ktoré mi boli za ne uložené, aby som nezávidel svojím blížnym, keď sa im dobre darí,
aby som Ti vždy poďakoval za dary,
aby som zachovával mieru v obliekaní, v chôdzi i v pohyboch,
aby som zdržiaval svoj jazyk od planého hovorenia,
aby moje nohy nechodili po nesprávnych cestách,
aby moje oči nesliedili po márnostiach,
aby sa moje uši uzavierali pred prázdnymi rečami,
aby som v pokore skláňal svoju tvár pred Tebou
a svoju myseľ pozdvihoval k Tebe,
aby som pohrdal pominuteľnými vecami a túžil iba po Tebe,
aby som krotil svoje telo a zachovával si čisté svedomie,
aby som rástol v dobre a mal v úcte Tvojich vyvolených,
aby som Ťa dôstojne oslavoval a aby som svoje skutky
ovencil vätou smrtou.
Pane, daj mi cnosti, daj aby som bol múdry v kontakte
so svojimi blížnymi, umiernený v žiadostiach svojho tela a aby som si oddane plnil svoje povinnosti k Tebe. Daj, Pane, aby som z celého srdca ľutoval svoje chyby, úprimne sa z nich vyznával
a vždy konal zadosťučinenie. Zameraj moje vnútro k dobru, aby som robil to, co je potrebné, čo je prospešné mojej duši a
čo je príkladom pre ostatných. Daj, aby som nikdy nebažil po ničom nemúdrom, aby som nebol na pochybách v tom, čo je správne, i keď sa mi to nepáči, aby som sa z nedočkavosti nebál hneď na začiatku toho, čo mám vykonať, alebo aby som neupúšťal od ukončenia toho, čo som započal.

Nech sa tak stane!

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *