Moja dobrá novina 2006

1. pieseň:
Zvestujeme Dobrú Novinu

Anjel 1:
V Betleheme za mestom je prázdna maštaľka.
Až tu nájde odpočinok Jozef a Mária.
Niet v nej piecky, teplých perín, ba ani len lavička.
Biedne jasle, slamou kryté,
sú postieľkou pre dieťa.

Pastier 1:
V betlehemskej tmavej noci
zrazu jasot, spev.
To anjeli na zem zlietli.
Ohlasujú túto zvesť:

Anjel 2:
Sláva Bohu buď na nebi,
ktorý Syna k vám poslal,
by priniesol pokoj zemi,
ľudstvu radosť zvestoval.

Hviezda 1:
Anjel už dospieval slávnostné „glória“,
matička synáčka do plienok povila.
Zima mu, trasie sa chúďatko v jasličkách,
oslíka dych málo hreje ho na líčkach.
Počul to pastierik radostne utekal,
ovečku doniesol, na gajdy gajdoval.
Ježiško maličký, teplá je halenka.
Usmej sa trošičku, dám Ti ju do vienka!

Pastier 2:
Radujte sa, všetci ľudia,
zobuďte sa, plesajte.
Dnes sa nebo otvorilo.
Narodil sa Spasiteľ.
Nemeškajte! Utekajte!
V Betleheme v jasličkách
uvidíte malé dieťa,
zavinuté v plienočkách.

Pastier 3:
Nemá posteľ, perinôčku,
len slamu a samý dych.
Otvorilo náruč malú,
chce Vás všetkých požehnať.
Maštaľka je ožiarená.
Svetlo a spev z výsosti
volá všetkých oslavovať
zázrak Božej milosti.

2. pieseň:
Radujme sa valasi

Hviezda 2:
Anjeli už pozdravili
Boha v ľudskej podobe.
Pastieri ho obklopili,
veľkí králi podobne.

Pastier 1:
Nesiem Ti, malý Ježiško,
syra a mliečka máličko.

Pastier 2:
Ja Ti nesiem svoje kozičky,
nech hrejú tvoje nožičky.

Pastier 3:
Malý som, milý Ježiško,
dávam ti svoje srdiečko.

3. pieseň:
Plesajte všetci ľudia

Hviezda 2:
Pri jasličkách sa sklonili,
svoje dary predložili.
Zlato, myrhu k jasliam dali,
kadidla vôňu vnášali.

Kráľ 1:
Zvesť do sveta roznesieme,
narodil sa Pán, kráľ zeme,
hviezda viedla nás k nemu,
boli sme sa skloniť jemu.

Kráľ 2:
Milé dieťa, nádej naša,
daj, nech príchod tvoj prináša
medzi ľudí lásku čistú,
nech nájdeme cestu k šťastiu.

Kráľ 3:
Daj, nám sily Bože milý,
aby sme v pokoji žili.
Nech tvoj hlas vždy počujeme,
s tebou v nebi sa stretneme.

4. pieseň:
Ach Bože roztomilý

Anjeli:
Čože Vám mám zavinšovať v tejto svätej chvíli?
Keď sa Ježiš dolu z neba ku nám na zem schýlil?
Nech Vám on len zdravie dáva, spokojnosť a silu
– v láske, svornosti a šťastí žite každú chvíľu.

5. pieseň:
My sa odberáme

ZVESTUJEME DOBRÚ NOVINU

/: Zvestujeme DOBRÚ NOVINU, Ježiško chce v každú rodinu.:/

1. Otvárajte dvere dokorán, pozdrav z Kene prinášame Vám.

/: Zvestujeme DOBRÚ NOVINU, Ježiško chce v každú rodinu.:/

2. Pozdrav z Kene ten je od detí, táto prosba dnes k Vám zaletí.

/: Zvestujeme DOBRÚ NOVINU, Ježiško chce v každú rodinu.:/

3. Ježiško Vám všetko oplatí, u Neho sa toliar nestratí.

/: Zvestujeme DOBRÚ NOVINU, Ježiško chce v každú rodinu.:/

4. Pokoj, radosť, lásku On dáva, v dome požehnanie necháva.

/: Zvestujeme DOBRÚ NOVINU, Ježiško chce v každú rodinu.:/

RADUJME SA VALASI

1. Radujme sa valasi, všetci v tomto salaši,

/: že sme všetci v dobrom zdraví, ten starý rok dokonali.:/

2. A dožili zas nový, nech sa každý pristrojí,

/: pôjdeme my do Betlema privítati nášho Pána.:/

3. Budeme mu ďakovať, by nás ráčil varovať,

/: aj živnosti po vše časy, kým budeme na salaši.:/

4. Dajže Bože rok hojný, odvráť mor, hlad aj vojny,

/: zažeň vĺčka od salaša, nech sa ovce nepoplašia:/

PLESAJTE VŠETCI ĽUDIA

1. Plesajte všetci ľudia, už je narodený.
Ten, ktorý skrz prorokov, bol predpovedaný.
Anjeli zaspievajte, pastieri hrajte mu,
aj králi klaňajte sa jak Pánovi svojmu.

2. Rúčky ma roztvorené, celý svet chce objať,
nuž poďme sa mu k jasliam všetci vyžalovať.
Anjeli zaspievajte, pastieri hrajte mu,
aj králi klaňajte sa jak Pánovi svojmu.

3. Vás chudobných a biednych to iste poteší,
vidiac, že aj Pán svete v biednych jasliach leží.
Anjeli zaspievajte, pastieri hrajte mu,
aj králi klaňajte sa jak Pánovi svojmu.

4. Aj vy boháči sveta príďte sa podívať,
Ježiška chudobného berte si za príklad.
Anjeli zaspievajte, pastieri hrajte mu,
aj králi klaňajte sa jak Pánovi svojmu.

5. Ó Ježiško spanilý, čo ťa i svet nechce,
my s radosťou ti dáme každý svoje srdce.
Anjeli zaspievajte, pastieri hrajte mu
aj králi klaňajte sa jak Pánovi svojmu.

ACH BOŽE ROZTOMILÝ

1. Ach Bože roztomilý, aký to čas nastal?
Hviezda nám osvietila betlehemskú maštaľ.
Pospiechajte pastieri a nemeškajte sa,
ukáže nám novinu táto jasná hviezda.

2. Počúvajte novinu, už je narodený.
Mesiáš náš spasiteľ v jasliach uložený.
Jemu vďaku vzdávajme a klaňajme sa mu,
v tomto čase radostnom vďaky vzdajme Pánu.

MY SA ODBERÁME

My sa odberáme, veľkú cestu máme za hviezdami.
Čo jasom jasajú a hlasom hlásajú mier nad nami.
Kapsu našu zatvárame a za dary ďakujeme,
dobre sa tu majte v zdraví ostávajte.

Pane Ježišu, ďakujeme Ti, že si prišiel na tento svet,
aby si vyhnal temnotu sebectva z našich sŕdc.
Prosíme ťa urob nás pochodňami žiariacimi tvojim svetlom,
ktoré nesvietia do očí a neoslepujú,
ale svietia pod nohy a uľahčujú kráčať.

Panna Mária tvoje srdce je plné slúžiacej lásky,
daj, aby sme boli vždy ochotný pomôcť tým,
čo to najviac potrebujú.
Amen

Zdieľať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *