Novéna k svätému Šarbelovi

Prvý deň:
Ó, podivuhodný Charbel, ktorého nepoškvrnené telo nepodliehajúce rozkladu, vyžaruje vôňu neba, ponáhľaj sa mi na pomoc a vypros mi u Boha milosť, o ktorú prosím (tu povedz, o akú milosť sa jedná).
Svätý Charbel, oroduj za mňa.
Ó, Pane, ktorý si udelil svätému Charbelovi milosť viery, úpenlivo Ťa prosím, aby si mi na jeho príhovor udelil milosť žiť podľa Tvojich prikázaní a podľa Tvojho evanjelia. Tebe patrí sláva naveky. Amen.

1x Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu. Desatoro.

Druhý deň:
Ó, svätý Charbel, mučeník rehoľného života, ktorý si okúsil utrpenie, a z ktorého Pán
Ježiš učinil žiariaci maják, utiekam sa k Tebe a na tvoj príhovor prosím o túto milosť (tu povedz, o akú milosť sa jedná). Úplne ti dôverujem.
Ó, nekonečne dobrotivý Bože, ktorý si oslávil svätého Charbela milosťou konať zázraky, zmiluj sa nado mnou a udeľ mi na jeho príhovor to, o čo Ťa vrúcne prosím.Tebe patrí sláva naveky. Amen.

1x Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu. Desatoro.

Tretí deň:
Ó, milovaný Charbel, ktorý žiariš ako jasná hviezda na cirkevnom nebi, osvieť moju cestu a
posilni moju nádej. Od teba žiadam túto milosť (tu povedz, o akú milosť sa jedná). Vypros mi ju u ukrižovaného Ježiša, ktorého neprestajne oslavuješ.
Svätý Charbel, vzor trpezlivosti a mlčania, oroduj za mňa.
Ó, Pane Ježišu, ktorý si posvätil svätého Charbela a pomohol si mu niesť kríž, daj mi odvahu čeliť ťažkostiam života s trpezlivosťou a odovzdaním sa do Tvojej božskej vôle na príhovor tohto svätca. Tebe patrí sláva naveky. Amen.

1x Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu. Desatoro.

Štvrtý deň:
Láskavý otče, svätý Charbel, k tebe sa utiekam. Dôvera v teba napĺňa moje srdce. Skrze moc tvojho príhovoru u Boha očakávam milosť, o ktorú ťa prosím (tu povedz, o akú milosť sa jedná).
Preukáž mi znova tvoju láskavosť.
Svätý Charbel, záhrada cností, oroduj za mňa.
Ó, Bože, ktorý si svätému Charbelovi daroval milosť sa Ti podobať, daruj mi milosť rásť v kresťanských cnostiach. Zmiluj sa nado mnou, aby som Ťa mohol chváliť na veky vekov. Tebe patrí vďaka naveky. Amen.

1x Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu. Desatoro.

Piaty deň:
Ó, Bohom milovaný Charbel, osvieť ma a pomôž mi. Uč ma tomu, čo je Bohu milé. Ponáhľaj sa k mojej záchrane. Láskavý Charbel, prosím ťa, aby si mi u Boha vyprosil túto milosť (tu povedz, o akú milosť sa jedná).
Svätý Charbel, priateľ Ukrižovaného, oroduj za mňa.
Ó, Bože, vyslyš moju úbohú prosbu na príhovor svätého Charbela. Zachráň moje úbohé srdce a daruj mu pokoj. Upokoj starosti mojej duše. Tebe patrí sláva naveky. Amen.

1x Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu. Desatoro.

Šiesty deň:
Ó, svätý Charbel, všemocný orodovník, prosím ťa udeľ mi milosť, ktorú potrebujem (tu povedz milosť, o ktorú sa jedná). Jedine tvoje slovo u Ježiša postačiť k tomu, aby mi odpustil, aby sa nado mnou zľutoval a vyslyšal moju prosbu. Svätý Charbel, radosť neba i zeme, oroduj za mňa.
Ó Bože, ktorý si vyvolil svätého Charbela, aby nás obhajoval pred Tvojou božskou mocou, udeľ mi na jeho príhovor túto milosť (tu povedz, o akú milosť sa jedná), aby som Ťa s ním chválil a oslavoval na veky vekov. Tebe patrí sláva naveky. Amen.

1x Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu. Desatoro.

Siedmy deň:
Ó, všetkými milovaný svätý Charbel, pomocník potrebných. Verím v tvoj príhovor u Boha, udeľ mi prosím túto milosť, ktorú tak potrebujem (tu povedz, o akú milosť sa jedná).
Svätý Charbel, hviezda, ktorá radí blúdiacim, oroduj za mňa.

Ó, Bože, moje početné hriechy bránia tomu, aby ma zasiahla Tvoja milosť. Daj mi teda milosť robiť pokánie. Odpovedz mi na príhovor svätého Charbela. Navráť radosť môjmu smutnému srdcu a vyslyš moju prosbu. Ty, ktorý si stelesnením milosti, Tebe patrí vďaka a chvála. Amen.

1x Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu. Desatoro.

Ôsmy deň:
Ó, svätý Charbel, keď ťa vidím kľačiaceho na podlahe z rákosia, postiaceho sa, pokorujúceho sa
alebo v extáze pred Pánom, moja dôvera a viera v teba vzrastá. Vrúcne ťa prosím, aby si mi pomohol získať milosť, o ktorú ťa prosím (tu povedz, o akú milosť sa jedná).
Svätý Charbel, ponorený do Boha, oroduj za mňa.

Ó, najnežnejší Ježiš, Ty si pozdvihol svojho milovaného Charbela k dokonalosti evanjelia, pokorne Ťa prosím, udeľ mi milosť dokončiť svoj život podľa Tvojej vôle. Milujem Ťa, ó Bože, Spasiteľ môj. Amen.

1x Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu. Desatoro.

Deviaty deň:
Ó, svätý Charbel, som na konci svojej novény. Moje srdce je plné radosti, keď s tebou hovorím. Mám veľkú dôveru, že obdržím od Ježiša tie milosti, o ktoré som ťa prosil skrze tvoj príhovor. Ľutujem svoje hriechy a sľubujem, že sa ich budem vyvarovať. Prosím ťa o vypočutie mojej prosby (tu povedz, o akú milosť sa jedná).
Svätý Charbel, korunovaný slávou, oroduj za mňa.

Ó, Pane, počúval si modlitby svojho Charbela a udelil si mu milosť zjednotenia s Tebou. Zmiluj sa nado mnou v mojej núdzi a zachráň ma od všetkej zloby, ktorú nemôžem uniesť. Tebe patrí sláva naveky. Amen.
1x Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu. Desatoro.

Obrazok: ucatholic.com

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *